Centrul de Recuperare „Artemia” Techirghiol Consiliul de Monitorizare a găsit resturi de fecale în pat, lenjerii improvizate și beneficiari violenți. Măsuri aplicate (DOCUMENT)

  • Controlul s-a desfășurat în perioada 16.01.2024 — 19.01.2024
  • Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Artemia” reprezintă o componentă funcţională din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanța
  • Centrul este destinat să asigure gratuit, pe o perioadă nedeterminată, servicii de asistentă socială, consiliere psihologică si asistență medicală, un ansamblu de activități realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități, în vederea menţinerii/dezvoltării potențialului personal.
  • „Cazarmamentul este vechi, saltelele sunt murdare, cu resturi de fecale, iar pernele sunt deteriorate”, se arată în raport.
  • Centrul nu asigură pentru fiecare beneficiar lenjeria de pat, pături, prosoape şi alte obiecte de uz personal
  • DGASPC Constanţa prin directorul general a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 20.000 lei.
  • Mihai Lupu a spus că este o prioritate să se reabiliteze centrul și să fie reorganizat
  • Pe 26 ianuarie 2024, instanța a decis suspendarea executării procesului-verbal de control nr. 1635/18.01.2024 întocmit de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanţa - măsura nr. 1, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii privind anularea actului administrativ
 
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică „Artemia”, din Techirghiol, județul Constanța revine în centrul atenției în urma unui control făcut de Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.
 
Prin Ordinul nr. 4 din 11.01.2024, președintele Consiliului de Monitorizare a dispus efectuarea unei vizite de monitorizare inopinate în perioada 16.01.2024 — 19.01.2024 la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică ”Artemia”, localitatea Techirghiol, judeţ Constanţa.
 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Artemia” reprezintă o componentă funcţională din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanța, fără personalitate juridică, cu o capacitate de 93 de locuri, cu sediul în imobilul situat în localitatea Techirghiol, Judeţ Constanța.
 
 

Date din Raport

 
La momentul vizitei, centrul nu deţine licență de funcționare, funcționează fără a fi înscris în sistemul de evidență a serviciilor sociale şi fără a fi înscris în Registrul electronic unic al Serviciilor Sociale, deşi în preambulul planului de restructurare la legislația aplicabilă sunt enumerate şi ordinul nr. 82/2019, anexa 1, care aprobă standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități. Centrul a deţinut licența de funcţionare seria LF nr. 0000122/30.05.2017, eliberată de ANPDPD. Licenţa de funcționare a expirat în luna mai 2022. De la acea dată serviciul social funcţionează fără licenţă de funcţionare.
 
CRRN Artemia are un plan de restructurare nr. D50018/13.06.2019 avizat de ANPD prin adresa nr. 5617/ANPD/DGSPSD/13.06.2019. Implementarea planului inițial a fost prelungită până la data de 31.12.2023, conform avizului nr. 34138/ANPDCA/DDPD/MI/24.11.2021. Ultima prelungire a planului aprobat prin HCJ nr. 33/28.01.2022 are avizul ANPDPD nr. 34184/DDPD/SCDATVC/El/27.12.2023. Furnizorul a declarat că solicitarea de aprobare prin HCJ a planului a fost înaintată ordonatorului principal de credite, în speță Consiliului Județean Constanța, până la data vizitei de monitorizare nefiind aprobat.
 
În planul actual de restructurare cu prelungire până în data de 31.12.2024, se menţionează la secțiunea 1 prezentarea situației actuale a centrului rezidențial de tip vechi, la subsecţiunea (A) că ”centrul posedă licență de funcţionare ca serviciu social seria LF nr. 0000122 din 30.05.2017, eliberată de ANPDPD”, deşi serviciul social nu deține licenţă de funcționare.
 
Centrul este destinat să asigure gratuit, pe o perioadă nedeterminată, servicii de asistentă socială, consiliere psihologică si asistență medicală, un ansamblu de activități realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități, în vederea menţinerii/dezvoltării potențialului personal.
 

Furnizarea de servicii sociale în regim rezidenţial în cadrul centrului este asigurată de o structură de personal care include: şef centru — 1 post vacant (funcţia este îndeplinită prin delegare de către de șef centru de la Centrul de Zi, prin dispoziția nr. D5539/15.09.2023), 1— contabil, 2 — administratori, 1 — asistent medical farmacie, 1 — muncitor calificat lenjier, 7 — bucătari şi 2 — muncitori necalificaţi bucătărie.
 
Personalul de specialitate include 2 psihologi, 1 asistent social, 1 psihopedagog, 2 medici specialişti (din care 1 este delegate, care vine de 3 ori pe săptămână), 15 asistenţi medicali, 1 asistent medical igienă, 3 asistenţi medicali BTF, 48 infirmiere, 9 instructori ergoterapie.

 
La momentul vizitei de monitorizare în centru se află 109 beneficiari, iar personalul de specialitate este de 83 angajați. Potrivit HG 1233/2022, raportul de personal angajat pe beneficiar este de 1/1,23 pe persoană cu dizabilitate în CAR.
 
Beneficiarii centrului rezidențial sunt persoane adulte cu dizabilități, care provin din sistemul public de îngrijire şi din familie. Afecţiunile medicale şi faptul că o parte din beneficiarii centrului şi-au petrecut marea majoritate din viață în centrele de îngrijire, sunt aspecte foarte importante pentru a înțelege stadiul/nivelul de dezvoltare a abilităţilor (mobilitate, desfășurarea unor activități independente, comunicare, etc).
 
Centrul este format din 3 case în care sunt găzduiți beneficiari şi o casă unde sunt birourile administrative, blocul alimentar, centrala, magaziile şi centru de zi. Repartiția beneficiarilor pe căsuțe este: Casa Aurora care găzduieşte un număr de 38 de beneficiari, Casa Lotus găzduieşte un număr de 36 de beneficiari şi Casa Floarea Soarelui găzduiește un număr de 35 de beneficiari.
 
 

Exteriorul ar putea pune în pericol beneficiarii

 
În urma vizitei, au fost identificate mai multe elemente în exteriorul centrului, care ar putea pune în pericol viața sau integritatea persoanei, de exemplu, un canal de vizitare neasigurat sau alei care pun în pericol deplasarea în fotoliu rulant al beneficiarilor. În interior centrului, au fost identificate elemente care ţin de instalația electrică şi băi cu goluri mari în pereţi care descoperă instalația sanitară ascunsă în perete.
 

Beneficiarul izolat

 
Totodată, în cadrul centrului, într-un dormitor dedicat locuieşte singur un beneficiar care îşi pune în pericol integritatea proprie cât și integritatea celorlalți beneficiari și a personalului. Beneficiarul este izolat în cameră, este scos separat în curtea centrului, iar in majoritatea timpului beneficiază de supraveghere unu la unu în contextul personalului insuficient de la nivelul centrului.
 
„Beneficiarul este pus sub interdicție, iar ca tutore este numită mama sa, care în contextul unei funcţii înalte ocupate la nivel local, se opune adeseori măsurilor care vizează îmbunătățirea situației beneficiarului, conform spuselor personalului centrului. În privința protejării integrității fizice şi neuropsihice a beneficiarului este necesară de urgență o reevaluare psihiatrică și relocarea acestuia într-o instituție specializată nevoilor sale.
 
Din discuţiile avute cu angajaţii centrului și actele dosarului, echipa a constatat că, pentru acest beneficiar nu este efectuată evaluare psihiatrică corespunzătoare, existând doar scrisori medicale prin care menţine sau se modifică tratamentul. Angajaţii au comunicat echipei de monitorizare că mama beneficiarului a fost procuror în cadrul Parchetului Constanţa, în prezent pensionar, și refuză ca beneficiarul să fie internat pentru efectuarea unei evaluări psihiatrice corespunzătoare, aceasta dând telefoane și întorcând ambulața din drum înapoi la centru atunci când aceasta e solicitată de centru pentru a-l duce pe benefciar la spital. Mai mult decât atât, aceasta vine în centru și adresează cuvinte jignitoare angajaților (”de asta sunteţi angajați aici ca să aveți grijă de fiul meu”).
 
Totodată, o serie de dosare penale au fost deschise în urma unor plângeri penale formulate de angajații centrului, care au fost loviți și bătuți de către beneficiar, aceștia având nevoie de spitalizare și îngrijiri medicale, dosare care stau din anul 2019 la poliție și la parchet, fără a se lua nicio măsură. Mama beneficiarului, care este și reprezentanul legal al acestuia, s-a arătat dezinteresată de fiecare dată când a fost anunţată că fiul ei a lovit sau a bătut angajaţii ( "ce au căutat la el” și” pentru aceste servicii sunteţi plătiți").
 
Menţionăm că din spusele personalului, documentele analizate și observaţiile echipei, acest beneficiar este foarte violent și este supravegheat 24/24 de ore, pentru a preveni situații de violență împotriva altor beneficiar”, se arată în raportul amintit.
 

Lenjerie improvizată

 
Echipa de monitorizare a constatat că interiorul spațiilor din clădirile în care funcţionează centrul este în general curat, spaţiile fiind igienizate, însă nu asigură confortul necesar nevoilor beneficiarilor, fiind evidentă lipsa investițiilor, spațiile fiind amenajate cu obiectevechi, degradate.
 
Căsuţele sunt deteriorate, lipsesc plăci de faianță în băi, măştile ghenelor (instalație sanitară) lipsesc în câteva băi, lipsesc chiuvete, sunt evidente urme de igrasie, infiltraţii, pereţi decojiți, linoleum exfoliant. Spațiile comune din centru sunt accesibile beneficiarilor, iar dormitoarele beneficiarilor sunt curate, neaerisite, cu un miros greu, cu paturi care sunt aranjate, lenjeria fiind însă foarte uzată.
 
Centrul nu asigură pentru fiecare beneficiar lenjeria de pat, pături, prosoape şi alte obiecte de uz personal. Din discuțiile avute cu doamna administrator al centrului, echipa de monitorizare a constatat că în urmă cu 2 săptămâni au fost distribuite de către DGASPC Constanta lenjerii pentru pat, dar CRRN Artemia nu a primit nicio lenjerie. Angajaţii centrului împreună cu şefa de centru au găsit o persoană din afara DGASPC Constanţa care le-a pus la dispoziție 2 baloturi de pânză, din care au fost confecționate lenjerii cu ajutorul lenjeresei din cadul centrului.
 
Cazarmamentul este vechi, saltelele sunt murdare, cu resturi de fecale, iar pernele sunt deteriorate.
 
Paturile sunt subdimensionate şi sunt dotate cu saltele precare, care nu corespund cu mărimea, unele sunt mai mari decât cadrul patului, iar alte sunt mai mici. De asemenea, cu privire la husele impermeabile neadaptate în totalitate paturilor, şefa de centru a comunicat echipei de monitorizare că acestea au fost făcute din materiale donate de către persoane fizice. cu ajutorul lenjeresei centrului. DGASPC Constanța nu a repartizat nicio husă impermeabilă. În urma vizitei, echipa de monitorizare a constatat că nu se respectă suprafaţa de 6/mp pe beneficiar şi norma de 3 paturi pe dormitor existând dormitoare cu câte 5 paturi.
 

Fără produse de igienă personală

 
Beneficiarii nu deţin obiecte de igienă personală. Imbrăcămintea şi încălțămintea beneficiarilor este uzată şi nu este adecvată sezonului, aceştia nu deţin bocanci şi geci (echipa de monitorizare a observat că aceştia ies afară fără geacă pe ei şi în papuci de casă).
 
Din discuțiile avute cu angajații și din constatările echipei de monitorizare din fişele de magazie, nu a mai fost adusă îmbrăcăminte şi încălțăminte din anul 2021 (bocanci și geci). Echipa a mai constatat că angajații centrului aduc îmbrăcăminte şi încălțăminte pentru beneficiari de la alte persoane fizice din comunitate (donații).
 
Mâncarea se pregateşte în regie proprie, în cadrul unei bucătarii din centru, care are spaţii destinate alimentelor care sunt conforme şi îngrijite corespunzator, există frigidere dedicate. Probele alimentare sunt păstrate în frigider. Meniurile sunt realizate de personalul centrului, însă fără participarea beneficiarilor. Meniul este afişat sporadic la loc vizibil, ultimul meniu datând din 30 decembrie 2023, la momentul vizitei, şi numai în sala de mese a corpului central. Există asigurată alimentaţia în raport cu regimurile alimentare prescrise. Echipa a mai constatat că alimentele din magazie nu sunt scoase pe cantitatea necesară pentru fiecare centru în parte pentru care se găteşte și în meniu nu sunt evidențiate cantitățile şi caloriile distribuite.
 

Centrul necesită o intervenție de reparații capitale

 
În concluzie, centrul necesită o intervenție de reparații capitale, atât la nivelul clădirii cât şi în privința cazarmamentului, a dotărilor şi instalaţiilor sanitare şi electrice, iar aceste lucruri nu sunt posibile fără relocarea beneficiarilor în baza unui plan adecvat.
 
În prezent, în privința surselor financiare necesare implementării planului de restructurare, este menționat doar bugetul "alocat de Consiliul Judeţean Constanţa” (la capitolul Resursele financiare "necesare înființării celor 3 centre” în care este prognozat că vor fi relocați beneficiarii din centru şi la capitolul "Buget” în care trebuie detaliate resursele financiare și proveniența acestora).
 
Echipa de monitorizare a solicitat centrului să prezinte rapoartele de evaluare interne a procesului de restructurare şi ulterior şefa de centru a solicitat celor din DGASPC Constanța, dar s-a constatat că nu există niciun astfel de raport întocmit.
 
Şefa de centru a prezentat echipei de monitorizare contractul de execuţie lucrări nr. 3002/08.01.2024 semnat de DGASPAC Constanţa cu SC. Georax Activ SRL. Obiectul contractului constă în lucrări de renovare şi reparații ale grupurilor sanitare din centru. Lucrările vizează doar grupurile sanitare, nu şi spațiul de locuit al beneficiarilor sau spațiile comune.
 

Reprezentanții furnizorului nu au putut face dovada sumelor de bani solicitate pentru investiții

 
Având în vedere că centrul nu deține licență de funcţionare din luna mai 2022, conform legislației nu se pot încheia contracte de prestări servicii, nu se pot face plăți pentru furnizorii de servicii sociale şi nicio altă plată pentru un centru care scriptic nu există.
 
Reprezentanții furnizorului prezenți în timpul controlului au declarat că șeful de centru a realizat referate până la emiterea de către directorul DGASPC Constanţa a unei note prin care sefilor de centru li se interzice să redacteze și să transmită referate prin care solicită investiții/achiziții pe motiv că există un plan anual de achiziții care prevede achiziții publice și nu se impune transmiterea de referate.
 
Ori planul anual de achiziții stabileşte necesarul pe parcursul unui an calendaristic, achiziţiile urmând a fi realizate potrivit procedurilor operaţionale privind realizarea achizițiilor publice în baza unui referat de necesitate.
 
Reprezentanții furnizorului nu au putut face dovada sumelor de bani solicitate pentru investiții în baza referatelor întocmite de şeful de centru către ordonatorul principal de credite, în speță Consiliul Județean Constanța.
 

Concluzii din raport

 
În urma celor constatate de echipa de monitorizare, inspectorul a sesizat poliția, care a întocmit proces — verbal de sesizare, ulterior deplasându-se la fața locului o echipă din cadrul Serviciului de Criminalistică şi o echipă din cadrul Serviciului Economic, care au întocmit proces-verbal de constatare la fața locului și au vizitat centrul. Inspectorul de monitorizare a însoțit organele de poliție în centru pentru a arăta neregulile constatate. Totodată, inspectorul de monitorizare a solicitat AJPIS prin sesizare telefonică.
 
La centru s-a deplasat o echipă formată din 2 inspectori din cadrul AJPIS, care au constatat că serviul social funcţionează fără licență din mai 2022, condițiile de locuit care pun în pericol viaţa şi siguranța beneficiarilor şi lipsa de personal de specialitate şi a dispus închiderea centrului, cu termen de relocare a beneficiarilor până la data de 26.01.2024.
 
Echipa de inspectori sociali din cadrul AJPIS au constatat aplicabilitatea disp. art. 31 lit. (a) din Legea 197/2012, faptă care se sancţionează contravențional, astfel: a). Nerespectarea dispozițiilor art. 8 alin. 2 ”serviciile sociale pot funcționa pe teriteoriul României numai dacă dețin licenţă de funcționare” cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; echipa de inspectori sociali au întocmit proces — verbal de contravenție seria ANPIS nr. 0001031/18.01.2024, furnizorul de servicii sociale DGASPC Constanţa prin directorul general fiind sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 20.000 lei.
 

Recomandările date

 
Având în vedere cele constatate în urma vizitei pe care a fost efectuată la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică ”Artemia”, localitatea Techirghiol, județ Constanța echipa de monitorizare formulează următoarele recomandări:
1. Relocarea beneficiarilor cu respectarea măsurilor și a termenelor instituite prin procesul — verbal de control nr. 1635/18.01.2024 al AIPIS Constanța, având în vedere neregulile constatate de AJPIS Constanța și de echipa de monitorizare.
2. Reevaluarea corespunzătoare a beneficiarilor într-un mod centrat pe persoană, care să aibă în vedere nevoile și preferințele acestora.
3. Identificarea beneficiarilor cu aparţinători și iniţierea demersurilor pentru integrarea în familie a acestora.
4. Transmiterea către Consiliul de monitorizare a listei nominale cu beneficiarii relocați, cu data și locul unde au fost relocați.
 

Mihai Lupu a viziatat centrul de mai multe ori

 
Președintele CJ Constanța, Mihai Lupu, nu este străin de situația de la centrul de la Techirghiol. El a spus că este o prioritate să se reabiliteze centrul și să fie reorganizat cu un maxim de 50 de beneficiari, cum prevede legislația în vigoare. „Au fost relocați o parte din beneficiari, dar mai urmează. Am fost la centru săptămâna trecută, urmează să se facă devizul de plată și să vedem ce mai este necesar pentru racordul la gaze pentru încălzire, vom aproba și bugetul săptămâna viitoare!”, a spus Lupu.
 
Totodată, el pune accent pe necesitatea funcționării noilor centre reabilitate sau construite în județul Constanța, în ultima vreme, calitatea serviciilor urmând să fie mult îmbunătățite.
 
De asemeneam, DGASPC Constanța urmează să aibă un director. „Vom demara și procedura de concurs pentru ocuparea funcției de director la DGASPC. Avem nevoie de un om capabil să gestioneze situațiile”, a mai spus președintele CJ.
 
George Dănilă a fost director interimar al DGASPC, fiind în prezent director economic la direcție. „Au fost începute deja o parte din lucrări, să oprim umezeala să putem vopsi pe acolo. Să ne amintim și faptul că centrul este în procedură de restructurare, având un maxim de 50 de beneficiari la final. Nu ai cum să ai licență, conform legislației, dar funcționează cu toate avizele necesare. Au fost relocați 35 de beneficiari și urmează și restul”, a punctat Dănilă.
 
Totodată, conform reprezentanților DGASPC, a fost atacată decizia în instanță, fiind vorba și de amenda de 20.000 de lei primită de la AJPIS, cât și măsura de închidere a centrului. 
 

Decizia instanței

 
Pe 26 ianuarie 2024, magistrații au decis suspendarea executării procesului-verbal de control nr. 1635/18.01.2024 întocmit de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanţa - măsura nr. 1, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii privind anularea actului administrative.
 
Mai exact, prin dosarul 421/118/2024, înregistrat pe 22 ianuarie pe secția Tribunalului Constanța, având ca obiect ordonanță președințială, DGASPC Constanța a chemat în instanșță AJPIS Constanța. Solutia pe scurt: „Admite cererea. Dispune suspendarea executării procesului-verbal de control nr. 1635/18.01.2024 întocmit de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanţa - măsura nr. 1, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii privind anularea actului administrativ. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Constanţa. Pronunţată astăzi, 26.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”.
 

Licitația din ianuarie

 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a atribuit un contract, în urma unei licitații publice pentru lucrări de renovare și reparații grupuri sanitare Centru de Recuparare și Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia Corp A, Corp B și Corp C.
 
rezenta procedură de atribuire a contractului are în vedere achiziționarea lucrărilor de execuție pentru: „ Achiziția de lucrări de renovare și reparații grupuri sanitare și privesc:
- se vor monta placaje de faianță noi –
 la pardoseli se va asigura planeitatea, se vor aplică hidroizolatii și placaje de gresie noi
- se vor reface instalațiile sanitare și vor fi poziționate în măști sau îngropate în pereți
- se vor executa lucrări de reparații la tencuielile interioare și în jurul golurilor de uși, se vor execută lucrări de aplicare a vopselei lavabile interioare de calitate
- se vor înlocui obiectele sanitare
- se vor confecționa și monta panouri despărțitoare din pvc
- se va reface instalația electrică prin înlocuirea cablurilor de alimentare pentru iluminat și alimentarea ventilatoarelor ce se vor monta
- se vor înlocui conductele de scurgere din subsolul clădirilor.
 
Valoarea totală a achiziției este de 813.677,79 lei, iar conform SEAP atribuirea a avut loc pe 8 ianuarie 2024, câștigătorul fiind anunțat la dată recentă, fiind vorba de compania Giorox Activ SRL.
 

Despre Giorox Activ SRL

 

Potrivit Termene.ro, firma Giorox Activ SRL are sediul în Cernavodă, județul Constanța, a fost fondată în anul 2019, s eocupă de lucrări de construcții a clădirilor rezidentiale și nerezidențiale și este controlată de Nicolae Topalu, asociat/administrator. 
 
Nicolae Topalu mai apare în Actual Management Consult SRL
 
Cu mai multe contracte publice, profitul net declarat de Giorox Activ SRL pentru anul 2022 a fost de 101.879 de lei.
 
 
Conform portalului DGASPC Constanța, adresa cenrului este Str. Eroilor, nr.28, Techirghiol, Constanţa, persoană de contact: şef Centru Iliana Liliana.
 
 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

DGASPC Constanța Lucrări de reparații la Centrul de Recuparare și Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ședință CJC Consilul aprobă Planurile de restructurare revizuite pentru serviciile sociale cu cazare destinate persoanelor adulte cu dizabilități din județul Constanța

29 Jan 2024 631