Ședință de Guvern. Un proiect care are legătură cu Portul Constanța, adoptat

  • Ședință la Guvernul României.

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința de miercuri, 7 aprilie:
 

I.               PROIECTE ÎN ANALIZĂ

1.    MEMORANDUM cu tema: Susținerea de către Guvernul României a organizării Celei de-a 6-a ediții a concursului internațional Solar Decathlon, la București, în 2023 (PRIMA LECTURĂ)

 

II.            PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 

III.         ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor


 

IV.          HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru completarea art.7 din Hotărârea Guvernului nr.365/2020 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița'', pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia

2.    HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Mureș și Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K.Constantinescu" în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Mureș și Centrul Județean Olt, precum și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în administrarea Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole "Horting”

3.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea înființării Comitetului Național de Securitate a Aviației

4.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș - Timişoara- Arad”, lucrare de utilitate publică de interes național

5.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța”

6.    HOTĂRÂRE pentru modificarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 398 /2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanțelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

7.    HOTĂRÂRE privind închirierea unor spații din domeniul public al statului și administrarea Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătății

8.    HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare în Informatică - ICI București și pentru modificarea și completarea unor acte normative

9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, unor unități sanitare din municipiul București, municipiul Timișoara și județele Alba, Argeș, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Hunedoara, Mureș, Neamț, Olt şi Suceava, în vederea protecției populației afectate de noul Coronavirus

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne - Direcției Medicale - Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ”Dr. Nicolae Kretzulescu” și Spitalului de Urgență Prof. Dr. Dimitrie Gerota, în vederea aplicării măsurilor de prevenire și limitare a transmiterii infecțiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV)

11.HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri mobile de artă plastică aflate în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Administrației Prezidențiale și pentru modificarea descrierii tehnice a unor bunuri mobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

12.HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

13.HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați (UM 0527 Galați) și pentru transmiterea dreptului de administrare asupra acestuia între unități subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne

14.HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistrița-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

15.HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2625 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

16.HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2270 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A. a obiectivului de investiții de utilitate publică de interes național „Lărgire la 4 benzi – Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)”, şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

17.HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Vaslui din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

18.HOTĂRÂRE privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice și adresei unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Administrației Naționale “Apele Române” prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

19.HOTĂRÂRE privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii în urma unor calamități naturale

20.HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice și a codului de clasificație, precum și actualizarea valorii de inventar aferente părții dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

21.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia

22.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA

23.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”

24.HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

25.HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

26.HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Administrația Națională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

27.HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. ”în insolvență”, pentru anul 2021

28.HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., pentru anul 2021

 

 

V.             MEMORANDUMURI

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

3.    MEMORANDUM cu tema: Mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării Planului național de redresare și reziliență și a cererii de împrumut prevăzută la art.14 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului

4.    MEMORANDUM cu tema: Utilizarea creditelor bugetare și de angajament reținute în proporție de 10% la nivelul ordonatorului principal de credite pentru: capitolul 81.01 “Combustibili și energie”, titlul 55 “Alte transferuri”, art. 55.01 “Transferuri interne”, alin. 55.01.46 “Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat”

 

VI.          PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCTE DE VEDERE cu privire la 21 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate

2.    PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 6 inițiative legislative

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Acte normative adoptate în ședința de Guvern de astăzi

13 May 2021 581

Actele normative, adoptate astăzi în ședința de Guvern

05 May 2021 516

Guvernul României Ajutor umanitar pentru Republica Moldova. În ce constă

05 May 2021 486

Ședință la Guvernul României, programată miercuri. Proiecte despre Tulcea și Constanța

27 Apr 2021 697

Actele normative, adoptate astăzi în ședința de Guvern. Unul are legătură cu Detașamentul Special de Pompieri Cernavodă

21 Apr 2021 716

A fost Ședință de Guvern Proiectul referitor la aprobarea stemei comunei Independența, judeţul Constanța, aprobat

15 Apr 2021 601

Ședință, mâine, la Guvernul României

13 Apr 2021 2099

Hotărâre de Guvern ce vizează zona litoralului. Care este elementul de noutate privind structurile de cazare

08 Apr 2021 945

Ședință la Guvernul României. Proiect privind prelungirea stării de alertă

08 Apr 2021 622

Ședință de Guvern Pe ordinea de zi, majorarea stimulentului de reinserție la 1.500 lei

06 Apr 2021 650

Ședință, astăzi, la Guvernul României. Măsuri pentru sistemul de asigurări de sănătate, în contextul pandemiei

29 Mar 2021 2098

Ministerul Finantelor Programul "Noua casă" va avea garanții de 1,5 miliarde de lei în anul 2021

20 Mar 2021 1162

Ședință de guvern, programată miercuri. Proiecte importante pe ordinea de zi

16 Mar 2021 652

Actele normative, adoptate astăzi în ședința de Guvern S-a hotărât numirea lui Nicolae Topoleanu în funcția de subprefect al județului Tulcea

10 Mar 2021 885

Florin Cîţu „Programul IMM Invest a fost prelungit, include şi programul Agro Invest destinat fermierilor“ (video)

10 Mar 2021 584