Cristian Gabriel Panait, omul de afaceri constănțean, și-a deschis două noi firme, la Constanța

  • Firmele au fost înființate în prima lună a anului, conform deciziilor publicate în Monitorul Oficial al României
 
 
Conform Monitorului Oficial, în data de 9 ianuarie 2023, respectiv  25 ianuarie 2023 au fost publicate cele două decizii prin care sunt înființate cele două firme care se adaugă în portofoliul lui Cristian Gabriel Panait.
 
Pe data de 9 ianuarie 2023, era publicată, așadar, decizia privind înființarea firmei Alpha Builders Marina Tower SA, cu sediul social pe strada Traian nr. 68A, cu activitate principală dezvoltare imobiliară. Capitalul social este de 90.000 lei, iar fondatori sunt MCF Construct 2000 SRL și Panait Gabriel Cristian, cel din urmă fiind și administrator. Auditor este Caraulan Laura-Castelina.
 
Pe 25 ianuarie 2023, era publicată decizia prin care este înființată firma Alpha Builders Olimp Tower SA, firmă cu sediul social tot pe strada Traian nr. 68A. Activitatea principală este identică cu anterioara societate, iar capitalul social este tot de 90.000 lei, cu fondatorii MCFR Construct 2000 SRL și Panait Cristian-Gabriel. Administrator este Cristian Gabriel Panait, iar auditor Laura-Castelina Caraulan.
 
Sediul social se află la unul dintre primele investiții din Constanța ale lui Cristian Gabriel Panait – turnul de pe strada Traian.
 

Povestea terenului de pe strada Traian nr. 68A

 
 Ilie Panait, care a ridicat un imobil de 14 etaje pe strada Traian nr. 68A, a obţinut de la Primăria Constanţa un nou document. Este vorba despre Certificatul de urbanism 118 din 26.01.2018, care constă în „Extindere pergolă pe structura metalică uşoară şi amplasare panouri fotovoltaice pe clădirea existentă 2s+P+14e+terasă circulabilă“.
 
Blocul-turn de pe strada Traian nr. 68A a fost ridicat pe terenul vândut de Cristian Serghie. Reamintim că, pe 21 martie 2016, Ilie şi Aneta Panait au solicitat şi au obţinut de la Primăria Constanţa Autorizaţia de construire nr. 478, cu obiectul „Modificare proiect autorizat conform AC 2097/03.12.2014 «Construire imobil 2S+P+11-13E+terasă circulabilă» prin supraetajare cu un nivel, conform Legii 50/29.07.1991, imobil 2S+P+14E+terasă circulabilă - locuinţe colective“.
 
Pe data de 12 ianuarie 2001, Pia Dermengiu a vândut terenul de 583,52 mp către societatea Quadrifoglio SRL, pentru 109.000 de dolari, reprezentând, la acea vreme, 2.845.000.000 de lei vechi. La rândul său, Pia Dermengiu a dobândit terenul prin sentinţa civilă 9134/1998, pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil 3801/1998, rămasă definitivă şi irevocabilă, punerea în aplicare efectuându-se în baza procesului-verbal de predare-primire încheiat la data de 6.04.1999 cu Primăria Constanţa, în baza hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa din data de 10.03.1999. Ulterior, la 5 martie 2008, a fost încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare a terenului de 583,52 mp situat pe strada Traian nr. 68A, între Quadrifoglio SRL şi SC MCF Construct Instal SRL, reprezentată de Cristian Gabriel Panait. Antecontractul a fost prelungit până la data de 15 decembrie 2008, iar în anul 2009, ambele părţi au renunţat la încheierea contractului final de vânzare-cumpărare. Pe data de 19 august 2013, terenul de pe strada Traian 68A a fost cumpărat de la SC Quadrifoglio SRL de către Ilie Panait şi Aneta Panait. Preţul de vânzare a fost 496.742,72 de lei (111.600 de euro, calculat la cursul BNR de 4,45 de lei pentru un euro).
 

Firmele lui Cristian Gabriel Panait

 

Astfel, Panait Cristian-Gabriel deține, în prezent, calitatea de asociat/acționar și/sau administrator în societățile M.C.F Construct 2000 SRL (asociat unic și administartot), Black Sea Concept Design SRL (25%), Concept Consult Services SRL (50%), cât și în proaspetele fondatei Alpha Builders Olimp Tower SA și Alpha Builders Marina Tower SA. Panait Cristian-Gabriel a deținut calitatea de asociat și în societatea Terra Trust Construct SRL în prezent radiată.
 

Despre M.C.F Construct 2000 SRL

 
Monitorul oficial 1695/2006 indică ca asociați fondatori pe Panait Cristian-Gabriel cu 70% din capitalul social și administrator și Stanciu Eugen cu 30%, activitate declarată Lucrări de construcții și sediul pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea, Constanța.

 
Istoricul juridic al societății M.C.F Construct 2000 SRL arată că în perioada mai 2008-septembrie 2013  asociatul majoritar fondator Panait Cristian-Gabriel nu a deținut nicio calitate în societate, respectiv, în mai 2008 cesionează 70% din capitalul social  și calitatea de administrator, iar în septembrie 2013, după cinci ani de absență reia calitatea de administrator și 90% din capitalul social, dovadă de relațiile de încredere între foști/viitori asociați.
 

Oamenii de încredere ai lui Panait și M.C.F Construct 2000 SRL 

 
Persoanele care au deținut calitatea de asociați și/sau administratori în perioada mai 2008-septembrie 2013, în care asociatul majoritar fondator Panait Cristian-Gabriel nu a avut nicio calitate în societate, sunt Dugheană Lucian din Babadag care preia 70% de la Panait Cristian-Gabriel și funcția de administrator în mai 2008, devine asociat unic și administrator, când la sfârșitul anului 2008 se retrage și Stanciu Eugen, celălalt asociat fondator.
 
Dugheană Lucian se retrage din societate în ianuarie 2010  și cesionează integral capitalul social lui Preda Marian-Amansio din Medgidia. Acesta s-a dovedit tot o persoană de încredere, deoarece Panait Cristian-Gabriel primește 90% din capitalul social și funcția de administrator (12.09.2013), iar Preda Marian-Amansio rămâne cu un procent modest de 10%, iar în luna martie  2014  se retrage definitiv, cesionează și aceste procente către noul asociat cooptat Mariuț Adrian care va deține calitatea de asociat până în septembrie 2016 când se retrage, iar Panait Cristian-Gabriel  devine asociat unic și administrator al societății M.C.F Construct 2000 SRL  calități deținute și în prezent.
 
Panait Cristian-Gabriel, în calitate de asociat unic al societății M.C.F Construct 2000 SRL  a majorat cu suma de 879 800 lei numerar capitalul social în ultimii doi ani ( Mof 944/2020 și 4465/2022).
 

Despre Black Sea Design Concept SRL

 
Societatea s-a înființat în București, în august 2007, de către asociat unic și administrator Belinsca Victorița cu activitate declarată Dezvoltare imobiliară.
 
Belinsca Victorița, așa cum arată Mof. 6374/12.112008, se retrage din societate și cesionează către două companii care preiau în procente egale, respectiv Dame Holdings B.V. LTD (50%)  reprezenată de Melih Ozgur care va deține și calitatea de administrator, cu sediul în Amsterdam, Olanda și Trimbia Consultants Limited (50%)  reprezentată de Caraivan Mihai care va deține și calitatea de administrator, cu sediul social în Limassol, Cipru.
 
 La sfârșitul anului 2010 cele două comapanii din Cipru și Olanda se retrag, Trimbia Consultants Limited din Limassol, Cipru cesionează câte 25% către Tarakci Binali (cetățean turc cu reședință temporară în Constanța) și Sultana Bolboceanu, iar Dame Holdings B.V. LTD cu sediul în Amsterdam, Olanda cesionează câte 25% către cetățenii turci Melih Ozgur și David Yaes. Se revocă din funcția de administrator Caraivan Mihai și se numește administrator, pe perioadă nelimitată, asociatul Tarakci Binali.
 
Societatea Black Sea Design Concept SRL, prin cei patru asociați, decide schimbarae sediului social din București în Constanța (7.09.2011), și în același timp Tarakci Binali cesionează o parte din capitalul său către David Yaes și este revocat din funcția de administrator care va fi preluată de către Melih Ozgur . Componența procentelor se schimbă în societate astfel, David Yaes deține 35%, Melih Ozgur 25%, Sultana Bolboceanu 25% și Tarkci Binali rămâne cu 15%.
 
Societatea Black Sea Design Concept SRL  cooptează în mai 2017 pe Panait Cristian-Gabriel care va achita 128.000 euro contravaloarea părților sociale deținute de către Sultana Bolboceanu, care se va retrage din calitatea dea sociat, iar Panait va deține 25% din capitalul social. În aceeași adunare generală, Tarakci Binali cesionează părțile sociale cu titlu gratuit către Melih Ozgur , și se retrage din societate. Societatea va avea trei asociați, iar capitalul social este distribuit 40%  Melih Ozgur, David Yaes 35% și Panait Cristian-Gabriel  25%.
 

Despre proiect imobiliar Primaverii 59A

 
Istoria terenului începe în 2004, atunci când, prin HCLM nr. 546/23.12.2004, s-a aprobat documentaţia planului urbanistic de detaliu - locuinţă P+2E şi spălătorie auto P+1E, strada Primăverii nr. 59A, pe terenul în suprafaţă totală de 1.253,89 mp, pe atunci proprietate particulară a următorilor: Sorin Plăcintescu şi Creta Danda (lot 1) şi Giurgiucanu Georgică, Maria Măriuţă, Cristian Borcea, SC Habitat şi Ambient SA şi Mihai Camboianu (lot 2). Patru ani mai târziu, prin HCLM 268/09.05.2008, Consiliul Local Constanţa aproba modificarea hotărârii din 2004 privind documentaţia plan urbanistic de detaliu locuinţă P+2E şi spălătorie auto P+1E, strada Primăverii nr. 59A, lot 2, pe terenul în suprafaţă totală de 917,89 mp, proprietate a SC Corsa Company SRL.
 
În 2013, SC Black Sea Design SRL depunea la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa proiectul „Construire imobil P +5 etaje, locuinţe colective“, amplasamentul vizat fiind municipiul Constanţa, strada Primăverii. Investitorul viitorului imobil era SC Lux et Veritas. În acelaşi an, în societatea Black Sea Design Concept SRL, înfiinţată în anul 2011, cu sediul social în municipiul Constanţa, bulevardul Tomis, şi având ca obiect de activitate „dezvoltarea imobiliară“, asociaţi erau: Tarakci Binali, născut în anul 1969, în Turcia, Sultana Bolboceanu, născută în anul 1954, la Ostrov, David Yaes, născut în 1956, în Turcia, şi Ozgur Melih, născut în 1956, în Turcia. Administratorul societăţii este Ozgur Melih.
 
Trei ani mai târziu, Black Sea Design Concept SRL a obţinut Certificatul de urbanism nr. 4366 pentru a derula pe strada Primăverii nr. 59A din Constanţa proiectul imobiliar „Construire imobil (două tronsoane) P+5E+terasă circulabilă“.
 
 
 Primăverii 45
 
Amintim că prin CU 3752 din data de 14 decembrie 2021, PFA Panait Ilie dorește să modifice proiectul autorizat cu AC nr. 297 din data de 22.03.2021 privind „Construire imobil S+P+3E locuințe colective cu spații pentru activități liberale la parter” prin recompartimentări interioare, modificări fațade, construire terasă circulabilă și supraetajare cu încă un nivel, o singură dată, în suprafață de maximum 20% din suprafața desfășurată a clădirii conform prevederilor art. 2, alin. (4), lit. a1 din Legea 50/1991. Primăria a făcut precizarea că „Supraetajarea cu un nivel în limita a 20% din suprafața construită desfășurată a clădirii se va putea autoriza numai după intabularea construcției la stadiul fizic autorizat premergător supraetajării”.

Reamintim că Autorizația de bază avizează lucrările ce constau în „Construire imobil locuințe colective cu spații pentru activități liberale la parter S+P+3E”. PFA-ul a fost înființat în anul 2018, cu sediul social în municipiul Constanța. Activitatea principală este de „dezvoltare (promovare) imobiliară”. Constantin Băjenaru, din partea Muzeului de Istorie și Arheologie Constanța a vorbit despre cercetarea arheologică de la fața locului. „Acolo a avut loc descărcarea în 2018, dacă nu mă înșel. Au fost găsite gropi din epoca de bronz și epoca otomană. Dar ce este o noutate pentru zona respectivă este că au fost descoperite inclusive obiecte, urme de locuire din epoca de bronz, o premieră pentru cartierul respectiv!”, a adăugat arheologul.

 
Recent, prin AC 58 din data de 12 ianuarie 2023, PFA Panait Ilie modifică proiectul autorizat cu AC nr. 297/2021 – Construire imobil S+P+3E, pe strada Primăverii nr. 45, Constanța. Modificarea constă în modificări fațade, construire terasă circulabilă și supraetajare cu încă un nivel, o singură dată, în suprafață de maxim 20% din suprafața desfășurată a clădirii. Documentul este valabil 24 de luni.
 

Despre Tarakci Binali / Corsa Company SRL / Zelcă / SofraTarakci Binali deține calitatea de asociat și /sau administrator  în societățile Sofra Turkish Restaurant SRL (34%), Romfish Marina SRL (25% și administrator), Ruby Fish Restaurant SRL și Delta Force Construction SRL (34% și administrator).
 
Asociații sunt Komurcu Kamil și Tas Omer (asociat nou cooptat) în Sofra Turkish Restaurant SRL și Ruby Fish Restaurant SRL(societate nou înființată) , Zelcă Costică și Perifan Daniel în Romfish Marian SRL și  Ioniță David și Sogangioglu Baki în Delta Force Construction SRL.
 
Societățile radiate în care adeținut calitate de asociat și/sau administrator sunt Alplast Euro SRL , Corsa Company SRL, Corsa Imobiliare SRL , Euro Metal Internațional SRL ȘI Mirorr Grill SRL. Tarakci Binali a fost asociat cu familia Bolboceanu , cu Ioniță Geani- Raymond în societatea Euro Metal Internațional SRL
 

Despre Romfish Marina SRL

 
Societatea a fost înființată în anul 2012 de către asociați fondatori Amzaru Emilia Cornelia (5%) și Gheorghe Bogdan Constantin (95%) , sediul pe Bd. Mamaia 306 și activitate Pescuit maritim.  Curând asociații l-au cooptat pe Cadîr Sunai cu 25%, iar după redistribuirea procentelor Gheorghe Bogdan Constantin deținea 70% iar Amzaru Emilia Cornelia cu 5% și administrator este numit Mustafa Esan din Valu lui Traian. Societatea Romfish Marina SRL este preluată integral în septembrie 2013 de către Zelcă Costică (50%), Perifan Daniel (25%) și Tarakci Binali (25%) și are un punct de lucru permanent, proprtietatea societății,  în Ovidiu, str. Gării 2A (lot 1).
 

Despre Concept Consult Service SRL

 
Societatea s-a înființat la sfârșitul anului 2019, asociați fondatori Panait Cristian-Gabriel și Dinu Elena care deține și calitatea de administartor, cu activitate declarată Administrarae imobilelor pe bază de comision sau contract.

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.


Citește și:

Blocul ridicat de Panait pe strada Primăverii va fi supraetajat! A fost emisă autorizația

Constănţenii de pe strada Primăverii au dat în judecată Consiliul Local. Cer anularea HCL-urilor şi a investiţiei Black Sea Design Concept (documente)

 
 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.