LIVE VIDEO- TEXT Consiliul Județean Constanța se reunește în ședință. Iată ce se discută (FOTO)


UPDATE 10 

Proiectul 10 a fost reluat. A trecut cu voturi în unanimitate. 

UPDATE 20 

Proiectele 23, 24, 25 au trecut.

UPDATE 19 

Proiectul nr.17 a trecut. 

UPDATE 18

Proiectele nr. 20,21,22 au trecut. 


Proiectul nr.22 a trecut cu două abțineri. 

UPDATE 17

La proiectul nr.19 ia cuvântul Claudiu Palaz și întreabă de ce se modifică.

 Lupu a spus ca sunt ajustări ale tarifelor. Petre Enciu face precizări.

 Contractele atribuite au formule clare de ajustare iar noi o propunem spre aprobare ce consideram noi ca vor ajusta de acum încolo.

Proiectul a trecut. 

UPDATE 16

Proiectul nr.18 a trecut. 

UPDATE 15

Proiectul nr. 16 a trecut si  proiectul nr. 17 a trecut cu 34 de voturi pentru și o abținere.

UPDATE 14

Au trecut și proiectele nr.13.14, 15.  

UPDATE 13

Proiectele nr. 9, 11,12, au trecut cu unanimitate de voturi. 

UPDATE 12

Proiectul nr. 10 și cel cu nr.17 vor fi reluate la final. 

UPDATE 11

Proiectul nr.8 a trecut. 

UPDATE 10 

Un număr de 3 consilieri au intrat online.

UPDATE 9

Proiectul nr. 7 a trecut cu 35 de voturi pentru. 

UPDATE 8

La punctul 2 este nominalizat Vlagan Eleonor

UPDATE 7

Președintele CJC a anunțat că a fost semnat contractul de atribuire pentru spitalul Mama și Copilul, în timpul ședinței CJC de azi, 20 septembrie.

"Suntem înaintați. Chiar ieri am semnat raportul de atribuire.

Dar important pentru județul nostru este că ne-am făcut treaba și am dus la bun sfârșit toate elementele care stau la baza unei proiectari" a spus Lupu. 

El a mai zis ca este o reușită a Consiliului Județean. 

"El nu a fost scos de la finanțare de Comisia Europeană. El este în continuare"


 Filipescu Răzvan vrea sa știe care este sursa de finanțare și cine este beneficiarul.

 Lupu a răspuns ca acel contract este semnat cu Ministerul Sănătății.

"Ministerul Sănătății ne va asigura finanțare. Beneficiarul este județul nostru. Este un spital al județului"


UPDATE 6

Proiectul nr.6 a trecut. 

UPDATE 5

La proiectul nr. 5 nominalizarea este obligatorie făcută de CJ fiind vorba de doamna Vlangăr.

UPDATE 4

Proiectul  nr.4 a trecut. 

UPDATE 3

Proiectele  nr.2 și  nr.3 au trecut. 

UPDATE 2

Primul proiect a trecut. 

 UPDATE 1 

La ședință sunt 32 consilieri prezenți. 


Prin Dispoziţia nr.362 din 14.09.2023, președintele Consiliului Județean Constanța a dispus convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 20.09.2023, ora 09.00.

Ședința se va desfășura în format fizic.

Proiectele ordinii de zi

I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data
de 31.08.2023.

II. Proiecte de hotărâri
1. Proiect de hotărâre nr.194/12.09.2023 privind modificarea componenței Comisiei de specialitate pentru Relația cu Societatea Civilă și ONG-uri a Consiliului Județean Constanta, mandatul 2020
– 2024.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța
(Susține Șef Serviciul Juridic și Contencios, Gheorghe Bucur).

2. Proiect de hotărâre nr.172/17.08.2023 privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administratie al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța
(Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și
Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ).

3. Proiect de hotărâre nr.173/17.08.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in cadrul Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la Centrul Scolar pentru
Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta, pentru anul scolar 2023-2024.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța
(Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și
Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ).4. Proiect de hotărâre nr.193/12.09.2023 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.173/31.08.2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța
(Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și
Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ).

5. Proiect de hotărâre nr.195/12.09.2023 privind desemnarea și validarea nominală în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța a unui nou membru.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța
(Susține Compartiment pentru Situații de Urgență și Secretariat Executiv ATOP, Sorin
Georgescu).

6. Proiect de hotărâre nr.196/12.09.2023 privind aprobarea aderării Unității Administrativ- Teritoriale Comuna Maia din Județul Ialomița la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-
Canal Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Șef Serviciul Juridic și Contencios, Gheorghe Bucur)

7. Proiect de hotărâre nr.197/13.09.2023 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru obiectivul de utilitate publică Modernizare DJ 393, tronson Techirghiol-Arsa, Județ Constanța și Modernizare DJ 391, tronson Tuzla-Biruința, Județ Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța
(Susține Arhitect Șef Ferencz Eduard, Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea
Teritoriului)

8. Proiect de hotărâre nr.198/13.09.2023 privind modificarea nivelului unor cotizații anuale ale UAT Județul Constanța, în calitate de membru al unor asociații, pe anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța
(Susține Director general, Georgeta Emilia Țuțui, Direcția Generală Economico-Financiară).

9. Proiect de hotărâre nr.199/13.09.2023 privind aprobarea achiziției serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Direcției de Pază a Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Director General al Direcției Generale de Pază, Mihai Angelescu)

10. Proiect de hotărâre nr.200/13.09.2023 privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Modernizarea infrastructură de transport regională pe traseul DJ 226 Corbu – Săcele –
Istria – Mihai Viteazu.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Director General, Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte)

11. Proiect de hotărâre nr. 201/13.09.2023 privind rectificarea Bugetului și modificarea de Listei de Investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Șef Serviciu, Serviciul Juridic, DGASPC Constanța, Mihaela Ristea)

12. Proiect de hotărâre nr. 202/13.09.2023 privind înființarea serviciului social cu cazare Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CabR) Hipocrate, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Șef Serviciu, Serviciul Juridic, DGASPC Constanța, Mihaela Ristea)

13. Proiect de hotărâre nr. 203/13.09.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Social fără Cazare Centrul de Zi de Recuperare din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Cristina” din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Șef Serviciu, Serviciul Juridic, DGASPC Constanța, Mihaela Ristea)

14. Proiect de hotărâre nr. 204/13.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Proiectul „TINERI ÎN COMUNITATE” – COD RCE 16, din cadrul Programului de Interes Național „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Șef Serviciu, Serviciul Juridic, DGASPC Constanța, Mihaela Ristea)

15. Proiect de hotărâre nr.205/13.09.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 pentru Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Agigea .
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Director General, Direcția Generală Economico-Financiară, Emilia Georgeta Țuțui)

16. Proiect de hotărâre nr.206/14.09.2023 privind aprobarea Regulamentului Intern al Drumuri Județene Constanța SA.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Director General, Drumuri Județene Constanța SA, Zagon Răzvan Gabriel)

17. Proiect de hotărâre nr. 207/14.09.2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență ,,Sfântul Apostol Andrei” Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța
(Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și
Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ).

18. Proiect de hotărâre nr.208/14.09.2023 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța numărul 305 din 22.11.2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Director General, Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte).

19. Proiect de hotărâre nr.209/14.09.2023 privind actualizarea Devizului General pentru proiectul Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 223, Tronsonul Cernavodă- Rasova-Aliman-Ion Corvin.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Director General, Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte).

20. Proiect de hotărâre nr.210/14.09.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2023, de la Teatrul de Stat Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Director General, Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea
Instituțiilor de Cultură Subordonate).

21. Proiect de hotărâre nr.211/14.09.2023 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare de la Teatrul de Stat Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Director General, Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea
Instituțiilor de Cultură Subordonate).

22. Proiect de hotărâre nr.212/14.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Director General, Direcția Generală Economico-Financiară, Emilia Georgeta Țuțui).

23. Proiect de hotărâre nr.213/14.09.2023 privind actualizarea Devizului General pentru proiectul Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Director General, Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte).

24. Proiect de hotărâre nr.214/14.09.2023 privind actualizarea Devizului General pentru proiectul Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova).
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Director General, Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte).

25. Proiect de hotărâre nr.215/14.09.2023 privind actualizarea Devizului General pentruproiectul Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Director General, Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte).


PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.


Citește și:

Știri Constanța. Președintele CJC a anunțat că a fost semnat contractul de atribuire pentru spitalul Mama și Copilul

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța pregătește un simpozion pentru celebrarea Zilei Naționale

28 Nov 2023 421

Vreme severă la Constanța "Din motive de siguranță extremă, să nu vă aventurați cu mașina pe drumurile județene sau naționale din județul Constanța" (VIDEO)

26 Nov 2023 1080

Consiliul Județean Constanța se reunește în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

23 Nov 2023 669

Declarații de avere Constanța Mona-Liza Vasilache, șef Serviciu Dezvoltare și Coordonare din Consiliul Județean, averea și interesele (DOCUMENTE)

23 Nov 2023 551

#Dobrogea145 Stelian Gima, vicepreședinte Consiliul Județean Constanța, mesaj de Ziua Dobrogei

20 Nov 2023 1084

Taxele pe linie de evidență a persoanelor de stare civilă pentru anul 2024, lansate în consultare publică (DOCUMENT)

20 Nov 2023 459

#Dobrogea145 Petre Enciu, vicepreședinte Consiliul Județean Constanța, mesaj de Ziua Dobrogei (VIDEO)

19 Nov 2023 898

Declarații de avere Constanța Dănuț Răgălie, șef de serviciu la Consiliul Județean, averea și interesele (DOCUMENTE)

17 Nov 2023 928

Declarații de avere Constanța Averea și interesele Florentinei-Lăcrămioara Orozan, parte din personalul CJ Constanța (DOCUMENTE)

15 Nov 2023 1049

Rugby Tomitanii Constanța, cu ambele echipe pe podium. „A devenit o caracteristică a lunii noiembrie“ (GALERIE FOTO)

15 Nov 2023 1253

Consiliul Județean Constanța Județul Constanța, gazda evenimentelor organizate cu prilejul Zilei Dobrogei!

15 Nov 2023 546

Ședință solemnă a CJ Constanța și CJ Tulcea cu ocazia Zilei Dobrogei (GALERIE FOTO+VIDEO

14 Nov 2023 724

Declarații de avere Cristian Gheorghiu, șef Serviciul Investiții din Consiliul Județean Constanța (DOCUMENTE)

12 Nov 2023 880

Declarații de avere Averea și interesele Elenei Georgescu, parte din personalul CJ Constanța (DOCUMENTE)

11 Nov 2023 766

CJC S-a stabilit câștigătorului licitației pentru Departamentul „Sănătatea mamei și copilului” din curtea SCJU Constanța

07 Nov 2023 660