Anunturi speciale

Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Constanţa organizează concurs

Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului organizează în perioada 14.12.2015 - 17.12.2015 concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii  publice de execuţie vacante :

 Birou Adopţii şi Postadopţii  – 1 post consilier asistent (ID 290744)

 Condiţii specifice:
        - Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare   de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  asistenţă socială.
       - Vechime minimă un 1 an în specialitatea studiilor
        
 Bibliografie:
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
    - Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, cu modificările si completările ulterioare;

Birou Adopţii şi Postadopţii  -1 post consilier debutant (ID290745)       

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în domeniul asistenţă socială.
Bibliografie:
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
    - Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, cu modificările si   completările ulterioare;

Compartiment Relaţii Publice  -1 post inspector superior (ID 416792)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul drept  sau ştiinţe administrative sau ştiinţe ale comunicării sau asistenţă socială.
 • Vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor.
 Bibliografie:      
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,         republicată
    -  Legea nr. 448/ 2006 (r) privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Serviciul de Intervenţie în Situaţii de Abuz Neglijare si Violenţă în Familie- 1 post inspector debutant (ID290768)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială.
Bibliografie:
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - H.G. 49/2011 Metodologia cadru privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

Serviciul Management de Caz pentru Copil – Birou Alternative de Tip Familial-  2 posturi inspector principal   (ID290732, ID290733)

      Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială.
 • Vechime minimă 5 ani in specialitatea studiilor.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

Serviciul Management de Caz pentru Copil - Birou Alternative de Tip Familial  – 4 posturi  inspector asistent (ID290726,ID290729,ID,ID290730, ID441424) 

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială.
 • Vechime minimă un 1 an in specialitatea studiilor.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

Serviciul Management de Caz pentru Copil - Birou Alternative de Tip  Familial   – 3 posturi inspector  debutant  (ID290722,ID290723,ID290738)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

Compartiment Telefonul Cazurilor de Urgenţa- 1 post inspector asistent   (ID290771)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul în domeniul drept sau ştiinţe administrative sau ştiinţe ale comunicării sau asistenţă socială.
 • Vechime minimă 1 an in specialitatea studiilor.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

 Compartiment Telefonul Cazurilor de Urgenţa - 1 post inspector debutant (ID290773)

 Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul domeniul drept sau ştiinţe administrative sau ştiinţe ale comunicării sau asistenţă socială.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

Birou Management de Caz pentru Adulţi – 1  post consilier debutant (ID290776)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială. 
Bibliografie:   
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr. 448/ 2006 (r) privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
    - H.G nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   prevederilor <LLNK 12006   448 10 201   0 18>Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

Serviciul Evidenţa şi Plată Prestaţii Sociale – 1 post inspector asistent (ID290793)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinţelor economice.
 • Vechime minimă 1 an în specialitatea studiilor.
 Bibliografie:      
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr. 448/ 2006 (r) privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
    - H.G nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   prevederilor <LLNK 12006   448 10 201   0 18>Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Compartiment Financiar Salarizare -1 post referent superior (ID290824)

Condiţii specifice:
 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
 • Vechime  minimă 9 ani in specialitatea studiilor.
Bibliografie:
 
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă;
    -  Legea 82/1991- legea contabilitaţii;
 
Dosarele de înscriere la concursul de recrutare se primesc până la data de 03.12.2015, ora 16:30 la sediul D.G.A.S.P.C.  Constanţa din str.Decebal nr.22, camera 12 şi trebuie să cuprindă următoarele acte :
 1. Formularul de înscriere
 2. Copia actului de identitate
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 4. Copia carnetului de muncă sau după caz de o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice
 5. Cazier judiciar
 6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate
 7. Aviz psihologic
 8. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică
 
Adeverinţa care atestă starea de sănatate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
      
Copiile actelor incluse în dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Documentul prevazut la lit e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.
În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritaţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
     Conditiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afiseaza la sediul D.G.A.S.P.C. Constanţa , str Decebal nr.22 si pe site-ul institutiei.
     Concursul se va desfăşura la sediul Centrului de Plasament Traian din str. Nicu Mandai, nr.15 în data de 14.12.2015, ora 10:00, proba scrisă şi în data de 17.12.2015, ora 10:00, proba interviu.

     Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul DGASPC Constanţa, str. Decebal nr.22, Serviciul Resurse Umane, camera 12 şi la nr de tel.0241/480463.

 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Concurs de angajare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. Sunt mai multe posturi vacante

05 Nov 2018 1849

Dosarul lui Liviu Dragnea, amânat

05 Nov 2018 308

Liviu Dragnea, la un nou termen la ÎCCJ, în dosarul în care a fost condamnat la închisoare

05 Nov 2018 328

Angajaţi de la un centru de plasament, reţinuţi după ce au bătut şi înfometat copiii aflaţi în grijă

31 Oct 2018 311

Noi standarde de calitate pentru beneficiarii sistemului de asistență socială. Ce modificări sunt aduse

22 Oct 2018 1249

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa cumpără imprimante şi faxuri (document)

19 Oct 2018 337

O familie a ocupat abuziv o locuinţă din Faleză Nord. Nouă copii, dintre care un nou-născut, trăiau în condiţii teribile (galerie foto + document)

17 Oct 2018 3352

Mai multe centre din subordinea DGASPC Constanţa necesită reparaţii. Iată ce probleme sunt! (document)

11 Oct 2018 610

DGA Femeie, reţinută pentru trafic de influență în formă continuată. Ce sume a pretins pentru un loc în DGASPC Argeș

10 Oct 2018 337

Procesul lui Dragnea de astăzi a fost amânat. Care este data noului proces

08 Oct 2018 899

Închisoare cu executare pentru Liviu Dragnea! Ce se întâmplă azi la Curtea Supremă

08 Oct 2018 1581

Echipamente de uz casnic pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (document)

25 Sep 2018 354

Iată cine va decide libertatea preşedintelui PSD! Cinci judecători pentru Liviu Dragnea. Printre „clienţi“, Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu

20 Sep 2018 1488

S-a stabilit primul termen al judecării apelului în dosarul lui Dragnea

19 Sep 2018 482

Motivarea ÎCCJ din dosarul în care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare

18 Sep 2018 371

DGASPC Constanța cumpără fructe și legume. Câți bani alocă (document)

15 Sep 2018 397

Ce se arată în motivarea în dosarul condamnării lui Liviu Dragnea

14 Sep 2018 499

Trei agenţi economici au semnat cu DGASPC Constanţa pentru livrarea de produse alimentare (document)

12 Sep 2018 496

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa cumpără centrale termice (document)

30 Aug 2018 500

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Constanța achiziționează patru containere (document)

27 Aug 2018 435

Ce firme vor distribui materiale pentru curăţenie către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (document)

23 Aug 2018 430

DGASPC Constanța a semnat cu Edco Oil Energy SRL pentru consolidarea unui centru maternal (document)

07 Aug 2018 505

Caz șocant la un centru de recuperare. Unui bărbat i-au fost smulși ochii. Suspectul este un pacient al centrului

31 Jul 2018 582

Caz șocant. O fată de 10 ani, dezbrăcată și legată de un stîlp. Incredibil cine sunt cei care au legat minora

22 Jul 2018 710

LIVE. Eveniment aniversar Municipiile Constanța și Brest, din Franța, 25 de ani de înfrățire (galerie foto)

03 Jul 2018 808

Editorial Ce înţelege cetăţeanul de rând după reacţiile liderilor politici la condamnarea lui Liviu Dragnea

23 Jun 2018 686

Protest în Piața Victoriei din București împotriva Guvernului Dăncilă şi a preşedintelui PSD, Liviu Dragnea

22 Jun 2018 456

Ce a declarat liderul PSD, Liviu Dragnea despre condamnarea sa în dosarul DGASPC Teleorman

22 Jun 2018 778

Oficial despre condamnarea lui Liviu Dragnea!

22 Jun 2018 1022

UPDATE. O nouă acţiune de protest în Piaţa Victoriei. Manifestarea are loc după condamnarea lui Liviu Dragnea la închisoare cu executare (video)

21 Jun 2018 466

Ce mesaj i-a transmis fostul preşedinte Traian Băsescu lui Liviu Dragnea după condamnarea primită în dosarul DGASPC Teleorman

21 Jun 2018 2003

Reacţii după condamnarea în primă instanţă a lui Liviu Dragnea la închisoare cu executare. Se cere demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor

21 Jun 2018 966

Instanţa a dispus încetarea procesului penal în cazul Bombonicăi Prodana, fosta soţie a lui Liviu Dragnea în dosarul DGASPC Teleorman

21 Jun 2018 579

UPDATE. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, condamnat la închisoare cu executare în dosarul DGASPC Teleorman

21 Jun 2018 2235

Liviu Dragnea şi Radu Mazăre află azi primele soluţii în dosarele instrumentate de procurorii DNA

21 Jun 2018 1045

Liviu Dragnea, achitat ori condamnat! Totul se decide mâine

20 Jun 2018 1385

LIVE Imagini de la eveniment. Desfășurare impresionantă de forțe pe plaja de la Corbu. Este căutat un copil dispărut în mare (galerie foto+video)

11 Jun 2018 2667

Pronunțarea sentinței în dosarul în care este judecat liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost amânată. Când va fi următorul termen

08 Jun 2018 526

Achitat ori condamnat! Ziua Z pentru Liviu Dragnea. Cine sunt judecătorii care vor face marele anunţ

08 Jun 2018 3603

Cină tradiţională de iftar pentru copiii din centrele de ocrotire socială, oferită de Muftiatul Cultului Musulman din România

30 May 2018 881

Înalta Curte a amânat decizia în dosarul lui Liviu Dragnea

29 May 2018 3165

Liviu Dragnea, apărat de un celebru avocat şi fost procuror originar din judeţul Constanţa

17 May 2018 4155

Lovitură pentru Liviu Dragnea! DNA cere închisoare cu executare în dosarul DGASPC Teleorman

15 May 2018 1519

Liviu Dragnea, la Înalta Curte. Ce au hotărât magistraţii în dosarul DGASPC Teleorman

15 May 2018 1897

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante

11 May 2018 7381

În ce stare sunt cei trei frați din Tulcea, care au înghițit medicamentele mamei. Aceștia au ajuns în stare gravă la Spitalul Județean Constanța

10 May 2018 1734

Anchetă a DGASPC Argeș în cazul fetiței de 3 ani puse să stea în cap în fața oficialităților la Simfonia Lalelelor

04 May 2018 445

Angajaţii DGASPC Vaslui, binecuvântați de arhiepiscopul Tomisului

27 Apr 2018 992

DGASPC Constanţa Peste 1.200 de cazuri de violență în familie, înregistrate în 2017 la Constanţa

16 Apr 2018 746

Revista presei locale

12 Apr 2018 965