Actualitate

Ce a descoperit Curtea de Conturi la Oil Terminal Poliţe de asigurare pentru directori şi indemnizaţii cu probleme pentru administratori

Curtea de Conturi a descins şi la Societatea Comercială Oil Terminal SA, unde a constatat mai multe nereguli.
 
Potrivit raportului Curţii de Conturi, care a fost făcut public, societatea Oil Terminal SA nu a calculat impozitul pe construcţii (224.000 de lei pentru un număr de 337 de active) şi impozitul pe clădiri (pentru un număr de 133 de active) datorate bugetelor locale, întrucât activele în cauză sunt evidenţiate în contabilitate fără valoare, din cauza neevaluării acestora la valoarea justă, în anul 2014.
 
De asemenea, au fost angajate şi decontate cheltuieli ineficiente, prin încheierea de poliţe de asigurare pentru răspunderea profesională a directorului general, a directorilor executivi şi a administratorilor, valoarea asigurată fiind pur formală, fără nicio fundamentare a cuantumului acesteia, în condiţiile în care cadrul legal aplicabil impunea încheierea de astfel de poliţe de asigurare numai pentru administratorii societăţii.
 
Mai mult, au reieşit angajarea şi plata unor cheltuieli în sumă de 20.000 de lei, nejustificate şi neprevăzute de actele normative aplicabile.

La anumite obiective de investiţii aflate în derulare, s-a constatat că ofertanţii au pretins în mod necuvenit şi entitatea a acceptat să plătească nejustificat contravaloarea elementului de cheltuială denumit „cotă de aprovizionare“ - element de cost, calculat ca procent (între 3% şi 6%), aplicat la preţul total al materialelor puse în operă.
 
În raport se mai precizează că au fost efectuate plăţi nelegale în sumă brută de 166.000 de lei, prin acordarea unor indemnizaţii pentru administrator, în cazul neparticipării în mod direct la şedinţele Consiliului de Administraţie şi pentru perioada până la încheierea contractelor de administrare, precum şi prin plata concediului de odihnă neefectuat de directorul general. 

Măsurile luate de companie 

Oil Terminal SA Constanţa a procedat la depunerea declaraţiei rectificative atât pentru impozitul pe clădiri, cât şi pentru impozitul pe construcţii, şi s-au virat sumele cuvenite la bugetele locale.
 
De asemenea, au fost dispuse măsuri operative pentru recuperarea plăţilor reprezentând „cotă de aprovizionare“, acestea fiind încasate până la finalizarea acţiunii. Mai mult, a fost anulată poliţa de asigurare încheiată pentru directorul general şi a fost încheiat Angajamentul de plată cu directorul general al entităţii, prin care acesta se angajează la plata sumei încasate necuvenit.

Recomandările Curţii de Conturi

Printre recomandările formulate de Curtea de Conturi pentru compania Oil Terminal SA se numără clarificarea diferenţelor din declararea clădirilor şi construcţiilor pe perioada de prescripţie, în vederea impunerii potrivit prevederilor Codului Fiscal, respectiv calculul şi plata accesoriilor datorate pentru plata cu întârziere a impozitelor la bugetul de stat şi la bugetul local; controlul situaţiei, al evoluţiei şi al modului de administrare a patrimoniului public şi privat al statului, precum şi legalitatea realizării veniturilor şi a efectuării cheltuielilor; întocmirea unei proceduri operaţionale care să stabilească condiţiile legale pentru asigurarea de răspundere profesională, referitor la persoane, cuantumul sumei asigurate şi modul de executare a poliţei.
 
La acestea se adaugă emiterea deciziei privind stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciului reprezentând cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de reparaţii efectuate nejustificat şi neprevăzute de actele normative aplicabile; „stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciului, reprezentând indemnizaţii nelegale plătite la administratori şi indemnizaţie nelegală de concediu neefectuat, precum şi luarea măsurilor de recuperare a acestuia, respectiv efectuarea regularizărilor cu bugetul consolidat al statului pentru contribuţiile asigurat şi angajator virate şi nedatorate pe perioada de prescripţie“.
 
Pentru înlăturarea abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate, Curtea de Conturi a emis decizie, prin care au fost dispuse măsuri pe care conducerea SC Oil Terminal SA trebuie să le ducă la îndeplinire, dar care au fost contestate.

Ulterior, Comisia de soluţionare a contestaţiilor a respins prin încheiere contestaţia formulată, în prezent acţiunea fiind pe rolul Tribunalului Constanţa.

Despre Oil Terminal SA Constanţa

Societatea Comercială Oil Terminal SA Constanţa este persoană juridică română, cu capital majoritar de stat, de interes
strategic, al cărei obiect de activitate constă în prestarea de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice, precum şi a altor produse finite sau materii prime lichide. Capitalul social a fost în întregime subscris şi integral vărsat de statul român, în prezent structura acţionariatului fiind următoarea: Statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, care deţine 59,62% din valoarea capitalului social; SC Fondul „Proprietatea“ SA, care deţine 6,32%; persoane juridice, care deţin 16,59%; persoane fizice, care deţin 17,47%.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Oil Terminal SA. S-a solicitat reducerea cuantumului garantiei globale pentru obtinerea autorizatiei de antrepozit vamal

12 Mar 2019 443

Oil Terminal trebuie să garanteze valoarea accizelor Gabriel Daraban - „Începând cu 1 mai 2019, s-ar putea să nu mai descărcăm navele. Atunci să-l vedem pe domnul Teodorovici!“ (video)

11 Mar 2019 2362

Interviu live Gabriel Daraban - „Primarul trebuie să stea la ușa ministrului de Finanțe, la ușa premierului și să ceară drepturile pentru orașul lui. Trăim falimentul clasei politice locale!“ (video)

07 Mar 2019 2841

Constanța. Incendiu pe Valea Portului, aproape de calea ferată. Pompierii se luptă cu flăcările! (galerie foto+video)

05 Mar 2019 1426

Oil Terminal. Recursul acționarului Dumitrescu Sebastian Valentin, admis de Tribunalul Constanța

20 Feb 2019 566

Revista presei locale

08 Feb 2019 667

Revista presei locale

06 Feb 2019 603

O măsură a ANAF afectează veniturile societăţii Oil Terminal SA (document)

14 Jan 2019 635

Tranzacții încheiate de societatea Oil Terminal SA. Ce prevăd acestea

28 Dec 2018 434

Revista presei locale

07 Dec 2018 518

Acționarii Oil Terminal SA au votat menținerea structurii de garanții imobiliare. Detalii

26 Nov 2018 668

Consiliul de Administraţie al Oil Terminal SA a desemnat un intermediar autorizat

30 Oct 2018 567

Ce hotărâri a luat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Oil Terminal SA (document)

29 Oct 2018 584

Oil Terminal SA convoacă acţionarii în AGOA. Iată ordinea de zi!

06 Sep 2018 597

Bursa de Valori Bucureşti Oil Terminal SA a încheiat o tranzacţie importantă. Despre ce este vorba

31 Aug 2018 810