Autoritatea Navală Română face angajări. Ce posturi sunt vacante în Constanța și Tulcea

Autoritatea Navală Română
  • Autoritatea Navală Română, cu sediul în Constanța, str. Incintă Port Constanța nr. 1, județul Constanța, organizează concurs, conform H.G. nr. 286/2011, modificată și completată, pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante:

Căpitănia Zonală Galați

Serviciul Siguranța Navigației Poluare și VTMIS
Căpitan de port debutant – 2 posturi

Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
Specialitatea de bază: Inginerie marină șl navigație – specializarea navigație sau electromecanică navală
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără vechime
Vechime în muncă: fără vechime
Cerințe specifice: permis de conducere categoria B

Serviciul Siguranța Navigației Poluare și VTMIS
Căpitan de port gr. I – 1 post

Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializare navigație
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
posesor brevet maritim de specialitate: fără condiții de vechime, sau
3 ani vechime în specialitate într-o funcție în domeniul naval, sau
căpitan de port debutant – 6 luni vechime.
Vechime în muncă: 3 ani
Cerințe specifice: permis conducător auto categoria B

Biroul Cercetare, Poluare, Mărfuri Periculoase, Autorizări Agenți Economici

Căpitan de port debutant – 1 post
Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără vechime
Vechime în muncă: fără vechime
Cerințe specifice: permis de conducere categoria B

Oficiul de Căpitănie Bicaz
Căpitan de port gr. I – 1 post

Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializare navigație sau electromecanică navală
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
posesor brevet maritim de specialitate: fără condiții de vechime, sau
3 ani vechime în specialitate într-o funcție în domeniul naval, sau
căpitan de port debutant – 6 luni vechime.
Vechime în muncă: 3 ani
Cerințe specifice: permis conducător auto categoria B.

Serviciul Financiar Contabilitate – Administrativ
Referent specialitate gr. III – 1 post

Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
Specialitatea de bază: finandar-contabilitate/economist/ finanțe – bănci/contabilitate și informatică de gestiune
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 6 luni vechime
Vechime în muncă: – 6 luni vechime

Căpitănia Portului Brăila

căpitan de port debutant – 1 post
Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializarea navigație sau electromecanică navală
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără vechime
Vechime în muncă: fără vechime
Cerințe specifice: permis de conducere categoria B.

căpitan de port gr. I – 1 post

Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializare navigație sau electromecanică navală
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
posesor brevet maritim de specialitate: fără condiții de vechime, sau
3 ani vechime în specialitate într-o funcție în domeniul naval, sau
căpitan de port debutant – 6 luni vechime.
Vechime în muncă: 3 ani
Cerințe specifice: permis conducător auto categoria B.

căpitan de port specialist – 1 post

Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializare navigație
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
căpitan de port gr. I – 3 ani vechime în funcție
posesor brevet maritim nivel managerial – fără condiții de
Vechime în muncă: 3 ani.
Cerințe specifice; permis conducător auto categoria B

căpitan de port II – 1 post

Nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
Specialitatea de bază: navigație
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
ofițer port I – 3 ani vechime în funcție
căpitan maritim portuar, șef mecanic maritim portuar – 2 ani vechime în funcție conform brevetului
căpitan fluvial, șef mecanic fluvial – 2 ani vechime în funcție conform brevetului.
Cerințe specifice: – permis conducător auto categoria B.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:Concursul se organizează în cadrul Căpităniei Zonale Galați, după următorul calendar de desfășurare:
Data-limită pentru depunerea dosarelor: 22 iunie 2022 până la ora 16.00.
Selecția dosarelor de înscriere: 23.06.2022-24.06.2022
Afișare rezultate selecția dosarelor: 27.06.2022, ora 12.00.
Termen depunere contestații: 27.06.2022 până la ora 16.00.
Termen soluționare contestații și comunicare rezultate: 28.06.2022, ora 12.00.

Proba scrisă: 30.06.2022, ora 09.00.

Afișare rezultate probă scrisă: 01.07.2022, ora 12.00.
Termen depunere contestații probă scrisă: 04.07.2022 până la ora 12.00.
Termen soluționare contestații si comunicare rezultate: 04.07.2022, ora’16.00.

Interviu: 05.07.2022, ora 09.00

Afișare rezultate interviu: 06.07.2022, ora 12.00
Termen depunere contestații interviu: 07.07.2022 până la ora 12.00.
Termen soluționare contestații si comunicare rezultate: 07.07.2022, ora’16.00.
Afișare rezultate finale: 08.07.2022, ora 12.00.Depunerea dosarelor de concurs și desfășurarea concursului se vor face astfel:
pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Galați candidații vor susține concursul și vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Galați, Str. Portului nr. 30. 
 
  Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Relații suplimentare la persoana de contact: Cristina Mihalașcu, tel.: 0372/362.310, int. 4110. Bibliografia, tematica și rezultatele finale ale probelor de concurs se vor afișa odată cu anunțul la sediul ANR și pe pagina oficială: http://portal.rna.ro/despre-noi/organizare/ cariere.
 

Căpitănia Zonală Constanța

Serviciul Siguranța Navigației Zona Midia
Căpitan de port gr. I – 1 post

Nivelul studiilor studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializarea navigație și/sau electromecanică navală
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
posesor brevet maritim de specialitate: fără condiții de vechime, sau
3 ani vechime în specialitate într-o funcție în domeniul naval, sau
căpitan de port debutant – 6 luni vechime.
Vechime în muncă: 3 ani.
Cerințe specifice: permis conducător auto categoria B.

Căpitănia Portului Mangalia
Conducător de șalupă – 1 post

Nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
Specialitatea de bază: –
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: –
Cerințe specifice: posesor certificat de capacitate de conducător șalupă maritim valabil.

Căpitănia Portului Cernavodă
Căpitan de port specialist – 1 post

Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializarea navigație și/sau electromecanică navală
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
căpitan de port gr. I – 3 ani vechime în funcție, sau
posesor brevet maritim nivel managerial – fără condiții de
Vechime în muncă: 3 ani.
Cerințe specifice: permis conducător auto categoria B.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:Concursul se organizează în cadrul Căpităniei Zonale Constanța, după următorul calendar de desfășurare:
Data-limită pentru depunerea dosarelor: 22 iunie 2022 până la ora 16.00.
Selecția dosarelor de înscriere: 23.06.2022-24.06.2022
Afișare rezultate selecția dosarelor: 27.06.2022, ora 12.00. Termen depunere contestații: 27.06.2022 până la ora 16.00.
Termen soluționare contestații si comunicare rezultate: 28.06.2022, ora’12.00

Proba scrisă: 30.06.2022, ora 09.00.

Afișare rezultate probă scrisă: 01.07.2022, ora 12.00.
Termen depunere contestații probă scrisă: 04.07.2022 până la ora 12.00.
Termen soluționare contestații si comunicare rezultate: 04.07.2022 la ora 16.00.

Interviu: 05.07.2022 la ora 09.00

Afișare rezultate interviu: 06.07.2022, ora 12.00.
Termen depunere contestații interviu: 07.07.2022 până la ora 12.00.
Termen soluționare contestații si comunicare rezultate: 07.07.2022, ora’16.00.
Afișare rezultate finale: 08.07.2022, ora 12.00.Depunerea dosarelor de concurs și desfășurarea concursului se vor face astfel:
pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Constanța, candidații vor susține concursul și vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Constanța, Str. Incintă Port nr. 1, Clădirea ANR. 
 
  Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Relații suplimentare la persoana de contact: Alexandra Lică, tel: 0372/419.850. Bibliografia, tematica și rezultatele finale ale probelor de concurs se vor afișa odată cu anunțul la sediul ANR și pe pagina oficială: http://portal.rna.no/despre-noi/organizars/cariere


Căpitănia Zonală Dr. Tr. Severin

Serviciul Siguranța Navigației Poluare și VTMIS
Căpitan de port – debutant/S -1 post

Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
Specialitatea de bază: navigație și transport maritim și fluvial sau inginerie navală și navigație
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără vechime
Vechime în muncă: fără vechime
Cerințe specifice: – permis de conducere categoria B

Oficiul de Căpitănie Bechet
Căpitan de port – debutant/S -1 post

Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
Specialitatea de bază: navigație și transport maritim și fluvial sau inginerie navală și navigație
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără vechime
Vechime în muncă: fără vechime
Cerințe specifice: permis de conducere categoria B

Oficiul de Căpitănie Calafat
Căpitan de port – debutant/S -1 post

Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
Specialitatea de bază: navigație și transport maritim și fluvial sau inginerie navală și navigație
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără vechime
Vechime în muncă: fără vechime
Cerințe specifice: permis de conducere categoria B

Oficiul de Căpitănie Moldova Veche
Căpitan de port – debutant/S -1 post

Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
Specialitatea de bază: navigație și transport maritim și fluvial sau inginerie navală și navigație
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără vechime
Vechime în muncă; fără vechime
Cerințe specifice: permis de conducere categoria B

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:Concursul se organizează în cadrul Căpităniei Zonale Galați, după următorul calendar de desfășurare:
Data-limită pentru depunerea dosarelor: 22 iunie 2022 până la ora 16.00.
Selecția dosarelor de înscriere: 23.06.2022-24.06.2022
Afișare rezultate selecția dosarelor: 27.06.2022, ora 12.00.
Termen depunere contestații: 27.06.2022 până la ora 16.00.
Termen soluționare contestații și comunicare rezultate: 28.06.2022, ora 12.00.

Proba scrisă: 30.06.2022, ora 09.00.

Afișare rezultate probă scrisă: 01.07.2022, ora 12.00.
Termen depunere contestații probă scrisă: 04.07.2022 până la ora 12.00.
Termen soluționare contestații si comunicare rezultate: 04.07.2022, ora 16.00.

Interviu: 05.07.2022, ora 09.00

Afișare rezultate interviu: 06.07.2022, ora 12.00
Termen depunere contestații interviu: 07.07.2022 până la ora 12.00.
Termen soluționare contestații si comunicare rezultate: 07.07.2022, ora 16.00.
Afișare rezultate finale: 08.07.2022, ora 12.00.Depunerea dosarelor de concurs și desfășurarea concursului se vor face astfel:
pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Dr.-Tr. Severin candidații vor susține concursul și depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Dr.-Tr. Severin, Str. Portului nr. 3.  Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Relații suplimentare la 0372/408451,0525/316493, fax: 0252/312720. Bibliografia, tematica și rezultatele finale ale probelor de concurs se vor afișa odată cu anunțul la sediul ANR și pe pagina oficială: http://portal.rna.ro/despre-noi/organizare/ cariere.


Căpitănia Zonala Tulcea

Serviciul Siguranța Navigației Poluare si VTMIS – Biroul VTMIS
Căpitan port specialist -1 post

Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializarea navigație și transport maritim și fluvial
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
căpitan de port gr. I – 3 ani vechime în funcție, sau
posesor brevet maritim nivel managerial – fără condiții de
Vechime în muncă: 3 ani.

Serviciul Siguranța Navigației Poluare și VTMIS
căpitan de port gr. I -1 post

Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializarea navigație și transport maritim și fluvial sau electromecanică navală
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
posesor brevet maritim de specialitate: fără condiții de vechime, sau
3 ani vechime în specialitate într-o funcție în domeniul naval, sau
căpitan de port debutant – 6 luni vechime.
Vechime în muncă: 3 ani

căpitan port II -1 post

Nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
Specialitatea de bază: –
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 2 ani vechime în funcție conform brevetului.
Cerințe specifice: brevet căpitan fluvial/șef mecanic fluvial

Serviciul Financiar Contabilitate Administrativ – Compartimentul Tehnic
conducător de șalupă – 1 post

Nivelul studiilor: studii generale
Specialitatea de bază: –
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: –
Cerințe specifice: certificat de capacitate de conducător șalupă fluvială/brevet fluvial punte – valabil.

marinar -1 post

Nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
Specialitatea de bază: –
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: –
Cerințe specifice: certificat de capacitate marinar fluvial – valabil.

Căpitănia Portului Sulina
căpitan de port gr. I -1 post

Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializarea navigație și transport maritim și fluvial sau electromecanică navală
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
posesor brevet maritim de specialitate: fără condiții de vechime, sau
3 ani vechime în specialitate într-o funcție în domeniul naval, sau
căpitan de port debutant – 6 luni vechime.
Vechime în muncă: 3 ani

căpitan de port debutant -1 post

Nivelul studiilor studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență
Specialitatea de bază: Inginerie marină șl navigație – specializarea navigație și transport maritim și fluvial sau electromecanică navală
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără vechime
Vechime în muncă: fără vechime

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Concursul se organizează în cadrul Căpităniei Zonale Galați, după următorul calendar de desfășurare:
Data-limită pentru depunerea dosarelor: 22 iunie 2022 până la ora 16.00.
Selecția dosarelor de înscriere: 23.06.2022-24.06.2022
Afișare rezultate selecția dosarelor: 27.06.2022, ora 12.00.
Termen depunere contestații: 27.06.2022 până la ora 16.00.
Termen soluționare contestații și comunicare rezultate: 28.06.2022, ora 12.00.

Proba scrisă: 30.06.2022, ora 09.00.

Afișare rezultate probă scrisă: 01.07.2022, ora 12.00.
Termen depunere contestații probă scrisă: 04.07.2022 până la ora 12.00.
Termen soluționare contestații si comunicare rezultate: 04.07.2022, ora 12.00.

Interviu: 05.07.2022, ora 09.00

Afișare rezultate interviu: 06.07.2022, ora 12.00
Termen depunere contestații interviu: 07.07.2022 până la ora 12.00.
Termen soluționare contestații si comunicare rezultate: 07.07.2022, ora 16.00.
Afișare rezultate finale: 08.07.2022, ora 12.00.Depunerea dosarelor de concurs și desfășurarea concursului se vor face astfel:
pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Tulcea, candidații vor susține concursul și vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Tulcea, Str. Portului nr. 36. 
 
  Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Relații suplimentare la persoana de contact: Cristina Mihalașcu, tel.: 0372/376738; 0240/512937. Bibliografia, tematica și rezultatele finale ale probelor de concurs se vor afișa odată cu anunțul la sediul ANR și pe pagina oficială: http://portal.rna.ro/despre-noi/organizare/ cariere.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Dispozitive anti-drog pentru Căpitănia Zonală Constanța și celelalte căpitănii zonale. Cine furnizează dotările necesare (DOCUMENT)

24 Jun 2022 639

Ministerul Transporturilor a publicat în transparență decizională proiectul de lege pentru emiterea certificatelor gas free și hot work

21 Jun 2022 718

Autoritatea Navală Română a semnat un contract cu Vodafone Romania (DOCUMENTE)

16 Jun 2022 745

Oficial de la Autoritatea Navală Română despre barja scufundată în dana 99 a portului Constanța

11 May 2022 961

Autoritatea Navală Română va asiguea securitatea cibernetică a sistemelor informatice. Ce firmă a fost angajată (DOCUMENT)

28 Apr 2022 2283

ANR interzice accesul navelor sub pavilion Rusia în porturile din România

16 Apr 2022 1526

UPDATE Coliziune între două nave maritime pe canalul Sulina! (VIDEO)

03 Apr 2022 3286

Ce societate comercială va furniza ANR switch-uri de date (DOCUMENT)

02 Apr 2022 2086

Autoritatea Navală Română cumpără servicii de întreținere și suport tehnic sistem informatic Pontus Euxinus. Valoarea achiziției (DOCUMENT)

05 Mar 2022 2458

Cine și pentru câți bani asigură mașinile, navele și clădirile Autorității Navale Române (DOCUMENT)

23 Feb 2022 2444

Autoritatea Navală Română anunță amânarea concursului pentru ocuparea mai multor posturi vacante

08 Jan 2022 3370

Autoritatea Navală Română cumpără software antivirus pentru computerele din sediul central și căpităniile zonale. Contract de 38.000 de euro (DOCUMENT)

25 Dec 2021 2507

Acord de recunoaștere la DNA Ce sentință a dictat Tribunalul Constanța pentru Alexandru Mezei, directorul Căpităniei Zonale Constanța!

09 Dec 2021 2046

Alexandru Mezei, directorul Căpităniei Zonale Constanța din ANR, acord de recunoaștere a vinovăției cu DNA. Când se va pronunța instanța

07 Dec 2021 1954

#Dobrogea143 Cosmin Laurențiu Dumitrache, directorul general al Autorității Navale Române, mesaj de Ziua Dobrogei

29 Nov 2021 1396