Acționarii COM CM SA, convocați în ședință la sfârșitul lunii aprilie. Ce se află pe ordinea de zi.

Foto cu rol ilustrativ
 

Consiliul de Administraţie al Societăţii COM CM - SA, cu sediul în mun. Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, jud. Constanţa,  este convocat în ședință în data de 29/30.04.2023, ora 11.00, la sediul social al societăţii.

Completarea ordinii de zi s-a realizat la cererea acţionarului Transilvania Investments Alliance – SA, care deţine 56,7247% din capitalul social al societăţii şi conform deliberărilor şedinţei CA din 12.04.2023, s-a demarat procedura necesară.

Iată ordinea de zi completată:

1.Alegerea secretariatului de şedinţă format dintr-o persoană, respectiv dna ALEXE GABRIELA, acţionar al societăţii, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinată cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă;

2.Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi a notelor explicative la situaţiile financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către consiliul de administraţie şi auditorul financiar;

3.Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2022;

4.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2022;

5.Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023;6.Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea programului de investiţii pentru anul 2023;

7.Stabilirea datei de 19.05.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor;

8.Mandatarea directorului general al societăţii, dna ALEXE GABRIELA, cu posibilitatea submandatării de terţe-persoane, pentru a efectua toate formalităţile de publicitate şi înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor;

9.Aprobarea implementării „Politicilor în vederea asigurării unui management eficient Punctul 9 al ordinii de zi completate a fost solicitat de acţionarul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE - S.A.ţii, situat în mun. Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, jud. Constanţa”.

La cererea acţionarului Transilvania Investments Alliance - S.A., care deţine 56,7247% din capitalul social al societăţii şi conform deliberărilor şedinţei CA din 12.04.2023, s-a decis complearea ordinii de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor convocate pentru data de 29/30.04.2023..
 
Facem precizarea că documentul a fost publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 1759 din data de 18 aprilie 2023.

Capitalul social al societăţii COMCM - S.A. este format din 236.316.678 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.


Date despre COM CM SA

Firma are sediul social pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 144, municipiul Constanța, fiind înființată în anul 1991. Acționari sunt persoane juridice – 0,4424%, acționari persoane fizice – 10,0821%, SIF Transilvania – 56,7247% și Constantin Frățilă – 32,7508%.
Persoanele împuternicite sunt Gabriela Alexe – administrator și președinte CA, Mihăiță-Giani Vătuiu – administrator și președinte consiliu de administrație, Bogdan Liviu Filip – administrator, Daniel Culețu – administrator, Bogdan Nicolae Roșu – administrator, Cenzor este Combines Ideas SRL, prin Mugurel Șerban.

Activitatea principală a companiei, conform codului CAEN, este reprezentată de fabricarea betonului.

Societatea are următoarele puncte de lucru: COMCM Constanța SA Surcursala Agenției București SA – str. Cosmonauțilot 5A, București, COMCM SA Filiala de producție sec. și deservire soc. SA – bd. Aurel Vlaicu nr .144, Constanța, COMCM SA Filiala Constructii SA – str. Badea Cârțan, Constanța, Bufet Unirii – str. Unirii nr. 32-34, Cămin CAzare Medeea 1 – aleea Albatrosului nr. 11-13, Constanța, Cămin Cazare Tranzit – bd. Aurel Vlaicu 144, Complex Hârșova – str. Eternității, Hârșova, Cămin Albatros – loc. Năvodari, str. Midiei, Complex Doru Ancuței – str. Oituz, Mangalia, Cămin Pescăruș – str. Negru Vodă, Mangalia, Bufet – aleea Albatros nr. 11, Constanța, Magazin Gloria – str. Oborului nr. 38, Constanța, Hotel – str. Unirii nr. 32-34, Constanța, Cantina Restaurant Tranzit – bd. Aurel Vlaicu 144, Cariera Sibioara – comuna Lumina, Depozit – Eforie Nord, Depozit – str. Oituz 63, Mangalia, Punct de lucru – comuan 23 August, sos. Constanței.

Pentru anul 2021, firma a raportat o cifră de afaceri de 1.477.675 lei, cu o pierdere de 5.300.181 lei.

Domeniul de activitate principal îl constituie, conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2), fabricarea betonului.
 


Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Document de urbanism pentru COM CM SA. Este vizată intrarea în legalitatea a unui imobil din Constanța

03 Apr 2023 1189

Handmade by Carmen Petrișor Mărţişoare inspirate din portul popular

01 Mar 2019 2314

Handmade by Carmen Petrişor Dovlecei si bufnite!

26 Oct 2016 3698

Omul cu cele mai lungi unghii la o mână (video)

12 Oct 2015 4122

Carmen Petrișor Decoratiuni de toamna!

14 Sep 2014 5594