Justitie

Poliţia Română organizează concurs pentru Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa

Inspectoratul General al Poliţiei Române organizează concurs pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă, a patru posturi vacante de personal contractual, după cum urmează: (1) personal contractual - referent II - la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova - Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi, prevăzut la poziţia 83 din statul de organizare al unităţii, (2) personal contractual - referent II - la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, prevăzut la poziţia 7 din statul de organizare al unităţii, (3) personal contractual - referent II - la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, prevăzut la poziţia 2A din statul de organizare al unităţii şi (4) personal contractual - referent II - la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, prevăzut la poziţia 8 din statul de organizare al unităţii.
 
Pot participa la concurs/examen candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România, cunosc limba română, scris şi vorbit, au vârsta minimă reglementată de prevederile legale, au capacitate deplină de exerciţiu, au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fişei de aptitudine în muncă, eliberată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi pe baza examinării psihologice efectuate de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI.
 
Condiţia referitoare la starea de sănătate se consideră îndeplinită numai în situaţia declarării „apt medical” şi „apt psihologic”. Condiţia nu este îndeplinită şi, prin urmare, candidatura va fi respinsă în situaţia candidaţilor declaraţi „apt condiţionat”, „inapt temporar” sau „inapt”;
 
De asemenea, se mai încadrează cei care nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Concurență mare pentru un post în Poliția Română. Candidații susțin proba scrisă a concursului de încadrare directă

16 Mar 2018 1157

Poliția Română angajează specialiști psihologi. În ce județe vor fi organizate concursuri de angajare

12 Mar 2018 893

Oportunitate de angajare Se caută șef pentru Serviciul investigarea criminalităţii la regimul fondurilor publice şi a corupţiei

25 Dec 2017 889

Se caută un şef în Poliţia Română! Detalii despre concurs

25 Dec 2016 2001