Declarație de avere Deputatul Dumitru - Viorel Focșa, trei terenuri intravilane (unul - în județul Bacău), o casă și două autoturisme (DOCUMENTE)


 

 
  • Dumitru - Viorel Focșa este deputat AUR de Constanța.
  • În declaraţia de avere depusă în 2022, Dumitru - Viorel Focșa a menționat că, împreună cu familia, deține trei terenuri, o casă de locuit și două autoturisme.
  • Deputatul Focșa a menționat și două credite bancare, contractate în anul 2021 și scadente în 2024. 
 
Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă averile şi interesele parlamentarilor constănțeni, ale directorilor şi ale angajaţilor celor mai importante instituţii publice din Dobrogea şi ai companiilor naţionale, aşa cum apar acestea fie pe site-urile instituţiilor, fie pe cel al Agenţiei Naţionale de Integritate.
 
În ediţia de astăzi, prezentăm declaraţia de avere şi pe cea de interese ale lui Dumitru - Viorel Focșa, deputat AUR de Constanța.
 
În ultima declarație de avere, prezentă pe site-ul Camerei Deputaților și completată pe 8 iunie 2022, Dumitru - Viorel Focșa a menționat, că, împreună cu familia, deține trei terenuri, o casă de locuit și două autoturisme.
 
Toate cele trei terenuri sunt intravilane, două în județul Constanța (la Lumina și Mihail Kogălniceanu), iar celălalt în județul Bacău (la Gârlenii de Sus). Terenul din Lumina (cu suprafața de 980 de metri pătrați) și casa de locuit (care e amplasată în aceeași localitate, având suprafața de 96 de metri pătrați), au fost dobândite în 2015, prin contract de vânzare - cumpărare, iar coproprietari (cu 50% cotă parte) sunt Dumitru - Viorel Focșa și Claudia Focșa (soția sa). La celelalte două terenuri este proprietar deputatul AUR. Terenul din Mihail Kogălniceanu are 5.000 de metri pătrați și a fost achiziționat în 2009, prin contract de vânzare - cumpărare, iar moștenirea din  județul Bacău a fost dobândită în 2018 și are 4.300 de mp.     
 
Cele două autoturisme înscrise în declarația de avere sunt marca Volvo (an de fabricație 1999) și SsangYong Korando (an de fabricație 2021). De asemenea, la acest capitol, deputatul Focșa a declarat și un alt mijloc de transport (o remorcă Stema - an de fabricație 2019). Toate trei au fost achiziționate prin contract de vânzare - cumpărare.
 
Totodată, Dumitru - Viorel Focșa a menționat un autoturism (marca Volkswagen) înstrăinat pe 8 noiembrie 2021, către Ioana Maria Preda, cu suma de 6.500 de euro.
 
În declarația de avere sunt trecute și două credite bancare, contractate în anul 2021 și scadente în 2024, unul la Banca Transilvania, în valoare de 20.000 de euro, iar celălalt la BRD Finance, în sumă de 141.000 de lei. 
 
La categoria „Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat”, Dumitru - Viorel Focșa a înscris venituri din salarii și din alte surse. Veniturile salariale sunt ale sale, 136.744 lei, ca deputat în Camera Deputaților. Veniturile din alte surse se ridică la suma de 7.200 de lei (indemnizație copil, de la Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța). 
 
Deputatul AUR nu a declarat interese, declarația fiind completată pe 26 aprilie 2022.
 
Declarații de avere anterioare
 
În anul 2020, Dumitru - Viorel Focșa a completat cinci declarații de venit și interese, respectiv câte un set pentru fiecare candidatură, la cea de președinte Consiliu Județean, liste consilieri județeni și locali, candidat la parlamentare, iar, la finalul anului 2020, a completat în calitate de deputat în Parlamentul României.
 
Declarațiile completate pe proprie răspundere, atât la alegerile locale, cât și la parlamentare, sunt similare în anul 2020, respectiv trei terenuri intravilane - Lumina, suprafață 970 mp și casă (2015), Mihail Kogălniceanu - suprafața de 5.000 mp (2009) și moștenire în Gârlenii de Sus, județul Bacău, suprafață 4.300 mp (2018).
 
Prima declarație de venit completată în calitate de deputat
 
La terenul intravilan din  Lumina, se rectifică suprafața (10 mp în plus), restul rămân identice, iar în declarația de interese nu mai este menționată calitatea de membru în Alianța pentru Unirea Românilor.
 
În plus, aici apar deja două vânzări de terenuri, în 2019 - vândut către Corlățean Robert Carol, cu suprafața de 1.100 mp cu suma de 8.000 euro, iar în 2020, către David Costică - a înstrăinat teren cu suprafața de 800 mp și a încasat 22.400 euro.
 
Conform declarațiilor completate pe propria răspundere de către deputatul AUR Dumitru - Viorel Focșa, terenul vândut în 2020 către David Costică cu suma de 22.400 euro nu apare înregistrat în niciun documentat completat în anul 2020, iar terenurile declarate nu au modificări la suprafețe, respectiv un minus de 800 mp, așa cum este precizat la rubrica înstrăinări.

În legătură cu această situație, i-am solicitat deputatului Focșa un punct de vedere explicativ. „Nu apare pentru că suma integrală a fost achitată în 2021. Nu aveam cum să declar dacă nu s-au încasat toți banii. Aceasta este explicația“, a precizat parlamentarul.   
 
Tot în declarația de venituri din decembrie 2020, deputatul debutant declară două conturi la Banca Transilvania, deschise în 2009, cu valorile 4.563 euro și respectiv 2.461,79 lei.
 
Veniturile declarate sunt aceleași, respectiv Dumitru - Viorel Focșa -  27.000 dolari, de la Allseas Group GSP Oldendorff, și soția - 12.000 lei de la Rompetrol Constanța.
 
Autoturismele sunt Volvo (1999), Volkswagen (2012) și o remorcă Stema (2019).
 
Dumitru - Viorel Focșa, deputatul AUR de Constanța, declară înstrăinarea unui teren în luna decembrie 2019 în valoare de 8.000 euro către Corlățeanu Robert Carol.
 
Veniturile declarate la Dumitru - Viorel Focșa, provenite de la All Seas Grup GSP, aveau valoare de 27.000 de dolari, și soția venit de 12.000 lei de la Rompetrol.
 
Declarația de interese, aceeași pe toată perioada alegerilor locale și parlamentare, consemnează calitatea de membru în Alianța pentru Unirea Românilor.

2021

Declarațiile sunt completate în calitate de deputat, bunurile imobile, cele trei terenuri și casa din Lumina nu au modificări de suprafețe.

Activele financiare sunt menționate prin două conturi la Banca Transilvania deschise în 2009, euro și lei, respectiv 13.100 euro și 5.000 lei.

În anul 2021, deputatul AUR de Constanța Dumitru - Viorel Focșa a contractat un credit de la Banca Transilvania, scadent în 2024, în valoare de 90.000 lei.

Veniturile declarate sunt în valoare de 11.250 euro de la All Seas Group Holland (este aceeași companie),  în calitate de inginer electrotehnic și 4.171 lei de la Parlamentul României, iar soția are venituri de la DGASPC (copil în plasament și alocație, 7.200 lei și 2.160 lei). Interesele sunt calitatea de membru AUR.
 
 „O foarte bună comunicare, ce va fi folosită și față de oponenții politici“
 
Pe site-ul oficial al Camerei Deputaților se află și CV-ul lui Dumitru - Viorel Focșa.
 
Experiență profesională
 
- din 21 decembrie 2020 până în prezent - deputat ales în circumscripția nr. 14, județul Constanța;
- 2012 - 2020 - companii străine de navigație și foraj marin (inginerie electrică și automatizări echipamente navale și foraj marin);
- 2006 - 2012 - administrator firmă România;
- 2001 - 2006 - self-employer și administrator firmă (Canada);
- 1992 - 2001 - tehnician bord CMA CGM (Franța);
- 1987 - 1992 - electromecanic IFM NAVROM Constanța.
 
Educație și formare
 
- Liceul Industrial de Marină Constanța
- Universitatea Maritimă Constanța, Facultatea de Electromecanică Navală, domeniul de studii Inginerie Electrică și Electrotehnică.
 
În ce privește competențele și abilitățile sale sociale, deputatul AUR a menționat în CV: „O foarte bună comunicare cu oamenii, clienții, ce va fi folosită și față de oponenții politici. Capabil să mobilizeze echipe de lucru, prin experiență de lidership, dobândită în activitatea desfășurată cu diferite naționalități“.
 
Consumator de artă
 
Referindu-se la competențele și aptitudinile sale organizatorice, Dumitru - Viorel Focșa a precizat în CV: „La fiecare loc de muncă mi-am lăsat amprenta prin competențele mele organizatorice, dând dovadă de disciplină, meticulozitate și spirit organizatoric“. La competențe și aptitudini artistice, deputatul de Constanța s-a declarat „consumator de artă mai degrabă. Pictură, literatură, film, teatru“. Dumitru - Viorel Focșa a punctat și că „îmi place să fiu conectat la realitatea de zi cu zi, atât în domeniul politic, cât și social“.
   
Vicepreședinte în două comisii permanente
 
Dumitru - Viorel Focșa este secretar în grupul parlamentar AUR și activează ca vicepreședinte în două comisii permanente: Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare (din februarie 2021) și Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii (din aprilie 2022). Este și secretar în Comisia parlamentară de anchetă pentru stabilirea cauzelor creşterii substanţiale a preţurilor gazelor naturale şi energiei electrice. Din iunie 2022, este și vicepreședinte în Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare. Totodată, deține și calitatea de supleant în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO.
 
Deputatul AUR face parte și din grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state. Este președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Islamică Pakistan și membru în alte patru grupuri parlamentare: Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovacă, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Columbia, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Turcia și Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Egipt.       
            
Activitatea parlamentară în cifre
 
Luări de cuvânt - 58 (în 46 ședințe)
- din care declaratii politice: 17
Declarații politice depuse în scris - 6
Propuneri legislative inițiate - 72, dintre care una promulgată lege
Proiecte de hotărâre inițiate - 1
Întrebări și interpelări - 158
Moțiuni - una.
 
Dumitru - Viorel Focșa are și întrebări și interpelări legate de municipiul și județul Constanța, ultimele zece de acest gen fiind „Identificarea agresorilor din zona Cireșica din Constanța“ (întrebarea nr. 5708A/19-07-2022), „Demolarea bisericii cu hramul Izvorul Tămăduirii din municipiul Constanța“ (interpelarea nr. 915B/15-06-2022), „Cine vrea desființarea ARSVOM?“ (interpelarea nr. 916B/15-06-2022), „Transportul de produse petroliere din și spre Ucraina, prin Oil Terminal“ (interpelarea nr. 914B/15-06-2022), „Poluarea cu deșeuri de la Cernavodă“ (întrebarea nr.  5159A/07-06-2022), „Grave probleme de mediu în județul Constanța“ (întrebarea nr. 4607A/19-04-2022), „Presiuni politice pentru înlocuirea managerului Serviciului de Ambulanță Județean Constanța“ (întrebarea nr.4367A/28-03-2022), „Implantarea programului IMM INVEST România în județul Constanța“ (întrebarea nr. 4365A/28-03-2022), „Dezastrul de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța“ (interpelarea nr. 767B/22-03-2022) și „Tragedia aviatică din județul Constanța“ (întrebarea nr.4063A/07-03-2022).
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
În secţiunea „Documente“ a acestui articol puteţi vizualiza declaraţiile de avere şi pe cele de interese ale lui Dumitru - Viorel Focșa.
 
Sursa foto: ZIUA de Constanța
 
Citește și:

Declarație de avere
Senatorul Felix Stroe, cote-părți din 11 terenuri și coproprietar la patru case. Este și asociat în mai multe firme (DOCUMENTE)

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

ZIUA LIVE. Este AUR marele câștigător al crizei politice din România?

23 Feb 2022 1510

Ce activitate au avut și cât de bogați au devenit parlamentarii constănțeni după primul an de mandat (III) (DOCUMENTE)

06 Dec 2021 3107