Actualitate

Nuclearelectrica SA face achiziţii masive. Despre ce este vorba

La început de an, Societatea Naţională Nuclearelectrica SA organizează mai multe licitaţii publice pentru achiziţionarea de servicii şi bunuri.
 
Astfel, recent, în sistemul de achiziţii publice a fost publicat anunţul pentru licitaţia „Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă şi asigurare piese de schimb pentru echipamentele de măsură Canberra din dotarea Departamentului Radioprotecţie şi a Laboratorului Chimic de la CNE Cernavodă“.
 
Potrivit anunţului, compania va contracta serviciile pentru o perioadă de patru ani, sub formă de patru sesiuni pe an, valoarea estimată a contractului fiind de 701.600 de euro, adică 3.157.620,96 de lei. Firmele interesate trebuie să transmită ofertele de preţ în euro.
 
Garanţia de participare este de 7.000 de euro, însă poate fi constituită şi în lei, la cursul de schimb euro - leu, iar garanţia de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului sectorial (fără TVA) şi se constituie în conformitate cu art. 46, alin. (1) din HG 394/2016, printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a entităţii contractante, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate.
 
Pot fi declarate câştigătoare societăţile care îndeplinesc următoarele condiţii:

Cerinţa nr. 1

Operatorii economici care depun oferta în mod individual sau în asociere, subcontractanţii sau terţii susţinători nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 72 şi 73 din Legea nr. 99/2016. Astfel, toţi operatorii economici participanţi la procedură (ofertanţi, ofertanţi asociaţi, terţi, susţinători, subcontractanţi declaraţi) vor completa şi depune odată cu DUAE declaraţia pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 72 şi 73 din Legea 99/2016 (Formularul III.2.1.1).
 
Persoanele cu funcţii de decizie din cadrul entităţii contractante sunt:
Daniela Lulache - director general
Mihai Darie - director financiar
Mihai-Dan Gheorghievici - înlocuitor de drept director financiar
Laura Constantin - director Direcţia Juridică şi Afaceri Corporatiste
Tudor George Codruţ - înlocuitor de drept Director Direcţia Juridică şi Afaceri Corporatiste
Vlad Chiripuş - şef Departament Avizare Legalitate Documente
Cristina Bacaintan - înlocuitor de drept şef Departament Avizare Legalitate Documente
Cristina Nazarevscky - şef Departament Achiziţii
Dana Banea - înlocuitor de drept şef Departament Achiziţii
Anda Roxana Pistol - şef Birou Achiziţii Servicii şi Lucrări
Stella Ciulcov - înlocuitor de drept Şef Birou Achiziţii Servicii şi Lucrări
Marius -Mihail Marcuţă - economist specialist Birou Achiziţii Servicii şi Lucrări
Nicuşor Marian Şerban - director CNE Cernavodă
Dan Bigu - înlocuitor de drept director CNE Cernavodă
Vasile Simionov - inginer-şef Radioprotecţie SM&PSI CNE Cernavodă
Dorel Florin Albu - inginer operare CNE Cernavodă
Mitică Bărăitaru - ţef Laborator Dozimetrie Individuală
Cristina Bucur - şef Laborator Control Mediu
Ion Popescu - şef Serviciu Tehnic Radioprotecţie
Mariana Chiriac - şef Laborator Chimic
Nicolae Florescu - şef DDMSM. 

Cerinţa nr. 2

Operatorii economici care depun oferta în mod individual sau în asociere, subcontractanţii sau terţii susţinători nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016.
 
Contractul se va atribui în funcţie de cel mai bun raport calitate-preţ în ceea ce priveşte preţul ofertei - 60%, preţul total ofertat, valoarea totală ofertată pentru piesele de schimb aferente mentenanţei corective - 35% şi perioada de garanţie acordată pieselor de schimb înlocuite în cadrul mentenanţei corective - 5%.
 
Termenul-limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 3.03.2017, ora 16.00, termenul-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 6.03.2017, ora 16.00, iar data-limită de evaluare a ofertelor este 31.03.2017, ora 18.00. Perioada minimă de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.
 
De asemenea, Societatea Naţională Nuclearelectrica SA caută să achiziţioneze servicii de etalonare surse de radiaţii Alfa/Beta/Gamma utilizate ca surse-etalon în activitatea de metrologie. Valoarea estimată a contractului este de 48.550 de lei, fără TVA, pentru serviciile care vor fi prestate pe o perioadă de 36 de luni de la data semnării contractului de ambele părţi. Pentru a fi eligibile, firmele trebuie să facă dovada deţinerii unui certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a unei acreditări ISO 17025/2005 sau echivalent pentru laboratorul în care se va efectua serviciul de etalonare/calibrare. Termenul-limită de primire a ofertelor este 8.02.2017, ora 15.00, caietul de sarcini şi alte documente care trebuie completate pentru depunerea ofertelor putând fi solicitate până cel târziu 6.02.2017, ora 15.00. Criteriul de adjudecare este preţul cel mai scăzut.
 
În plus, Nuclearelectrica doreşte să atribuie contractul „Servicii de publicare anunţuri de valorificare a deşeurilor prin licitaţie publică cu strigare la sediul CNE Cernavodă“, valoarea estimată a contractului fiind de 2.670 de lei, fără TVA. Contractul constă în publicarea de anunţuri de valorificare a deşeurilor prin licitaţie publică cu strigare la sediul CNE Cernavodă, respectiv: publicare anunţ în ziare de circulaţie naţională, număr de anunţuri/an - 5; număr de cuvinte pe anunţ - maximum 225, cu litere distincte sau cu dimensiuni anunţ de maximum 90 cmp; culoare grafică - alb/negru; mod de apariţie - apariţie selectivă în datele comunicate de achizitor; număr de apariţii pe anunţ: 1.
 
Contractul va fi încheiat pe o perioadă de un an de la data semnării contractului. Datele de apariţie a anunţurilor vor fi stabilite de către achizitor. Termenul-limită de primire a ofertelor este 10.02.2017, ora 15.30.
 
Nuclearelectrica SA organizează licitaţie şi pentru „Servicii de spălătorie auto propriu Sucursalei CNE Cernavodă“, valoarea estimată a contractului fiind de 76.896 de lei, fără TVA. Serviciile se vor presta pe o perioadă de 24 de luni de la data semnării contractului de ambele părţi. Data şi ora limită până la care se pot transmite/depune ofertele este 10.02.2017, ora 15.00. Caietul de sarcini, propunerea de contract şi alte formulare solicitate a fi completate pot fi obţinute în urma unei solicitări transmise până pe 8.02.2016, ora 15.00, la adresa de email daniel.mircea@cne.ro.
 
Pentru efectuarea achiziţiei, este necesară postarea ofertei şi în catalogul de produse/servicii/lucrări al SEAP, accesibil la adresa www.e-licitatie.ro. Perioada minimă de valabilitate a ofertei trebuie să fie de 90 de zile de la termenul-limită de primire a ofertelor.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

O firmă italiană furnizează piese de schimbă pentru Nuclearelectrica (document)

13 Aug 2017 589

O firmă din București se ocupă cu întreținerea aparatelor de măsurare ale Nuclearelectrica. Ce valoare are contractul (document)

04 Aug 2017 602

Cromatec Plus SRL va furniza Nuclearelectrica servicii de întreţinere pentru echipamentele Perkin Elmer (document)

31 Jul 2017 448

Unitatea 2 a CNE Cernavodă a fost sincronizata la Sistemul Energetic Naţional

23 Jul 2017 345

Unitatea 2 a CNE Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național.

22 Jul 2017 1002

Unitatea 2 a CNE Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național. Când se va efectua reconectarea

20 Jul 2017 444

Contract câștigat la limită de o firmă din Cernavodă cu Nuclearelectrica. Oferta, cu 18 bani mai mică decât valoarea estimată (document)

11 Jul 2017 1077

Contract cu Nuclearelectrica pentru o firmă din București. Ce valoare are acesta (document)

09 Jul 2017 866

Ionuţ Mişa a demisionat din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al SN Nuclearelectrica SA. Demisia vine după numirea în funcţia de ministru

04 Jul 2017 912

O regie autonomă din Mioveni efectuează studii de fezabilitate pentru Nuclearelectrica (document)

05 Jun 2017 2490

Peste jumătate de milion de lei costă revizia, reparaţia, întreţinerea şi inspecţiile tehnice pentru autovehiculele CNE Cernavodă

01 Jun 2017 3445

Unitatea 1 a CNE Cernavodă, deconectată de la Sistemul Energetic Național

01 Jun 2017 2432

O firmă din Bucureşti a câştigat un contract cu Nuclearelectrica (document)

25 May 2017 1383

În ce context colaborează Nuclearelectrica cu o firmă din Bucureşti (document)

15 May 2017 1132

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național. Iată motivul

13 May 2017 980

Două firme din Italia fac afaceri cu Nuclearelectrica (documente)

11 May 2017 994

Unitatea 1 CNE Cernavodă va fi resincronizată la Sistemul Energetic Naţional mâine

04 May 2017 520

Nou preşedinte al Consiliului de Administraţie al Nuclearelectrica. Cine va îndeplini această funcţie

03 May 2017 775

Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi deconectată controlat de la Sistemul Energetic Naţional

27 Apr 2017 2901

Revista presei locale

26 Apr 2017 3119

Contracte atribuite de Nuclearelectrica unor firme din Italia, Cehia şi Elveţia (documente)

20 Apr 2017 2196

Revista presei locale

19 Apr 2017 1068

Repararea și întreținerea încălzirii centrale a CNE Cernavodă costă peste 9 milioane de lei (document)

17 Apr 2017 1138

Reacţia Consiliului de Administraţie al SN Nuclearelectrica SA la adresa nemulţumirilor exprimate de Ministerul Economiei

14 Apr 2017 631

CA al Nuclearelectrica a aprobat un mandat provizoriu de 4 luni pentru directorul general Daniela Lulache

14 Apr 2017 1132

Cine sunt cei propuşi să facă parte din noul Consiliu de Administraţie al Nuclearelectrica

12 Apr 2017 742

Două contracte atribuite de Nuclearelectrica unei firme din Bucureşti (documente)

06 Apr 2017 1250

Ansaldo Nucleare S.p.A. se ocupă de asistența tehnică la revizia unui echipament al Nuclearelectrica (document)

31 Mar 2017 1101

Nuclearelectrica a încheiat un contract cu o firmă din Odorheiu Secuiesc (document)

30 Mar 2017 1138

Servicii de calibrare furnizate către Nuclearelectrica de Smartech Consult SRL (document)

30 Mar 2017 995

Nuclearelectrica SA scoate din conturi peste două milioane de euro. Iată despre ce este vorba! (document)

14 Mar 2017 528

Mecro System SRL livrează echipamente către Nuclearelectrica (document)

10 Mar 2017 656

Revista presei locale

08 Mar 2017 860

Se caută o staţie radio pentru programe de informare publică ale Centralei Nuclearelectrica Cernavodă

08 Mar 2017 635

Filtre Aer Curat SRL furnizează echipamente pentru ventilație către Nuclearelectrica SA (document)

07 Mar 2017 846

Nuclearelectrica, un alt contract cu Energotech. Despre ce este vorba (document)

07 Mar 2017 951

Cine va repara spaţiile de cazare ale Nuclearelectrica SA de la Centrala de la Cernavodă

28 Feb 2017 634

Nuclearelectrica, contract de peste jumătate de milion de lei. Cine şi cum ar putea avea acces la acesta

23 Feb 2017 673

Nuclearelectrica SA cumpără robinete și vane de la Automatic Valve Corporation (document)

22 Feb 2017 659

Romanian Energy Services a obţinut un contract cu Nuclearelectrica (document)

22 Feb 2017 806

O firmă din București, contract de peste 100.000 de lei cu Nuclearelectrica SA (document)

17 Feb 2017 793

Nuclearelectrica SA cumpără piese pentru pompe centrifuge de la o firmă din Cehia (document)

17 Feb 2017 913

Nuclearelectrica, un alt contract cu o firmă din străinătate (document)

16 Feb 2017 563

O firmă cu acţionariat german şi-a adjudecat contractul de peste 80.000 de euro cu Nuclearelectrica

14 Feb 2017 559

Licitaţie la Nuclearelectrica SA! Pune la bătaie 95.000 de lei, fără TVA (document)

24 Jan 2017 925

Judecată pe un „munte“ de bani! Fondul Proprietatea cere anularea unei hotărâri importante luată la Nuclearelectrica. Dosarul, amânat

18 Jan 2017 1170

Nuclearelectrica SA, un alt contract cu Elcomex-IEA SA. Detalii (document)

16 Jan 2017 1389

Unitatea 1 de la Cernavodă va fi desincronizată în mod controlat de la Sistemul Energetic Național, în această seară

10 Jan 2017 2052

Comunicat de presă - Nuclearelectrica

10 Jan 2017 458

Achiziții noi la Nuclearelectrica SA pentru unitățile U2 și U1 ale CNE Cernavodă (document)

09 Jan 2017 935