Actualitate

Un spaţiu comercial din Mangalia, executat silit (document)

Biroul Executorului Judecătoresc Sarkis Ionică va organiza o procedură publică pentru valorificarea unui imobil situat în Mangalia. Este vorba despre o construcţie situată pe strada Muncelului nr. 3, cu destinaţia spaţiu comercial, având regim de înălţime parter, cu o suprafaţă construită de 49,47 mp şi teren aferent în suprafaţă de 49,47 mp, conform măsurătorilor cadastrale. Imobilul este identificat cu număr cadastral 233, Cartea Funciară nr. 102336 a municipiului Mangalia. Licitaţia va avea loc pe data de 28 august, ora 10.30, la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Sarkis Ionică. Bunul scos la mezat aparţine debitorului Valerică Rahovei, care împreună cu SC Andi Mar SRL, datorează creditoarei Credit Europe Bank (România) SA, cu sediul în Bucureşti, bulevardul Timişoara nr. 26Z, prin mandatar SC Colectare Recuperare Creanţe CRC SRL, cu sediul în Bucureşti, bulevardul Timişoara nr. 26Z, suma de 304.657,10 lei, reprezentând debit, plus suma de 10.359,90 de lei, reprezentând cheltuieli de executare silită. Preţul de pornire a licitaţiei este de 115.627,50 de lei, reprezentând 75% din valoarea imobilului, de 154.170 de lei, stabilită conform raportului de evaluare elaborat de expertul tehnic Şerban Costel Cătălin, din cadrul SC Primoval SRL.
 
Respectivul imobil este grevat de următoarele sarcini şi drepturi reale, conform extrasului de carte funciară pentru informare nr. 1328/28.01.2013: contract de ipotecă nr. 2122 din data de 21.11.2007, autentificat de BNP David Daniela, intabularea dreptului de ipotecă, în valoare de 160.000 de lei, celelalte obligaţii de plată aferente creditului şi notarea interdicţiei de înstrăinare, grevare, construire, demolare, comasare, dezmembrare şi închiriere în favoarea Credit Europe Bank (România) SA, sucursala Mangalia, contract de ipotecă nr. 893 din data de 30.06.2009, autentificat de BNP David Daniela, intabularea dreptului de ipotecă, în valoare de 114.403,67 de euro, celelalte obligaţii de plată aferente creditului şi notarea interdicţiei de înstrăinare, grevare, construire, demolare, comasare, dezmembrare şi închiriere în favoarea Credit Europe Bank (România) SA, contract de ipotecă nr. 1879 din data de 10.12.2009, autentificat de BNP David Daniela, intabularea dreptului de ipotecă, în valoare de 80.000 de lei, plus celelalte obligaţii de plată aferente creditului şi notarea interdicţiei de înstrăinare, grevare, construire, demolare, comasare, dezmembrare şi închiriere în favoarea Credit Europe Bank (România) SA, somaţia nr. 563 din data de 18.01.2012, emisă în dosarul 563/2011 de BEJ Cristea Nicolae, la solicitarea creditorului SC Agrirom SRL, somaţia nr. 1034 din data de 16.01.2013, emisă în dosarul 1034/2013 de BEJ Sarkis lonică, la solicitarea creditorului Credit Europe Bank (România) SA, somaţia nr. 1035 din data de 16.01.2013, emisă în dosarul 1035/2013 de BEJ Sarkis lonică, la solicitarea creditorului Credit Europe Bank (România) SA. Executarea silită se efectuează în baza titlului executoriu contract de credit nr. 43/22.09.2008, act adiţional nr. 1/30.06.2009 la contractul de limită de creditare nr. 43/22.09.2008, act adiţional nr. 2/14.09.2009 la contractul de limită de creditare nr. 43/22.09.2008, act adiţional nr. 3/10.12.2009 la contractul de limită de creditare nr. 43/22.09.2008, act adiţional nr. 4/25.05.2010 la contractul de limită de creditare nr. 43/22.09.2008, act adiţional nr. 6/02.05.2011 la contractul de limită de creditare nr. 43/22.09.2008, act adiţional nr. 7/01.09.2011 la contractul de limita de creditare nr. 43/22.09.2008, contract de ipotecă autentificat sub nr. 5609/23.09.2008 la BNP Charcovschi Anca Alina, contract de ipotecă autentificat sub nr. 1878/10.12.2009 la BNP Daniela David, contract de ipotecă autentificat sub nr. 1879/10.12.2009 la BNP Daniela David, contract de ipotecă autentificat sub nr. 1880/10.12.2009 la BNP Daniela David, contract de garanţie reală mobiliară asupra soldului curent al SC Andi Mar SRL nr. 43/22.09.2008, act adiţional nr. 2/12.10.2012 la contractul de garanţie reală mobiliară asupra soldului curent al SC Adi Mar SRL nr. 43/22.09.2008, precum şi a încheierii din data de 6.11.2012 pronunţată de Judecătoria Mangalia în dosarul nr. 3778/254/2012, prin care s-a încuviinţat executarea silită. 

Din datele Registrului Comerţului

Andi Mar SRL a fost înfiinţată, potrivit Registrului Comerţului, consultat pe 10 august 2015, în anul 1994, având sediul social în municipiul Mangalia, strada Mihai Viteazu. Capitalul social subscris este de 36.300 de lei, integral vărsat, compus din 3.630 de părţi sociale, valoarea uneia fiind de 10 lei. Asociat unic şi administrator al societăţii este Valerică Rahovei, născut pe data de 12.07.1958, localitatea Limanu. Societatea se ocupă de „comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun“.
 
Publicaţia de vânzare poate fi vizualizată în ediţia online a cotidianului ZIUA de Constanţa, la secţiunea „Documente“.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Spaţiile comerciale din Spitalul Judeţean Constanţa, scoase la licitaţie

09 Oct 2018 862

Şapte spaţii comerciale ale RAEDPP Constanţa îşi aşteaptă chiriaşii

18 Nov 2016 2797

Spaţiu comercial situat pe strada Caşin, de vânzare Proprietarul, Telekom România Communications SA, cere peste 80.000 de euro

15 Jul 2016 1724

Licitaţie pentru trei spaţii comerciale RAEDPP Constanţa te ajută să-ţi deschizi o afacere

27 May 2016 1117

Licitații de început de an la fiscul din Constanța Un spaţiu comercial şi o pensiune, de vânzare

05 Jan 2016 1941

O nouă licitaţie la Dobrogea Grup SA Magazinul Fresh de pe bulevardul Tomis, scos la mezat

23 Jul 2015 3336

Cum să devii chiriaș la stat Spațiu comercial de 19 mp, scos la licitație de RAEDPP Constanţa

03 Jul 2015 1361

Cu cât vinde Fiscul un spaţiu comercial de pe strada I.G. Duca

10 Nov 2014 3968

Fiscul constănţean vinde un imobil al societăţii Electrometal SCM

10 Apr 2013 1384