Consiliului Judeţean Constanţa, convocat în ședință ordinară

 • CJ Constanța a fost convocat în ședință ordinară la data de 17 decembrie 2020

Dispoziţia nr. 485/11.12.2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară  pentru data de 17 decembrie 2020, ora 13:00
 
 
  Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
            În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(1), art. 179 al. (1) şi (2)  din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
            În temeiul art.196 al. (1) lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ,
           
D I S P U N:
 
            Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 17 decembrie  2020, ora 13.00, ședință ce se va desfășura în sistem videoconferință, cu următorul proiect al Ordinii de zi:
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor - verbale ale ședințelor Consiliului Județean Constanța desfășurate la datele : 27 noiembrie și 02 decembrie 2020.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în cadrul procedurii speciale de insolvență.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Constanța în cadrul Adunării Generale a Asociației “Grup de Acțiune Locală Constanța Centru”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Constanța în cadrul Adunării Generale a Asociației “Grup de Acțiune Locală Constanța Sud”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Constanța în cadrul Adunării Generale a Asociației „Grup Local Dobrogea Nord”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. Constanța nr.203/27.08.2020 privind aprobarea Comisie pentru Concursul de proiecte de management la Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza SF/DALI aferenți proiectului „Restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Histria”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID - 19” și a indicatorilor tehnico – economici aferenți.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea Spitatului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19” și a indicatorilor tehnico – economici aferenți.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii bunului imobil Clădire C6 (stație de clorinare) situat în incinta imobilului Gospodăria de Apă Limanu, din domeniul public al Județului Constanța în domeniul privat al Județului Constanța și desființarea acestuia prin demolare.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnico - Economice din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020 – 2021 pentru elevii care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru furnizarea datelor cu caracter personal, la nivel teritorial, de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța, pentru anul 2021.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile de stare civilă și evidență a persoanelor prestate de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța în anul 2021.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pentru anul 2020, finanțate din bugetul Județului Constanța.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța „în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment” pe anul 2020.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Județean  de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții precum și modificarea Programului de evenimente culturale, pe anul 2020 pentru Teatrul de Stat Constanța.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2020, pentru Muzeul de Artă Constanța.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2020, de la Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții ale Județului Constanța pe anul 2020.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
            Art.2. - Proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni prin intermediul site-ului Consiliului Județean Constanța la secțiunea „proiecte ședință CJC”;
             - Proiectele de hotărâri menționate mai sus vor fi analizate și avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Constanța;
            - Se pot formula și depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâri în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Județean Constanța (consjud@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Județean Constanța din b-dul Tomis nr.51.
            Art.3.  Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința locuitorilor județului Constanța prin mass media și prin afișarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Constanța.

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

ZIUA LIVE. Liderul PNL Constanța, Bogdan Huțucă răspunde întrebărilor legate de actul de guvernare și de investiții la nivelul județului

22 Apr 2021 598

Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Constanța, adoptat astăzi

21 Apr 2021 398

Ședință de consiliu. Guvernul României, chiriașul Consiliului Județean Constanța?

19 Apr 2021 414

Dezbatere publică pentru tarifele de călătorie practicate la abonamente, pentru serviciul de transport rutier din județul Constanța

16 Apr 2021 596

Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință ordinară Printre proiecte, aprobarea programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe 2021

14 Apr 2021 539

PUZ în consultare publică. Energo Windprod SRL dorește extinderea parcului eolian Vulturu Nord din județul Constanța

14 Apr 2021 379

Nerom Distribution SRL, contract cu Consiliul Județean Constanța. Firma, campioană la vândut măști pe timp de pandemie

13 Apr 2021 2104

Viceamiralul cu trei stele, Alexandru Mîrşu a demisionat din Consiliul Județean Constanța și din PSD

13 Apr 2021 2936

Consiliul Județean Constanța bagă din nou bani în conservarea fostului sediu al Bibliotecii din cartierul Coiciu

13 Apr 2021 640

Constănțeanul supărat Cetățile antice din județ sunt rupte de lume. Nu există indicatoare, nici drumuri asfaltate, sau circulabile

12 Apr 2021 1469

Zi importantă pentru Nicușor Constantinescu, fostul șef al CJC!

06 Apr 2021 689

Bugetul Consiliului Județean Constanța, în dezbatere publică

02 Apr 2021 414

Cât câștigă angajații Consiliului Județean Constanța. Un director general are un salariu de bază de 13.100 lei

30 Mar 2021 1684

High Construct Project a câștigat serviciile de verificare tehnică faza DALI pentru imobilele Buzău și Lotus din Eforie Sud

29 Mar 2021 2206

Consiliul Județean vrea un milion de euro pentru reducerea disparităților sociale și economice în rândul comunităților de etnie romă din județul Constanța

27 Mar 2021 744