Ședință la Guvernul României. Ce s-a discutat

  • Ședință de Guvern, joi, 08 iulie.
PROIECTE ÎN ANALIZĂ

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea metodelor de intervenție pentru specia urs brun, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PRIMĂ LECTURĂ)

PROIECTE DE LEGI

PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020

PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2020

HOTĂRÂRI

HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor de incluziune socială

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, precum și pentru instituirea unei derogări

HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 251/2015 privind aprobarea Programului naţional "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate"


HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Brăila din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Alba din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și trecerea acestuia în domeniul public al Orașului Abrud, Județul Alba

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile"- S.A." aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale "Aeroporturi București-S.A." aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

HOTĂRÂRE privind includerea unor imobile în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unei cantității de motorină şi acordarea acesteia ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populației afectate de inundațiile produse în județul Alba

HOTĂRÂRE privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

HOTĂRÂRE pentru aprobarea parcului auto şi a consumului lunar de carburanți al autovehiculelor Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecției Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii și Școlii Naţionale de Grefieri

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Modernizarea Sistemului Integrat de Supraveghere a Frontierei Maritime – SCOMAR”

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare a unei părți dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Asigurare Logistică Integrată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ,,Dr. Nicolae Kretzulescu”, comasarea acestei părți la imobilul cu nr. MF 35513 și actualizarea datelor de identificare a imobilului cu nr MF 40266

HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unor părți de imobile aflate în administrarea unor unități subordonate din Ministerul Afacerilor Interne, ca urmare a restituirii acestora persoanei îndreptățite, schimbarea unității de administrare pentru unele părți de imobile, precum și pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0260 București din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul de Formare Inițială și Continuă

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea unei părți din acesta, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, pentru schimbarea unității de administrare a acestuia, precum și pentru transmiterea sa în administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, precum și trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne –U.M. 0527 Galați

HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice și modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte/Mitropolia Ardealului/Arhiepiscopia Sibiului, transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, modificarea valorii de inventar a imobilului 1009 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a anexelor nr. 4 și 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 535, 2472 și 2594 și a adreselor poştale ale imobilelor 535 și 2472, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, darea în folosința gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, pe o perioadă de 20 de ani, a unor părţi din imobilele 535, 966, 1838, 2472 și 2594, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa

HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „Zagidullin Albert”

HOTĂRÂRE privind modificarea valorilor de inventar, a descrierii tehnice a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Sport Club Miercurea Ciuc

HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Mureș, instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, actualizarea descrierii tehnice, adresei și valorii de inventar a unui bun imobil, precum și comasarea a două bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTARÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare umanitare din Rezerva Ministerului Sănătății, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova și pentru Georgia, în conformitate cu prevederile art.41 alin (4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

HOTĂRÂRE privind înființarea Spitalului Orășenesc Victoria, județul Brașov

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Finalizarea negocierilor și semnarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Banca Mondială privind Parteneriatul pentru Modernizarea Administrației Publice și Sprijinirea Reformelor Structurale

PUNCTE DE VEDERE

PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 3 inițiative legislative
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 100.000 de lucrători străini vor fi nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2022

27 Jan 2022 395

Ședință la Guvernul României. Ce proiecte se află pe ordinea de zi. Care dintre acestea vizează județul Constanța

27 Jan 2022 444

Guvernul va aproba noi sancţiuni pentru conducătorii auto care comit abateri de la legislaţia rutieră. Cum va fi sancționat comportamentul agresiv

26 Jan 2022 444

A fost ședință de Guvern. Despre ce s-a discutat și ce hotărâri au fost aprobate

20 Jan 2022 735

Ședință, miercuri, la Guvernul României. Despre ce se va discuta

18 Jan 2022 603

Dragnea Marilena și Ali Șenol, numiți în funcţia de subprefecți ai județului Constanţa

12 Jan 2022 1617

Ședință, miercuri, la Guvernul României. Ce proiecte se află pe listă

11 Jan 2022 590

COVID-19 Hotărâre de Guvern. Se prelungește starea de alertă pe teritoriul României

06 Jan 2022 1202

Ședință la Guvernul României. Unul dintre proiecte vizează județul Tulcea

04 Jan 2022 691

Nicolae Ciucă, ședință privind pregătirile pentru iarnă

04 Jan 2022 1879

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Guvernul a aprobat OUG privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare

30 Dec 2021 706

Ședință la Guvernul României. Printre proiecte, unul despre Constanța

30 Dec 2021 740

Ședință la Guvernul României. Ce acte normative au fost aprobate

29 Dec 2021 621

Ședință a Guvernului României. Este a doua ședință de săptămâna aceasta. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

29 Dec 2021 711

​Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României. Lista completă

28 Dec 2021 741