Anunturi speciale

Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Constanţa organizează concurs

Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului organizează în perioada 14.12.2015 - 17.12.2015 concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii  publice de execuţie vacante :

 Birou Adopţii şi Postadopţii  – 1 post consilier asistent (ID 290744)

 Condiţii specifice:
        - Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare   de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  asistenţă socială.
       - Vechime minimă un 1 an în specialitatea studiilor
        
 Bibliografie:
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
    - Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, cu modificările si completările ulterioare;

Birou Adopţii şi Postadopţii  -1 post consilier debutant (ID290745)       

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în domeniul asistenţă socială.
Bibliografie:
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
    - Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, cu modificările si   completările ulterioare;

Compartiment Relaţii Publice  -1 post inspector superior (ID 416792)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul drept  sau ştiinţe administrative sau ştiinţe ale comunicării sau asistenţă socială.
 • Vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor.
 Bibliografie:      
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,         republicată
    -  Legea nr. 448/ 2006 (r) privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Serviciul de Intervenţie în Situaţii de Abuz Neglijare si Violenţă în Familie- 1 post inspector debutant (ID290768)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială.
Bibliografie:
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - H.G. 49/2011 Metodologia cadru privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

Serviciul Management de Caz pentru Copil – Birou Alternative de Tip Familial-  2 posturi inspector principal   (ID290732, ID290733)

      Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială.
 • Vechime minimă 5 ani in specialitatea studiilor.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

Serviciul Management de Caz pentru Copil - Birou Alternative de Tip Familial  – 4 posturi  inspector asistent (ID290726,ID290729,ID,ID290730, ID441424) 

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială.
 • Vechime minimă un 1 an in specialitatea studiilor.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

Serviciul Management de Caz pentru Copil - Birou Alternative de Tip  Familial   – 3 posturi inspector  debutant  (ID290722,ID290723,ID290738)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

Compartiment Telefonul Cazurilor de Urgenţa- 1 post inspector asistent   (ID290771)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul în domeniul drept sau ştiinţe administrative sau ştiinţe ale comunicării sau asistenţă socială.
 • Vechime minimă 1 an in specialitatea studiilor.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

 Compartiment Telefonul Cazurilor de Urgenţa - 1 post inspector debutant (ID290773)

 Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul domeniul drept sau ştiinţe administrative sau ştiinţe ale comunicării sau asistenţă socială.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

Birou Management de Caz pentru Adulţi – 1  post consilier debutant (ID290776)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială. 
Bibliografie:   
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr. 448/ 2006 (r) privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
    - H.G nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   prevederilor <LLNK 12006   448 10 201   0 18>Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

Serviciul Evidenţa şi Plată Prestaţii Sociale – 1 post inspector asistent (ID290793)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinţelor economice.
 • Vechime minimă 1 an în specialitatea studiilor.
 Bibliografie:      
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr. 448/ 2006 (r) privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
    - H.G nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   prevederilor <LLNK 12006   448 10 201   0 18>Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Compartiment Financiar Salarizare -1 post referent superior (ID290824)

Condiţii specifice:
 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
 • Vechime  minimă 9 ani in specialitatea studiilor.
Bibliografie:
 
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă;
    -  Legea 82/1991- legea contabilitaţii;
 
Dosarele de înscriere la concursul de recrutare se primesc până la data de 03.12.2015, ora 16:30 la sediul D.G.A.S.P.C.  Constanţa din str.Decebal nr.22, camera 12 şi trebuie să cuprindă următoarele acte :
 1. Formularul de înscriere
 2. Copia actului de identitate
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 4. Copia carnetului de muncă sau după caz de o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice
 5. Cazier judiciar
 6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate
 7. Aviz psihologic
 8. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică
 
Adeverinţa care atestă starea de sănatate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
      
Copiile actelor incluse în dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Documentul prevazut la lit e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.
În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritaţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
     Conditiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afiseaza la sediul D.G.A.S.P.C. Constanţa , str Decebal nr.22 si pe site-ul institutiei.
     Concursul se va desfăşura la sediul Centrului de Plasament Traian din str. Nicu Mandai, nr.15 în data de 14.12.2015, ora 10:00, proba scrisă şi în data de 17.12.2015, ora 10:00, proba interviu.

     Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul DGASPC Constanţa, str. Decebal nr.22, Serviciul Resurse Umane, camera 12 şi la nr de tel.0241/480463.

 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Dosarul în care Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare cu executare, reluat la ÎCCJ. Ce au decis magistrații

18 Feb 2019 459

Mamă şi fiică, depistate în timp ce cerşeau. Poliţiştii au sesizat DGASPC Constanţa

17 Feb 2019 396

Concurs de angajare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

16 Feb 2019 1446

Oficial de la DGASPC Constanța. Ce se întâmplă cu fetița de 3 ani găsită într-un apartament din Năvodari alături de mama ei decedată

01 Feb 2019 1693

DGASPC Constanța cumpără articole textile de uz casnic de la o firmă din Teleorman. Ce valoare are contractul (document)

25 Jan 2019 457

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța cumpără pachete software (document)

24 Jan 2019 711

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa cumpără echipamente IT (document)

23 Jan 2019 462

Anunț important de la DGASPC Constanța pentru persoanele cu dizabilități

21 Dec 2018 392

„Nimic pentru noi, fără noi! Privește și iubește dincolo de aparențe!“ - spectacol al copiilor din centrele de plasament ale Constanței (fotoreportaj+video)

21 Dec 2018 757

Judecarea apelului în dosarul în care Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare, amânată

19 Dec 2018 336

Doi agenți economici vor livra mobilier centrelor din subordinea DGASPC Constanța. Cine sunt aceștia (document)

18 Dec 2018 738

Invitaţie Expoziţie cu obiecte de Crăciun şi spectacol oferit de copiii, tinerii şi adulţii din centrele DGASPC Constanţa (galerie foto)

14 Dec 2018 799

Expoziție de Crăciun Sute de obiecte lucrate de copiii, tinerii și adulții din centrele DGASPC Constanța

13 Dec 2018 375

Un nou pas pentru combaterea violenţei domestice. Fişa de evaluare, esenţială pentru determinarea gravităţii (document)

10 Dec 2018 951

M&M Frimar SRL, cinci contracte semnate cu DGASPC Constanţa (document)

07 Dec 2018 477