Locuri speciale de munca

Consiliul Judeţean Constanţa scoate la concurs un post de şofer

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată: Consiliul Judeţean Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, în data de 19.01.2018 - proba scrisă, ora 10, la sediul din B-dul Tomis nr.51, Constanţa, în cadrul Compartimentului Auto – Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport - Direcţia Generală Administrarea Domeniului Public şi Privat – Autoritatea Judeţeană de Transport: I. Condiţii specifice: Şofer – 1 post - Studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; - Vechime în muncă: minim 10 ani; - Permis auto categoriile: B, C, D1; - Atestat transport persoane; - Aviz psihologic; II. Condiţii generale: Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. III. Dosarele de concurs se pot depune până la data de 11.01.2018 inclusiv, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare , cam. 241 şi vor cuprinde: a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae. Actele prevãzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea. IV. Concursul va consta în susţinerea unei probe scrise, în data de 19.01.2018, ora 10 şi a unui interviu ( pentru care data şi ora susţinerii se vor afişa odată cu rezultatul la proba scrisă) Bibliografia de concurs se anexează la prezentul anunţ. Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, luni - joi între orele 8 -16.30 şi vineri 8 - 14, la telefon 0241/48.84.30, la cam 241.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Comunicat de presă Concurs de angajare la Primăria oraşului Ovidiu

18 Jan 2018 280

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A. organizeaza concurs

18 Jan 2018 259

Două posturi vacante în cadrul Serviciului Stare Civilă Constanța, scoase la concurs. Nu este necesară experiență

17 Jan 2018 474

Primăria comunei Cerchezu, județul Constanța angajează bibliotecar. Când este programat concursul

17 Jan 2018 271

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa organizează concurs. Ce post este vacant şi care sunt condiţiile de participare

16 Jan 2018 349

Post vacant la Prefectura Județului Constanța. Ce condiții trebuie îndeplinite și când va avea loc concursul

16 Jan 2018 800

Posturi vacante la Școala Gimnazială nr. 5 „Nicolae Iorga” Constanța. Ce condiții trebuie îndeplinite

15 Jan 2018 638

Încep angajările masive în Poliţia Locală Constanţa! Câte posturi sunt vacante

15 Jan 2018 555

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A. organizează concurs

15 Jan 2018 671

Primăria Comunei Peștera angajează polițist local. Când va avea loc concursul

14 Jan 2018 398

Primăria Comunei Amzacea angajează casier. Condiții de participare

14 Jan 2018 463

Un procuror din Constanţa, şef în CSM pentru încă trei luni

14 Jan 2018 749

Primăria Hârșova face angajări. Ce post este scos la concurs și ce condiții trebuie îndeplinite

13 Jan 2018 1886

Consiliul Judeţean Constanţa angajează personal pentru Centrul de Excelenţă în Turism

13 Jan 2018 953

Primăria Municipiului Constanţa angajează poliţişti locali. Avem toate detaliile!

12 Jan 2018 1053

Anticorupţii din Constanța au un nou șef „plin“

12 Jan 2018 1705

Primăria Techirghiol angajează șofer pe microbuzul școlar. Ce condiții trebuie îndeplinite

11 Jan 2018 271

Post vacant la Primăria comunei Corbu, județul Constanța. Când va avea loc concursul

11 Jan 2018 510

Detalii incredibile din dosarul în care directorul de cabinet al Ministrului pentru Relația cu Parlamentul a fost trimis în judecată. Cum a fost măsluit un concurs de angajare (rechizitoriu)

11 Jan 2018 514

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Lumina, județul Constanța angajează contabil șef. Ce condiții trebuie îndeplinite

11 Jan 2018 392

Poliţia Română scoate la concurs 770 de posturi de polițiști și personal contractual

11 Jan 2018 854

Post vacant la Grădiniţa cu Program Normal „Luminiţa” din comuna Lumina, judeţul Constanţa. Cine poate participa la concurs

10 Jan 2018 373

Vrei să lucrezi în Poliția Română? S-a dat startul încadrărilor din sursă externă și prin reîncadrare

10 Jan 2018 1552

Şcoala Gimnazială “George Enescu” Năvodari angajează secretar. Când va avea loc concursul

10 Jan 2018 565

IPJ Constanţa recrutează candidaţi din sursă externă. Ce posturi sunt vacante

10 Jan 2018 2359

Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs de angajare. Ce posturi sunt vacante

08 Jan 2018 494

Posturi vacante la Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Constanța. Când au loc concursurile

07 Jan 2018 1005

A fost publicat calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice, sesiunea 2018

07 Jan 2018 1137

Direcția Generală Anticorupție angajează. Condiții. Sunt vizate tatuajele

07 Jan 2018 1203

Garda de Coastă angajează. Se caută șoferi, bucătari, ospătari, zidari și fochist

07 Jan 2018 6364

Primăria Constanţa organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție. Vezi dacă te încadrezi!

06 Jan 2018 1076

Veşti bune Numărul de locuri pentru învățământul superior medico-militar a fost dublat

06 Jan 2018 831

Se fac angajări la Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa. Patru funcţii publice de execuţie, vacante

06 Jan 2018 1449

Funcţia de conducere de şef al Biroului Juridic Contencios, scoasă la concurs de DGASPC Constanţa

06 Jan 2018 489

ABADL caută un agent hidrotehnic. Proba scrisă, pe 30 ianuarie

06 Jan 2018 447

Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Constanţa organizează concurs

05 Jan 2018 1138

Post vacant la Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu“ Constanța. Când va avea loc concursul

05 Jan 2018 735

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa scoate la concurs trei posturi vacante. Ce condiții trebuie îndeplinite

05 Jan 2018 1068

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța scoate la concurs mai multe posturi vacante

04 Jan 2018 1521

Unitatea Administrativ Teritorială Ovidiu angajează poliţist local. Condiţii de participare

04 Jan 2018 804

Spitalul Clinic de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord angajează. Când va avea loc concursul

04 Jan 2018 1667

Posturi vacante la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea, cu încadrare directă

03 Jan 2018 893

Post vacant la primăria comunei Albești, judeţul Constanţa. Când este programat concursul

03 Jan 2018 538

Şcoala Gimnazială Nr. 18 „Jean Bart”, Constanţa angajează bibliotecar. Ce condiții trebuie îndeplinite

03 Jan 2018 767

Angajare! Se caută sef pentru Biroul Rutier din cadrul Poliției Municipiului Constanța

01 Jan 2018 494

Spitalul Clinic de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord recrutează. Condiții de participare

31 Dec 2017 1154

Primăria Orașului Eforie angajează inspector. Când va avea loc concursul

31 Dec 2017 513

Consiliul Județean Constanța organizează concurs. Ce post este vacant și care sunt condițiile de participare

31 Dec 2017 1048

Concurs de angajare la Primăria Tuzla. Ce post este vacant și ce condiții trebuie îndeplinite

30 Dec 2017 672

La Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al județului Constanța se fac angajări. Detalii!

29 Dec 2017 2726