Consiliul Local Municipal Medgidia, în ședință ordinară. Iată ce se va discuta

 Ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Medgidia are loc în data de 25 aprilie 2024, ora 16:30. 
 
Iată proiectele de hotărâri: 
 1. Proiect de hotărâre nr. 96/12.04.2024 privind indexarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2025, aplicabile la nivelul Municipiului Medgidia.
 2. Proiect de hotărâre nr. 98/12.04.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 37985 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111362 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111362, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 115 bis, jud. Constanța.
 3. Proiect de hotărâre nr. 99/12.04.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 350 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111367 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111367, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. General Magheru, nr. 1 bis, jud. Constanța.
 4. Proiect de hotărâre nr. 100/12.04.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 258 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111372 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111372, situat în intravilanul mun. Medgidia, Aleea Poporului, nr. 4 A, jud. Constanța.
 5. Proiect de hotărâre nr. 101/12.04.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 1396 mp și construcția C1, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 103125 și înscris în Cartea Funciară Nr. 103125, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Șoseaua Constanței, nr. 8 H, jud. Constanța.
 6. Proiect de hotărâre nr. 102/12.04.2024 privind aprobarea repartizării unei unități locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 7. Proiect de hotărâre nr. 103/17.04.2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2024 privind acordarea normei de hrană personalului  Poliției Locale a municipiului Medgidia în anul 2024, în limita bugetului aprobat.
 8. Proiect de hotărâre nr. 104/17.04.2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, pe anul 2024.
 9. Proiect de hotărâre nr. 105/17.04.2024 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Medgidia.
 10. Proiect de hotărâre nr. 106/17.04.2024 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia.
 11. Proiect de hotărâre nr. 107/17.04.2024 privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Iosif Adriana.
 12. Proiect de hotărâre nr. 108/17.04.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 290 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111386 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111386, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Decebal, nr. 2 A, jud. Constanța.
 13. Proiect de hotărâre nr. 109/17.04.2024 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață indiviză de 39 mp, situat în municipiul Medgidia, str. Crizantemelor, nr. 1, jud. Constanța, identificat cu numărul cadastral 106660 și înscris în Cartea Funciară nr. 106660, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 14. Proiect de hotărâre nr. 110/18.04.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 200 mp și construcțiile C1, C2 și C3, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111243 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111243, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Șoseaua Constanței, nr. 9 M, jud. Constanța.
 15. Proiect de hotărâre nr. 111/18.04.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 8 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111369 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111369, situat în intravilanul mun. Medgidia, Piațeta Decebal, nr. 2 A, jud. Constanța.
 16. Proiect de hotărâre nr. 112/18.04.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 441.702 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106489 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106489, situat în intravilanul mun. Medgidia, Parcela A 990/1, jud. Constanța.
 17. Proiect de hotărâre nr. 113/18.04.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 441.702 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106489 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106489, situat în intravilanul mun. Medgidia, Parcela A 990/1, jud. Constanța.
 18. Proiect de hotărâre nr. 114/18.04.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 334.735 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106490 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106490, situat în intravilanul mun. Medgidia, Parcela A 990/2, jud. Constanța.
 19. Proiect de hotărâre nr. 115/18.04.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 10.300 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 100113 și înscris în Cartea Funciară Nr. 100113, situat în intravilanul mun. Medgidia, Parcela A 986/1, jud. Constanța.
 20. Proiect de hotărâre nr. 116/18.04.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 56.515 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 100217 și înscris în Cartea Funciară Nr. 100217, situat în intravilanul mun. Medgidia, Parcela NP 1105/3, jud. Constanța.
 21. Proiect de hotărâre nr. 117/18.04.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 8 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111369 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111369, situat în intravilanul mun. Medgidia, Piațeta Decebal, nr. 2 A, jud. Constanța.
 22. Proiect de hotărâre nr. 118/18.04.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 41.311 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106065 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106065, situat în intravilanul mun. Medgidia, Parcela A 988/2, jud. Constanța.
 23. Proiect de hotărâre nr. 119/18.04.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 31.477 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106066 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106066, situat în intravilanul mun. Medgidia, Parcela A 988/3, jud. Constanța.
 24. Proiect de hotărâre nr. 120/18.04.2024 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 77.713 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106452 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106452, situat în intravilanul mun. Medgidia, Parcela A 988/5/2, jud. Constanța.
 25. Proiect de hotărâre nr. 121/18.04.2024 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 1547 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111355 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111355, situat în intravilanul mun. Medgidia, loc. Valea Dacilor, str. Iunus Emre, nr. 15 A, jud. Constanța.
 26. Proiect de hotărâre nr. 122/18.04.2024 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 734 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111319 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111319, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Independenței, nr. 12A, Lot 1/1/1/2, jud. Constanța.
 27. Proiect de hotărâre nr. 123/18.04.2024 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 447 mp și construcțiile C1 și C2, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111361 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111361, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Șoseaua Constanței, nr. 9 N, jud. Constanța.
 28. Proiect de hotărâre nr. 124/24.04.2024 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, de pe raza UAT Medgidia.
 29. Proiect de hotărâre nr. 125/24.04.2024 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Medgidia, pentru activitățile de transfer, sortare, tratare mecano-biologică, compostare și depozitare a deșeurilor municipale de pe raza UAT Medgidia.
 30. Proiect de hotărâre nr. 126/24.04.2024 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 188.600 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 104599 și înscris în Cartea Funciară Nr. 104599, situat în intravilanul mun. Medgidia, Zona 1n – Cariera Lafarge - Romcim, nr. Lot 1, jud. Constanța.
 31. Proiect de hotărâre nr. 127/24.04.2024 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 13.000 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106287 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106287, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. 1n – Cariera Lafarge - Romcim, nr. Lot 2/1, jud. Constanța.
 32. Proiect de hotărâre nr. 128/24.04.2024 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 234.400 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 106289 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106289, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. 1n – Cariera Lafarge - Romcim, nr. Lot 2/3, jud. Constanța.
 
 
INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia


Citește și:

Licitații ConstanțaPrimăria Medgidia, achiziție de energie electrică (DOCUMENTE)

 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Alegeri locale 2024 Lista candidaților care intră în competiția electorală la Medgidia, publicată de BEJ (DOCUMENTE)

15 May 2024 2365

Cumpărări directe Constanța Consiliul Local Castelu, licitație deschisă pentru lucrări montare pavele și borduri pe strada Republicii (DOCUMENT)

18 Apr 2024 596

Consiliul Local Municipal Medgidia, în ședință ordinară. Iată ce se va discuta

28 Mar 2024 661

Consiliul Local al Municipiului Medgidia se întrunește mâine, 29 februarie 2024, în ședință ordinară

28 Feb 2024 1156

Decizie definitivă a Curții de Apel Constanța în dosarul în care o firmă din Ovidiu a dat în judecată Consiliul Local Muncipal Medgidia

08 Feb 2024 836

Consiliul Local Municipal Medgidia, în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2024

29 Jan 2024 1260

Consiliul Local Municipal Medgidia, se întrunește în ședință ordinară miercuri, 20 decembrie 2023

19 Dec 2023 750

Consiliul Local Municipal Medgidia, în ședință ordinară. Iată ce se va discuta

28 Nov 2023 852

Ședința ordinară a lunii octombrie, desfășurată în cadrul Consiliului Local Municipal Medgidia! Ce proiecte au fost aprobate

01 Nov 2023 868

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, convocat în ședință ordinară. Ordinea de zi completă

31 Oct 2023 863

Membrii Consiliului Local Municipal Medgidia, în ședință. Iată ce au discutat

29 Sep 2023 867

Insolvențe Constanța Crashandsport SRL, firmă cu mai multe contracte publice, cere să intre în insolvență

19 Sep 2023 1234

Consiliul Local al Municipiului Medgidia Ce proiecte de hotărâre au fost aprobate în ședința ordinară aferentă lunii iulie

28 Jul 2023 883

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, convocat în ședință ordinară. Sunt mai multe proiecte pe ordinea de zi

27 Jul 2023 787

Sediul Primăriei Medgidia a intrat în renovare. Unde își defășoară activitatea instituția?

04 Jul 2023 1382