Acţionarii Rompetrol Rafinare SA, convocați în Adunare Generală Ordinară! Pe ordinea de zi sunt zece subiecte

 
 
  • Rompetrol Rafinare SA a fost înființată în anul 1991, are sediul social în Năvodari, se ocupă de fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului.
  • Rompetrol Rafinare este controlată de acționarii KMG International N.V., din Țările de Jos, cu 48,1136%, Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, cu 44,6959%, și o Listă de acționari.
  • Ca administratori apar: Batyrzhan Tergeussizov, Meshitbay Zhamilya, Mikulich Tamila, Saragea Constantin, Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, Steriopol Bogdan-Catalin, Tohănean Adrian.
 
 
Consiliul de Administraţie al societăţii Rompetrol Rafinare SA, cu sediul în Năvodari, bulevardul Năvodari, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în data de 26 aprilie 2024, cu începere de la ora 11.00.
 
În cazul în care, la data menţionată mai sus nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege şi de Actul Constitutiv al Societăţii pentru ţinerea AGOA, Consiliul de Administraţie convoacă şi fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a două şedinţă AGOA pentru data de 29 aprilie 2024, cu începere de la ora 11.00.
 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor are următoarea ordine de zi:
 
  1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale ale Rompetrol Rafinare SA la data şi pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, modificat şi completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administraţie pentru anul 2023 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, şi a Raportului Auditorului Financiar Independent întocmit de Ernst & Young Assurance Services SRL asupra Situaţiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
 
     2) Aprobarea situaţiilor financiare anuale consolidate ale Rompetrol Rafinare SA la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 (incluzând situaţiile financiare ale Rompetrol Rafinare SA şi cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream SRL, Rom Oil - SA, Rompetrol Quality Control SRL, Rompetrol Logistics SRL (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas SRL) şi Rompetrol Petrochemicals SRL, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de către Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie pentru anul 2023 şi a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situaţiilor Financiare Anuale Consolidate la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
 
          3.Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor administratorilor Societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
 
          4. Aprobarea următoarelor documente: Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2024; Programul de producţie al Societăţii pentru anul 2024; Bugetul de investiţii pentru anul 2024.
 
          5. Alegerea a 3 noi membri ai Consiliului de Administraţie al Rompetrol Rafinare SA pentru un mandat începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor din 26/29 aprilie 2024 şi care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administraţie).

 
    6. Supunerea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a societăţii, aferent exerciţiului financiar 2023, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată.
 

     7.Aprobarea remuneraţiei lunare brute datorate pentru exerciţiul financiar 2024 membrilor Consiliului de Administraţie, precum şi stabilirea limitei generale a remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administraţie cărora le-au fost acordate funcţii specifice în cadrul Consiliului de Administraţie.
 
 
      8.Aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL, societate cu răspundere limitată înfiinţată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în Bucureşti, clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache etaj 21, sectorul 1, membru al Autorităţii pentru Supraveghere Publică a Activităţii de Audit Statutar cu nr. de autorizaţie FA77 din data de 15 august 2001, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare SA, pe o perioadă de 1 (un) an, respectiv pentru auditarea situaţiilor financiare ale Societăţii pentru exerciţiul financiar 2024, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de 1 (un) an.
 
9.  Aprobarea datei de: 21 mai 2024 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; şi 20 mai 2024 ca Data „Ex-Date“, dată de la care instrumentele financiare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din AGOA RRC, conform art. 2. alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.
 
10.   Împuternicirea lui Florian-Daniel Pop, director general al societăţii, pentru a încheia şi/sau semna în numele societăţii şi/sau al acţionarilor societăţii hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate, având posibilitatea submandatării de terţe persoane.
 
Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 1444 din data de 22 martie 2024.
 
Despre Rompetrol Rafinare SA
 
Potrivit Termene.ro, Rompetrol Rafinare SA a fost înființată în anul 1991, are sediul social în Năvodari, se ocupă de fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului.
 
Pentru anul 2022, compania cu 1.074 de angajați a declarat o cifră de afaceri de 23.026.777.606 lei și un profit de 666.277.159 lei.
 
Conform sursei citate, Rompetrol Rafinare SA este controlată de acționarii KMG International N.V., din Țările de Jos, cu 48,1136%, Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, cu 44,6959%, și o Listă de acționari.
 
Ca administratori apar: Batyrzhan Tergeussizov, Meshitbay Zhamilya, Mikulich Tamila, Saragea Constantin, Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, Steriopol Bogdan-Catalin, Tohănean Adrian.
 
Rompetrol Rafinare SA este acționar în: Rompetrol Petrochemicals SRL,  Rom Oil SA, ROMPETROL Downstream SRL,  Rompetrol Quality Control SRL,  Rompetrol Logistics SRL, Rompetrol Logistics SRL.
 
PRECIZĂRI
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
De asemenea, pentru redactarea acestui articol au fost folosite informații de pe termene.ro.
 
Citește și:
 
Rompetrol Rafinare SA anunță noi investiții pentru care a solicitat acord de mediu de la APM Constanța
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Firme Constanța Alexandru Stavarache, numit în funcţia de director economic al Rompetrol Rafinare SA

20 May 2024 620

Răspuns pozitiv de la APM Constanța Rompetrol Rafinare SA poate transforma un cazan cu circulație naturală în cazan cu circulație forțată multiplă

31 Mar 2024 621

Rompetrol Rafinare SA anunță noi investiții pentru care a solicitat acord de mediu de la APM Constanța

17 Mar 2024 764

Rompetrol Rafinare SA, reclamant într-un dosar aflat pe rolul Curții de Apel Constanța

12 Mar 2024 969

Investiții pe Platforma Rompetrol Rafinare în interiorul instalației de Hidrofinare Petrol Reactor

06 Mar 2024 1068

Rompetrol Rafinare SA a solicitat acord de mediu pentru construirea unei conducte de racordare la Făclia, județul Constanța

01 Mar 2024 829

Curtea de Apel Constanța Rompetrol Rafinare câștigă, pe fond, procesul cu Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

06 Feb 2024 598

Mandat limitat Alexandru Stavarache, numit director economic interimar al Rompetrol Rafinare SA!

01 Feb 2024 1081

Firme Constanța Alexandru Stavarache, noul administrator unic al Rompetrol Petrochemicals SRL

26 Jan 2024 818

Rompetrol Rafinare SA are doi membri noi în Consiliul de Administraţie

03 Oct 2023 1339

Primăria Constanța achiziționează combustibili. Furnizorul este Rompretrol Downstream (DOCUMENT)

18 Sep 2023 1063

Firme Constanța Rompetrol Rafinare SA. Batyrzhan Tergeussizov, ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie

22 Jun 2023 1373

Explozie la Rafinăria Midia Năvodari. Firma Rompetrol Rafinare SA este cea pe care funcționează

21 Jun 2023 3232

Asociații Rompetrol Downstream SRL, întruniți în ședință. Modificări în structura firmei

18 Jun 2023 1675

S-a aprobat remuneraţia lunară pentru fiecare membru al Comitetului de Audit al Rompetrol Rafinare SA!

16 Jun 2023 1455