Economic

Ce decizii au fost luate în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății Oil Terminal. Cine face parte din Consiliul de Administrație

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în dată de 04.04.2018, ora 10.00, la prima convocare, la sediul societății din stradă Caraiman, nr. 2, că urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la ședința participând acționari reprezentând 75,46% din capitalul social.  

Potrivit documentului transmis către Bursa de Valori București, Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din dată de 04.04.2018 au următorul conținut:
 
Art. 1 Se aleg în calitate de membrii ai Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu completările și modificările ulterioare, următorii:
 
 Ciprian-Dragoș LAZARIU 634.697.899,5 voturi
 
 Toma- Bogan COSTREIE 406.580.029,5 voturi
 
 Cristian-Florin GHEORGHE 406.296.998,5 voturi
 
 Ramona UNGUR 406.279.498,5 voturi
 
 Paul CONONOV 406.279.498,5 voturi
 
 Radu Cristian POP 406.279.498,5 voturi
 
 Ovidiu -Aurelian ANDREI 406.279.497,5 voturi
 
Art. 2 Se revoca din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății OILTERMINAL SĂ că urmare a faptului că nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ, în conformitate cu art. 32 pct.(7) din Ordonanță de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, următorii:
 
 Andrei-Ionuț ONOFREI
 
 Nicolae CÎMPEANU
 
Art. 3 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,27% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă durata mandatului administratorilor societății aleși prin vot cumulativ pentru o perioada de 4 ani.
 
Art. 4 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,27% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi,se aprobă stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor egală cu de 2 (două) ori media pe ultimile 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
 
Art. 5 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 79,01% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă formă și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii socetatii aleși prin vot cumulativ, cu modificările și completările transmise prin adresa Ministerului Energiei nr. 101046/AA/15.03.2018.
 
Art. 6 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,27% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă mandatarea Aurei Gabriela DUMITRU, în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale administratorilor aleși.
 
Art. 7 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,27% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă menținerea structurii de garanții deja constituite, aferentă actului adițional nr. 6/28.07.2017 la contractul de credit nr. C12002013014744/05.09.2013 pentru majorarea liniei de credit de la 5.000.000 ron la 10.000.000 RON până la scadență actuală a facilității în curs, respectiv 01.09.2018, după cum urmează:
 
1. Imobilul teren intravilan, categoria de folosință „curți-construcții”, în suprafață de 12.916 mp, situat în mun. Constanța, str. Caraiman nr. 2, Depozit Nord 1, jud. Constanța – lot 3, împreună cu construcțiile existente pe acesta, având o suprafață construită totală de 913 mp, după cum urmează:
 
- C394 –„Ghenă”, în suprafață de 47 mp, identificată cu nr. cad. 214855-C1;
 
- C395 – „Clădire administrativă”, în suprafață de 23, mpidentificata cu nr. cad. 214855-C2;
 
- C396 – „Sere”, în suprafață de 167 mp, identificată cu nr. cad. 214855-C3;
 
- C397 – „Sere”, în suprafață de 676 mp, identificată cu nr. cad. 214855-C4,
 
Imobilul află în proprietatea SC Oil Terminal SĂ, împreună cu toate amelioratiunile aduse imobilului. Imobilul are numărul cadastral 214855 (nr. cad. Vechi 116120), 214855-C1, 214855-C2, 214855-C3, 214855-C4, înscris în CF nr. 214855 Constanța (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 160527) de la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.
 
2. Imobilul teren intravilan, categoria de folosință „curți-construcții”, în suprafață de 23.141 mp, situat în mun. Constanța, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța – lot 2, , împreună cu construcțiile existente pe acesta, având o suprafață construită totală de 2.427 mp, după cum urmează:
 
- C1 –„Rezervor”, în suprafață construită de 830 mp, identificat cu nr. cad. 211722-C1; 

- C3 –„Rezervor”, în suprafață construită de 748 mp, identificat cu nr. cad. 211722-C2;
 
- C5 –„Rezervor”, în suprafață construită de 849 mp, identificat cu nr. cad. 211722-C3;
 
Imobilul se află în proprietatea SC Oil Terminal SA, împreună cu toate amelioratiunile aduse imobilului. Imobilul are numărul cadastral 211722 (nr. cad. Vechi 114466), 211722-C1, 211722-C2, 211722-C3, înscris în CF nr. 211722 Constanța (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 159702) de la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.
 
3. Imobilul terenului intravilan, categoria de folosință „curți-construcții”, în suprafață de 34.153 mp, situat în mun. Constanța, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța – lot 1/1, (cu acces dinstr. Constantin Brătescu, pe terenul aparțînând SC OIL Terminal SA, str. Caraiman nr. 2, lot 1/2), împreună cu construcțiile existente pe acesta, după cum  urmează:
 
- C6 –„Rezervor”, în suprafață construită de 855 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C6;
 
- C7 –„Rezervor”, în suprafață construită de 804 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C7;
 
- C8 –„Rezervor”, în suprafață construită de 855 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C8;
 
- C9 –„Rezervor”, în suprafață construită de 854 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C9;
 
Imobilul se află în proprietatea SC Oil Terminal SĂ, împreună cu toate amelioratiunile aduse imobilului. Imobilul are numărul cadastral 238666 înscris în CF nr. 238666 a localității Constanța de la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.
 
4. Imobilului - teren intravilan, categoria de folosință „curți-construcții”, în suprafață de 15.801 mp, situat în mun. Constanța, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța – lot 1/2/1, (cu acces din str. Constantin Brătescu, pe terenul aparțînând SC OIL Terminal SA, str. Caraiman nr. 2, lot 1/2/2), împreună cu construcțiile existente pe acesta, după cum urmează:
 
- C2 –„Rezervor”, în suprafață construită de 856 mp, identificat cu nr. cad. 238836-C2;
 
- C4 –„Rezervor”, în suprafață construită de 855 mp, identificat cu nr. cad. 238836-C4;
 
Imobilul se află în proprietatea SC Oil Terminal SA, împreună cu toate amelioratiunile aduse imobilului. Imobilul are numărul cadastral 238836, înscris în CF nr. 238836 a localității Constanța de la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.
 
5. Ipotecă mobiliară asupra conturilor deschise la OTP Bank România SA Asupra imobilelor menționate la Art. 1, pct. 1-4 se va constitui ipotecă de rang subsecvent în favoarea OTP Bank România SĂ, pentur garantarea sumei cu care se va majoră linia de credit în derulare la OTP Bank România Să, în baza contractului de credit nr.  C12002013014744/05.09.2013.
 
Art. 8 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,27 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea directorului general, directorului economic și a șefului bir. Juridic-litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractele de credit, contractele de garanție reală mobiliară și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru imprumututile acordate.
 
Art. 9 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 79,01 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, nu se adopta hotărârea privind înscrierea Oil Terminal S.A. în Asociația Comitetul Național Român pentru Consiliul Mondial al Petrolului.  

Art. 10 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,27% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședința să semneze hotărârile adunării. 
 
Art. 11 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46 % din capitalul social și 81,27% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.
 
Art. 12 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46 % din capitalul social și 81,28% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă stabilirea datei de 25.04.2018 că dată de înregistrare şi a datei de 24.04.2018 că ex-date în conformitate cu prevederile legale.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Cum va fi repartizat profitul net aferent exercițiului financiar 2018 al societății Oil Terminal SA. Care este valoarea dividendului brut

23 Mar 2019 467

Cu cine se va asocia Oil Terminal în vederea constituirii Comitetului Național Român pentru Consiliul Mondial al Petrolului

23 Mar 2019 728

Oil Terminal SA. S-a solicitat reducerea cuantumului garantiei globale pentru obtinerea autorizatiei de antrepozit vamal

12 Mar 2019 523

Oil Terminal trebuie să garanteze valoarea accizelor Gabriel Daraban - „Începând cu 1 mai 2019, s-ar putea să nu mai descărcăm navele. Atunci să-l vedem pe domnul Teodorovici!“ (video)

11 Mar 2019 2610

Interviu live Gabriel Daraban - „Primarul trebuie să stea la ușa ministrului de Finanțe, la ușa premierului și să ceară drepturile pentru orașul lui. Trăim falimentul clasei politice locale!“ (video)

07 Mar 2019 3549

Constanța. Incendiu pe Valea Portului, aproape de calea ferată. Pompierii se luptă cu flăcările! (galerie foto+video)

05 Mar 2019 1546

Oil Terminal. Recursul acționarului Dumitrescu Sebastian Valentin, admis de Tribunalul Constanța

20 Feb 2019 627

Revista presei locale

08 Feb 2019 693

Revista presei locale

06 Feb 2019 634

O măsură a ANAF afectează veniturile societăţii Oil Terminal SA (document)

14 Jan 2019 707

Tranzacții încheiate de societatea Oil Terminal SA. Ce prevăd acestea

28 Dec 2018 476

Revista presei locale

07 Dec 2018 568

Acționarii Oil Terminal SA au votat menținerea structurii de garanții imobiliare. Detalii

26 Nov 2018 743

Consiliul de Administraţie al Oil Terminal SA a desemnat un intermediar autorizat

30 Oct 2018 597

Ce hotărâri a luat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Oil Terminal SA (document)

29 Oct 2018 624