SRI modernizează sediul din Neptun cu 7,86 de milioane de euro! (DOCUMENT)

 
 
  • Contractul va fi atribuit prin licitație deschisă, în baza criteriului cel mai bun raport calitate-preț, iar SRI le solicită ofertanților o cifră de afaceri pe ultimii trei ani de peste 15 milioane de euro.
  • Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 8 august 2023, ora 15.00, urmând ca acestea să fie deschise tot atunci, în SEAP.
  • Durata contractului este de 25 de luni.
  • În Secțiunea Document poate fi consultat anunțul privind organizarea licitației deschise.
 
Serviciul Român de Informații, UM 0929 București, a deschis licitația pentru modernizarea sediului din Neptun! Este vorba despre contractul de proiectare și execuție de lucrări în cadrul proiectului „Renovare energetică aprofundată a imobilului Neptun“, cu o valoare estimată de peste 38,9 milioane de lei, adică peste 7,86 de milioane de euro, la cursul actual.
 
Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență – fiind vorba despre PNRR Componenta 5 - Valul Renovării- Operațiunea Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice - Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.2/1, runda 1 PROIECT NR. C5-B2.2b18.
 
Contractul va fi atribuit prin licitație deschisă, dar SRI le solicită ofertanților o cifră de afaceri pe ultimii trei ani de peste 15 milioane de euro.
 
Mai exact, potrivit SRI, „ofertantul trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri generale anuale pentru ultimele trei exerciţii financiare încheiate respectiv 2020, 2021, 2022 cel puțin egală cu 76.000.000 lei“.
 
Așa cum precizam anterior, atribuirea se va face prin licitație deschisă, Serviciul precizând că criteriul de atribuire este reprezentat de cel mai bun raport calitate-preț.
 
Durata contractului este de 25 de luni.
 
Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 8 august 2023, ora 15.00, urmând ca acestea să fie deschise tot atunci, în SEAP.
 

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt, potrivit datelor oficiale publicate în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice: Bogdan Pușcaș – șef Autoritate Contractantă, Bărbulescu Alin – șef Beneficiar - Plătitor, Bucos Adriana – contabil șef Autoritate Contractantă, Leanca Adriana – contabil șef Beneficiar – Plătitor, Chiriță Ana Cosmina – șef structură achiziții Autoritate Contractantă, Golban Viorel – consilier juridic.
 
Vizita la amplasament

 
Foarte important, SRI a vorbit și despre vizita la amplasament a ofertanților.
 
Astfel, conform SRI, „în vederea elaborării ofertelor, posibilii Ofertanți pot solicita planificarea unei vizite pe amplasament. Potenţialul ofertant interesat să participe la vizitarea amplasamentului va informa, în scris, achizitorul cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data / perioada la care se solicită vizitarea amplasamentului“.
 
Au mai spus reprezentanții SRI că „potenţialul ofertant va vizita imobilul cu programare prealabilă, numai în baza unui tabel ce va conţine datele de identificare ale persoanelor, aprobat de către achizitor“.
 
„Accesul în incintă se va efectua pe baza actului de identitate și a unei delegații emisă de ofertant, semnată și ștampilată în original. După vizionarea imobilului se va întocmi un proces-verbal de vizitare a amplasamentului; Persoana și datele de contact pentru vizitarea amplasamentului: se vor comunica în momentul solicitării vizitei pe amplasament. Informațiile privind amplasamentul vor avea caracter general, eventualele clarificari privind documentația de atribuire/achiziția se vor solicita conform instrucțiunilor din Fișa de date a Achiziției aferente procedurii“, mai arată reprezentanții Serviciului Român de Informații.
 
Despre contract
 
În descrierea succintă a achiziției, reprezentanții Serviciului Român de Informații au vorbit și despre defalcarea sumelor prevăzute pentru acest contract.
 
Potrivit SRI, achiziția include următoarele:
 
Elaborarea documentațiilor necesare pentru obţinerea/ prelungirea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, studiilor solicitate prin certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire și obținerea avizelor necesare pentru derularea investiției la faza P.Th., după caz, susținerea documentațiilor la comisiile avizatoare.
 
Elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C./D.T.A.C) și proiectului de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E / D.T.O.E)
 
Elaborarea proiectului tehnic de execuție (P.T.E / P.Th), detaliilor de execuție (D.E.), scenariului de securitate la incendiu, altor documentații pe care ofertantul le consideră necesare finalizării și funcționării obiectivului de investiții
Avizarea documentaţiei tehnice şi obţinerea autorizaţiei de construire
Livrare panou temporar de informare, etichetare și placă permanentă de informare
Execuţie lucrări
 
Referitor la defalcarea sumelor se arată că „valoarea totală estimată este de 38.908.132,25 lei fără TVA defalcată după cum urmează:
 
- Obținerea și amenajarea terenului – 2.075.180,16 lei fără TVA; - Documentații tehnice necesare obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor – 10.000,00 lei fără TVA; - Verificarea tehnică de calitate a proiectului și a detaliilor tehnice – 8.500,00 lei fără TVA; - Proiect tehnic și detalii de execuție – 1.276.991,79 lei fără TVA; - Asistență tehnică din partea proiectantului – 259.397,52 lei fără TVA; - Investiția de bază – 34.586.336,06 lei fără TVA; - Organizarea de șantier – 681.726,72 lei fără TVA; - Informare și publicitate – 10.000,00 lei fără TVA“.
 
„Defalcarea sumei totale are rol informativ şi nu reprezintă o prevedere care să limiteze valoarea elementelor propunerii financiare prin invocarea limitării liniilor bugetare alocate proiectului. În valoarea estimată nu au fost incluse cheltuielile diverse și neprevăzute“, au mai spus reprezentanții SRI.
 
În Secțiunea Document poate fi consultat anunțul privind organizarea licitației deschise.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Eduard Hellvig a demisionat!
Cine au fost șefii Serviciului Român de Informații, după 1989 și până în prezent! Cine a avut cel mai lung mandat

 
SRI angajează! Se cere abilitate de învățare și adaptare rapidă
 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.