Actualitate

CN APM SA, obligată de CNSC să reevalueze oferta depusă de Ave Tebia SRL în cadrul licitaţiei privind modernizarea infrastructurii Portului Constanţa

Asocierea SC Ave Tebia SRL - SC Consal Trade SRL - SC Aduro Impex SRL, prin liderul de asociere SC Ave Tebia SRL, cu sediul în municipiul Constanţa, reprezentată legal de administrator Gabriel Butucescu şi asistată convenţional de CIA Dumitru Irimia, a depus trei contestaţii, pe 12.12.2017 şi 14.12.2017, la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor.
 
Asocierea SC Ave Tebia SRL - SC Consal Trade SRL - SC Aduro Impex SRL a contestat adresa nr. 44500/23.11.2017, reprezentând comunicarea privind rezultatul etapei de verificare DUAE, şi raportul intermediar al procedurii, „aferent finalizării etapei de evaluare DUAE şi a actelor subsecvente acestuia“, documente emise în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, online, fără etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Modernizarea infrastructurii şi protecţia mediului în Portul Constanţa - Protect Infrastructură acostare nave tehnice + Amenajare suprastructură platformă (echipamente şi utilităţi) pentru servicii conexe navelor tehnice (proiectare + execuţie)“, iniţiată de Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (CN APMC), în calitate de entitate contractantă.
 
Contestatarii au solicitat „anularea înscrisului purtând nr. 44.500/23.11.2017, având valoarea juridică a comunicării rezultatului procedurii“, „anularea raportului intermediar al procedurii şi a actelor subsecvente acestuia, în ceea ce priveşte ilegala constatare a inadmisibilităţii ofertei asocierii noastre“, precum şi „reluarea evaluării cu observarea admisibilităţii ofertei noastre“.

Iată ce a decis CNSC! 

Consiliul a admis, în parte, contestaţia formulată de asocierea SC Ave Tebia SRL - SC Consal Trade SRL - SC Aduro Impex SRL, prin liderul de asociere SC Ave Tebia SRL, în contradictoriu cu CN APMC, în calitate de entitate contractantă. De asemenea, a anulat, în parte, procesul-verbal nr. 43922/20.11.2017 şi toate actele subsecvente acestuia, respectiv menţiunile referitoare la respingerea ofertei depuse de SC Ave Tebia SRL. CNSC a obligat CN APM Constanţa ca, în termen de zece zile de la primirea deciziei sale, să reevalueze oferta depusă de SC Ave Tebia SRL, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a celor expuse în motivare. Consiliul a respins, ca inadmisibil, capătul de cerere privind considerarea ofertei societăţii contestatoare ca fiind admisibilă.

Despre SC Ave Tebia SRL 

Firma a fost înmatriculată în anul 2000 şi are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 700.200 de lei, integral vărsat, este compus din 70.020 de părţi sociale, valoarea uneia fiind de 10 lei. Gabriel Butucescu, născut pe 31.05.1960, în comuna Ostrov, este asociat unic. Tot el este şi administratorul firmei, care desfăşoară lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale. Activităţi secundare contau în: fabricarea parchetului asamblat în panouri, fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii, fabricarea produselor din beton pentru construcţii, fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii, fabricarea produselor din azbociment, producţia de profile obţinute la rece, fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, fabricarea de uşi şi ferestre din metal, repararea articolelor fabricate din metal, instalarea maşinilor şi a echipamentelor industriale, colectarea deşeurilor nepericuloase, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, lucrări de construcţie a drumurilor şi autostrăzilor, lucrări de construcţie a căilor ferate de suprafaţă şi subterane, construcţia de poduri şi tuneluri, lucrări de construcţie a proiectelor utilitare pentru fluide, lucrări de construcţie a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii, construcţii hidrotehnice, lucrări de construcţie a altor proiecte inginereşti, lucrări de demolare a construcţiilor, alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.,. întreţinerea şi repararea autovehiculelor, intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate, intermedieri în comerţul cu produse diverse, comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte, instalaţii sanitare şi de încălzire, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi al resturilor, comerţ cu ridicata nespecializat, transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători, hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, restaurante, cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii, închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare), activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a., activităţi ale muzeelor, gestionarea monumentelor, a clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic şi multe altele.
 
Ave Tebia SRL are următoarele sedii de lucru: municipiul Constanţa, strada Celulozei nr. 2, lot 2; municipiul Constanţa, strada Pescarilor nr. 16C-16D, spaţiul comercial 1, situat la parterul construcţiei C1, zona Faleză Nord. În anul fiscal 2014, societatea cu 71 de angajaţi a declarat o cifră de afaceri de 12.385.725 de lei şi un profit de 55.301 lei. De asemenea, în anul 2015, firma a avut zero salariaţi, a înregistrat o cifră de afaceri de 5.779.850 de lei şi un profit de 57.737 de lei. Situaţia financiară pe anul 2016 arată astfel: 49 de salariaţi, cifră de afaceri de 2.943.479 de lei şi un profit de 53.615 lei.

Date oficiale despre SC Aduro Impex SRL 

Potrivit Registrului Comerţului, SC Aduro Impex SRL a luat fiinţă în anul 2012 şi are sediul în Bucureşti. Firma provine din schimbare sediu în alt judeţ. Capitalul social subscris, de 210 lei, integral vărsat, este compus din 21 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Mircea Gheorghe, născut pe 4.04.1950, în localitatea Ghimpaţi, Dâmboviţa, este asociat unic. Tot el este şi administratorul societăţii, care desfăşoară activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea. Printre activităţile secundare se numără: cultivarea cerealelor (exclusiv orez), a plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase, cultivarea strugurilor, cultivarea altor plante permanente, creşterea altor animale, activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor), activităţi auxiliare pentru producţia vegetală, activităţi de servicii anexe silviculturii, prelucrarea şi conservarea cărnii, fabricarea sucurilor de fructe şi legume, fabricarea biscuiţilor şi a pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie, fabricarea macaroanelor, a tăieţeilor, a cuşcuşului şi a altor produse făinoase similare, producţia de ţesături, fabricarea de articole de lenjerie de corp, tipărirea ziarelor, fabricarea cărămizilor, a ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă, fabricarea varului şi a ipsosului, construcţii hidrotehnice, lucrări de pardosire şi placare a pereţilor, intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate, comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile, activităţi de editare a ziarelor, activităţi de editare a revistelor şi a periodicelor, alte activităţi de editare, alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a., activităţi ale holdingurilor, cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii, închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, agenţii imobiliare şi multe altele.
 
În anul fiscal 2015, firma cu zero salariaţi a înregistrat o cifră de afaceri de 3.859.759 de lei şi un profit de 1.962.638 de lei. De asemenea, în anul 2016, firma cu 13 salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 4.387.451 de lei şi un profit de 1.726.227 de lei.

Despre Consal Trade SRL 

Conform datelor furnizate de Registrul Comerţului, societatea are sediul social în municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu. Societatea are un capital social subscris de 381.000 de lei, integral vărsat, iar unic asociat este Hermosiocco Trading Limited, cu sediul în Cipru. Administratorul societăţii este Marcela Mohanu. Domeniul de activitate principal îl reprezintă activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora. Potrivit Ministerului de Finanţe, pentru anul 2016, societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 19.573.738 de lei, profit de 142.353 de lei şi 206 salariaţi.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

One Software SRL şi Siveco România SA au primit răspuns de la CNSC. Mărul discordiei - o licitaţie organizată de Autoritatea Navală Română

18 Sep 2018 690

Supărată pe CN APM Constanţa, asocierea Rohne Nielsen A/S - Saga Logistics Management și Boskalis SRL, demers către CNSC. Ce au solicitat

22 Aug 2018 424

Primăria Constanţa, pârâtă la CNSC. Între timp, firma şi-a retras plângerea!

08 Aug 2018 405

Contestaţia formulată de Coral Impex SRL împotriva Primăriei Constanţa, respinsă de CNSC. Iată motivul!

11 Jun 2018 1036

DRDP Constanţa, reclamată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. La mijloc - o licitaţie privind varianta ocolitoare a oraşului Babadag

09 May 2018 1356

Eraos SA a contestat rezultatul licitației inițiată de Primăria Fântânele. Ce a decis CNSC

08 Feb 2018 1177

Contestaţia firmei Kokkai Comimpex SRL împotriva Primăriei Corbu, soluţionată de CNSC. Iată ce a decis Consiliul!

16 Jan 2018 1156

CN APM Constanţa, reclamată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. La mijloc, licitaţia pentru salubrizarea porturilor

12 Jan 2018 924

CNSC a respins contestaţia firmei Teo Trans Consulting. RAJDP Constanţa a anulat licitaţia pentru marcajele rutiere

11 Jan 2018 1100

CERONAV, obligat de CNSC să reevalueze ofertele depuse pentru achiziţia de simulatoare de instruire

23 Dec 2017 866

Contestaţia SC Utilnavorep SA împotriva ANIF, respinsă de CNSC. Explicaţiile Consiliului

15 Dec 2017 993

Search Corporation SRL s-a îndreptat împotriva CN APM Constanţa SA. Ce răspuns a primit de la CNSC

09 Dec 2017 1122

CNSC a respins contestaţia formulată de Allied Green CO SRL

24 Oct 2017 1351

După contestaţia formulată de Iridex Group Salubrizare SRL, CNSC a obligat CN APM Constanţa SA să reia o procedură de atribuire

16 Sep 2017 2120

SC Car Top poate formula plângere CNSC a respins o contestaţie la o licitaţie organizată de municipalitate

18 Aug 2017 2344

Primăria Corbu, reclamată de Asfalt Dobrogea SRL la CNSC. Iată decizia Consiliului!

05 Jul 2017 1226

S-a îndreptat împotriva ABADL CNSC a declinat contestația depusă de Grup Petrol Marin SA către Tribunalul Constanța

02 Jun 2017 1796

Un contract atribuit de Spitalul Judeţean Constanţa, contestat de o firmă din localitate. Vezi decizia CNSC! (document)

15 Mar 2017 1502

Decizie privind licitaţia de furnizare produs ecologic pentru deszăpezire, organizată de CNAIR (document)

22 Feb 2017 911

Contestaţia depusă de Allied Green Co SRL privind o licitaţie organizată de Garda de Coastă, respinsă de CNSC (document)

27 Jan 2017 1570

RATC, reclamată din nou de Pro Tyres SRL, din Oradea. Ce a decis de data aceasta CNSC

18 Jan 2017 1334

Licitaţia pentru Cazino, contestată de asocierea Corint SRL Alba - General Game SRL - Crindesign Proiect SRL

23 Dec 2016 1357

CNSC declină contestaţia făcută de SC Thallassa Cons SRL

20 Oct 2016 908

Decizie CNSC Firma de pază OK Guard, la judecată cu Universitatea „Ovidius“ din Constanţa!

19 Oct 2016 2211

Continuă controversa în cazul atribuirii contractului pentru lucrări de reparaţii la Academia Navală (document)

16 Sep 2016 1223

O societate din Brăila a contestat rezultatele unei licitaţii organizate de Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ (document)

05 Sep 2016 1940

„Abateri grave de la prevederile legislative“ Un ofertant la licitaţia pentru reabilitarea Cazinoului din Constanţa s-a plâns la CNSC! (galerie foto+documente)

27 Jul 2016 2371

Firma lui Jean Tucan, unicul ofertant. Licitaţia pentru deszăpezire la Nuclearelectrica, oprită pentru abateri grave (documente)

04 Jul 2016 1686

CNSC a spus ultimul cuvânt O licitaţie organizată de RAEDPP Constanţa, contestată de Thallassa Cons SRL şi EBS Conprest SRL (documente)

24 May 2016 1597

Decizie de ultimă oră a CNSC! Contestaţia formulată de Euromateria SRL, respinsă. Reabilitarea Parcului Arheologic poate continua (document)

07 May 2016 2442

Licitaţia pentru tichetele valorice de la Primăria Constanţa, contestată de o firmă deţinută de o companie din Italia (document)

07 May 2016 1881

Contestaţie la CNSC împotriva unui rezultat privind o procedură de atribuire organizată de Tribunalul Constanţa (documente)

09 Mar 2016 1520

Euromateria contestă pentru a doua oară licitaţia pentru reabilitarea Cazinoului

22 Feb 2016 2999

Mărul discordiei - sirenele electronice DAF ROM SRL a apelat la CNSC din cauza unei licitaţii la Primăria Constanţa (document)

20 Jan 2016 1394

ABADL, dată în judecată de societatea Thallassa Cons SRL (document)

03 Nov 2015 1417

Făgădău - „Vom semna contractul de execuţie cu o condiţie“ Contestaţia privind contractul de reabilitare a Parcului Arheologic, respinsă de CNSC (document)

19 Oct 2015 2334

SC Mara Construct SRL versus Consiliul Judeţean Constanţa Atribuirea unui contract în valoare de peste 50 milioane de lei, contestată la CNSC

11 Jun 2014 3673

Premieră în România! Finalizarea noului pod de la Agigea, deblocată de judecători. CNAPMC, obligată să reia procedura de atribuire

21 Oct 2013 3610