Insolventa firme

Insolvența Zucilla Internațional SRL, firma fondată de Anamaria Tramudana și Vasile Florea, amânată pentru luna mai

Tribunalul Constanța va redeschide pe data de 7 mai dosarul privind falimentul societății comerciale Zucilla Internațional SRL, cu sediul social pe strada Muncel din municipiul Constanța. Societatea desfășoară, prin contractele de asociere în participațiune, activitatea de cafenea-restaurant-bistro - în spațiul pus la dispoziție de către Teatrul „Ovidiu“ Constanța (ulterior, RAEDPP Constanța), având obligația amenajării spațiului.
 
Conform datelor oficiale, în patrimoniul Zucilla International SRL se găsesc bunuri de natura mobilierului restaurant, mijloace auto (deținute în leasing), dar și amenajări conform contractului de asociere în participațiune nr. 773/19.06.2001 încheiat cu Teatrul „Ovidiu“ Constanța și contractului de asociere în participațiune nr. 117029/17.09.2003 încheiat cu Municipiului Constanța prin Primar. Spațiul este Cafe d'Art, actualul Madame Margo.
 
Potrivit Buletinului Procedurilor de Insolvență (BPI), societatea comercială F-Power Play SRL (creditoare) este cea care a solicitat deschiderea procedurii insolvenței față de SC Zucilla International SRL (debitoare). În fața magistraților, creditoarea SC F-Power Play SRL a arătat că are asupra patrimoniului debitoarei Zucilla International SRL o creanță certă, lichidă și exigibilă, dovedită cu înscrisurile depuse la dosar, respectiv: facturi, fișă calcul penalități de întârziere, contract de servicii.
 
Potrivit Monitorului Oficial al României nr. 5521/04.2012, din analiza documentelor financiar-contabile, administratorul judiciar a concluzionat, printre altele, că „activele circulante au o valoare considerabilă, sens în care, dacă s-ar fi întreprins măsuri de recuperare a acestora, s-ar fi acoperit o parte din debite care nu ar mai fi generat dobânzi și penalități, activele imobilizate au un trend ascendent și valori considerabile“.
 
Mai mult decât atât, din analiza evidenței financiar-contabile și în lipsa unui capital necesar derulării activității, administratorul judiciar nu a considerat că societatea are o reală șansă de reorganizare. Și asta deși SC Zucilla International SRL și-a exprimat intenția de reorganizare a activității în vederea stingerii datoriilor. „Putem concluziona că insolvența debitorului s-a datorat: conjuncturii economice nefavorabile, reacțiilor întârziate la schimbările pieței, angajării în proiecte complexe fără asigurarea prealabilă a finanțării, managementului defectuos care a condus la o activitate nerentabilă finanțată de creditorii bugetari comerciali și lipsei unui capital propriu la nivelul necesarului“, se mai arată în Monitorul Oficial al României nr. 5521/04.2012.
 
Pe data de 22 septembrie 2011, Tribunalul Constanța a dispus deschiderea procedurii insolvenței, constatând că sunt îndeplinite condițiile legii. Pe data de 25 martie 2013, Tribunalul Constanța a dispus intrarea în faliment a debitoarei SC Zucilla International SRL. 

Istoricul SC Zucilla International SRL 

Tot potrivit Monitorului Oficial mai sus precizat, societatea s-a înființat în anul 1998, cu un capital inițial de 200 de lei repartizat astfel: „Tramudana Ana Maria - 50% din capitalul social și Florea Vasile - 50% din capitalul social“. Monitorul Oficial al României nr. 5521/04.2012 mai arată că „administratorul societății la înființare a fost Tramudana Margareta, iar conform încheierii nr. 24430/06.07.2004 a judecătorului delegat la ORC de pe lângă Tribunalul Constanța se retrag din societate Tramudana Ana Maria și Florea Vasile, cu cesionarea părților sociale către Tramudana Margareta, care devine asociat unic. Preiau funcția de administrator Tramudana Ana Maria și Florea Vasile“.
 
„Conform încheierii nr. 13936/05.04.2006 a judecătorului delegat la ORC de pe lângă Tribunalul Constanța, Tramudana Margareta cesionează opt părți sociale (40% din capitalul social) către Popisteanu Dan Sever, nou asociat. Administrarea societății este asigurată de Popisteanu Dan Sever. Conform încheierii nr. 11242/30.01.2007 a judecătorului delegat la ORC de pe lângă Tribunalul Constanța, se retrage din societate și din funcția de administrator Popisteanu Dan Sever, cu cesionarea părților sociale către Popisteanu Ana. Administrarea societății se face de Tramudana Ana Maria“, se mai precizează în Monitorul Oficial al României nr. 5521/04.2012. 

Falimentul, urmat de licitația publică  

Revenind la dosarul din instanță, câteva luni mai târziu după decizia privind intrarea în faliment, mai precis în data de 5 decembrie 2013, a avut loc licitație publică pentru bunurile mobile din patrimoniul Zucilla International SRL. Adjudecatar a fost SC Teatrus Stage Company SRL (firmă cu sediul social în municipiul Constanța, pe strada Muncel, la același număr, la vremea respectivă, cu SC Zucilla International SRL), iar prețul de pornire a licitației a fost de 33.332 de lei, exclusiv TVA. Inițial, a fost achitată suma de 4.234 de lei, rămânând de plătit 29.098 de lei.
 
De menționat că Teatrus Stage Company a fost fondată în 2013, de Alexandru Ghiță (care a fost administrator), cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 90%, și de Lucian Spiru Iancu, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 10%. Ulterior, în firmă a rămas un alt asociat unic.

Procesul-verbal de licitație, reziliat  

De menționat că adjudecatarul a solicitat eșalonarea plății sumei de 29.098 de lei în șase rate, astfel: rata 1 - până la 6.12.2014, suma de 5.000 de lei, rata 2, până la 28.02.2015, suma de 4.500 de lei, rata 3, până la 30.04.2015, suma de 4.500 de lei, rata 4, pană la 30.05.2015, suma de 5.000 de lei, rata 5, până la 30.06.2015, suma de 5.000 de lei, și rata 6 -pană la 30.07.2015, suma de 5.099 de lei.
 
„Până la data notificării a fost achitată rata 1 din eșalonare, în cuantum de 5.000,00 de lei, cu încălcarea prevederilor procesului-verbal de licitație și a hotărârii adunării creditorilor. Având în vedere cele menționate anterior, a fost informat adjudecatarul că a intervenit rezilierea procesului-verbal de licitație din data de 5.12.2013, sumele achitate fiind reținute cu titlu de daune interese. Lichidatorul judiciar a formulat cerere în restituirea bunurilor mobile aflate în custodia doamnei Anamaria Tramundana, solicitând restituirea acestora sau achitarea contravalorii acestora la prețul stabilit prin raportul de evaluare întocmit de SC Marcont Expert 2006 SRL“, conform BPI.
 
În data de 3 noiembrie 2015 a fost notificat Teatrus Stage Company SRL cu privire la rezilierea de plin drept a procesului-verbal de licitație din data de 5decembrie 2013.
 
În data de 17 ianuarie 2012, administratorul judiciar a depus la arhiva Tribunalului Constanța tabelul preliminar rectificat cu un cuantum al creanțelor de 314.245,83 de lei și următoarea structură: „Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța, Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, Vodafone România SA, SCF Power Play SRL, SC West Air Grup SRL, SC System A Group SRL, SC Quadrant Amroq Beverages SRL, Iacob Răzvan Cristian și Tramudana Anamaria“, potrivit datelor oficiale.

Despre adjudecatar - Teatrus Stage Company SRL  

Așa cum arătam și mai sus, potrivit Monitorului Oficial al României nr. 3154/2013, societatea comercială Teatrus Stage Company SRL nu este străină de debitoarea SC Zucilla International SRL. Conform sursei mai sus citate, firma a fost înființată în 2013 și avea la acea dată sediul social în municipiul Constanța, pe strada Muncel, la același număr cu SC Zucilla International SRL. Tot potrivit Monitorului Oficial al României nr. 3154/2013, societatea comercială Teatrus Stage Company SRL are ca obiect de activitate „baruri si alte activități de servire a băuturilor“. Fondatorii SC Teatrus Stage Company SRL au fost Alexandru Ghiță (care este și administrator), cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 90%, și Lucian Spiru Iancu, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 10%. 

Lucian Spiru Iancu s-a retras din Teatrus Stage Company SRL  

Potrivit Monitorului Oficial al României nr. 4889/2014, asociații SC Teatrus Stage Company SRL au decis schimbarea sediului social al societății în București, Sector 4. De asemenea, tot atunci s-a schimbat și obiectul principal de activitate în „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate“. Potrivit Monitorului Oficial al României nr. 2176/2016, Lucian Spiru Iancu s-a retras din SC Teatrus Stage Company SRL și a decis cesionarea părților sociale lui Adrian Mustareata, care a preluat împreună cu activul și pasivul societății toate drepturile și obligațiile prezente și viitoare ce decurg din deținerea părților sociale.
 
Totodată, s-a mai hotărât închiderea punctului de lucru din București, strada Lipscani. Conform datelor puse la dispoziție de Oficiul Național al Registrului Comerțului, acesta fiind consultat la data de 29 ianuarie, asociat unic al SC Teatrus Stage Company SRL este Adrian Mustareata, născut la data de 9 iunie 1968, în București.

Cerere de la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ 

Revenind la insolvența SC Zucilla International SRL, în data de 8 octombrie 2014, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ a formulat cerere de completare a creanței înscrise în tabelul de definitiv consolidat al creanțelor, suma totală datorată de debitoare fiind de 108.225,74 de lei.
 
În acest context, menționăm că, pe data de 3 octombrie 2014, în dosarul cu numărul unic 9225/212/2014, Judecătoria Constanța a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ în contradictoriu cu pârâta SC Zucilla International SRL, prin lichidator judiciar Cantor IPURL.
 
„Constată încetat contractul de asociere în participațiune nr. 773/19.06.2001. Obligă pârâta (n.r. Zucilla International) să evacueze spațiul compus dintr-o sală de 140 mp situat în imobilul din Constanța, strada Mircea cel Bătrân nr. 97. Obligă pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 2.915 lei reprezentând taxă judiciară de timbru și onorariu avocat“, potrivit minutei judecătorești. Decizia nu a fost una definitivă, însă, conform portalului instanțelor de judecată, nu a fost înregistrată o cale de atac.

Se cere angajarea răspunderii 

Potrivit portalului instanțelor de judecată, în dosarul cu numărul unic 5177/118/2011/a4, lichidatorul judiciar al SC Zucilla Internațional SRL a formulat o cerere de angajare a răspunderii conform art. 138 din Legea 85/2006, Anamaria Tramundana având calitatea de pârât în cauză. La termenul din data de 6 noiembrie 2017, instanța a amânat cauza, la data de 22 ianuarie, pentru a se cita părțile cu mențiunea de a răspunde la excepția prescrierii dreptului la acțiune. Zilele trecute, instanța a amânat din nou cauza, pentru data de 12 martie, pentru a se cita părțile cu mențiunea de a răspunde la excepția prescrierii dreptului la acțiune.

Tramundana, chemată la judecată de Zucilla Internațional 

La începutul lunii decembrie 2016, Zucilla Internațional SRL, prin lichidatorul judiciar CII Chitu Rodica, a chemat-o la judecată pe Ana Maria Tramundana. Pe data de 27 martie 2017, instanța a admis cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta SC Zucilla Internațional SRL, în contradictoriu cu pârâta Ana Maria Tramundana, și, în consecință, a dispus: „Obligă pe pârâtă (n.r. Ana Maria Tramundana) la restituirea către reclamantă (Zucilla Internațional SRL) a următoarelor bunuri: o centrală termică, un generator de curent, un proiector Toshiba, un purificator, o barieră, mobilier restaurant, cinci bucăți, mobilier bar, 15 bucăți, set piele naturală, un calculator HP Compaq, o combină frigorifică, două plasme Panasonic, un telefon Nokia 8600, o copertină cu motor, un raft modular, un dulap cireș“. „În eventualitatea în care nu este posibilă restituirea în natură a bunurilor din culpa pârâtei, aceasta va fi obligată la achitarea valorii de înlocuire a bunurilor în sumă de 32.331,76 de lei. Fără cheltuieli de judecată“, potrivit minutei judecătorești. Decizia nu este definitivă.

Obligați să plătească o factură de aproape 2.500 de lei 

Într-un alt dosar, cauză aflată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 București, Ana Maria Tramundana a mai fost chemată la judecată, alături de Alexandru Ghiță, de Crișan Victor Popescu. Pe data de 6 septembrie 2017, instanța a dispus obligarea pârâților (Tramundana și Ghiță) la plata către reclamant a sumei de 2.481,22 de lei, reprezentând contravaloare factură seria GDF nr. 10507426780 din 28.02.2017, emisă de ENGIE. Nici această decizie nu este definitivă.
 
Potrivit datelor puse la dispoziție de Registrul Comerțului, consultat pe 26 februarie, SC Zucilla Internațional SRL are sediul social în municipiul Constanța, pe strada Muncel.
 
Ca asociați figurează Ana Popișteanu, născută la data de 4 decembrie 1946, în Ilfov, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 40%, și Margareta Tramudana, născută la data de 6 noiembrie 1941, în Comana, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 60%.
 
Firma are ca obiect de activitate „restaurante“. Sedii secundare: restaurant - pe strada Mircea cel Bătrân, incintă teatru, cafenea - pe strada Mircea cel Bătrân.
 
Tot potrivit Registrului Comerțului, „în urma constatării ca SC Zucilla International SRL își desfășoară activitatea de alimentație publică - restaurant Cafe d’Art - la punctul de lucru din Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 97, pe domeniul public, fără a deține autorizație de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public și privat al municipiului Constanța și/sau al cetățeanului, societatea a fost sancționată prin PVCC 84907/08.06.2011, conform HCLM 244/2010 mod., art. 62, lit. e. și a fost dispusă ca măsură suspendarea activității la punctul de lucru până la data autorizării.
 
În urma verificărilor ulterioare, s-a constatat că societatea își desfășura exercițiul comercial în perioada suspendării, în consecință a fost sancționată prin PVCC nr. 88301/16.06.2011, conform HCLM 244/2010 mod., art. 62, lit. f. Adresa 91298/21.06.2011, emisă de Primăria Municipiului Constanța, Direcția Poliția Locală, Serviciul Activitate Comercială. Nr. act: 91298 / 21.06.2011“.
 
Citește și: 
 
Adara Tramundana, puntea dintre ONG-uri și un proces în instanță! După ce a anulat 30 la sută din bugetul Festivalului Verii 2016, Primăria Constanța a dat pe mâna Asociației „Teatrelia“ Festivalul Iernii 2017! (document)

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Falimentul Zucilla Internaţional SRL Cererea lichidatorului judiciar Chiţu Rodica în contradictoriu cu Anamaria Tramundana, respinsă

29 Mar 2018 873