Licitația pentru elaborarea PUZ-ului pentru Portul Midia, contestată. Ce a decis CNSC

  • Rezultatul licitației pentru elaborarea unui PUZ pentru Portul Midia a fost contestată
  • Aceeași firmă care a contestat licitația privind elaborarea PUZ Portul Constanța a contestat
  • Firma declarată câștigătoare este aceeași care a elaborate PUZ-ul municipiului Constanța
  • CNSC a dat câștig de cauză câștigătorului
  • Firma care a contestat licitația a avut cererea respinsă

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a luat decizia cu numărul 2129/C10/2208 din data de 18.11.2020 privind o licitație organizată de CN APM Constanța, contestată de una din societățile înscrise la licitația privind elaborarea PUZ Port Constanța, zona Midia.

Prin contestaţia nr. 252/09.10.2020, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 44059/09.10.2020, depusă de Project Resolv Consulting SRL, cu sediul în municipiul Constanța, reprezentată legal prin împuternicit Petrescu Traian Răzvan, privind procedura de licitație deschisă, online, pentru atribuirea contractului de achiziție sectorială de servicii având ca obiect ”Elaborare P.U.Z. Port Constanța - Zona Midia și Actualizare P.U.Z. Portul Constanța- Zona Constanța” – lotul 2, cod CPV 71410000-5, organizată de Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" SA Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, str. Incinta Port Constanța nr. 1, județul Constanța, în calitate de entitate contractantă, contestatorul a solicitat:
- anularea procesulului-verbal nr. 2118/28.09.2020 privind analiza documentelor suport DUAE.
- anularea în parte a raportul procedurii nr. 37708/29.09.2020 (Anexa 1): • Constatările de la Cap. 3.2.7 privind demonstrarea declaraţiei DUAE - demonstrarea îndeplinirii condiţiilor de calificare preț la pct. 3.2.1. Calificarea ofertanţilor la pct. 2. referitor la Synergetics Corporation SRL • Constatările de la Cap. 5. Concluzii - prin care a fost desemnată oferta SC Synergetics Corporation SRL drept câştigătoare.
- să se constate nelegalitatea, netemeinicia, nefundamentarea şi, în consecinţă: anularea în partea care priveşte evaluarea propunerii financiare a SC Synergetics Corporation SRL, din procesul-verbal nr. 2012/15.09.2020 și din procesul-verbal nr. 2048/18.09.2020, anularea în parte a raportului procedurii nr. 37708/29.09.2020 - constatările de la Cap. 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 și Cap. 5. prin care a fost declarată admisibilă oferta financiară a SC Synergetics Corporation SRL, i-a fost aplicat criteriul de atribuire și a fost clasată pe primul loc oferta acestei societăţi.
- anularea comunicărilor rezultatului procedurii nr. 37710/29.09.2020 și nr. 37709/29.09.2020 privind Lotul 2, precum şi toate actele ce au fost întocmite de autoritatea contractantă în baza constatărilor nule din actele atacate.
-în urma constatării că Resolv Consulting SRL este singurul ofertant care a îndeplinit criteriile de calificare și admisibilitate, obligarea autorității contractante să reia procedura doar cu subscrisa, de la etapa solicitării documentelor suport.
 

Synergetics Corporation rămâne câștigătoare

Prin adresa nr. 441/19.10.2020, înregistrată la CNSC cu nr. 45371/19.10.2020, SC Synergetics Corporation SRL, cu sediul în București, reprezentată legal prin administrator Claudiu Nicolae Băjenaru, în temeiul art. 17 alin. 3 din Legea nr. 101/2016, a formulat „cerere de intervenție”, în calitate de ofertant câștigător al procedurii – lot 2, prin care a solicitat admiterea cererii de intervenție, respingerea ca nefondată a contestației depuse de Project Resolv Consulting SRL, și păstrarea ca temeinice și legale a actelor atacate de contestatoare și menținerea rezultatului procedurii de atribuire.

CNSC a luat următoarea decizie: „În temeiul prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, respinge ca nefondată contestația formulată de Project Resolv Consulting SRL, pentru lotul 2, în contradictoriu cu Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" SA Constanța. În temeiul dispozițiilor art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, coroborate cu dispozițiile art. 61 și urm. din Codul de procedură civilă, admite cererea de intervenție formulată de SC Synergetics Corporation SRL. Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 și poate fi atacată cu plângere, în temeiul art. 29 din același act normativ, în termen de 10 zile de la comunicare”.


Atribuirea

Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța a atribuit un contract necesar elaborării unui PUZ pentru Portul Constanța – Zona Midia și actualizarea PUZ-ului pentru Portul Constanța – Zona Constanța.
 
Atribuirea a avut loc la data de 29 octombrie 2020, rezultatul fiind afișat la data de 9 noiembrie 2020. 562.320 lei este valoarea finală a achiziției pentru lotul I, privind Portul Midia, societatea Synergetics Corporation fiind câștigătoare.
 

Firma este aceeași care a câștigat licitația pentru noul Plan Urbanistic General al municipiului Constanța.
 

Licitație contestată, în vară

Amintim că în vară, licitația pentru „Elaborarea P.U.Z. Port Constanța – Zona Midia și Actualizare P.U.Z. Portul Constanța Zona Constanța“, obiectiv cu o valoare estimată de 5,1 milioane de lei, a fost contestată. A fost decisă reluarea licitației. Decizia în acest sens aparține Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor, care a admis contestațiile depuse de compania Synergetics Corporation.
 

Potrivit deciziei remise la data de 29 iunie 2020, de CNSC, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, care organizează procedura de atribuire, va trebui să reanalizeze ofertele depuse de Synergetics Corporation.
 
În documentul pus la dispoziție de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, se arată că Synergetics Corporation SRL, reprezentată de administrator Claudiu Nicolae Băjenaru, a depus contestația în luna mai, privind procedura de licitație deschisă, online, pentru atribuirea contractului de achiziție sectorială de servicii având ca obiect „Elaborare P.U.Z. Port Constanța - Zona Midia și Actualizare P.U.Z. Portul ConstanțaZona Constanța“ – lotul 1, cod CPV 71410000-5.
 

Ce a solicitat firma contestatoare

În solicitarea adresată CNSC, Synergetics Corporation a solicitat „anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 19235 din 14.05.2020 și a raportului de atribuire nr. 19232 din 14.05.2020, privind lotul 1, întrucât evaluarea și punctarea experienței similare a experţilor cheie menţionaţi în cuprinsul contestaţiei s-a realizat după alte cerinţe decât cele prevăzute în documentaţia de atribuire“. În plus, firma a cerut și „obligarea entităţii contractante la reluarea procedurii de atribuire din etapa de aplicare a criteriului de atribuire şi la reevaluarea oferta societății sale prin acordarea punctajului pentru cei trei experți cheie menționați în contestație, luând în considerare ca «eligibile» toate 1/3 proiectele/contractele pe care le-a prezentat ca experiență similară, fără aplicarea unor cerințe suplimentare celor prevăzute în documentația de atribuire“.
 
De asemenea, firma a mai cerut „anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 19237 din 14.05.2020 și a raportului de atribuire nr. 19236 din 14.05.2020, privind lotul 2, întrucât evaluarea și punctarea experienței similare a experţilor cheie menţionaţi în cuprinsul contestaţiei s-a realizat după alte cerinţe decât cele prevăzute în documentaţia de atribuire; obligarea entităţii contractante la reluarea procedurii de atribuire din etapa de aplicare a criteriului de atribuire şi la reevaluarea oferta societății sale prin acordarea punctajului pentru cei trei experți cheie menționați în contestație, luând în considerare ca «eligibile» toate proiectele/contractele pe care le-a prezentat ca experiență similară, fără aplicarea unor cerințe suplimentare celor prevăzute în documentația de atribuire“.
 
La rândul său, societatea Project Resolv Consulting SRL, reprezentată legal prin împuternicit Traian Răzvan Petrescu, a depus cerere de intervenție, înregistrată la CNSC pe 27 mai.
 
În cererea de intervenție, forma Project Resolv Consulting a solicitat CNSC respingerea contestațiilor formulate de Synergetics Corporation SRL, ca nefondate.
 


Decizia CNSC

În urma analizării actelor depuse la dosarul CNSC cu privire la modalitatea de desfășurare a procedurii, Consiliul a decis să admită cele două contestații formulate de Synergetics Corporation SRL, pentru lotul 1 și pentru lotul 2, în contradictoriu cu CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.

„Dispune anularea proceselor-verbale de evaluare nr. 514/20.03.2020 pentru lotul 1 si nr. 515/20.03.2020 pentru lotul 2, anularea raportului procedurii nr. 19232/14.05.2020 pentru lotul 1, anularea raportului procedurii nr. 19236/14.05.2020 pentru lotul 2, precum si a tuturor comunicarilor subsecvente acestora“, se arată în decizia CNSC.

De asemenea, Consiliul a decis continuarea procedurii de atribuire, după îndeplinirea dispozițiilor amintite anerior, prin recalcularea punctajelor aferente ofertelor depuse de Synergetics Corporation SRL, pentru amebele loturi.

Totodată, CNSC a respins cererile de intervenție formulate de Project Resolv Consulting SRL. Împotriva deciziei CNSC poate fi formulată plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare.
 


Datele din SEAP, înainte de atribuire

Potrivit datelor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, contractul privind „Elaborare P.U.Z. Port Constanța - Zona Midia și Actualizare P.U.Z. Portul Constanța- Zona Constanța“ are o valoare estimată la 5.110.693 de lei și este împărțită în două loturi. Suma se împarte astfel: pentru lotul privind Elaborare PUZ Port Constanța – Zona Midia, valoarea estimată este de 885.000 de lei, în timp ce pentru Actualiarea PUZ Port Constanța – Zona Constanța, valoarea estimată este de 4.225.693 de lei, fără TVA.
Modalitatea de atribuire este prin licitației deschisă, organizată online.
 

Synergetics Corporation SRL în datele Registrul Comerțului

Synergetics Corporation SRL, aceasta a fost înființată în 2008 și se ocupă cu „activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea“. Potrivit Registrului Comerțului, acționariatul este împărțit în cote egale între Adrian Dumitru Ilie și Claudiu Nicolae Băjenaru, ambii fiind și administratori ai societății. Firma are un punct de lucru în Incinta Port Constanța, la Dana 15.
În 2019, numărul salariaților a fost 14, profitul înregistrat a fost de 272.137 de lei, iar cifra de afaceri netă a fost de 5.312.655 de lei.Citește și

A fost atribuit contractul pentru elaborarea PUZ pentru Portul Constanța – Zona Midia 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

CNSC a decis Licitația pentru PUZ-ul Portului Constanța nu s-a încheiat. Afaceriștii de la Synergetic Corporation mai au o șansă la contract

30 Jun 2020 983

CN APM anunţă elaborarea unui PUZ pentru zona Midia şi actualizarea PUZ-ului Portului Constanţa (document)

04 Dec 2019 1029

Proiectul Midia Grand Marina. Năvodărenii vor avea parte de un club de yachting, mall şi zone de divertisment (document)

17 Oct 2019 2909