Actualitate

Ședință de Guvern, programată miercuri. Un proiect are legătură cu județul Constanța

  • Guvernul României se întrunește miercuri în ședință.

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

Iată proiectele de pe ordinea de zi:


I.               PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/LG-2.pdf

 

II.            PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, POAT 2014-2020, și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/OUG-8.pdf

 

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind organizarea, funcționarea și instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității Corpului de Control al Prim-Ministrului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/OUG-9.pdf
 

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-23.pdf
 

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2020 - 2024

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-24.pdf
 

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine Marea Neagră

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-25.pdf
 

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-26.pdf
 

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de construcţii şi instalaţii în cazarma 3000 Bucureşti”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-27.pdf
 

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, și trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Dolj, Bistriţa-Năsăud, Mehedinţi, Cluj, Galaţi, Brăila, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa și Mureş din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-28.pdf
 

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul 1252 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Lugoj, judeţul Timiș, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-29.pdf
 

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Național ”Constantin Brâncuşi"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HGANEXA-4.pdf


9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-30.pdf
 

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-31.pdf

 
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „VIZIUNE 2020”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-32.pdf
 

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele immobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și trecerea unei construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/NFHGANEXE.pdf
 

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj (UM 0658 Târgu Jiu)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/NFHGANEXA-4.pdf
 

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rușenescu” și Instituției Prefectului - Județul Arad pentru protecția populației afectate de epidemia determinată de coronavirusul SARS-CoV-2

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HGANEXA-5.pdf
 

15.PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi
 

IV.          NOTE
 

1.    NOTĂ DE INFORMARE cu tema:Verificarea intermediară privind respectarea principiului adiționalității în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/NOTA-6.pdf
 

V.             PUNCTE DE VEDERE
 

1.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 23 propuneri legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa:

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv-Bp.-13_2020-Plx-186_2020-modif-si-compl-Legii-208_2015.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/pdv-Plx-138_2020-pt-completarea-Legii-nr.-304_2004-privind-organizarea-judiciar%C4%83.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/pdv-Plx-146_2020-compl-Legii-nr.-96_2006-privind-Statutul-deputa%C5%A3ilor-%C5%9Fi-al-senatorilor.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/pdv.-Bp-132_2020.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp.-78_2020_Legea-104_2011.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp.-92_2020_servicii-de-promovare-a-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-c,ontent/uploads/2020/05/Pdv_Bp.-119_2020_Legea-155_2010.pdf <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp.-119_2020_Legea-155_2010.pdf>

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp.-131_2020_protejarea-intereselor-na%C8%9Bionale.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp.-172_2020_Legea-411_2004.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_bp.20_2020-Legea-217-2016-risipa-alimentara.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_BP_100_2020_HOREA-CLOSCA-SI-crisan.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_BP_101_2020_MIHAI-VITEAZUL.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp_140_2020.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp_185_2020_acordare-de-masti.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp_518_2019_ceremoniile-oficiale.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp142_2020_cod-procedura-civila.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp175_2020_despagubiri-producatori.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Plx.-78_2018_Program-taurine.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Plx.-262_2018_Legea-208_2015.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Plx_120_2020_CALIFICATIV-ANUAL-INSPECTOR-SCOLARI.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Plx_122_2020_crese.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_PLX_524_2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_PLX_645_2019_ASOCIATIILE-DE-PENSIONARI.pdf

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ședință la Guvernul României. Un proiect are legătură cu județul Constanța

01 Jul 2020 356

LIVE VIDEO Orban - Guvernul urmează să aprobe prelungirea stării de alertă cu 30 de zile pe întreg teritoriul ţării

16 Jun 2020 483

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 16 iunie. Unul privește Constanța

15 Jun 2020 640

Ludovic Orban, precizări importante privind prelungirea stării de alertă (video)

11 Jun 2020 577

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României de astăzi. Unul face referire și la Constanța

11 Jun 2020 589

Ședință de Guvern Premierul a cerut ministerelor să definitiveze actele normative privind pachetul de relansare economică

04 Jun 2020 1610

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței de Guvern de astăzi

04 Jun 2020 526

În sfârșit s-a decis. Elevii vor beneficia de transport gratuit

30 May 2020 2340

LIVE VIDEO-TEXT Guvernul adoptă măsurile de relaxare ce intră în vigoare de la 1 iunie

28 May 2020 919

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței de Guvern de astăzi

28 May 2020 633

Proiectele de acte normative, adoptate în cadrul ședinței de Guvern

21 May 2020 528

Ludovic Orban „ Astăzi, Insula Belina va reveni în administrarea statului“ (video)

21 May 2020 602

Ședință la Guvernul României. Care sunt proiectele de pe ordinea de zi

21 May 2020 516

UPDATE. LIVE VIDEO. Ședință de Guvern. Orban „Trecem de la stare de alertă, la starea de alertă maximă”

18 May 2020 1321

Guvernul a aprobat OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile

14 May 2020 476