Firme Constanța Rompetrol Energy SA. Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2023 şi planul de investiţii, aprobate

 
 
 
  • Acționarii Rompetrol Energy SA sunt Fondul de Investiţii în Energie Kazah-Român SA, Midia Green Energy SA și Rominserv SRL.
 
În Monitorul Oficial, partea a IV-a, cu numărul 3.424 din data de 1 august 2023, a fost publicată hotărârea nr. 5 din data de 20 iunie 2023 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii Rompetrol Energy SA, care are sediul la Năvodari, în județul Constanța.
 
Acționarii societății - Fondul de Investiţii în Energie Kazah-Român SA (societate pe acţiuni, având sediul în Bucureşti, reprezentată legal prin Arman Alimzhanov, preşedinte al Comitetului Director, şi de Sorin Neculae, membru al Comitetului Director), Midia Green Energy SA (societate pe acţiuni, având sediul în Năvodari, județul Constanța, reprezentată prin Turgay Chemal, în calitate de director general) și Rominserv SRL (societate cu răspundere limitată, având sediul în Bucureşti, reprezentată legal prin Daniel Brînzoi, în calitate de director general) - în temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13.1 din Actului Constitutiv al Societăţii, şi în considerarea renunţării unanime la formalităţile de convocare în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 şi al art. 11.6. şi 11.7 din Actul Constitutiv, s-au întrunit în şedinţa din data de 20 iunie 2023, prin mijloace electronice de comunicare la distanţă şi, cu unanimitate de voturi, dar cu luarea în considerare a votului neexprimat de acţionarul Midia Green Energy SA la articolele 6 şi 7 ale prezentei hotărâri, au adoptat următoarea hotărâre: 
 
Articolul 1
 
Se aprobă ţinerea şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Rompetrol Energy SA fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea acestei adunări, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11.6 şi 11.7 din Actul Constitutiv al Societăţii, în data de 20 iunie 2023 (prima convocare), ora 13,00, prin mijloace electronice de comunicare la distanţă.
 
Articolul 2
 
Se ia act de Raportul Consiliului de Administraţie al Societăţii asupra activităţii economico-financiare a societăţii pentru exerciţiul financiar al anului 2022 şi de Raportul Auditorului Independent.
 
Articolul 3

 
Se aprobă Situaţiile Financiare Anuale întocmite la data de 31.12.2022 (Bilanţ contabil-formular 10, Contul de profit şi pierdere-formular 20, Date informative- formular 30, Situaţia activelor imobilizate-formular 40, Situaţia fluxurilor de trezorerie, Situaţia capitalului propriu, Note la situaţiile financiare) pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Independent, cu următorii indicatori principali:Articolul 4

 
Se aprobă acoperirea pierderii contabile a anului 2022 în valoare de 3.823.072 lei din profiturile exerciţiilor viitoare.
 
Articolul 5
 
Se aprobă descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor societăţii pentru exerciţiul financiar al anului 2022.
 
Articolul 6
 
Cu majoritate de voturi se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2023 şi Planul de investiţii pentru anul 2023.
 
Articolul 7
 
Cu majoritate de voturi, Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii îl împuterniceşte pe Boris-Ionel Bucur, director general, împreună cu Ana Şova, director economic, să semneze, în numele şi pe seama societăţii, toate documentele aprobate în cadrul prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor, oricare dintre ei putând efectua formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate şi depunere la autorităţile române competente, putând împuternici terţe persoane pentru depunere.
 
Despre Rompetrol Energy SA
 
Potrivit termene.ro, platformă consultată luni, 7 august 2023, firma Rompetrol Energy SA a fost înființată în anul 2012, iar activitatea principală este „Producția de energie electrică“.
 
În 2022, Rompetrol Energy SA a avut o cifră de afaceri de 314.850.521 lei, o pierdere de 3.823.072 lei, iar numărul mediu de salariați a fost 157.
 
Platforma termene.ro informează că Rompetrol Energy SA nu are contracte câștigate - achiziții publice din 2007 până în prezent, potrivit informațiilor publice din SICAP/SEAP.
 
PRECIZĂRI
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Pentru documentarea acestui articol s-au folosit informații și de pe platforma termene.ro.
 
Sursa foto (cu rol ilustrativ): ZIUA de Constanța
 
Citește și:
 
Acţionarii Rompetrol Energy SA s-au întrunit în Adunare Generală Extraordinară! Iată ce s-a decis

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Constanța. Răsturnare de situație în cazul insolvenței Calik Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Istanbul sucursala Năvodari

03 Dec 2023 1653

Curtea de Apel Constanța a suspendat intrarea în insolvență a companiei Calik Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Istanbul - Sucursala Năvodari

01 Nov 2023 1165

Insolvență de răsunet la Constanța! Este vizată Calik Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Istanbul sucursala Năvodari

19 Oct 2023 2556

Acţionarii Rompetrol Energy SA s-au întrunit în Adunare Generală Extraordinară! Iată ce s-a decis

19 Jun 2023 1336

VIDEO Năvodari Imagini spectaculoase cu demolarea coșului de fum de la Uzina Termoelectrică Midia

18 Jun 2021 4205

Oficial, din Monitor Yedil Utekov, desemnat administrator și președinte al Consiliului de Administrație al Rompetrol Energy

11 Nov 2020 1954