Anunturi speciale

Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Constanţa organizează concurs

Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului organizează în perioada 14.12.2015 - 17.12.2015 concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii  publice de execuţie vacante :

 Birou Adopţii şi Postadopţii  – 1 post consilier asistent (ID 290744)

 Condiţii specifice:
        - Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare   de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  asistenţă socială.
       - Vechime minimă un 1 an în specialitatea studiilor
        
 Bibliografie:
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
    - Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, cu modificările si completările ulterioare;

Birou Adopţii şi Postadopţii  -1 post consilier debutant (ID290745)       

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în domeniul asistenţă socială.
Bibliografie:
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
    - Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, cu modificările si   completările ulterioare;

Compartiment Relaţii Publice  -1 post inspector superior (ID 416792)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul drept  sau ştiinţe administrative sau ştiinţe ale comunicării sau asistenţă socială.
 • Vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor.
 Bibliografie:      
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,         republicată
    -  Legea nr. 448/ 2006 (r) privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Serviciul de Intervenţie în Situaţii de Abuz Neglijare si Violenţă în Familie- 1 post inspector debutant (ID290768)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială.
Bibliografie:
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - H.G. 49/2011 Metodologia cadru privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

Serviciul Management de Caz pentru Copil – Birou Alternative de Tip Familial-  2 posturi inspector principal   (ID290732, ID290733)

      Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială.
 • Vechime minimă 5 ani in specialitatea studiilor.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

Serviciul Management de Caz pentru Copil - Birou Alternative de Tip Familial  – 4 posturi  inspector asistent (ID290726,ID290729,ID,ID290730, ID441424) 

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială.
 • Vechime minimă un 1 an in specialitatea studiilor.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

Serviciul Management de Caz pentru Copil - Birou Alternative de Tip  Familial   – 3 posturi inspector  debutant  (ID290722,ID290723,ID290738)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

Compartiment Telefonul Cazurilor de Urgenţa- 1 post inspector asistent   (ID290771)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul în domeniul drept sau ştiinţe administrative sau ştiinţe ale comunicării sau asistenţă socială.
 • Vechime minimă 1 an in specialitatea studiilor.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

 Compartiment Telefonul Cazurilor de Urgenţa - 1 post inspector debutant (ID290773)

 Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul domeniul drept sau ştiinţe administrative sau ştiinţe ale comunicării sau asistenţă socială.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

Birou Management de Caz pentru Adulţi – 1  post consilier debutant (ID290776)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială. 
Bibliografie:   
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr. 448/ 2006 (r) privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
    - H.G nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   prevederilor <LLNK 12006   448 10 201   0 18>Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

Serviciul Evidenţa şi Plată Prestaţii Sociale – 1 post inspector asistent (ID290793)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinţelor economice.
 • Vechime minimă 1 an în specialitatea studiilor.
 Bibliografie:      
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr. 448/ 2006 (r) privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
    - H.G nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   prevederilor <LLNK 12006   448 10 201   0 18>Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Compartiment Financiar Salarizare -1 post referent superior (ID290824)

Condiţii specifice:
 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
 • Vechime  minimă 9 ani in specialitatea studiilor.
Bibliografie:
 
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă;
    -  Legea 82/1991- legea contabilitaţii;
 
Dosarele de înscriere la concursul de recrutare se primesc până la data de 03.12.2015, ora 16:30 la sediul D.G.A.S.P.C.  Constanţa din str.Decebal nr.22, camera 12 şi trebuie să cuprindă următoarele acte :
 1. Formularul de înscriere
 2. Copia actului de identitate
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 4. Copia carnetului de muncă sau după caz de o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice
 5. Cazier judiciar
 6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate
 7. Aviz psihologic
 8. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică
 
Adeverinţa care atestă starea de sănatate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
      
Copiile actelor incluse în dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Documentul prevazut la lit e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.
În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritaţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
     Conditiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afiseaza la sediul D.G.A.S.P.C. Constanţa , str Decebal nr.22 si pe site-ul institutiei.
     Concursul se va desfăşura la sediul Centrului de Plasament Traian din str. Nicu Mandai, nr.15 în data de 14.12.2015, ora 10:00, proba scrisă şi în data de 17.12.2015, ora 10:00, proba interviu.

     Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul DGASPC Constanţa, str. Decebal nr.22, Serviciul Resurse Umane, camera 12 şi la nr de tel.0241/480463.

 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Iată cine va decide libertatea preşedintelui PSD! Cinci judecători pentru Liviu Dragnea. Printre „clienţi“, Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu

20 Sep 2018 997

S-a stabilit primul termen al judecării apelului în dosarul lui Dragnea

19 Sep 2018 358

Motivarea ÎCCJ din dosarul în care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare

18 Sep 2018 284

DGASPC Constanța cumpără fructe și legume. Câți bani alocă (document)

15 Sep 2018 280

Ce se arată în motivarea în dosarul condamnării lui Liviu Dragnea

14 Sep 2018 301

Trei agenţi economici au semnat cu DGASPC Constanţa pentru livrarea de produse alimentare (document)

12 Sep 2018 400

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa cumpără centrale termice (document)

30 Aug 2018 371

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Constanța achiziționează patru containere (document)

27 Aug 2018 355

Ce firme vor distribui materiale pentru curăţenie către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (document)

23 Aug 2018 348

DGASPC Constanța a semnat cu Edco Oil Energy SRL pentru consolidarea unui centru maternal (document)

07 Aug 2018 408

Caz șocant la un centru de recuperare. Unui bărbat i-au fost smulși ochii. Suspectul este un pacient al centrului

31 Jul 2018 505

Caz șocant. O fată de 10 ani, dezbrăcată și legată de un stîlp. Incredibil cine sunt cei care au legat minora

22 Jul 2018 594

LIVE. Eveniment aniversar Municipiile Constanța și Brest, din Franța, 25 de ani de înfrățire (galerie foto)

03 Jul 2018 689

Editorial Ce înţelege cetăţeanul de rând după reacţiile liderilor politici la condamnarea lui Liviu Dragnea

23 Jun 2018 628

Protest în Piața Victoriei din București împotriva Guvernului Dăncilă şi a preşedintelui PSD, Liviu Dragnea

22 Jun 2018 406

Ce a declarat liderul PSD, Liviu Dragnea despre condamnarea sa în dosarul DGASPC Teleorman

22 Jun 2018 720

Oficial despre condamnarea lui Liviu Dragnea!

22 Jun 2018 982

UPDATE. O nouă acţiune de protest în Piaţa Victoriei. Manifestarea are loc după condamnarea lui Liviu Dragnea la închisoare cu executare (video)

21 Jun 2018 419

Ce mesaj i-a transmis fostul preşedinte Traian Băsescu lui Liviu Dragnea după condamnarea primită în dosarul DGASPC Teleorman

21 Jun 2018 1903

Reacţii după condamnarea în primă instanţă a lui Liviu Dragnea la închisoare cu executare. Se cere demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor

21 Jun 2018 913

Instanţa a dispus încetarea procesului penal în cazul Bombonicăi Prodana, fosta soţie a lui Liviu Dragnea în dosarul DGASPC Teleorman

21 Jun 2018 539

UPDATE. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, condamnat la închisoare cu executare în dosarul DGASPC Teleorman

21 Jun 2018 2151

Liviu Dragnea şi Radu Mazăre află azi primele soluţii în dosarele instrumentate de procurorii DNA

21 Jun 2018 856

Liviu Dragnea, achitat ori condamnat! Totul se decide mâine

20 Jun 2018 1199

LIVE Imagini de la eveniment. Desfășurare impresionantă de forțe pe plaja de la Corbu. Este căutat un copil dispărut în mare (galerie foto+video)

11 Jun 2018 2576

Pronunțarea sentinței în dosarul în care este judecat liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost amânată. Când va fi următorul termen

08 Jun 2018 484

Achitat ori condamnat! Ziua Z pentru Liviu Dragnea. Cine sunt judecătorii care vor face marele anunţ

08 Jun 2018 3515

Cină tradiţională de iftar pentru copiii din centrele de ocrotire socială, oferită de Muftiatul Cultului Musulman din România

30 May 2018 842

Înalta Curte a amânat decizia în dosarul lui Liviu Dragnea

29 May 2018 3111

Liviu Dragnea, apărat de un celebru avocat şi fost procuror originar din judeţul Constanţa

17 May 2018 3735

Lovitură pentru Liviu Dragnea! DNA cere închisoare cu executare în dosarul DGASPC Teleorman

15 May 2018 1471

Liviu Dragnea, la Înalta Curte. Ce au hotărât magistraţii în dosarul DGASPC Teleorman

15 May 2018 1831

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante

11 May 2018 7222

În ce stare sunt cei trei frați din Tulcea, care au înghițit medicamentele mamei. Aceștia au ajuns în stare gravă la Spitalul Județean Constanța

10 May 2018 1685

Anchetă a DGASPC Argeș în cazul fetiței de 3 ani puse să stea în cap în fața oficialităților la Simfonia Lalelelor

04 May 2018 382

Angajaţii DGASPC Vaslui, binecuvântați de arhiepiscopul Tomisului

27 Apr 2018 915

DGASPC Constanţa Peste 1.200 de cazuri de violență în familie, înregistrate în 2017 la Constanţa

16 Apr 2018 674

Revista presei locale

12 Apr 2018 855

Constanţa. Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului, sărbătorită la Centrul de Zi pentru Copiii cu Autism (galerie foto)

05 Apr 2018 511

Oficial de la DGASPC Constanța, despre cazul minorei de 13 ani, însărcinată cu tatăl vitreg

29 Mar 2018 1325

Un centru pentru minorii care săvârşesc fapte penale va funcţiona la Cernavodă ATOP avertizează - infracţionalitatea în judeţ a atins cote alarmante. Primarii sunt neputincioşi!

28 Mar 2018 1813

Fosta soţie a lui Liviu Dragnea cere încetarea procesului în dosarul DGASPC Teleorman

21 Mar 2018 613

Caravana Iepurașului de Paște pornește drum. Dorinela Irimia, președinte ADER Constanța „Dorim să oferim un zâmbet la fiecare lacrimă“

20 Mar 2018 1488

Caz şocant în judeţul Galaţi. O fetiţă de cinci ani a ajuns în comă alcoolică la spital. Ce le-a spus mama copilei medicilor

06 Mar 2018 406

Constanța va avea un adăpost de noapte pentru oamenii care prezintă risc social. Criteriile sunt stricte. Cine va beneficia de serviciile centrului?

01 Mar 2018 1054

Trei persoane fără adăpost din Constanţa au refuzat ajutorul autorităţilor. Mai multe astfel de persoane au ajuns în spaţii special amenajate

28 Feb 2018 294

UPDATE. Persoane fără adăpost salvate de poliţiştii locali din Constanţa. Unde au fost găsite şi ce măsură a fost luată

26 Feb 2018 713

Oficial de la DGASPC Constanța, despre copilul de 5 ani lăsat nesupravegheat într-un imobil

21 Feb 2018 743

Constanța. Copil, în pericol de cădere! Intervin pompierii (galerie foto + video)

15 Feb 2018 1155

Instanța Supremă a decis data la care va fi audiat liderul PSD, Liviu Dragnea. În aceeași zi vor apărea în fața magistraților și alți martori

15 Feb 2018 369