Guvernul RomânieiProiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 23 aprilie 2024

Data: 23.04.2024
 
INFORMAŢIE DE PRESĂ
privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței
Guvernului României din 23 aprilie 2024
 
 
 1. PROIECTE DE LEGI
 1. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 pentru autorizarea plăţii cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
 
 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind desemnarea entității centrale de stocare din România şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul rezervelor de stat
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kwp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de minimum 22kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare - ELECTRIC UP
 3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic
 5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru susținerea participării echipelor naţionale ale României la Jocurile Olimpice de vară de la Paris 2024 şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participație majoritară
 6. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinței
 
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea nivelului cotizației pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale şi/sau cu organizații internaționale de schimb de organe, în anul 2024
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin unităţi din subordinea sa, precum şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunului imobil înregistrat cu nr. MF 143711, aflat în administrarea Ministerului Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Județului Caraș-Severin, ca urmare a unei acțiuni în revendicare
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 603/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe"
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1138/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1138/2020
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu-Piteşti" - secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Bascov, Băiculeşti şi Merişani din judeţul Argeş
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea alineatului (1) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2023 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Varianta de ocolire a municipiului Bârlad"
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 404/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0+ 000-km 52 + 770", pe raza localităților Afumaţi, Corbeanca, Dragomirești-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 37/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti", sector Centura Nord km 0+000-km 52 + 770, pe raza localităților Săbăreni din judeţul Giurgiu, Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Balotești, Tunari, Dascălu, Ștefăneștii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 37/2021
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei Ia Hotărârea Guvernului nr. 413/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării Varianta de ocolire a municipiului Constanţa km 0+000-21+861, judeţul Constanţa
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 354/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52 + 770 - km 100 + 900", pe raza localităților Glina, Cernica, Popeşti-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni şi Ciorogârla din judeţul Ilfov, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 Ia Hotărârea Guvernului nr. 354/2020
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor imobile reprezentând teren, în suprafaţă totală de 12.116 mp, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome ,,Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru obiectivul de investiţii ,,Autostrada Bucureşti- Braşov, tronson Bucureşti - Ploieşti", modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ,,Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ,,Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ,,Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Ploieşti, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înfiinţarea pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unei activități finanțate integral din venituri proprii
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi comasarea unor bunuri înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica" - S.A. - Unitatea Teritorială de Transport Bacău, Unitatea Teritorială de Transport Cluj, Unitatea Teritorială de Transport Constanţa, Unitatea Teritorială de Transport Pitești, Unitatea Teritorială de Transport Sibiu şi Unitatea Teritorială de Transport Timişoara
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru denunțarea unor dispoziții convenționale bilaterale privind călătoriile reciproce ale cetățenilor României şi Republicii Turcia
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuției voluntare a României către Fondul voluntar al NATO de consolidare a capacităţii de apărare a Bosniei și Herțegovinei (BiH DCB Trust Fund)
 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 114777 aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Direcția Asigurare Logistică Integrată, ca urmare a reevaluării
 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă ,,Delta" al județului Tulcea
 23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă ,,Alexandru Dimitrie Ghica" al Judeţului Teleorman, ca urmare a reevaluării, trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi, după caz, valorificării, precum şi actualizarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Unirea" al judeţului Alba, respectiv Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Bucovina" al județului Suceava
 25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți
 26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Braşov, Dolj, Sibiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", precum şi pentru închirierea acestui bun imobil
 28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Administrației Naţionale Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, divizarea şi radierea numerelor M.F. 63804 şi M.F. 101688, respectiv comasarea unor numere M.F. cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 29. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare în siguranţă a acumulării permanente Soleşti, pe râul Vaslui, judeţul Vaslui"
 30. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare în siguranţă a nodului hidrotehnic de pe râul Mureş din Municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş"
 31. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
 32. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu
 33. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei Ia Hotărârea Guvernului nr.183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naţionale ,,Apele Române"
 34. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Gărzii Forestiere Naţionale, care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării
 35. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui bun aflat în domeniul public al statului şi administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Bacău, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în domeniul public al comunei Dealu Morii, judeţul Bacău
 36. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Roşia, judeţul Sibiu
 37. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Medieşu Aurit, judeţul Satu Mare
 38. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor şi termenele de menținere a acestora în nivelurile de secretizare
 39. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la nr.M.F.153448, a unei construcții care se dă în administrarea Autorităţi Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, actualizarea denumirii, datelor tehnice, adresei poștale şi valorii de inventar pentru bunul imobil cu nr. M.F. 153448, precum şi trecerea acestora în administrarea Direcţiei Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
 40. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil cu nr.M.F. 153167, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor
 41. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în domeniul public al Judeţului Argeş şi modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1464/2022 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 42. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice a unui imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Agenției Naţionale pentru Sport prin Complexul Sportiv Naţional Orşova, precum şi darea în folosință gratuită către Federația Română de Canotaj
 43. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență
 44. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2024-2025
 45. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind domeniile și programele de studii de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2024-2025
 46. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2023 privind derularea operațiunilor de cooperare tehnologică şi industrială în domeniile apărării şi securităţii, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 47. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni
 
 1. MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Memorandum privind stabilirea unui comitet de coordonare la nivelul României în domeniul datelor, serviciilor digitale şi inteligenței artificiale
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea inițierii negocierilor în vederea înființării Institutului Cultural Român de la Seoul
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii contractelor de finanțare a proiectelor selectate în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C1/I2
 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii contractelor de finanţare a proiectelor selectate în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/I2
 5. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite de angajament și credite bugetare aprobate pentru luna aprilie 2024 pentru Ministerul Finanțelor, în conformitate cu prevederile art.I alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 6. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite bugetare aprobată pentru bugetul FNUASS pe luna aprilie 2024 la Titlul II "Bunuri și servicii"
 7. MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitelor de credite bugetare aprobate pe luna aprilie 2024 pentru Ministerul Justiției
 8. MEMORANDUM cu tema: Redistribuirea limitelor de credite bugetare şi de credite de angajament aprobate pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj pe luna aprilie 2024
 9. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea modificării limitelor de credite angajament și bugetare în luna aprilie 2024 în vederea asigurării sumelor necesare plății campaniei de vaccinare antirabică la vulpe – campania toamnă 2023
 10. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament şi credite bugetare aprobate pe luna aprilie 2024 pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 
 1. NOTE
 1. NOTĂ cu tema: Raportul anual cu privire la stadiul îndeplinirii activităților prevăzute în Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020- 2024
 2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Buftea, judeţul Ilfov, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al oraşului Buftea în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
 
 1. INFORMĂRI
 1. INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administrației publice locale din anul 2024 – 15 aprilie 2024
 2. INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administrației publice locale din anul 2024 – 22 aprilie 2024
 
 1. PUNCTE DE VEDERE
 1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 16 inițiative legislative
 
 
NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3IZ02nq
 
 
 
 
 
 
Contact:
Biroul de presă al Guvernului

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Guvernul RomânieiUpdate-Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 16 mai 2024

16 May 2024 236

Guvernul RomânieiProiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din din 16 mai 2024

16 May 2024 235

Ședință de Guvern, joi Un proiect vizează Memorandumul de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre

15 May 2024 435

Guvernul României, în ședință mâine, 14 mai 2024. Lista proiectelor de acte normative (DOCUMENTE)

13 May 2024 590

Ședință de Guvern astăzi. Unul din proiecte se referă la ISU Delta Tulcea (DOCUMENTE)

09 May 2024 424

Guvernul RomânieiProiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 11 aprilie 2024

11 Apr 2024 350

Guvernul RomânieiProiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 28 martie 2024

28 Mar 2024 436

Guvernul RomânieiProiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 21 martie 2024

22 Mar 2024 439

Guvernul RomânieiProiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 21 martie 2024

21 Mar 2024 468

Guvernul RomânieiProiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 28 februarie 2024

28 Feb 2024 425

Guvernul RomânieiProiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 22 februarie 2024

22 Feb 2024 483

Ședință de Guvern, joi. Dintre proiecte, unul vizează lucrări de intervenţie la infrastructură din cazarma 2645 Babadag, Tulcea

21 Feb 2024 985

Guvernul RomânieiProiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 16 februarie 2024

16 Feb 2024 496

Ședință de Guvern, joi Prefecți și subprefecți. Proiecte pentru numiri și eliberări

10 Jan 2024 907

Ședință de Guvern, miercuri. Un proiect vizează Constanța

13 Dec 2023 1081