Economic

Ce decizii au fost luate în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății Oil Terminal. Cine face parte din Consiliul de Administrație

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în dată de 04.04.2018, ora 10.00, la prima convocare, la sediul societății din stradă Caraiman, nr. 2, că urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la ședința participând acționari reprezentând 75,46% din capitalul social.  

Potrivit documentului transmis către Bursa de Valori București, Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din dată de 04.04.2018 au următorul conținut:
 
Art. 1 Se aleg în calitate de membrii ai Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu completările și modificările ulterioare, următorii:
 
 Ciprian-Dragoș LAZARIU 634.697.899,5 voturi
 
 Toma- Bogan COSTREIE 406.580.029,5 voturi
 
 Cristian-Florin GHEORGHE 406.296.998,5 voturi
 
 Ramona UNGUR 406.279.498,5 voturi
 
 Paul CONONOV 406.279.498,5 voturi
 
 Radu Cristian POP 406.279.498,5 voturi
 
 Ovidiu -Aurelian ANDREI 406.279.497,5 voturi
 
Art. 2 Se revoca din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății OILTERMINAL SĂ că urmare a faptului că nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ, în conformitate cu art. 32 pct.(7) din Ordonanță de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, următorii:
 
 Andrei-Ionuț ONOFREI
 
 Nicolae CÎMPEANU
 
Art. 3 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,27% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă durata mandatului administratorilor societății aleși prin vot cumulativ pentru o perioada de 4 ani.
 
Art. 4 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,27% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi,se aprobă stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor egală cu de 2 (două) ori media pe ultimile 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
 
Art. 5 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 79,01% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă formă și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii socetatii aleși prin vot cumulativ, cu modificările și completările transmise prin adresa Ministerului Energiei nr. 101046/AA/15.03.2018.
 
Art. 6 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,27% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă mandatarea Aurei Gabriela DUMITRU, în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale administratorilor aleși.
 
Art. 7 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,27% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă menținerea structurii de garanții deja constituite, aferentă actului adițional nr. 6/28.07.2017 la contractul de credit nr. C12002013014744/05.09.2013 pentru majorarea liniei de credit de la 5.000.000 ron la 10.000.000 RON până la scadență actuală a facilității în curs, respectiv 01.09.2018, după cum urmează:
 
1. Imobilul teren intravilan, categoria de folosință „curți-construcții”, în suprafață de 12.916 mp, situat în mun. Constanța, str. Caraiman nr. 2, Depozit Nord 1, jud. Constanța – lot 3, împreună cu construcțiile existente pe acesta, având o suprafață construită totală de 913 mp, după cum urmează:
 
- C394 –„Ghenă”, în suprafață de 47 mp, identificată cu nr. cad. 214855-C1;
 
- C395 – „Clădire administrativă”, în suprafață de 23, mpidentificata cu nr. cad. 214855-C2;
 
- C396 – „Sere”, în suprafață de 167 mp, identificată cu nr. cad. 214855-C3;
 
- C397 – „Sere”, în suprafață de 676 mp, identificată cu nr. cad. 214855-C4,
 
Imobilul află în proprietatea SC Oil Terminal SĂ, împreună cu toate amelioratiunile aduse imobilului. Imobilul are numărul cadastral 214855 (nr. cad. Vechi 116120), 214855-C1, 214855-C2, 214855-C3, 214855-C4, înscris în CF nr. 214855 Constanța (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 160527) de la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.
 
2. Imobilul teren intravilan, categoria de folosință „curți-construcții”, în suprafață de 23.141 mp, situat în mun. Constanța, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța – lot 2, , împreună cu construcțiile existente pe acesta, având o suprafață construită totală de 2.427 mp, după cum urmează:
 
- C1 –„Rezervor”, în suprafață construită de 830 mp, identificat cu nr. cad. 211722-C1; 

- C3 –„Rezervor”, în suprafață construită de 748 mp, identificat cu nr. cad. 211722-C2;
 
- C5 –„Rezervor”, în suprafață construită de 849 mp, identificat cu nr. cad. 211722-C3;
 
Imobilul se află în proprietatea SC Oil Terminal SA, împreună cu toate amelioratiunile aduse imobilului. Imobilul are numărul cadastral 211722 (nr. cad. Vechi 114466), 211722-C1, 211722-C2, 211722-C3, înscris în CF nr. 211722 Constanța (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 159702) de la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.
 
3. Imobilul terenului intravilan, categoria de folosință „curți-construcții”, în suprafață de 34.153 mp, situat în mun. Constanța, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța – lot 1/1, (cu acces dinstr. Constantin Brătescu, pe terenul aparțînând SC OIL Terminal SA, str. Caraiman nr. 2, lot 1/2), împreună cu construcțiile existente pe acesta, după cum  urmează:
 
- C6 –„Rezervor”, în suprafață construită de 855 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C6;
 
- C7 –„Rezervor”, în suprafață construită de 804 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C7;
 
- C8 –„Rezervor”, în suprafață construită de 855 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C8;
 
- C9 –„Rezervor”, în suprafață construită de 854 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C9;
 
Imobilul se află în proprietatea SC Oil Terminal SĂ, împreună cu toate amelioratiunile aduse imobilului. Imobilul are numărul cadastral 238666 înscris în CF nr. 238666 a localității Constanța de la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.
 
4. Imobilului - teren intravilan, categoria de folosință „curți-construcții”, în suprafață de 15.801 mp, situat în mun. Constanța, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța – lot 1/2/1, (cu acces din str. Constantin Brătescu, pe terenul aparțînând SC OIL Terminal SA, str. Caraiman nr. 2, lot 1/2/2), împreună cu construcțiile existente pe acesta, după cum urmează:
 
- C2 –„Rezervor”, în suprafață construită de 856 mp, identificat cu nr. cad. 238836-C2;
 
- C4 –„Rezervor”, în suprafață construită de 855 mp, identificat cu nr. cad. 238836-C4;
 
Imobilul se află în proprietatea SC Oil Terminal SA, împreună cu toate amelioratiunile aduse imobilului. Imobilul are numărul cadastral 238836, înscris în CF nr. 238836 a localității Constanța de la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.
 
5. Ipotecă mobiliară asupra conturilor deschise la OTP Bank România SA Asupra imobilelor menționate la Art. 1, pct. 1-4 se va constitui ipotecă de rang subsecvent în favoarea OTP Bank România SĂ, pentur garantarea sumei cu care se va majoră linia de credit în derulare la OTP Bank România Să, în baza contractului de credit nr.  C12002013014744/05.09.2013.
 
Art. 8 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,27 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea directorului general, directorului economic și a șefului bir. Juridic-litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractele de credit, contractele de garanție reală mobiliară și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru imprumututile acordate.
 
Art. 9 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 79,01 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, nu se adopta hotărârea privind înscrierea Oil Terminal S.A. în Asociația Comitetul Național Român pentru Consiliul Mondial al Petrolului.  

Art. 10 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,27% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședința să semneze hotărârile adunării. 
 
Art. 11 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46 % din capitalul social și 81,27% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.
 
Art. 12 Cu votul acţionarilor reprezentând 75,46 % din capitalul social și 81,28% din drepturile de vot ale acționarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă stabilirea datei de 25.04.2018 că dată de înregistrare şi a datei de 24.04.2018 că ex-date în conformitate cu prevederile legale.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul de Administraţie al Oil Terminal SA a desemnat un intermediar autorizat

30 Oct 2018 391

Ce hotărâri a luat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Oil Terminal SA (document)

29 Oct 2018 434

Oil Terminal SA convoacă acţionarii în AGOA. Iată ordinea de zi!

06 Sep 2018 472

Bursa de Valori Bucureşti Oil Terminal SA a încheiat o tranzacţie importantă. Despre ce este vorba

31 Aug 2018 611

Cine face parte din conducerea executivă a Societății Oil Terminal SA. Noua structură organizatorică intră în vigoare de mâine

31 Aug 2018 533

Bursa de Valori Bucureşti Oil Terminal SA suspendă contractele individuale de muncă ale salariaților (document)

20 Aug 2018 1488

În contextul elaborării unui nou PUG Verde Urban cere Primăriei Constanţa amenajarea unui parc în zona Oil Terminal!

11 Aug 2018 758

Oil Terminal şi-a ales directorul general şi directorul financiar. Decizia a apărut în Monitorul Oficial

04 Aug 2018 810

Situaţie absurdă pe strada Justiţiei. 12 familii riscă să rămână fără curent din lipsa unei semnături

01 Aug 2018 1988

Agent de pază, găsit mort în incinta Oil Terminal! Colegul de serviciu a descoperit trupul neînsufleţit

30 Jul 2018 2854

Oil Terminal S.A a încheiat un contract cu Mol Romania Petrmania Petroleum Products SRL. Ce valoare are

20 Jul 2018 776

Revista presei locale

13 Jul 2018 543

Contract uriaş între Oil Terminal Constanţa şi OMV Petrom. Ce prevede contractul şi de cine este semnat (documente)

03 Jul 2018 1933

Decizie importantă la vârful OIL Terminal SA Constanța! Ce a stabilit Consiliul de Administrație al societății

02 Jul 2018 681

Decese Constanţa 6 iunie 2018

06 Jun 2018 891

Oil Terminal Constanța anunţă plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2017. Ce valoare are un dividend

23 May 2018 930

Anunț important de la Oil Terminal. Are legătură cu pentru plata dividendelor aferente anului 2017

09 May 2018 666

Gabriel Daraban şi-a definitivat strategia de reorganizare a organizaţiei municipale ALDE Constanţa

07 May 2018 1524

Acționarii Oil Terminal SA, întruniți în AGOA. Ce decizii au luat

28 Apr 2018 1067

Oil Terminal SA recrutează director general și director financiar. Condiții de participare (document)

26 Apr 2018 1005

Ce spune Gabriel Daraban despre noua funcție deținută în cadrul ALDE Constanța și despre o eventuală candidatură la Primăria Constanța

18 Apr 2018 1184

Prima zi în politică pentru Gabriel Daraban. Este noul președinte al organizației municipale ALDE Constanța (document)

18 Apr 2018 2790

Oil Terminal SA are un nou președinte al Consiliului de Administrație. Iată componența comitetelor consultative!

14 Apr 2018 794

Decizie importantă pentru Oil Terminal. Ce sentință a dat Tribunalul Constanța într-un dosar în care parte este societatea

16 Mar 2018 568

Avaria la conducta Oil Terminal nu a fost rezolvată. Echipele de intervenție acționează în zonă (galerie foto-video)

13 Mar 2018 880

Directorul Oil Terminal Viorel Sorin Ciutureanu a radiat societatea în care era asociat

11 Mar 2018 1196

Avarie la o conductă de transport ţiţei a Oil Terminal. Produs petrolier s-a scurs din conductă. Cum s-a acţionat în zonă

05 Mar 2018 660

Pericol de explozie la Platforma Sud a Oil Terminal. Un proiectil neexplodat a fost descoperit în timpul unor lucrări

24 Feb 2018 573

Anunț important pentru acționarii și investitorii Oil Terminal!

12 Feb 2018 1079

ITM Constanța, despre accidentul de muncă produs, azi, la OIL Terminal SA

07 Feb 2018 1347

Constanţa. Stâlp căzut peste un utilaj. Un muncitor de la Oil Terminal a fost prins în interior. Intervin pompierii (galerie foto + video)

07 Feb 2018 2299

Oil Terminal SA, declarații de avere Sofia Zaganeanu, șef Compartiment Acționariat Comunicare, deține o mașină și două credite bancare (documente)

29 Jan 2018 1566

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Florin Alexandru Stan, şef Birou Tehnologia Informaţiei şi Telecomunicaţii, deţine un apartament şi o maşină (documente)

27 Jan 2018 1363

Contract încheiat de Oil Terminal cu Petrotel Lukoil. Ce valoare are și care este obiectul contractului

26 Jan 2018 659

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Iuliana Daniela Turcu, şef Staţie CFU, deţine două apartamente, o casă de vacanţă şi două autoturisme (documente)

25 Jan 2018 1225

Investiţii la Oil Terminal. Compania va moderniza rezervorul de la Secţia Platformă Sud

25 Jan 2018 1104

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Dan Lucian Stoenescu, şeful Secţiei Platformă Nord, cu patru terenuri intravilane şi trei imobile (documente)

24 Jan 2018 1142

Nou-venită în echipa Oil Terminal Constanţa Şefa Compartimentului Control Financiar deţine un apartament şi un autoturism (documente)

23 Jan 2018 1365

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Alina Elena Rohat, şef serviciu Controlul Instalaţiilor şi Protecţia Mediului, deţine o casă şi cinci depozite bancare (documente)

22 Jan 2018 831

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Carmen Mihaela Radu, şef Birou Tarife, Analiză Economică, a moştenit în 2016 un sfert dintr-un apartament (documente)

20 Jan 2018 714

Oil Terminal SA, declarații de avere Cecilia Popovici, șef serviciu Contabilitate, deține o locuință, un teren și o mașină (documente)

19 Jan 2018 937

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Constantin Pita, şeful Biroului Dezvoltare Strategică, fără terenuri şi bunuri mobile (documente)

18 Jan 2018 680

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Florin Oprişan, şef Compartiment Metrologie, deţine împreună cu soţia o casă şi un apartament (documente)

17 Jan 2018 859

Ce au decis magistraţii constănţeni într-un dosar în care este implicată societatea Oil Terminal

16 Jan 2018 876

Oil Terminal Constanţa, declaraţii de avere Şeful Serviciului Marketing Comercial din cadrul societăţii, „colecţie“ de terenuri, case şi conturi bancare! (documente)

16 Jan 2018 1618

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Marin Muşat, şef secţie Platformă Sud, coproprietar la trei terenuri şi două apartamente (documente)

15 Jan 2018 1152

Oil Terminal SA, declarații de avere Laurențiu Corneliu Mocanu, șeful Compartimentului Transporturi, deține un apartament în Constanța (documente)

14 Jan 2018 689

Oil Terminal, declarații de avere Daniela Moldoveanu are trei terenuri, o casă, două mașini și mai multe credite (documente)

13 Jan 2018 1161

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Liliana Mihailov, şefa Serviciului Resurse Umane, a moştenit anul trecut două apartamente şi un teren (documente)

12 Jan 2018 1158

Oil Terminal, declaraţii de avere Adrian Manea, şef Compartiment Contorizare, are trei maşini şi un moped (document)

11 Jan 2018 1109