Schimbări în structura societății Orchid Maintenance SRL

Pe data de 13.12.2017 s-a întrunit Adunarea Generală a Asociaților, prin Muntmark Andrei, cetățean suedez, cu domiciliul în orașul Ovidiu, Muntmark Cristina-Adriana, cetățean român, cu domiciliul în orașul Ovidiu, Monsson Operation - SRL, cu sediul social în Constanța, prin împuternicit Aldea Ana-Mihaiela, cetățean român, în calitate de asociați deținând împreună 100% capitalul social al Orchid Maintenance - SRL („Societatea"), o societate înființată și organizată în conformitate cu legea română. Deciziile luate de asociați au fost publicate în Monitorul Oficial.

Astfel, conform articolului 1, s-a decis retragerea asociatului Muntmark Cristina-Adriana din cadrul Societății cesionarea părților sociale deținute de aceasta în cadrul Societății către asociatul Monsson Operation - S.R.L. Se aproba retragerea asociatului Muntmark Cristina-Adriana cesionarea părților sociale deținute de aceasta în cadrul Societății către asociatul Monsson Operation - SRL în temeiul art. 202 aim. (1) din Legea 31/1990, republicată, asociatul retras, Muntmark Cnstina-Adriana, cesioneaza către asociatul Monsson Operation - SRL toate cele 48 părți sociale deținute de aceștia în cadrul Societății la valoarea nominală a părților sociale, de 10 lei, însumând 480 lei, acest preț fiind achitat de către asociatul Monsson Operation - SRL la data semnării prezenței hotărâri și a contractului de cesiune de părți sociale.

Totodată, a fost aprobată cesionarea de către asociatul Muntmark Andrei a unui număr de 191 părți sociale deținute de acesta în cadrul Societății către asociatul Monsson Operation – SRL. Se aproba cesionarea unui numar de 191 părți sociale deținute de către asociatul Muntmark Andrei în cadrul Societății care asociatul Monsson Operation - SRL.

În urma retragerii asociatului Muntmark Cristina-Adriana pun cesionarea celor 48 părți sociale către Monsson Operation - SRL și cesionarii de către asociatul Muntmark Andrei a unui număr de 191 părți sociale către Monsson Operation - SRL, noua structură a deținerii părților sociale în cadrul Societății Orchid Maintenance - SRL va fi următoarea:

— Monsson Operation - S.R.L. va deține un număr de 249 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare nominală totală de 2.490 lei, reprezentând 99,6% din capitalul social al Societatii și din participarea la profit și pierdere;
 — Muntmark Andrei va deține un număr de 1 parte socială cu o valoare nominală de 10 lei, în valoare nominală totală de 10 lei, reprezentând 0,4% din capitalul social al Societății și din participarea la profit și pierdere.

De asemenea, se revocă mandatul de administrator al Societății al dnei Muntmark Cristina-Adriana, cetățean român. Se aprobă revocarea mandatului de administrator al dnei Muntmark Cristina-Adriana începând cu data de 13.12.2017.

Nu în ultimul rând, potrivit articolul 4, se aprobă modificarea corelativă și actualizarea actului constitutiv al Societatii.

În urma modificărilor mai sus menționate, asociații au decis modificarea corelativă și actualizarea actului constitutiv al Societății Orchid Maintenance - SRL, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, actul constitutiv actualizat al Societății Orchid Maintenance - SRL se va înregistra în Registrul Comerțului.

 

 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.