Spitalul CFR Constanța angajează medic specialist pentru secția ATISpitalul Clinic CF Constanța organizează un concurs de ocupare a postului vacant de medic specialist – specialitatea ATI – secția ATI.
 
Conform anunțului de angajare, contractul este pe perioadă nedeterminată, prevede un număr de 7 ore lucrate/zi, respectiv 35 de ore/săptămână.
 
Condițiile generale de participare sunt:
a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs, inclusiv conditiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotararea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;.
i) persoana să aibă capacitate deplină de exercițiu.

 
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
– Studii : superioare de medicină, certificat de medic specialist- specialitatea ATI;

– Studii complementare : –
– Vechime in specialitatea studiilor: fara conditii de vechime – medic specialist
 
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:
a) formularul de inscriere la concurs, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
b) copia de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacisti si, respectiv, adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi, biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la ordin;
f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
j) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
k) curriculum vitae, model comun european.
Documentele prevazute la lit. d) si f) sunt valabile 3 luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
 
Calendarul de desfășurare a concursului pentru postul de medic specialist – specialitatea ATI – secția ATI:
1. Publicarea anunțului 16.11.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la la concurs 04.12.2023 ora 15.30
3. Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs 05.12.2023
4. Afisarea rezultatului soluționări 05.12.2023 ora 14.00
5. Depunerea contestatiilor privind rezultatul selecției dosarelor 06.12.2023 ora 15.00
6. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 07.12.2023 ora 14.00
7. Susținerea probei scrise 12.12.2023 ora 10.00
8. Afisarea rezultatului probei scrise 13.12.2023 ora 10.00
9. Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 14.12.2023 ora 10.00
10. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 15.12.2023 ora 13.00
11. Susținerea probei clinice 18.12.2023 ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susținerea probei clinice 19.12.2023 ora 10.00
13. Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei clinice 20.12.2023 ora 10.00
14. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 21.12.2023 ora 14.00
15. Afișarea rezultatului final al al concursului 22.12.2023 ora 10.00
 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
Spitalul Clinic CF Constanța, cumpărări directe de la mai multe societăți
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Incendiu la spitalul CFR din Ploiești. Mai multe echipaje de pompieri, chemate în ajutor (GALERIE FOTO)

20 Dec 2023 729

Constanța Atenție, șoferi! Trafic restricționat pe bulevardul 1 Decembrie 1918

27 Sep 2023 752

Atenție, șoferi! Din această seară, trafic restricționat pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Constanța

25 Sep 2023 1173

Precizările CFR în incidentul din trenul Brașov- Constanța

14 Jul 2023 1071

Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța a câștigat în instanță terenul luat de Consiliul Local Constanța! Municipalitatea s-a adresat Curții Supreme

24 Apr 2023 1332

Spitalul Clinic CF Constanța, cumpărări directe de la mai multe societăți

12 Jan 2023 1786

Motivare! Hotărâre importantă în cazul terenului de lângă Spitalul Clinic de Căi Ferate Constanța! Urmează decizia finală

15 Nov 2022 1257

Declarații de avere Liliana Mînzat, asistent șef în cadrul Spitalului C.F. Constanța, deține jumătate dintr-un apartament și un autoturism (DOCUMENTE)

11 Feb 2022 1773

Declarații de avere Tomoș Sirma, medic în cadrul Spitalului Clinic C.F. Constanța, deține terenuri, case de locuit și autoturisme (DOCUMENTE)

02 Feb 2022 3690

Declarații de avere Carmen Mihaela Pop R, șef serviciu la MTI-SRP, la Spitalul Clinic de Căi Ferate Constanța, deține un teren și două case (DOCUMENTE)

24 Jan 2022 2015

Spitalul Clinic CF Constanța, singura unitate sanitară care nu a participat în lupta împotriva SARS COV-2! După 2 ani de pandemie, nu îndeplinește condițiile minime - medic, secție, dotări

10 Jan 2022 5975

Soarta terenului de lângă Spitalul Clinic CF Constanța, decisă de Curtea de Apel. Judecătorii au vorbit despre „încălcarea dreptului la apărare“

06 Jan 2022 1615

Declarații de avere Iuliana Botezatu, manager al Spitalului Clinic Căi Ferate Constanța, deține un autoturism Peugeot și mai multe bijuterii din metale prețioase (DOCUMENTE)

21 Dec 2021 2633

Contract de peste 240.000 de euro Cine schimbă instalațiile electrice la Spitalul Clinic Căi Ferate, de la Poarta 2 (DOCUMENT)

17 Dec 2021 2987

Terenul din Bulevardul 1 Mai, disputat de Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța și municipalitate. S-a terminat procesul!

01 Oct 2021 2159