Eveniment

Poliţiştii răniţi în afara programului vor fi despăgubiţi! 10.000 euro pentru invaliditate de gradul I, 8.000 euro pentru invaliditate de gradul II şi 6.000 euro pentru invaliditate de gradul III

Pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne a fost postată hotărârea pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor. Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunţului, pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro.
 
Iată textul hotărârii pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1083/2008:
 
1. Hotărârea Guvernului nr. 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 18 septembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
1. La articolul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: „c) poliţist invalid - poliţistul rănit, care a fost clasat inapt pentru serviciul poliţienesc şi care a fost încadrat într-un grad de invaliditate de către comisiile de expertiză medico-militare ca urmare a rănirii”.
 
2. La articolul 3 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins: „(2) Despăgubirile pentru riscurile prevăzute la alin. (1) se acordă indiferent de momentul la care poliţistul şi-a exercitat atribuţiile de serviciu, respectiv în timpul ori în afara programului de lucru”.
 
3. Alineatul (1) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Despăgubirile acordate în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 3
lit. a) acoperă toate cheltuielile legate de:
a) asistenţă medicală profilactică, curativă şi recuperatorie efectuată în unităţi sanitare publice din ţară;
b) cazare şi masă pe perioada spitalizării în unitatea sanitară publică din ţară în care se acordă asistenţa medicală profilactică, curativă şi recuperatorie;
c) medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive din ţară sau străinătate;
d) transport dus-întors până la/de la unitatea sanitară publică din ţară în care se acordă asistenţa medicală profilactică, curativă şi recuperatorie, atât pentru poliţistul rănit, cât şi pentru un însoţitor al acestuia.”
 
4. După alineatul (1) al articolului 4 se introduc trei noi alineate, alin.(11) - (13), cu următorul cuprins:
„(11) Pentru poliţistul rănit ministrul afacerilor interne poate aproba, prin ordin, în cazuri individuale, acordarea de despăgubiri care să acopere toate cheltuielile legate de situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.a), b) şi d) şi realizate în unităţi sanitare private din ţară sau unităţi sanitare din străinătate. Prin ordin se pot stabili inclusiv modalităţi concrete de acordare a despăgubirilor, diferite de cele prevăzute de ordinul emis în temeiul art.7.
(12) Ministrul afacerilor interne emite ordinul prevăzut la alin. (11) în situaţia în care poliţistul rănit nu poate fi tratat în instituţii sanitare publice din ţară, în baza unui referat de evaluare a stării de sănătate a poliţistului rănit, întocmit de către o
2 din 2 comisie multidisciplinară constituită prin dispoziţie a directorului Direcţiei Medicale.
(13) Comisia multidisciplinară are în componenţă medici specialişti din cadrul Spitalului de Urgenţă «Prof. Dr. D. Gerota» Bucureşti. În funcţie de patologia analizată, din Comisia multidisciplinară pot face parte şi medici specialişti din reţele sanitare militare sau civile”.
 
5. Alineatul (2) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) În situaţia producerii unuia dintre riscurile prevăzute la art. 3 lit. b) - d), poliţistului invalid i se acordă următoarele despăgubiri: a) 10.000 euro, echivalent în lei la data plăţii - pentru invaliditate de gradul I; b) 8.000 euro, echivalent în lei la data plăţii - pentru invaliditate de gradul al II-lea; c) 6.000 euro, echivalent în lei la data plăţii - pentru invaliditate de gradul al III-lea. d) sume de bani care acoperă toate cheltuielile legate de situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.a)-d) efectuate începând cu data încetării raporturilor de serviciu ca urmare a clasării ca inapt şi încadrării în grad de invaliditate.”
 
6. După alineatul (2) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alin.(21), cu următorul cuprins: „(21) Prevederile alin.(11) - (13) se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor invalizi.” Art. II - (1) De drepturile prevăzute la art.4 alin. (2) lit.d) şi alin.(21) din Hotărârea Guvernului nr. 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor, astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre, beneficiază şi poliţiştii invalizi, respectiv poliţiştii răniţi, care au fost clasaţi inapt pentru serviciul poliţienesc şi care au fost încadraţi într-un grad de invaliditate de către comisiile de expertiză medico-militare, ca urmare a rănirii, anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
 
(2) În situaţia prevăzută la alin.(1), despăgubirile acoperă cheltuielile efectuate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
 
Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunţului, pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

MAI propune modificarea legislației privind acordarea despăgubirilor de viață și sănătate pentru polițiști

17 Sep 2018 573

Ministrul de Interne a modificat ordinul privind asigurarea despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri ale polițiștilor

01 Mar 2018 2260

Din cauza datelor cu caracter personal Peste 30 de poliţişti de la Rutiera Constanţa vor fi despăgubiţi de statul român

02 Oct 2013 3971

Cercetaţi în dosarul „Mafia de la Rutieră“ Statul Român, obligat să despăgubească peste 30 de poliţişti din Constanţa

30 Apr 2013 985

Atacul rutieristilor Robele procurorilor contra uniformelor politiei (galerie foto)

23 Dec 2009 6285

Politistii de la Rutiera sar la gatul Parchetului

17 Nov 2009 2912