Locuri de muncă Constanța Primăria Municipiului Mangalia scoate la concurs un post vacant. Detalii

Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

Primăria Municipiului Mangalia scoate la concurs un post de asistent medical.

Condiții și cerințe specifice pentru ocuparea postului de asistent medical:

a) studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
b) diplomă de absolvire a școlii postliceale sanitare, specialitatea asistent medical generalist;
c) adeverință pentru participare la concurs eliberată de OAMGMAMR;
d) certificat de membru OAMGMAMR;
e) vechimea minimă în muncă: 6 luni;
f) persoana să aibă capacitate deplină de exercițiu;
g) prin excepție de la condiția prevăzută la lit. a) din Condițiile generale, pot fi angajați şi cetățeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceștia prin legislația specifică şi legislația muncii.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 19.04.2024 - 08.05.2024 ora 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Șoseaua Constanței, nr. 13, date de contact: telefon 0241/751060, int. 222, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoană de contact: Ciocîia Gabriela Corina, consilier - Serviciul Resurse Umane, Salarizare și vor conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primăriei Municipiului Mangalia.

Calendarul de desfășurare a concursului:

• Publicare anunț: 19.04.2024;
• Depunere dosare: 19.04.2024 - 08.05.2024, ora 16.00;
• Afișare rezultat selecție dosare: 13.05.2024;
• Termen contestație depunere dosare: 14.05.2024;
• Afișare rezultat contestație selecție dosare: 15.05.2024;
• Proba scrisă: 17.05.2024, ora 10.00 la sediul din Șoseaua Constanței, nr.13;
• Afișare rezultat proba scrisă: 20.05.2024;
• Termen contestație proba scrisă: 21.05.2024;
• Afișare rezultat contestație proba scrisă: 22.05.2024;
• Interviul: 23.05.2024, ora 10.00 la sediul din Șoseaua Constanței, nr.13;
• Afișare rezultat interviu: 24.05.2024;
• Termen contestație interviu: 27.05.2024;
• Afișare rezultat contestație interviu: 28.05.2024;
• Afișare rezultate finale: 29.05.2024.


Citește și:
Este necesară o vechime de 6 ani și 6 luni: Ce post scoate la concurs Universitatea „Ovidius” Constanța

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Locuri de muncă Constanța Primăria Municipiului Mangalia angajează. Detalii și condiții

12 Apr 2024 921

ZIUA LIVE Candidatul USR la Primăria Mangalia, Semiran Abdurefi – „Oamenii din Mangalia trebuie să aibă curaj, să își urmeze visul”

10 Apr 2024 711

Unitatea Militară 01556 Mangalia, județul Constanța, scoate la concurs mai multe posturi vacante. Detalii

04 Apr 2024 1513

Spitalul Municipal Mangalia, județul Constanța angajează. Ce post este scos la concurs

01 Apr 2024 852

Angajări Constanța Post vacant la Creșa nr. 1 Mangalia. Condiții

27 Feb 2024 809

Angajări Constanța Ce post scoate la concurs o unitate militară din Mangalia

19 Feb 2024 3367

Locuri de muncă Constanța Creșa nr. 1 Mangalia scoate la concurs două posturi vacante. Iată ce trebuie să faci

19 Dec 2023 1379

Direcția de Cultură și Sport Mangalia angajează jurist. Nu se solicită vechimea în muncă

06 Nov 2023 850

Angajări Constanța Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia angajează. Iată postul vacant

04 Nov 2023 1317

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu" Mangalia, județul Constanța, scoate la concurs două posturi vacante. Iată care sunt acestea

03 Nov 2023 929

Angajări Constanța Direcţia Cultură şi Sport Mangalia, județul Constanța, scoate la concurs un post vacant. Detalii

19 Oct 2023 893

Locuri de muncă Constanța Spitalul Municipal Mangalia scoate la concurs un post de medic specialist boli infecțioase. Detalii

11 Oct 2023 1006

Angajări Constanța Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia scoate la concurs un post vacant. Iată care este acesta

11 Oct 2023 1001

Maritime Insulation angajează

26 Jul 2022 1873

Maritime Insulation angajează

25 Jul 2022 1596