CN APM Constanţa Drumul de circulaţie dintre Poarta 10 Bis şi Poarta 10 va fi extins la patru benzi (galerie foto+document)

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (CN APMC) vrea să extindă la patru benzi drumul de circulaţie existent între Poarta 10 Bis şi Poarta 10. În acest sens, va fi organizată o procedură publică pentru atribuirea contractului „Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, a cererii de finanţare pentru implementarea obiectivului «Extinderea la patru benzi a drumului de circulaţie existent între Poarta 10 Bis şi Poarta 10»“, în valoare estimată de 247.808 lei.
 
Obiectul prezentului contract de servicii îl reprezintă: elaborarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii „Extinderea la 4 benzi a drumului de circulaţie existent între Poarta 10 Bis şi Poarta 10, în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 şi ale Temei de proiectare; elaborarea cererii de finanţare şi a documentelor suport necesare obţinerii fondurilor europene în cadrul POIM 2014-2020 (conform ghidului solicitantului - Program Operaţional Infrastructură Mare, Axa prioritară 1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul, Obiectivul specific 1.3 - Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilot situate pe reţeaua TEN-T centrală), inclusiv sprijin în activitatea de evaluare a Aplicaţiei de Finanţare până la momentul aprobării acesteia de către Autoritatea de Management“.
 
Ofertele pot fi depuse până pe data de 5.12.2017, ora 15.00, urmând ca acestea să fie deschise pe data de 30.12.2017, ora 18.00. Ofertele vor fi valabile până pe data de 5.03.2018. Cuantumul garanţiei de participare este de 2.478 de lei, iar cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din preţul contractului fără TVA.

Responsabili de atribuirea contractului

Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, responsabilă de atribuirea procedurii publice, sunt: Nicolae Dan Tivilichi - director general, Marian Tănase - director general adjunct, Daniela Şerban - director economic, Otilia Ifimov - şef Departament Achiziţii Publice, Tănase Iulian Pepi - şef Serviciu Juridic şi Contencios, Laurenţiu Teodoru - şef Birou Proiecte Europene, Adina Nicoleta Gamalan - şef Birou Control Financiar.

Condiţii pentru ofertanţi 

Ofertantul va face dovada că a prestat servicii similare duse la bun sfârşit în ultimii trei ani, în valoare cumulată de cel puţin 247.808 lei, care au presupus cel puţin următoarele activităţi: elaborarea de studii de fezabilitate în domeniul infrastructurii de transport rutier, servicii de elaborare a cererilor de finanţare. Prin servicii duse la bun sfârşit în ultimii trei ani, împliniţi la data publicării anunţului de participare în SEAP, se înţelege: servicii recepţionate parţial, cu condiţia că specificul contractului/activităţilor ce reprezintă experienţa similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; servicii recepţionate la sfârşitul prestării; serviciul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanţie.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta anunţul de participare la această licitaţie. 

Citeşte şi:

Începe haosul pentru şoferi Se modifică drumurile din zona Poarta 10. CN APM Constanţa a solicitat acordul de mediu

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Licitație organizată de CN APM Constanța „desființată" de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Ce decizii s-au luat?

24 Aug 2022 1507

CNAPM Constanța modernizează și extinde rețeaua de alimentare cu apă la cheu

28 Feb 2021 2120

CNAPM Constanța. Se repară hidroizolația la Terasa Căminului Muncitoresc din Poarta 2 (document)

19 Aug 2020 1596

CNAPM Constanța organizează o licitație pentru întreținerea liniilor de contact din Portul Constanța (document)

12 May 2020 2291

CN APM Constanța caută firmă pentru asigurare pentru răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație

08 Apr 2020 1643

Contract semnat de CN APM Constanța și o societate din Giurgiu (document)

16 Mar 2020 3008

CN APM Constanţa doreşte întocmirea planului de securitate pentru Terminalul de pasageri (document)

11 Mar 2020 2364

CN APM Constanţa va reabilita pasajul de la Poarta 4 (document)

25 Dec 2019 2780

Contract de peste două milioane de lei Sistemul de semnalizare maritimă, reabilitat de CN APM Constanţa (document)

12 Nov 2019 2248

CNAPM Constanța va repara o clădire pe care o deține la Predeal (document)

28 Oct 2019 2185

Câţi bani alocă CN APM Constanţa pentru un baraj antipoluare (document)

09 May 2019 2373

Contestaţia depusă de Rino Guard la CNSC împotriva CN APM Constanţa, declinată către Tribunalul Constanţa

08 May 2019 2283

CN APM Constanţa va achiziţiona un baraj antipoluare pentru Porturile Constanţa şi Midia

12 Apr 2019 2179

CN APM Constanţa reabilitează instalaţiile de evacuare a fumului ale mai multor hale din port (document)

19 Dec 2018 1927

CNAPM Constanţa ridică o hală în port pentru parcarea maşinilor şi utilajelor (document)

07 Dec 2018 1929