Directia Nationala Anticoruptie

DNA Trimitere Aristotel Adrian Căncescu, fost președinte CJ și alți 10 inculpați - achiziții publice

COMUNICAT
 
În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 198/VIII/3 din 28 februarie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată,
 
sub control judiciar, a inculpaților:
 
CĂNCESCU ARISTOTEL ADRIAN, la data faptei președinte al Consiliului Județean Brașov, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
 
CIRICA EMIL, la data faptei director al Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului (D.I.U.A.T.) din cadrul Consiliului Județean Brașov, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
 
și în stare de libertate a inculpaților:
 
MARTIN VIRGINIA, la data faptei director general al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Braşov, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 fapte),
- luare de mită,
 
LUCA MARIA CODRUȚA, la data faptei director general adjunct economic al D.G.A.S.P.C. Brașov și persoană însărcinată cu aplicarea vizei de control financiar preventiv, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
 
DALEA CLAUDIU, la data faptelor șef al Serviciului Achiziții Publice, Contractare Servicii Sociale, Tehnic și Patrimoniu din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
 
MARTIN ROMEO MIRCEA, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la luare de mită,
 
MATEI GAVRIL, consilier județean la data săvârșirii faptelor și administrator de fapt al SC Licofrig SRL și SC Frigomat SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
- dare de mită,
 
GRAMA LUCIA CRISTINA, la data faptelor administrator de drept al SC Licofrig SRL,  sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
- dare de mită,
 
SC LICOFRIG SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
- dare de mită,
 
SC FRIGOMAT SRL sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
 
SC POLIA COM SRL, sub aspectul săvârşirii a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.
 
        În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada iulie 2012 – martie 2013, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, având calitatea de președinte a Consiliului Județean Brașov și de ordonator principal de credite, în înțelegere cu inculpatul Matei Gavril, la data faptelor consilier județean, cu încălcarea prevederilor legale, l-a determinat pe directorul general al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Brașov, inculpata Martin Virginia, fie direct, fie prin intermediul directorului D.I.U.A.T. Emil Cirica, să solicite Consiliului Județean Brașov suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției publice (prin mai multe adrese emise în perioada iulie- decembrie 2012), astfel încât să fie achiziționate mai multe produse și lucrări prestabilite la valori nejustificat de mari sau care nu erau necesare instituției, iar achizițiile să fie fracționate pentru a se recurge la proceduri de achiziție directă.
Demersul președintelui CJ Brașov, sprijinit de directorul economic Popescu Aurelia și de directorul D.I.U.A.T. Emil Cirica, a avut în vedere interesele economice ale lui Matei Gavril, în dauna DGASPC Brașov, prin direcționarea unor sume importante de bani din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției publice, pentru achiziționarea unor produse și lucrări de la SC Licofrig SRL, fie direct, fie indirect prin intermediul SC Frigomat SRL (ambele societăți fiind controlate de inculpatul Matei Gavril).
În baza adreselor respective, au fost întocmite formal mai multe referate, de către D.I.U.A.T. - Serviciul Investiții, Achiziții Publice al Consiliului Județean Brașov. Aceste referate au fost semnate de directorul economic Popescu Aurelia și directorul D.I.U.A.T., Emil Cirica, fiind folosite la inițierea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean Brașov pentru majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Brașov pe anul 2012. Ulterior, hotărârile au fost adoptate cu susținere din partea inculpatului Căncescu Aristotel Adrian în plenul Consiliului Județean Brașov (HCJ nr. 28/12.07.2012, HCJ nr. 89/11.09.2012).
În final, în calitate de președinte al Consiliului Județean Brașov, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian a emis dispoziții prin care, prin rectificare, bugetul D.G.A.S.P.C. Brașov a fost majorat cu suma totală de 1.115.000 lei.
Cu acești bani au fost cumpărate produse și servicii de la societățile SC Licofrig SRL și SC Frigomat SRL.
În același context, o parte din documentele respective au fost întocmite și semnate  de inculpații Luca Maria Codruța și Dalea Claudiu.
Totodată, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, pentru a putea dispune în mod discreționar de bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov, a dispus ca Direcția Economică să întocmească un referat prin care se propunea, în mod nelegal, împuternicirea sa, în calitate de ordonator principal de credite, de a emite dispoziții în vedere rectificării bugetului de venituri și cheltuieli. Referatul a fost folosit la inițierea unui nou proiect de hotărâre a consiliului județean, adoptat ulterior, cu susținere din partea lui Căncescu Aristotel Adrian (HCJ 103/29.10.2012). Hotărârea a stat la baza unei dispoziții de rectificare emisă in luna decembrie 2012.
Astfel, în urma hotărârilor consiliului județean și a dispozițiilor menționate prin care s-a suplimentat bugetul de venituri și cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Brașov, Căncescu Aristotel Adrian a determinat, fie direct, fie indirect, prin intermediul directorului D.I.U.A.T. Emil Cirica și cu sprijinul consilierului județean Matei Gavril, pe directorul general Martin Virginia, și, implicit, pe angajații din subordinea acesteia, care aveau atribuții în domeniul achizițiilor publice și angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor din fonduri publice, să achiziționeze de la cele două societăți, controlate de consilierul județean Matei Gavril, produse și lucrări supraevaluate sau care nu erau justificate ori necesare instituției publice, în cadrul a 35 de proceduri de achiziție directă. Valoarea unora dintre produse și lucrări a fost fracționată în mod nelegal pentru a se aplica procedura achiziției directe. Mai mult, banii au fost plătiți, deși unele dintre aceste produse și lucrări nu erau livrate sau executate la data efectuării plății.
Valoarea prejudiciului produs D.G.A.S.P.C. Brașov, prin realizarea în mod nelegal a acestor achiziții, s-a stabilit la suma de 382.223 lei.  Acesta reprezintă diferența între valoarea produselor achiziționate de cele două firme și valoarea la care au fost revândute  D.G.A.S.P.C. Brașov sau chiar valoarea întreagă a produselor care nu erau necesare sau justificate (aparate de aer condiționat, vitrine frigorifice, lucrări de întreținere și reparați centrale termice, etc.), precum și vătămarea intereselor legale  ale instituției publice, respectiv în privarea autorității contractante de a opta pentru servicii sau bunuri selecționate într-un mediu concurențial.
În cursul lunii ianuarie 2013, în schimbul încălcării atribuţiilor de serviciu, inculpata Martin Virginia, director general al D.G.A.S.P.C. Braşov, a primit de la Matei Gavril, cu sprijinul inculpatei Grama Lucia, un autovehicul marca BMW X3, în valoare de 15.388,40 euro, proprietatea societăţii favorizate SC LICOFRIG SRL.
Pentru a ascunde folosul, la data de 4 martie 2013, SC LICOFRIG SRL Săcele a întocmit o factură și o chitanță care consemnează, în mod nereal, că autovehiculul marca BMW X 3 i-a fost vândut soţului inculpatei,  Martin Romeo Mircea, la un preţ de 43.573 lei, bani ce ar fi fost plătiți societății respective.
În cursul anului 2010, pe fondul unei înțelegeri infracționale între inculpata Martin Virginia și asociatul unic al SC Polia Com SRL, a fost încheiat, cu încălcarea prevederilor legale, un contract (prelungit de trei ori) prin care D.G.A.S.P.C. Brașov a închiriat un spațiu pe care societatea îl deținea în orașul Săcele, cu destinația de arhivă.
Această conduită a avut ca rezultat obținerea unui folos necuvenit în patrimoniul SC Polia Com SRL și totodată un prejudiciu în valoare de 120.200,74 lei, reprezentând contravaloarea chiriei achitată de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov pe durata derulării contractului de închiriere, în condițiile în care instituția publică deținea spații proprii pentru a-și organiza arhiva.
În perioada august 2011 – februarie  2013, inculpata Martin Virginia în calitate de director general al D.G.A.S.P.C. Brașov și ordonator de credite, cu eludarea  dispozițiilor legale, a dispus întocmirea  mai multor acte (adrese, referate, proiecte de angajamente legale,  angajamente legale, ordonanțări de plată, ordine de plată etc.),  pe care le-a semnat în cadrul  a 13 proceduri trucate de achiziție directă a unor produse de la aceeași firmă, SC Polia Com SRL.
De această dată, folosul necuvenit obținut de către firma respectivă, corelativ cu producerea unui  prejudiciu în dauna  D.G.A.S.P.C. în același cuantum, a fost de 254.741 lei, reprezentând diferența între valoarea produselor achiziționate de inculpata SC Polia Com SRL și valoarea la care au fost revândute D.G.A.S.P.C. Brașov, precum și o vătămare a intereselor legale  ale instituției publice, respectiv în privarea autorității contractante de a opta pentru servicii sau bunuri selecționate într-un mediu concurențial.
 
D.G.A.S.P.C. Brașov s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 688.346,72 lei reprezentând daune materiale, solicitând totodată plata dobânzii legale penalizatoare de la data constituirii ca parte civilă și până la plata efectivă a sumei.
 
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Căncescu Aristotel Adrian, Cirica Emil, Martin Virginia, Grama Lucia Cristina, Matei Gavril, SC Licofrig SRL, SC Frigomat SRL, Luca Maria Codruţa, Dalea Claudiu Eugen și SC Polia Com SRL și altor persoane.
 
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul Brașov, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
 
Anterior, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian a mai fost trimis în judecată în alte cinci cauze, vezi comunicatele nr. 1822/VIII/3 din 17 decembrie 2014, nr. 1340/VIII/3 din 3 noiembrie 2016, nr. 1500/VIII/3 din 15 decembrie 2016,  nr. 334/VIII/3 din 05 aprilie 2017 și nr. 622/VIII/3 din 21 iunie 2017.
 
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Dănuţ Căpăţînă, fostul şef al Spitalului Judeţean Constanţa, condamnat la 7,8 ani de închisoare

20 Oct 2017 3952

DNA a obţinut redeschiderea dosarului în care Mircea Băsescu ar fi fost şantajat. Ieri, al doilea termen la Curtea Supremă

20 Oct 2017 628

Dosarul ”Cutezătorii”. Dinu Pescariu a scapăt de controlul judiciar

19 Oct 2017 258

Anunț important de la DNA! Mai multe mesaje false au fost trimise pentru a induce în eroare populația

19 Oct 2017 611

DNA Constanţa explică de ce l-a trimis în judecată pe Constantin Hogea, primarul municipiului Tulcea (rechizitoriu)

19 Oct 2017 1388

Tribunalul Constanţa, anunţ de ultim moment. Este vizat un dosar al DNA Constanţa. Cadru universitar, trimis în judecată

18 Oct 2017 5192

Răzvan Alexandru Ionescu, consilier superior în cadrul A.P.I.A. Constanța, pus în libertate

18 Oct 2017 204

Primar reţinut după ce a luat mită. Ce spun procurorii DNA

18 Oct 2017 1078

Ecaterina Andronescu audiată de procurorii DNA

18 Oct 2017 361

Verdict important într-un dosar al DNA Constanţa Şedinţă secretă la Tribunalul Constanţa pentru trei directori

18 Oct 2017 1302

Ştiaţi că fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a fost student la Constanţa? La ce universitate a ales să înveţe

18 Oct 2017 2166

Viorel Adrian Stan, fostul primar din Techirghiol, eliberat condiţionat. Decizia nu este definitivă

17 Oct 2017 2281

Camera Deputaților a respins solicitarea în cazul începerii urmăririi penale a Rovanei Plumb

17 Oct 2017 450

Opt ani de închisoare Un afacerist din Constanţa, trimis în judecată de către DNA, a fost condamnat definitiv

17 Oct 2017 3719

Procesul lui Sorin Strutinsky s-a terminat! Ce decizie va lua judecătorul Leonard Iustin Bourceanu (rechizitoriu + document)

17 Oct 2017 2410

Primarul municipiului Tulcea, Constantin Hogea, deferit justiției de procurorii DNA Constanța

16 Oct 2017 966

Foști șefi din cadrul Spitalului Floreasca, trimiși în judecată de procurorii DNA. Ce acuzații li se aduc

16 Oct 2017 254

Un secretar de primărie trimis în judecată de către DNA Constanţa a fost condamnat

14 Oct 2017 1338

Laura Codruța Kovesi, nemulțumită de raportul întocmit de Inspecția Judiciară

13 Oct 2017 403

Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi va vorbi la CSM despre raportul întocmit de Inspecția Judiciară după controlul efectuat la DNA

13 Oct 2017 328

Procurorii DNA Constanţa i-au dat NUP lui Radu Mazăre! Şedinţă secretă la Tribunalul Constanţa

13 Oct 2017 6913

Tăriceanu ”Nu putem accepta ca DNA să facă Guvernul”. Viorel Ilie, sprijinit de ALDE

12 Oct 2017 411

Anunţ de ultim moment al procurorilor DNA Constanţa. Prejudiciu, aproximativ 2,3 milioane de euro.

12 Oct 2017 3785

Începe judecata într-un dosar al DNA Constanţa. Vizaţi - doi angajaţi ai unei primării din Constanţa

12 Oct 2017 893

Fostul ministru, Dan Șova, prezent la Direcția Națională Anticorupție

11 Oct 2017 327

Dosarul ”Belina” Sevil Shhaideh, despre demisie ”Decizia va fi comunicată joi”

11 Oct 2017 386

Ministrul Viorel Ilie, pe lista neagră. Ce a declarat acesta cu privire la remaniere

11 Oct 2017 330

Dosarul ”Belina”. Sevil Shhaideh, chemată miercuri la DNA

10 Oct 2017 285

Oficial de la DNA. Dinu Pescariu, urmărit penal. Prejudiciul este de peste 93 milioane de euro

10 Oct 2017 303

Sorin Blejnar, fostul şef al banilor din România, din nou în faţa Curţii Supreme. Îl însoţesc şi câţiva constănţeni

10 Oct 2017 721

Directoarea Direcției IT din ANAF, plasată în arest la domiciliu. Este acuzată că a luat mită un 1 milion de euro

09 Oct 2017 434

Decrete semnate de Klaus Iohannis Patru procurori militari, un judecător militar, și câte un procuror de la DNA, DIICOT și DIJ s-au pensionat

09 Oct 2017 2355

Doi ani şi trei luni de închisoare cu suspendare Bogdan-Florin Chiriluță a bătut palma cu procurorii DNA Constanţa

08 Oct 2017 2233

Gabriel Oprea audiat de procurorii DNA în dosarul Ginghină. Ce a declarat acesta la ieşirea de la audieri

06 Oct 2017 413

Începe judecata într-un dosar al DNA Constanţa

06 Oct 2017 502

Credeaţi că s-a terminat? Dosarul în care Mircea Băsescu ar fi fost şantajat de familia lui Sandu Anghel, redeschis la cererea DNA

06 Oct 2017 2736

Director din cadrul Autorității Naționale a Vămilor reţinut de procurorii DNA. Ce acuzaţii i se aduc

05 Oct 2017 379

Oficial de la DNA despre audierea bunicii fostei şefe a Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru

05 Oct 2017 317

Procurorii DNA au pus sechestru pe apartamentul mamei Anei Maria Pătru din Constanţa

05 Oct 2017 841

Revista presei locale

05 Oct 2017 670

Constantin Dima, de la Mara Construct SRL, a contestat hotărârea prin care s-a decis începerea judecăţii sale

05 Oct 2017 768

Decizie în primă instanţă. Cristian Borcea poate fi eliberat condiţionat

04 Oct 2017 384

Oficial de la DNA despre reţinerea lui Eduard Martin, administratorul Polaris M Holding. Ce acuzaţii i se aduc

04 Oct 2017 990

Administratorul Polaris M. Holding, Eduard Martin, reţinut de procurorii DNA Bucureşti

04 Oct 2017 4207

Decrete semnate de președintele României. Doi procurori militari, un judecător militar și câte un procuror de la DNA și DIICOT s-au pensionat

04 Oct 2017 4211

Curtea de Apel a respins contestaţia DNA Constanţa Profesorul Iulian Antonescu, fără nicio interdicţie

04 Oct 2017 539

Cine sunt judecătorii şi procurorii din Dobrogea care au semnat pentru retragerea proiectului de modificare a „Legilor Justiţiei“. Lista completă

04 Oct 2017 1824

Laura Codruţa Kovesi obligată de CCR să se prezinte în faţa Parlamentului şi să furnizeze informaţiile solicitate

03 Oct 2017 788

Fostul director de la Poşta Română, urmărit penal într-un nou dosar. Ce acuzaţii i se aduc

03 Oct 2017 564

Dosarul în care fostul viceprimar din Tuzla, Marian Sărăcilă, a fost condamnat în primă instanţă va fi rejudecat

03 Oct 2017 573