Nuclearelectrica SA - Licitatii

Servicii de procesare a deseurilor lichide organice radioactive si amestec solid-lichid organic radioactiv - 07.09.2012

CONTRACT NR: 879 / 07.09.2012
OBIECT: Servicii de procesare a deseurilor lichide organice radioactive si amestec solid-lichid organic radioactiv
VALOARE: 2.218.750,00 Moneda: EUR Fara TVA / 9.860.346,88 Moneda: RON
ATRIBUIT: SC MATE - FIN SRL
Adresa postala: Str. Vulturilor, nr. 79-81, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030853 , Romania , Tel. +40 213134965 , Email: matefin@matefin.ro , Fax: +40 213202123

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 128575/14.09.2012

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Punct(e) de contact: Departamentul Achizitii , Tel. +40 212038236 , In atentia: Mircea Guguianu - mguguianu@nuclearelectrica.ro , Email: cteodorescu@nuclearelectrica.ro , Fax: +40 212031315 , Adresa internet (URL): http://www.nuclearelectrica.ro/

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Servicii de procesare a deseurilor lichide organice radioactive si amestec solid-lichid organic radioactiv, procesare deseuri solide incinerabile, decontaminare deseuri lichide organice radioactive (ulei) si conditionarea/incinerarea deseurilor solide radioactive incinerabile, a deseurilor lichide organice radioactive si amestec solid-lichid organic radioactiv solidificate - pentru CNE Cernavoda

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare

Locul principal de prestare: Sediul Prestatorului

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de procesare a deseurilor lichide organice radioactive si amestec solid-lichid organic radioactiv, procesare deseuri solide radioactive incinerabile, decontaminare deseuri lichide organice radioactive (ulei) si conditionarea/incinerarea deseurilor solide radioactive incinerabile, a deseurilor lichide organice radioactive si amestec solid-lichid organic radioactiv solidificate - pentru CNE Cernavoda, constând din: a) Procesarea deseurilor lichide organice radioactive si amestec solid-lichid organic radioactiv b) Pretratare deseuri solide radioactive incinerabile c) Conditionare deseuri solide radioactive incinerabile si a deseurilor lichide organice radioactive si amestec solid-lichid organic radioactive solidificate, inclusiv carbune activ d) Decontaminare deseuri lichide organice radioactive (ulei)

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

90521000-5 - Servicii de tratare a deseurilor radioactive (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

2.218.750 EUR

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

  • Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

SNN_CNE_PA # 25104-01/2012

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 849

Denumirea: Servicii de procesare a deseurilor lichide organice radioactive si amestec solid-lichid

V.1) Data atribuirii contractului 07.09.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC MATE - FIN SRL
Adresa postala: Str. Vulturilor, nr. 79-81, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030853 , Romania , Tel. +40 213134965 , Email: matefin@matefin.ro , Fax: +40 213202123

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2.303.753,00 Moneda: EUR Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2.218.750,00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 9.860.346,88 Moneda: RON

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Da

Partea din contract care ar putea fi subcontractata

Nu se cunoaste

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Sectia a VI-a Comerciala a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: B-dul Unirii nr.37, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania , Tel. +40 214083600 , Email: tribunalul-bucuresti@just.ro , Fax: +40 213132815

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

- 10 zile de la luarea la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal - in cazul valorilor peste pragurile mentionate la art. 55

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

S.N.Nuclearelectrica S.A. - Departament Achizitii
Adresa postala: Str. Polona nr. 65, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Tel. +40 212031304 , Email: office@nuclearelectrica.ro , Fax: +40 212031315

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

10.09.2012 15:45

 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Comunei Seimeni, județul Constanța, organizează concurs. Ce post este vacant și care sunt condițiile de participare

15 Dec 2017 191

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța scoate la concurs mai multe posturi vacante. Ce condiții trebuie îndeplinite

15 Dec 2017 559

Constanța. Zece nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Cele mai multe sunt pentru încărcare

15 Dec 2017 181

Primăria Comunei Grădina, județul Constanța, organizează concurs. Ce posturi sunt vacante

14 Dec 2017 425

Muffins de post cu piersici

14 Dec 2017 189

Constanța. Șapte nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Sub ce pavilion sunt

14 Dec 2017 167

Primăria comunei Amzacea, județul Constanța organizează concurs de angajare. Ce post este vacant și ce condiții trebuie îndeplinite

14 Dec 2017 296

Post vacant la Școala Gimnazială ”Dan Spătaru” Aliman, județul Constanța. Când este organizat concursul

13 Dec 2017 355

Primăria Municipiului Constanța scoate la concurs mai multe posturi vacante. Condiţii de participare

13 Dec 2017 797

Post vacant la Teatrul de Stat Constanţa. Când va avea loc concursul

13 Dec 2017 433

Concurs de angajare la Primăria Cogealac, județul Constanța. Ce posturi sunt vacante și când este programat concursul

12 Dec 2017 742

Constanța. Câte nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Sub ce pavilion sunt

12 Dec 2017 345

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa face angajări. Sunt mai multe posturi vacante

12 Dec 2017 1068

Teatrul de Stat Constanţa organizează concurs. Ce post este vacant

12 Dec 2017 813

Constanța. Cinci nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Sub ce pavilion sunt

11 Dec 2017 200

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A angajează

11 Dec 2017 1027

Post vacant la Creșa orașului Eforie. Când este programat concursul. Ce condiții trebuie îndeplinite

10 Dec 2017 720

#sărbătoreșteDobrogea Distincția Meritul dobrogean și medalia comemorativă Remus Opreanu acordate lui Virgil Coman

10 Dec 2017 969

Şcoala Gimnazială Nr. 5 „Nicolae Iorga“, Constanţa scoate la concurs mai multe posturi vacante. Cine poate participa

09 Dec 2017 536

Post vacant la Grădiniţa cu Program Prelungit „Ion Creangă” din Medgidia. Ce condiții trebuie îndeplinite

09 Dec 2017 562

Consilierul local PSD Cristian Mihăilescu și-a depus raportul de activitate (document)

09 Dec 2017 297

Constanța. Zece nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Sub ce pavilion sunt

08 Dec 2017 403

Constanța. Nouă nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Cele mai multe sunt pentru descărcare

07 Dec 2017 386

Concurs! IPJ Constanţa face un anunţ important!

07 Dec 2017 1850

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia scoate la concurs două posturi vacante. Ce condiții trebuie îndeplinite

06 Dec 2017 849

Constanța. Câte nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Sub ce pavilion sunt

06 Dec 2017 352

Primăria comunei Ciobanu, județul Constanța, organizează concurs de angajare. Ce post este vacant

06 Dec 2017 563

Post vacant la Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu“ Constanța. Când va avea loc concursul

06 Dec 2017 1878

Constanța. Șapte nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Una este pentru descărcare/încărcare

05 Dec 2017 389

Constanţa. Cinci nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime româneşti. Sub ce pavilion sunt

04 Dec 2017 478

Tartă cu gem de afine Rețetă de post fără ouă, unt și lapte

02 Dec 2017 354

Consultare. CJC caută soluţii de monitorizare a depozitelor de deşeuri neconfome

30 Nov 2017 258

Şcoala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” din Constanţa scoate la concurs un post vacant. Cine poate participa

29 Nov 2017 951

Controverse la vârf pentru Palatul Copiilor, Casa Soarelui și terenul de la Pavilionul Expozițional

29 Nov 2017 1051

Constanța. Opt nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Cele mai multe sunt pentru încărcare

28 Nov 2017 390

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanța organizează concurs. Ce post este vacant

28 Nov 2017 1097

#sărbătoreşteDobrogea Mesaj prof. Doina Voivozeanu - directorul Centrului Cultural Judeţean „Theodor T. Burada“

28 Nov 2017 603

Serviciul Public de Alimentare cu Apa şi Canalizare Rasova scoate la concurs un post vacant. Ce condiții trebuie îndeplinite

27 Nov 2017 420

Constanța. Lista navelor avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Una este pentru bunkeraj

27 Nov 2017 459

Posturi vacante la Biblioteca Judeţeană “I.N.Roman”. Când va avea loc concursul

27 Nov 2017 2606

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Maria Montessori” Constanţa scoate la concurs un post vacant. Iată condiţiile de participare!

27 Nov 2017 943

Liceul Teoretic „Ioan Cotovu“, Hârşova angajează administrator financiar. Când va avea loc concursul

26 Nov 2017 486

Constanța. Zece nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Sub ce pavilion sunt

26 Nov 2017 487

Consiliul Județean Constanța scoate la concurs un post vacant. Ce condiții trebuie îndeplinite

26 Nov 2017 1266

Post vacant la Primăria Corbu. Când va avea loc concursul

25 Nov 2017 991

Constanța. Șapte nave sunt avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Cele mai multe sunt pentru descărcare

24 Nov 2017 244

Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” din Techirghiol scoate la concurs un post vacant. Când este programat concursul

24 Nov 2017 1167

#sărbătoreșteDobrogea Distincția Meritul dobrogean și medalia comemorativă Remus Opreanu acordate generalului Adrian Soci fost comandant al Brigăzii 9 Mecanizată Mărășești

24 Nov 2017 5878

Simona Halep, alături de tatăl ei, Stere Halep, pe stadionul „Farul“ din Constanţa

24 Nov 2017 1029

Primăria Techirghiol scoate la concurs un post vacant. Ce condiții trebuie îndeplinite

23 Nov 2017 1932