Deschidere editie

Modificarea organigramei şi legea salarizării au băgat zâzanie printre angajaţi Un funcţionar al Primăriei îi cere primarului Făgădău să ia măsuri urgente. Directorul Direcţiei Administrare Locală, pus la zid! (documente)

Eduard Flavius Gongea, inspector superior în cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, a sesizat, recent, consilierii locali din opoziţie în legătură cu situaţia creată în administraţia locală, după adoptarea noii organigrame de funcţionare.
 
Gongea a transmis sesizarea şi către primarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi la Cabinetul Prim-ministrului, cu privire la „unele aspecte din activitatea unor funcţionari, fie ei cu funcţii de demnitate publică sau cu funcţii publice de conducere, care au înţeles greşit rolul pe care îl au în societate, folosind funcţia publică şi îndatoririle ce decurg din exercitarea prerogativelor de putere publică pentru aranjarea propriilor interese, rezolvarea disputelor, arătarea frustrărilor şi pedepsirea celor care au curajul să arate cu degetul calea greşită pe care au ales să o urmeze“, se arată în reclamaţia care a ajuns la o parte dintre aleşii locali municipali.
 
Iată ce i-a scris angajatul Primăriei edilului-şef Decebal Făgădău: „Subsemnatul, Gongea Eduard Flavius, inspector superior în cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, vă aduc la cunoştinţă unele aspecte care tind să afecteze nu numai profesional, dar şi familial un număr destul de însemnat de funcţionari din cadrul instituţiei în care îmi desfăşor activitatea. Mult-aşteptata lege de aşa-zisă aşezare şi, de ce nu, de creştere a salariilor a adus haos în Primăria Municipiului Constanţa. Împreună cu ea, în calitate de primar, aţi dat frâu liber antipatiilor, frustrărilor, urii şi altor sentimente mascate până atunci, supunând atenţiei consilierilor locali, pe lângă alte proiecte de hotărâri, şi aşa-zisa organigramă cu noile funcţii din aparatul de specialitate al primarului.
 
Nimic anormal, până la studierea cu atenţie a acestei noi organigrame, lucru constatat de o parte a consilierilor locali (cei ai PNL, în număr de zece, care s-au abţinut de la vot, părându-li-se suspectă necomunicarea acestor proiecte de hotărâri într-un termen de cinci zile, în care să aibă timpul necesar studierii acestora).
 
Exemplul concret pe care doresc să-l supun atenţiei dumneavoastră se referă la reorganizarea Serviciului de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, motivul nerealist şi vădit ilegal, bazat pe fals, uz de fals şi alte sofisme, fiind că activitatea acestui serviciu s-a redus vizibil prin anularea activităţii de acordare a materialelor dendrologice (flori, gard viu, gazon etc.) către asociaţiile de proprietari de pe raza municipiului Constanţa şi scăderea cererilor de atestare pentru funcţia de administrator de imobile.
 
Nimic mai greşit şi fals. Prima activitate nu a fost, nu este şi nu a apărut niciodată înscrisă nici în ROF-ul Primăriei Constanţa - în dreptul serviciului sus-amintit sau printre atribuţiile acestui serviciu, niciun funcţionar public din cadrul serviciului nu a avut vreodată înscrisă în fişa postului această activitate. Desfăşuram activităţi extra, în sprijinul altor servicii, printre care anchete pentru Asistenţa socială, primire şi verificare dosare de subvenţii la căldură - aproape toată perioada sezonului rece - ani la rând, inventarierea locurilor care pot fi transformate în locuri de parcare, dosare de reabilitare a clădirilor de locuinţe, plus multe alte activităţi necuprinse în fişa postului. Nu ne-am plâns niciodată, nici măcar de creşterea numărului de asociaţii pe fiecare inspector, ca urmare a ridicării de noi cartiere de blocuri, nici de faptul că am funcţionat fără coordonare, fără un şef de serviciu aproape doi ani de zile, nici de lipsa procedurilor, lucruri menţionate şi în Raportul de Audit Public Intern nr. 74359/18.05.2016, nici de pilele pe care unul sau altul ni le-a băgat pe gât fără a avea pregătirea necesară, singurul lucru care conta fiind gradul de rudenie. Toate neamurile şi cunoştinţele unora cu funcţii de conducere trebuie să lucreze la Primărie. Mătuşa - la Resurse Umane, fina - la Serviciul de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari, exemplele putând continua. 
 
Totul are o limită, dar să desfiinţezi nişte posturi pentru a-ţi satisface nevoia de răzbunare, ura şi frustrarea acumulate în decursul timpului este mult prea mult. Vă rog să verificaţi şi motivul pentru care fosta şefă a serviciului sus-menţionat a cerut trecerea pe o funcţie de execuţie, ca, ulterior, să ceară mutarea definitivă în cadrul altui serviciu, după ce a venit plângându-se de faptul că i s-a cerut să comită o ilegalitate.
 
Un alt motiv care ar fi condus la reorganizarea serviciului a fost scăderea numărului de solicitări de atestare pentru funcţia de administrator de imobile. Nimic mai fals. De 15 ani organizăm 3 - 4 atestări pe an, la interval de câteva luni, motivul fiind chiar cursurile de calificare organizate de către Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Constanţa şi care ne-au fost refuzate nouă, fiind pregătiţi profesional, dar ignoraţi sistematic. Ce pregătire ar trebui să aibă un funcţionar public pentru a ocupa o umilă funcţie de execuţie într-un umil serviciu care se luptă zi de zi cu sesizările, certurile, doleanţele celor care locuiesc la bloc şi pentru a se ridica la nivelul cerinţelor domnului primar?
 
Pentru a continua să mă dau drept exemplu, sunt absolvent de studii superioare - Ştiinţe juridice - specializarea Drept, am urmat un master în Administraţie publică, am un curs postuniversitar - nivel master- în Comunicare, Relaţii publice şi Mediere, am curs ECDL, am urmat cursul Standarde de Control Intern/Managerial în instituţiile publice, am curs de Operator PC, curs de Comunicare şi Comunitate I şi II  şi Participare publică la luarea deciziilor în administraţia publică organizate în colaborare cu un institut din SUA, sunt student la Facultatea de Ştiinţe Economice - specializarea Management, sunt singurul cu un curs la Institutul Naţional de Administraţie (INA) pentru organizarea şi funcţionarea birourilor de îndrumare metodologică a asociaţiilor de proprietari şi multe altele, tocmai pentru a fi în pas cu cerinţele şi vremurile.
 
Cu toate astea, nu am avut loc de pile şi relaţii la ocuparea unei funcţii publice de conducere, decât la început, când nimeni nu ştia cu ce se mănâncă administraţia publică, fiind bun să le organizez şi apoi să le pun pe tavă pilelor, relaţiilor, cunoştinţelor diverşilor directori, consilieri etc.
 
În final, mă văd pus în postura de a fi trimis acasă, sub un fals motiv - dar care foloseşte intereselor meschine ale actualei conduceri, după peste 23 de ani de administraţie publică locală, fără abateri sau/şi sancţiuni disciplinare. Menţionez că am obţinut doar calificativul «Foarte bine» în toţi aceşti ani, din septembrie 2015 nefiind evaluat şi fără să mi se aducă la cunoştinţă vreo fişă de evaluare a performanţelor profesionale individuale în această ultimă perioadă, lucru care s-a întâmplat doar unui număr de două colege care au dar examen de promovare în grad în luna mai 2017.
 
În 15 ani jumătate de când funcţionează acest serviciu, niciun director sau primar nu i-a călcat pragul. Pentru noi nu a fost un lucru tocmai rău, dar tu, ca director, să nu ai habar măcar unde funcţionează unul dintre serviciile din subordine? E anormal şi, totodată, ar trebui să dea de gândit conducerii Primăriei care, culmea, a numit un şef serviciu în ultimul an şi jumătate, care nu numai că nici nu a trecut pe la noi, mulţi dintre noi nici măcar nu-l cunoaştem, dar care nici nu avea vreo legătură cu domeniul respectiv, aşa cum nu are nici cu domeniul în care funcţionează în prezent. Sunt foarte multe de spus, toată lumea vorbeşte în şoaptă, dar vor fi foarte puţini vocali“, a scris Eduard Flavius Gongea, inspector superior în cadrul Primăriei Constanţa, primarului Făgădău.
 
Aşa cum arătam mai sus, sesizări similare au fost depuse şi la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, şi la Cabinetul Prim-ministrului.
 
Eduard Gongea spune că sesizările sale nu ar fi rămas fără ecou, de vreme ce „evenimentele s-au precipitat în data de 7.08.2017, când, în jurul orei 13.00, a fost contactată telefonic o colegă şi solicitată să se prezinte în sediul central din bulevardul Tomis nr. 51 pentru ridicarea raportului de evaluare a fiecărui angajat al Serviciului de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari.
 
„Din cei zece angajaţi, eu sunt singurul care, după 15 ani de evaluare cu calificativul «Foarte bine», am primit calificativul «Bine», în urma unei pseudo-evaluări, pline de ştersături, făcute la repezeală, uitând practic să treacă chiar şi notele care ar fi trebuit să conducă la rezultatul urmărit, cu vădite încălcări ale tuturor principiilor care stau la baza exercitării funcţiei publice, printre care: legalitate, imparţialitate şi obiectivitate în evaluare sau cinste şi corectitudine şi, de ce nu, integritate morală.
 
Raportul de evaluare contestat, înregistrat sub nr. 5389/17.01.2017, precum şi Raportul de evaluare nr. 2756/11.01.2017, de asemenea contestat, mi-au fost comunicate în data de 7.08.2017, la fel şi colegilor mei, având înscrisă nota finală a evaluării, dar nu şi notele care au condus la obţinerea acesteia, fiind urmărit doar rezultatul. Culmea ironiei şi ignoranţei, asta ca să fiu blând şi demn în exprimare, deşi sunt prezumate a fi întocmite de două persoane diferite, ambele cu pretinse funcţii de conducere, cuprind un singur scris, fiind întocmite de o singură persoană, dar semnate de două în dreptul pretinsului evaluator, fiind contrasemnate şi asumate de directorul executiv al Direcţiei Administrare Publică Locală, care, în opinia mea, este principalul vinovat şi chiar subiectul reclamaţiei mele“, mai susţine Eduard Gongea. Este vorba despre Irina Roxana Pânzariu, cea care conduce această direcţie din cadrul municipalităţii.
 
Pentru evidenţierea eficienţei şi eficacităţii exercitării funcţiei publice, precum şi a profesionalismului, principii care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici, acesta solicită primarului Constanţei şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către funcţionarii publici cu funcţii de conducere din cadrul Direcţiei APL, exemplificând astfel: sesizarea nr. 17661/04.02.2016, semnată şi expediată cu întârziere în data de 30.03. 2016; sesizarea nr. 16706/03.02.2016, semnată în data de 30.03.2016; sesizarea nr. 13289/28.01.2016, semnată în data de 30.03.2016.

Primarul spune că nu a primit sesizarea inspectorului Gongea  

Contactat pentru un punct de vedere legat de toate aspectele semnalate de inspectorul din cadrul municipalităţii, edilul-şef Decebal Făgădău a precizat că nu cunoaşte subiectul sesizării, însă o va studia în zilele următoare. Menţionăm că vom reveni cu alte amănunte, în funcţie de măsurile de verificare pe care le va dispune sau nu primarul Constanţei sau celelalte instituţii sesizate de funcţionarul public.
 
Prezenta sesizare cuprinde mai multe documente anexate, pe care le puteţi vizualiza în secţiunea „Documente“.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Sudor mort în Portul Constanţa! Maistru condamnat

25 May 2018 2641

UPDATETragedie! Accident rutier cumplit în Ungaria. Un microbuz cu români a intrat într-un camion. Nouă morți

22 May 2018 20137

O fostă angajată a unei bănci, acuzată de delapidare de milioane de lei a fost condamnată la închisoare

21 May 2018 469

Angajat, decedat în uzina Dacia. Ce s-a întâmplat

20 May 2018 387

Guvernul adoptă astăzi OUG privind salariile din sănătate

16 May 2018 1023

Anunț important al ministrului Muncii. Ce se întâmplă cu fondul de pensii după trecerea condtribuțiilor la angajat

13 May 2018 407

Pompierii din Tulcea au reluat căutarea pe Dunăre a bătrânului dat dispărut

13 May 2018 885

Constanța. Bărbat de 69 de ani, lovit de o mașină pe strada Cuza Vodă

12 May 2018 1109

Accident rutier pe strada Brizei din Constanța. Un copil de 12 ani a fost rănit. Cum s-a petrecut accidentul

11 May 2018 1042

DNA. Cristi Boureanu, Constantin Dascălu, Mihaela Mititelu și Mircea Costea au plătit cauțiunile. Cei patru sunt sub control judiciar

09 May 2018 722

Constanța. Tânără, lovită pe trecerea de pietoni, pe bulevardul Aurel Vlaicu (galerie foto)

07 May 2018 1173

Oficial de la Antena1 despre concurentul emisiunii Chefi la cuțite verificat de MApN. „Regretăm faptul că emisiunea a fost folosită pentru expunerea unor fapte neadevărate”

03 May 2018 2052

Constanţa. Femeie, lovită de un bolid în timpul unei manevre

03 May 2018 2977

Accident mortal de muncă la Constanța. Un bărbat de 37 de ani a murit pe loc. Date despre firma la care era angajat

02 May 2018 4118

România se confruntă cu o criză a forței de muncă. Să găsești un angajat profesionist este, în România anului 2018, o adevărată provocare

01 May 2018 374

Constanța. Femeie, lovită pe trecea de pietoni (galerie foto)

28 Apr 2018 838

Știați că...? Actorul Virgil Andriescu împlinește astăzi 82 de ani

26 Apr 2018 315

Constanța. Copil de 8 ani, lovit de o mașină pe trecerea de pieton

24 Apr 2018 847

Știați că...? Un celebru designer francez împlinește astăzi 66 de ani

24 Apr 2018 265

Directorul Casei de Cultură Constanţa, Gheorghe Ungureanu, își serbează astăzi ziua de naștere

14 Apr 2018 1067

Accident rutier pe bulevardul Mamaia din Constanța. Femeie, lovită în timp ce traversa prin loc nepermis

13 Apr 2018 1039

Incendiu la Institutul de Boli Cardiovasculare. Zeci de salvatori intervin și acum. 18 pacienți bolnavi de inimă evacuați

11 Apr 2018 1305

Accident rutier în Constanța pe Șoseaua Mangaliei. Doi copii au fost loviți pe marcajul pietonal (galerie foto)

03 Apr 2018 2343

Moarte suspectă la Satu Mare. Un șofer de tir a fost găsit decedat în parcarea unui supermarket

02 Apr 2018 396

Ambarcațiuni pe Siut-Ghiol, la Mamaia, în anul 1961. Salutări către un șef

01 Apr 2018 243

Contribuţia la pilonul II de pensii a scăzut. Ce spune ministrul Muncii

30 Mar 2018 364

Bonă, arestată preventiv după ce ar fi furat mai multe bijuterii și un card bancar

30 Mar 2018 460

Căzut la datorie. In memoriam. Sublocotenentul (pm) Claudiu-Constantin Ştefan Vulpoiu

30 Mar 2018 1371

Accident în Constanța. O pensionară a fost lovită de o căruță. Ce a făcut căruțașul după producerea accidentului

29 Mar 2018 1309

Copil de 10 ani, lovit pe trecerea de pietoni pe strada Soveja din Constanța (galerie foto)

28 Mar 2018 667

Tânăr surdo-mut, accidentat mortal de o ambulanță SMURD pe o trecere de pietoni din Cluj

25 Mar 2018 1076

Pilot reținut pe aeroportul din Stuttgart după ce a încercat să se urce băut la manșa avionului

24 Mar 2018 793

Timişoara. Angajată a Primăriei, preluată de ambulanţă după ce a aflat că îi va scădea salariul

22 Mar 2018 418

Modificări la Codul muncii adoptate de Senat. Ce schimbări ar putea intra în vigoare

19 Mar 2018 394

Accident rutier pe strada Tulcei din Constanţa. Fetiţă de 9 ani, lovită de maşină

19 Mar 2018 1371

Tragedie în judeţul Vâlcea! Un bărbat a murit strivit de bena unui utilaj

17 Mar 2018 389

Pieton lovit pe trecerea de pietoni pe Șoseaua Mangaliei din Constanța. Polițiștii fac cercetări (galerie foto)

16 Mar 2018 1128

Doliu în lumea muzicii populare! Un solist a fost răpus de o boală nemiloasă la doar 36 de ani

12 Mar 2018 793

Accident rutier pe DN 39 Constanţa-Mangalia. O şoferiţă a lovit o femeie care traversa prin loc nepermis

09 Mar 2018 514

Accident rutier în Medgidia, judeţul Constanţa. Un pieton de 76 de ani, implicat

06 Mar 2018 2922

Angajată, ucisă într-un bar în Satu Mare. Ce s-a întâmplat

05 Mar 2018 365

Un bărbat băut şi fără permis a furat o maşină din spălătoria unde lucra. O persoană rănită

05 Mar 2018 648

Anunţ important pentru cei care au contract pe drepturi de autor. Ce a declarat ministrul Teodorescu

04 Mar 2018 417

Câţi salariaţi erau la sfârşitul anului 2017 în judeţul Constanţa. Care este salariul mediu obţinut de un angajat

28 Feb 2018 337

Accident de muncă inedit la un hipermarket din Constanța. Un angajat a fost mușcat de mână de o pisică

23 Feb 2018 1120

Revista presei locale

22 Feb 2018 517

Oficial de la DNA Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, suspectat de inducerea în eroare a organelor judiciare, mărturie mincinoasă şi abuz în serviciu în formă continuată

21 Feb 2018 1435

Știați că...? Actorul George Ivașcu, ministrul Culturii, împlinește astăzi 50 de ani

15 Feb 2018 339

Mai mulţi angajaţi ai Prefecturii Constanţa îşi cer în instanţă drepturile salariale

14 Feb 2018 855

Transferul contribuţiilor de la angajat la angajator ajută la reducerea deficitului foarte mare existent pe zona de pensii

13 Feb 2018 286