Baza sportivă de pe malul lacului Siutghiol, din Constanța, miza unui proces intentat de Clubul Sportiv Electrica Președinte Dumitru Frățilă face acuzații -„Nu ne putem desfășura activitatea!“

  • Clubul Sportiv Electrica Constanţa a contestat la Curtea de Apel Constanța decizia judecătorilor Tribunalului Constanța din data de 23.11.2023. Mărul discordiei este baza nautică situată pe malul Lacului Siurghiol, din care Clubul Sportiv Electrica Constanţa a fost evacuat.

Dumitru Frățilă, președintele Clubului Sportiv Electrica, spune că Servicii Energetice Dobrogea SA, care este în faliment, a dat în concesiune baza sportivă Asociației Nautic Yachting Club. Ulterior, Nautic Yachting Club a scos Clubul Sportiv Electrica Constanța din baza sportivă situată pe malul lacului Siutghiol, mai susține Dumitru Frățilă.
Clubul Sportiv Electrica Constanța încearcă să obțină baza sportivă pe care o deține încă din anii 70 și pe care chiar ei au construit-o. După ce, anul trecut, Clubul Sportiv Electrica a pierdut procesul prin care solicita evacuarea societății Servicii Energetice Dobrogea SA din baza sportivă, situată pe strada Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu fără număr, acum a făcut recurs.
Pe data de 12 martie 2024, Clubul Sportiv Electrica Constanţa a contestat la Curtea de Apel Constanța decizia judecătorilor Tribunalului Constanța din data de 23.11.2023.
Astfel, pe rolul Curții de Apel Constanța, Secţia de contencios administrativ și fiscal, pe data de 12.03.2024 a fost înregistat dosarul 3889/118/2022, cu stadiul procesual -  Recurs.
Clubul Sportiv Electrica Constanţa are calitatea de recurent reclamant, iar Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa, Gabriela Iuliana Ganea, Simona Monica Enache,  Alexandru Dardac, Matei Viorica și Ispas Carmen au calitate de intimați pârâți.
Potrivit portalului instanțelor de judecată, până la acest moment nu a fost stabilit primul termen de judecată.

 
Reamintim că, pe data de 03.06.2022, pe rolul Tribunalului Constanța, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, a fost înregistrat dosarul 3889/118/2022, cu obiectul - obligaţia de a face, stadiul  procesual – fond.  Clubul Sportiv Electrica Constanţa este reclamant, iar Serviciul Public de Impozite Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, Gabriela Iuliana Ganea, Simona Monica Enache, Alexandru Dardac, Matei Viorica, Ispas Carmen sunt pârâți.
În ședința din 23.11.2023, magistrații constănțeni au respins cererea. „Respinge cererea formulată de către reclamanta Clubul Sportiv Electrica Constanţa, în contradictoriu cu pârâţii Serviciul Public de Impozite Taxe şi Alte Venituri ale Bugetului Local, Gabriela Iuliana Ganea, Simona Monica Enache, Alexandru Dardac, Matei Viorica şi Ispas Carmen, astfel cum a fost precizată şi modificată, ca nefondată. Obligă reclamanta la plata către pârâtul Serviciul Public de Impozite Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local a cheltuielilor de judecată în sumă de 1.654,1 lei (onorariu avocat). Pronunţată în data de 23.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei“, se spune în soluția pe scurt.

 
„Am fost dați afară din baza sportivă care este a noastră“

 

 „Ne-am adresat instanței, deoarece baza sportivă este a noastră. Am construit-o în anii 1971-1974. Povestea este mai veche. Fostul RENEL s-a spart în mai multe societăți, iar la Servicii Energetice Dobrogea SA a trecut baza noastră sportivă. Apoi, cei de la Servicii Energetice Dobrogea SA, care este în faliment, au dat Asociației Nautic Yachting Club în concesiune baza noastră sportivă. Ulterior, Nautic Yachting Club ne-a dat afară din baza sportivă care, pe acte, este a noastră. Terenul a fost scos la vânzare din 2013, dar am somat instanța că baza sportivă nu poate fi vândută, deoarece este a Clubului Sportiv Electrica Constanța. Prin executor judecătoresc am reușit să oprim vânzarea“, a declarat, pentru cotidianul ZIUA de Constanța, Dumitru Frățilă, președintele Clubului Sportiv Electrica Constanța.

„Servicii Energetice Dobrogea SA deține un teren de circa 8000 de mp vizavi de Liceul Energetic. S-au dus cu acest teren la SPIT Constanța și au obținut certificat fiscal. Apoi au mers iar la SPIT Constanța și au anunțat că au greșit adresa terenului. Prin urmare, li s-a emis un nou certificat fiscal cu adresa terenului nostru, de pe strada aviator Șerbănescu fără număr. Actualmente terenul pe care este situată baza sportivă a Clubului Sportiv Electrica Constanța este în patrimoniul Primăriei Constanța. Noi am început construcția bazei sportive în 1971. Acum nu ne putem desfășura activitatea“, a mai spus Dumitru Frățilă, președintele CS Electrica Constanța.


 
Clubul Sportiv Electrica Constanța își desfăsoară activitatea începând din anul 1974

 
„Clubul Sportiv Electrica Constanța își desfăsoară activitatea începând din anul 1974, în Baza nautică proprietate a clubului, la sediul din strada Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu FN.

Servicii Energetice Dobrogea S.A., firmă aflată în faliment, dorește să înstrăineze ilegal baza sportivă a clubului și terenul aferent (circa 11.000 m2), amplasate pe malul lacului Mamaia. În acest scop, Servicii Energetice Dobrogea S.A. a încheiat un contract ilegal de închiriere cu reprezentanții Nautic Yachting Club, club nou înființat, cu scopul final de a pune mâna pe terenul primăriei și pe clădirea proprietate a Clubului Sportiv Electrica Constanța, în scopuri pur imobiliare.  Cei sus menționați nu aveau dreptul de a închiria terenul la care facem referire, pentru că acesta aparține Primăriei Constanța“, a mai spus Dumitru Frățilă.
 
 
Iată ce spune Serviciul Public de Impozite Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local

 
„Răspundem solicitării dumneavoastră, formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public și vă aducem la cunoștință că răspunsul la întrebarea adresată, face parte din categoria informatiilor exceptate de la accesul liber și neîngrădit al persoanei la informații de interes public.

Exceptarea la care ne referim este individualizată la art. 12 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 544/2001, care dispune că sunt excluse din sfera informațiilor destinate publicității, acele informații ce privesc procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil  interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces.

Dosarul nr. 3889/118/2022, în care apar în catitate de părîți șii persoane fizice, respectiv personal angajat al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local și al Primăriei municipiului Constanța, face încă obiectul analizei instanței de judecată, aflat în faza procesuala a recursului. Este important în aprecierea noastra să subliniem că Serviciul Public de Impozite, Taxe alte Venituri ale Bugetului Local respectă principiul legalității care presupune inclusiv posibIlitatea ca cel nemulțumit de soluția dată de o jurisdicție administrativă să aibă la dispoziție o acțiune în justiție pentru apărarea dreptului pretins vătămat“, au transmis reprezentanții Serviciul Public de Impozite Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.
 
Istoricul patrimoniului

 
Servicii Energetice Dobrogea SA este în procedura de lichidare administrativă din data de 23.04.2014 și în procedură de faliment din data de 25.01.2015. S-a constituit prin preluarea patrimoniului fostei Întreprinderi Retele Electrice Constanta (IREC) , FRE Constanța, CN Electrica, RENEL, Sisee Electrica Dobrogea, F.I.S.E. Electrica Serv.

Dreptul de proprietate pentru imobilul “Baza Nautică” este:
- pentru construcții (clădire administrativă bază nautică) - Servicii Energetice Dobrogea SA, cu aport în natură la capitalul social, conform Hotararii Guvernului nr. 760/2010;
- pentru teren este întocmităși în curs de aprobare documentația de eliberare a Certificatului de atestare a dreptului de proprietate de către Electrica SA (acționarul unic al Servicii Energetice Dobrogea SA) conform HG 834/1991;

Pentru terenul în suprafață de 8.876,06 mp Servicii Energetice Dobrogea SA  are drept de folosință.
Servicii Energetice Dobrogea SA  are construcțiile înregistrate în evidența financiar-contabilăși pe rolul fiscal la SPIT Constanța pentru construcțiile din proprietate și folosință a terenului conform prevederilor legale.

 
Baza Nautică AS Electrică, construită în baza autorizației emise de Consiliul Popular al municipiului Constanța

 
- Terenul în suprafață de 10.000 mp a fost transmis prin Ordinul nr.130/14.06.1971 al Ministerului Agriculturii Silviculturii și Apelor în administrarea operativă a Întreprinderii Rețele Electrice Constanța (IREC) ca teren neproductiv pentru construirea unei baze sportive;
- Baza Nautică AS Electrica a fost construită conform Autorizației nr.35267/01.11.1971 emisa de Consiliul Popular al municipiului Constanța pentru fosta Întreprindere Rețele Electrice Constanța (IREC), având și proces-verbal de recepție în faza unica nr.9014/25.08.1974 al IREC.
Baza sportivă a fost edificată în anii 1971-1974, a fost în patrimomiul fostei Întreprinderi Rețele Electrice Constanța și după 1990 prin acte normative a ajuns în patrimoniul Servicii Energetice Dobrogea SA

În trecut, Clubul Sportiv Electrica Constanța a formulat o cerere de intervenție în interes personal în dosarul nr.8785/118/2014, prin care a solicitat scoaterea din patrimoniul  Servicii Energetice Dobrogea SA  a acestui imobil, cerere respinsă de Tribunalul Constanța ca inadmisibila (Incheiere nr.1057/09.07.2018 rămasă definitivă ca urmare a respingerii apelului conform Deciziei Civile nr.155/18.06.2020 a Curtii de Apel Constanța).
În cadrul Întreprinderii Rețele Electrice Constanța (IREC), a existat o Asociație Sportivă Electrica a membrilor de sindicat, care a primit personalitate juridică ca asociație conform Sentinței Civile nr.93/28.09.1993 a Judecătoriei Constanța, cu scop nelucrativ. Ulterior s-a desființat și au fost înființate mai multe asociații.

Asociația Club Sportiv Electrica Constanța s-a înființat în anul 2002 și a avut sediul în Constanța, strada Nicolae Iorga, nr.89 A, fostul sediu al Întreprinderii Rețele Electrice Constanța (IREC).

În dosarul de constituire al Asociației nr. 3779 / 212 / 2013 exista un contract de împrumut de folosință (comodat)nr. 1904 / 08.05.2012 prin care Servicii Energetice Dobrogea SA acordă spre folosință gratuită terenul în suprafață totală de 1215,77 mp, situat în cadrul punctului de lucru Baza Nautică strada Capitan Alex. Șerbănescu, compus conform schiței cadastrale din: debarcader, platformă depozitare, platformă beton, hangar, pe termen de 1 an, respectiv 01.05.2012 - 01.05.2013, prelungit doar până la 31.12.2013.

Potrivit litigiilor aflate pe rolul Judecătoriei Constanța (prin care Asociația solicită reîntegrarea, evacuarea etc. din acest sediu), modificările asupra sediului au fost efectuate și înscrise prin Încheierea nr. 7770 / 08.05.2015 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 10690 / 212 / 2015.
Până la data de 08.05.2015 Clubul Sportiv Electrica Constanța a avut sediul social pe strada Nicolae Iorga nr.89A, Constanța, astfel cum rezultă din toate documentele anterioare acestei date, inclusiv din Certificatul de identitate sportivă.

Întrucât activitatea sportivă nautică, iahting din imobil era realizată de altă asociație -Nautic Yahting Club, Servicii Energetice Dobrogea SA a încheiat Contractul de închiriere  nr.5/28.04.2015.

Obiectul contractului îl reprezintăînchirierea imobilului „Baza Nautica” situatăîn Constanța, strada Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu FN, contract prin care locatarul se obligă printre altele să asigure întreținerea și paza imobilului până la vânzarea în procedura falimentului.

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
 
Imobil de 5 etaje în zona Lacului Siutghiol din Constanța: Firmele Atât s-a Putut - AA SRL și ARV Construcții &Dezvoltare SRL, tot mai aproape de realizarea investiției
 
Imobiliare Constanța: Grindeanu Imob Construct SRL, demersuri pentru investiția imobiliară din zona Lacului Siutghiol

Confruntare legală: OMV Petrom Marketing SRL și SC Tisgal SRL împotriva Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea
 
Firma care controlează lanțul de supermarketuri Penny, la judecată cu ANPC - Comisariatul Județean Protecția Consumatorilor Constanta

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.