Adunarea Generală a Acționarilor Comcereal SA Tulcea, convocată, în ședință Extraordinară, la Constanța. Care e ordinea de zi


 
  • Firma Comcereal SA a fost înființată în anul 1996, iar obiectul de activitate este „Depozitări“.
 
În Monitorul Oficial, partea a IV-a, cu numărul 5.356 din data de 29 noiembrie 2023, a fost publicat anunțul convocării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societății Comcerela SA Tulcea. 
 
Consiliul de administraţie al Comcereal SA Tulcea, firmă cu sediul în municipiul Tulcea, întrunit în şedinţa din data de 28 noiembrie 2023, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată şi modificată, al Legii nr. 24/2017, al Regulamentelor A.S.F. şi al dispoziţiilor Actului constitutiv, convoacă pentru data de 11 ianuarie 2024, ora 13.00, în Strada Industrială nr. 1, judeţul Constanţa, Adunarea Generală a Acţionarilor, în şedinţă Extraordinară, la care vor fi îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 29 decembrie 2023, considerată ca data de referinţă.
 
Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) pentru data de 12 ianuarie 2024, ora 13.00, cu aceeaşi ordine de zi şi în acelaşi loc.
 
Ordinea de zi a AGEA este următoarea
 
1. Organizarea licitaţiei în vederea vânzării părţilor sociale pe care Societatea Comcereal SA le deţine la Societatea Cereal Prest SRL, în calitate de asociat unic.
 
2. Împuternicirea Consiliului de administraţie al Comcereal SA să întreprindă toate demersurile pentru organizarea licitaţiei în vederea vânzării părţilor sociale ale Cereal Prest SRL pentru un preţ care nu poate fi mai mic de 1.000.000 lei, inclusiv, să adopte Regulamentul de licitaţie şi Caietul de sarcini.
 
3. Aprobarea împuternicirii Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea şi pentru a efectua toate actele şi formalităţile de publicitate, de înregistrare şi implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central şi la orice alte autorităţi.
 

4. Aprobarea datei de 30 ianuarie 2024 ca data de înregistrare şi a datei de 29 ianuarie 2024 ca data „ex-date“, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
 
Acţionarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi şi să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

 
Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, în original, prin poştă, la adresa din Strada Industrială nr. 1, judeţul Constanţa, însoţită de copia actului de identitate al acţionarului persoană fizică/reprezentant legal al acţionarului persoană juridică şi a dovezii calităţii de acţionar, emisă de către Depozitarul Central.
 
Dovada calităţii de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, cu cel mult 60 de zile înainte de data transmiterii solicitării.
 
Dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat până cel mai târziu la data de 5 ianuarie 2024, prin adresă, în original, însoţită de dovada calităţii de acţionar emisă de Depozitarul Central şi de dovada calităţii de reprezentant legal, prin certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerţului cu cel mult 60 de zile înainte de data transmiterii adresei.
 
Informaţiile privind exercitarea acestor drepturi se găsesc pe website-ul societăţii https://comcerealtulcea.ro, la rubrica „Relaţia cu investitorii“.
 
Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, care va fi depusă direct la adresa din Strada Industrială nr. 1, judeţul Constanţa, în original, până cel târziu la 9 ianuarie 2024, ora 13.00.
 
Acţionarii îşi vor putea exercita dreptul de vot şi prin corespondenţă.
 
Votul prin corespondenţă va fi depus la sediul societăţii sau expediat prin poştă până cel târziu la data de 9 ianuarie 2024, ora 13.00.
 
Acţionarii societăţii pot transmite Împuternicirea specială/generală sau Votul prin corespondenţă şi prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, la adresa de e-mail office@comcerealtulcea.ro.
 
Formularul de împuternicire specială/generală, formularul de vot prin corespondenţă şi procedurile de completare şi transmitere a acestora, se vor obţine, începând cu data de 29 noiembrie 2023, de pe website-ul societăţii https://comcerealtulcea.ro sau de la compartimentul acţionariat.
 
Materialele pot fi consultate sau procurate de către acţionari de pe website-ul oficial al societăţii https://comcerealtulcea.ro, la rubrica „Relaţia cu investitorii“, începând cu data de 29 noiembrie 2023.
 
Accesul în sala de şedinţă este permis acţionarilor numai pe bază de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calităţii de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. În situaţia persoanelor fizice şi juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta şi copia împuternicirii speciale sau generale.
 
Despre Comcereal SA
 
Potrivit termene.ro, platformă consultată luni, 4 decembrie 2023, firma Comcereal SA a fost înființată în anul 1996, adresa sediului social este în municipiul Tulcea, iar obiectul de activitate este „Depozitări“.
 
Pachetul de acțiuni al Comcereal SA este deținut de Argus SA (95.3577%), Acționari PPM (4,53%) și Acționari Persoane Juridice (0,12%). Calitatea de administratori o au Dorel Radu, Bogdan Stan și George - Gabriel Vișan.
 
În 2022, Comcereal SA a avut o cifră de afaceri de 4.425.797 lei, o pierdere de 4.440.388 lei, iar numărul mediu de angajați a fost 31.
 
Platforma termene.ro informează că Comcereal SA are un contract câștigat - achiziții directe din 2007 până în prezent (cu Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea), potrivit informațiilor publice din SICAP/SEAP (data ultimei actualizări - 3 decembrie 2023).
 
PRECIZĂRI
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Pentru documentarea acestui articol s-au folosit informații și de pe platforma termene.ro.
 
Sursa foto (cu rol ilustrativ): ZIUA de Constanța
 
Citește și:
 
Firme Constanța
Ce decizii s-au luat în ultima ședință a acționarilor Comcereal SA?

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Comcereal SA Tulcea vinde părțile sociale deținute la societatea Cereal Prest SRL Tulcea

23 Feb 2024 430

Firme Constanța Ce decizii s-au luat în ultima ședință a acționarilor Comcereal SA?

02 Dec 2023 903

Adunarea Generală a Acționarilor societății Comcereal SA Tulcea, convocată în ședință Extraordinară.

15 Sep 2023 786

Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pe ordinea de zi a AGA Concereal SA Tulcea

28 Aug 2023 794

Firme Constanța Societatea Comcereal SA, decizii noi adoptate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

24 Jul 2023 1022

Firme Constanța Acţionarii Argus SA, întruniți în Adunarea Generală Ordinară. Iată ce s-a aprobat!

17 Jun 2023 1525

Schimbări în conducerea societății COMCEREAL SA Tulcea. Cine este noul director general

08 Feb 2022 1924

Modificări în Consiliul de administrație al Comcereal SA Tulcea. Cine este noul președinte

02 Nov 2021 1375

Comcereal SA Tulcea îşi convoacă acţionarii. Care este ordinea de zi (document)

08 Mar 2018 1969