Ce decizii au fost luate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor CN Administraţia Porturilor Maritime Constanța (DOCUMENT)

Sediul CN APM Constanța. Foto: ZIUA de ConstanțaAdunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime" — S.A. Constanta s-a întrunit astăzi 05 aprilie 2022 (a doua convocare), ora 11.00, la sediul MinisteruIui Transporturilor şi Infrastructurii, Bucureşti.  

La şedinţă a fost prezent Staicu Mihai George, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarior a adoptat următoarele decizii:

1. Adunarea Generală a Actionarilor Companiei Naţionale ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" S.A. Constanța, a luat act de incetarea de drept a mandatului lui Chirilă Constantin şi Iui Staicu Mihail George prin ajungerea la termen in data de 04.04.2022, a lui Murgeanu Gabriela şi lui Diaconu Cătălin prin ajungerea la termen in data de 15.04.2022.

2. Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" S.A. Constanţa a aprobat numirea pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice pănă la maxim 6 (şase) luni, a lui Chirilă Constantin şi lui Goidea Florin in funcţia de membru provizoriu in Consiliul de Administraţie, începând cu data 05.04.2022 şi până la data de 04.08.2022, inclusiv, precum şi a lui Găvruţa Adrian Daniel şi a lui Diaconu Cătălin începând cu data 16.04.2022 şi până la data de 15.08.2022, inclusiv.

3. Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Nationale ,ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" S.A. Constanța a aprobat ca indemnizaţia fixă lunară brută a administratorilor provizorii numiţi să fie in sumă de 10.636 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depăşeşte de doua ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată, conform obiectului principal de activitate al C.N. Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, cu respectarea dispoziţiilor art. 37 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 109/2011, şi cu incadrarea in Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat.

4. Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Nationale Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, a aprobat ca forma şi conţinutul contractului de mandat care va fi incheiat cu administratorii provizorii, să fie conform celei prevăzute in anexa la prezenta imputemicire.

5. Adunarea Generală a Actionarilor Companiei Nationale ,Administratia Porturilor Maritime - S.A. Constanța, a aprobat ca reprezentantii actionarului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii in AGA să semneze contractul de mandat care va fi incheiat cu administratorii provizorii.

6. Adunarea Generală a Actionarilor Companiei Naționale Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta a aprobat mandatarea directorului general în vederea indeplinirii tuturor actelor şi formalităților necesare înregistrării şi publicării hotărărilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a indeplini acest mandat
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nave la operare, astăzi, în porturile din administrarea CNAPM Constanţa. Ce pavilioane au vasele

12 Nov 2022 659

Omul de afaceri Gabriel-Valentin Comănescu „Între societățile din grupul GSP și CNAPM exista pe rolul instanțelor de judecata mai multe litigii derivate din contracte de închiriere a domeniului Portuar“

01 Nov 2022 964

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța contractează servicii de verificare și întreținere a stingătoarelor de incendiu (DOCUMENT)

27 Oct 2022 963

Nave la operare, astăzi, în porturile din administrarea CNAPM Constanţa. Ce pavilioane au vasele

25 Oct 2022 483

CNAPM pentru Midia Internațional S.R.L. - anunț de mediu pentru proiectul Construire drumuri și amenajare platforme betonate

04 Oct 2022 513

CNAPM - anunț de mediu pentru proiectul Consolidare drumuri de acces și platforme proprietatea Midia Internațional

04 Oct 2022 482

Evgo Green Motion SRL livrează pentru CNAPMC stații de încărcare mașini electrice (DOCUMENTE)

15 Sep 2022 844

Nave la operare, astăzi, în porturile din administrarea CNAPM Constanţa. Ce pavilioane au vasele

05 Sep 2022 637

Licitație organizată de CN APM Constanța „desființată" de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Ce decizii s-au luat?

24 Aug 2022 1007

Nave la operare, astăzi, în porturile din administrarea CNAPM Constanţa. Ce pavilioane au vasele

13 Aug 2022 731

Nave la operare, astăzi, în porturile din administrarea CNAPM Constanţa. Ce pavilioane au vasele

02 Aug 2022 809

Cine va acoperi asigurarea de daune în exercitarea atribuțiilor pentru CA-ul și directorii de la Portul Constanța?

30 Jun 2022 987

Administrația Porturilor Maritime Constanța a cumpărat cabluri electrice. Detalii din contract (DOCUMENT)

22 Jun 2022 592

Gaz Services SRL a semnat un contract cu Administrația Porturilor Maritime Constanța (DOCUMENT)

30 May 2022 1440

Fostul deputat PSD George Vișan, director în cadrul Administrației Portului Constanța

16 May 2022 1363