Consilierii locali vor aporba principalii indicatori tehnico-economici Școala Gimnazială nr.22 „I.C. Brătianu” din Constanța, reabilitată energetic (DOCUMENT)

  • Proiectul de hotărâre nr. 179/2024 pentru modificarea HCL nr. 413/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.22 „I.C. Brătianu” Constanța» se află pe ordinea de zi a ședinței CL Constanța.
  • Inițiatorul proiectului care a primit avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 4 este primarul Vergil Chiţac.
 
 
Consiliul Local Constanța este convocat în ședință ordinară, în Sala „Remus Opreanu” a Palatului Administrativ, vineri, 26 aprilie, de la ora 10:00.
 
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare se află și Proiectul de hotărâre nr. 179/2024 pentru modificarea HCL nr. 413/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.22 „I.C. Brătianu” Constanța». Inițiatorul proiectului care a primit avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 4 este primarul Vergil Chiţac.
 
Municipiul Constanța implementează proiectul «Creșterea eficientei energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.22 „I.C. Brătianu" Constanța» prin Planul Național de Redresare și Rezileneța. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.22 „I.C. Brătianu" Constanța» au fost aprobate prin HCL nr. 413/2023.

Ținând cont că a fost elaborate documentația tehnico-economică la faza proiect tehnic de execuție, din care a rezultat actualizarea indicatorilor tehnico-economici, în temelul prevederilor art. 136 alin. (1) si alin. (8) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 413/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiții «Creșterea eficientei energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.22 „I.C. Brătianu" Constanța».

Luând în conslderare faptul că  una dintre activitățile proiectului o reprezintă elaborarea documentației tehnico-economice;  documentația de avizare a lucrărlior de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.22 „I.C. Brătianu" Constanța», au fost aprobate prin HCL nr. 413/2023;

 - la data de 23.11.2023 a intrat în vigoare Hotărârea nr. 1.116 din 16 nolembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continuțul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finantate din fonduri publice;

- s-a actualizat devizul general rezultând următorii  indicatori tehnico-economici: total investiție - 14.164.130,12 lei fără TVA, respectiv 16.833.082,18 lei cu TVA, din care C+M - 7.250.492,24 lei fără TVA, respectiv 8.628.085,77 lei cu TVA.
Ținand cont de prevederile ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Rezilență privind obligativitatea transmiterii hotărârii de aprobare a devizului general actuallzat pentru faza proiect tehnic de execuție (PT);


- Față de cele arătate, în temeiul art. 136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completarile ulterioare, va fi supus spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al municipiului Constanța proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 413/2023 privind aprobarea documentaâiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiții «Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.22 «I.C. Brătianu» Constanta».
 

În secțiunea Documente puteți consulta proiectul de hotărâre la care facem referire.
 
PRECIZĂRI:

 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
Citește și:
 
Consilierii locali vor aproba lucrările de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici: Școala Gimnazială nr.10 „Mihail Koiciu” din Constanța, reabilitată energetic (DOCUMENT)
 
Ședință CLM Constanța: Spațiul verde de lângă Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța va fi reamenajat (DOCUMENT)
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.