Actualitate

Omul de afaceri Donchi Pufleni a cesionat din acţiunile deţinute în mai multe firme. Cui le-a transmis

În Monitorul Oficial al României au fost publicate deciziile adoptate în Adunările Generale ale Asociaţilor societăţilor Baron Way Energy SRL, Eolian Areea SRL, Eolian Efect SRL, Magnum Eolvolt SRL, Solar Eolvolt SRL, Spark Wind Energy SRL, Sun Eolspace SRL, Eolian Express SRL, Eolian Spark SRL. Cunoscut ca investitor în fotbal şi proprietar de hoteluri, Donchi Pufleni a decis să cesioneze o parte dintre acţiunile pe care le deţine în cele nouă firme către Mihai Rida.
 
Asociaţii societăţii Baron Way Energy SRL, întruniţi în Adunare Generală, în data de 19 iulie, au decis cesiunea a 7 părţi sociale, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 16,68% din capitalul social, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 16,68%, deţinute de asociatul Donchi Pufleni, către Mihai Rida, persoană fizică din afara societăţii la data cesiunii.
 
În urma cesiunii, capitalul social subscris al societăţii Baron Way Energy SRL, în valoare totală de 410 lei, integral vărsat, divizat în 41 de părţi sociale, a câte 10 lei fiecare, va fi repartizat în felul următor: Donchi Pufleni va deţine 10 părţi sociale, în valoare de 100 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 25%; Ştefan Tudor va deţine 10 părţi sociale, în valoare de 100 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 25%; Marcel Pavel va deţine 7 părţi sociale, în valoare de 70 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,66%; Dumitru Stere va deţine 7 părţi sociale, în valoare de 70 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,66%; Mihai Rida va deţine 7 părţi sociale, în valoare de 70 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,68%.
 
Asociaţii societăţii Eolian Areea SRL au decis, pe data de 19 iulie, cesiunea a 15 părţi sociale, a 10 lei fiecare, reprezentând 15% din capitalul social, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 15%, deţinute de asociatul Donchi Pufleni, către Mihai Rida, persoană fizica din afara societăţii la data cesiunii. Pe cale de consecinţă, capitalul social subscris al societăţii, în valoare totală de 1.000 de lei, integral vărsat, divizat în 100 de părţi sociale a câte 10 lei fiecare, va fi repartizat pe asociaţi astfel: Donchi Pufleni va deţine 15 părţi sociale, în valoare de 150 de Iei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 15%; Marcel Pavel va deţine 15 părţi sociale, în valoare de 150 de Iei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 15%; Dumitru Stere va deţine 15 părţi sociale, în valoare de 150 de Iei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 15%; Valentin-Ică Dascălu va deţine 10 părţi sociale, în valoare de 100 Iei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 10%; Ştefan Tudor va deţine 30 de părţi sociale, în valoare de 300 de Iei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 30%; Mihai Rida va deţine 15 părţi sociale, în valoare de 150 de Iei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 15%.
 
De asemenea, asociaţii societăţii Eolian Efect SRL au votat cesiunea a 4 părţi sociale, a 10 lei fiecare, reprezentând 16,67% din capitalul social, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 16,67%, deţinute de asociatul Donchi Pufleni în cadrul societăţii, către Mihai Rida, persoană fizică din afara societăţii la data cesiunii.
 
Pe cale de consecinţă, capitalul social subscris al societăţii, în valoare totală de 240 de lei, integral vărsat, divizat în 24 de părţi sociale, a câte 10 lei fiecare, va fi repartizat pe asociaţi astfel: Donchi Pufleni va deţine 4 părţi sociale, în valoare de 40 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,67%; Marcel Pavel va deţine 4 părţi sociale, în valoare de 40 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,67%; Dumitru Stere va deţine 4 părţi sociale, în valoare de 40 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,67%; Ştefan Tudor va deţine 8 părţi sociale, în valoare de 80 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 33,32%; Mihai Rida va deţine 4 părţi sociale, în valoare de 40 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,67%.
 
Şi asociaţii firmei Magnum Eolvolt SRL au decis, pe data de 19 iulie, cesiunea a 15 părţi sociale, a 10 lei fiecare, reprezentând 15% din capitalul social, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 15%, deţinute de asociatul Donchi Pufleni către Mihai Rida, persoană fizică din afara societăţii la data cesiunii.
 
Pe cale de consecinţă, capitalul social subscris al societăţii, în valoare totală de 1.000 de lei, integral vărsat, divizat în 100 de părţi sociale, a câte 10 lei fiecare, va fi repartizat pe asociaţi astfel: Donchi Pufleni va deţine 15 părţi sociale, în valoare de 150 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 15%; Marcel Pavel va deţine 15 părţi sociale, în valoare de 150 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 15%; Dumitru Stere va deţine 15 părţi sociale, în valoare de 150 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 15%; Valentin-Ică Dascălu va deţine 10 părţi sociale, în valoare de 100 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 10%; Ştefan Tudor va deţine 30 de părţi sociale, în valoare de 300 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 30%; Mihai Rida va deţine 15 părţi sociale, în valoare de 150 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 15%.
 
Pe data de 19 iulie, asociaţii Solar Eolvolt  SRL au votat cesiunea a 4 părţi sociale, a 10 lei fiecare, reprezentând 16,67% din capitalul social, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 16,67%, deţinute de asociatul Donchi Pufleni către Mihai Rida, persoană fizică din afara societăţii la data cesiunii. Pe cale de consecinţă, capitalul social subscris al societăţii, în valoare totală de 240 de lei, numerar, integral vărsat, divizat în 24 de părţi sociale, a câte 10 lei fiecare, va fi repartizat pe asociaţi astfel: Donchi Pufleni va deţine 4 părţi sociale, în valoare de 40 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,67%; Marcel Pavel va deţine 4 parţi sociale, în valoare de 40 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,67%; Dumitru Stere va deţine 4 părţi sociale, în valoare de 40 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,67%; Ştefan Tudor va deţine 8 părţi sociale, în valoare de 80 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 33,32%, Mihai Rida va deţine 4 părţi sociale, în valoare de 40 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,67%.
 
Asociaţii Spark Wind Energy SRL au votat, în data de 19 iulie, cesiunea a 15 părţi sociale, a 10 lei fiecare, reprezentând 15% din capitalul social, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 15%, deţinute de asociatul Donchi Pufleni în cadrul societăţii către Mihai Rida, persoană fizică din afara societăţii la data cesiunii. Pe cale de consecinţă, capitalul social subscris al societăţii, în valoare totală de 1.000 de Iei, integral vărsat, divizat în 100 de parţi sociale a câte 10 lei fiecare, va fi repartizat pe asociaţi astfel: Donchi Pufleni va deţine 15 părţi sociale, în valoare de 150 de Iei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 15%; Marcel Pavel va deţine 15 părţi sociale, în valoare de 150 de Iei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 15%; Dumitru Stere va deţine 15 părţi sociale, în valoare de 150 de Iei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 15%; Valentin-Ică Dascălu va deţine 10 părţi sociale, în valoare de 100 de Iei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 10%; Ştefan Tudor va deţine 30 de părţi sociale, în valoare de 300 de Iei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 30%; Mihai Rida va deţine 15 părţi sociale, în valoare de 150 de Iei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 15%.
 
Asociaţii firmei Sun Eolspace SRL au decis, pe data de 19 iulie, cesiunea a 4 părţi sociale, a 10 lei fiecare, reprezentând 16,67% din capitalul social, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 16,67%, deţinute de asociatul Donchi Pufleni către Mihai Rida, persoană fizică din afara societăţii la data cesiunii. Pe cale de consecinţă, capitalul social subscris al societăţii, în valoare totală de 240 de lei, integral vărsat, divizat în 24 de părţi sociale a câte 10 lei fiecare, va fi repartizat pe asociaţi astfel: Donchi Pufleni va deţine 4 părţi sociale, în valoare de 40 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,67%; Marcel Pavel va deţine 4 părţi sociale, în valoare de 40 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,67%; Dumitru Stere va deţine 4 părţi sociale, în valoare de 40 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,67%; Ştefan Tudor va deţine 8 părţi sociale, în valoare de 80 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 33,32%, Mihai Rida va deţine 4 părţi sociale, în valoare de 40 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,67%.
 
Asociaţii Eolian Express SRL au hotărât cesiunea a 15 părţi sociale, a 10 lei fiecare, reprezentând 15% din capitalul social, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 15%, deţinute de Donchi Pufleni în cadrul societăţi, către Mihai Rida, persoană fizică din afara societăţii la data cesiunii. Pe cale de consecinţă, capitalul social subscris al societăţii, în valoare totală de 1.000 de lei, integral vărsat, divizat în 100 de părţi sociale a câte 10 lei fiecare, va fi repartizat pe asociaţi astfel: Donchi Pufleni va deţine 15 părţi sociale, în valoare de 150 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 15%; Marcel Pavel va deţine 15 părţi sociale, în valoare de 150 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 15%; Dumitru Stere va deţine 15 părţi sociale, în valoare de 150 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 15%; Valentin-Ică Dascălu va deţine 10 părţi sociale, în valoare de 100 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 10%; Tudor Ştefan va deţine 30 de părţi sociale, în valoare de 300 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 30%; Mihai Rida va deţine 15 părţi sociale, în valoare de 150 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 15%.
 
Şi asociaţii Eolian Spark SRL au votat cesiunea a 4 părţi sociale, a 10 lei fiecare, reprezentând 16,67% din capitalul social, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 16,67%, deţinute de asociatul Donchi Pufleni către Mihai Rida, persoană fizică din afara societăţii la data cesiunii. Pe cale de consecinţă, capitalul social subscris al societăţii, în valoare totală de 240 de lei, integral vărsat, divizat în 24 de părţi sociale, a câte 10 lei fiecare, va fi repartizat pe asociaţi astfel: Donchi Pufleni va deţine 4 părţi sociale, în valoare de 40 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,67%; Marcel Pavel va deţine 4 părţi sociale, în valoare de 40 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,67%; Stere Dumitru va deţine 4 părţi sociale, în valoare de 40 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,67%; Ştefan Tudor va deţine 8 părţi sociale, în valoare de 80 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 33,32%, Mihai Rida va deţine 4 părţi sociale, în valoare de 40 de lei, iar cota de participare la beneficii şi pierderi va fi de 16,67%.
 
Citeşte şi:
 
De la eoliene, fotbal şi turism, la bloc de locuinţe Ce face Donchi Pufleni din hotelul Royal

Una din firmele în care Donchi Pufleni este asociat a suferit modificări
 
Ce mai construieşte Donchi Pufleni prin Constanţa
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Una dintre firmele în care Donchi Pufleni este asociat şi-a schimbat sediul

19 Dec 2018 401

#Citeşte! ZIUA de Constanţa - 15 ani Retrospectivă aniversară. Episodul 78

30 Nov 2015 813

Una din firmele în care Donchi Pufleni este asociat a suferit modificări

20 Oct 2015 2730

De la eoliene, fotbal şi turism, la bloc de locuinţe Ce face Donchi Pufleni din hotelul Royal

29 Aug 2013 3941

Ce mai construieşte Donchi Pufleni prin Constanţa

21 Jan 2013 3734

Culeţu i-a donat apartamentul fiicei sale Ce deputaţi constănţeni s-au cazat la hotelul lui Donchi Pufleni

18 Jan 2013 3019

LACTO BARON SRL

19 Apr 2012 2124

„Săgeţile" lui Donchi Pufleni către eoliene

03 Feb 2012 8025

Patronul de la Săgeata, pe aripile vântului Donchi Pufleni, hotelul şi eolienele

14 Nov 2011 9806

Donchi Pufleni are partener nou

06 Aug 2011 2428

Donchi Pufleni face bani din energie pentru Săgeata Stejaru

02 Oct 2010 3525