Anunturi speciale

Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Constanţa organizează concurs

Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului organizează în perioada 14.12.2015 - 17.12.2015 concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii  publice de execuţie vacante :

 Birou Adopţii şi Postadopţii  – 1 post consilier asistent (ID 290744)

 Condiţii specifice:
        - Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare   de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  asistenţă socială.
       - Vechime minimă un 1 an în specialitatea studiilor
        
 Bibliografie:
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
    - Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, cu modificările si completările ulterioare;

Birou Adopţii şi Postadopţii  -1 post consilier debutant (ID290745)       

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în domeniul asistenţă socială.
Bibliografie:
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
    - Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, cu modificările si   completările ulterioare;

Compartiment Relaţii Publice  -1 post inspector superior (ID 416792)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul drept  sau ştiinţe administrative sau ştiinţe ale comunicării sau asistenţă socială.
 • Vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor.
 Bibliografie:      
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,         republicată
    -  Legea nr. 448/ 2006 (r) privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Serviciul de Intervenţie în Situaţii de Abuz Neglijare si Violenţă în Familie- 1 post inspector debutant (ID290768)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială.
Bibliografie:
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - H.G. 49/2011 Metodologia cadru privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

Serviciul Management de Caz pentru Copil – Birou Alternative de Tip Familial-  2 posturi inspector principal   (ID290732, ID290733)

      Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială.
 • Vechime minimă 5 ani in specialitatea studiilor.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

Serviciul Management de Caz pentru Copil - Birou Alternative de Tip Familial  – 4 posturi  inspector asistent (ID290726,ID290729,ID,ID290730, ID441424) 

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială.
 • Vechime minimă un 1 an in specialitatea studiilor.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

Serviciul Management de Caz pentru Copil - Birou Alternative de Tip  Familial   – 3 posturi inspector  debutant  (ID290722,ID290723,ID290738)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

Compartiment Telefonul Cazurilor de Urgenţa- 1 post inspector asistent   (ID290771)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul în domeniul drept sau ştiinţe administrative sau ştiinţe ale comunicării sau asistenţă socială.
 • Vechime minimă 1 an in specialitatea studiilor.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

 Compartiment Telefonul Cazurilor de Urgenţa - 1 post inspector debutant (ID290773)

 Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul domeniul drept sau ştiinţe administrative sau ştiinţe ale comunicării sau asistenţă socială.
Bibliografie:
   - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
   -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
   - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
   - Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
   - Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

Birou Management de Caz pentru Adulţi – 1  post consilier debutant (ID290776)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială. 
Bibliografie:   
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr. 448/ 2006 (r) privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
    - H.G nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   prevederilor <LLNK 12006   448 10 201   0 18>Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

Serviciul Evidenţa şi Plată Prestaţii Sociale – 1 post inspector asistent (ID290793)

Condiţii specifice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinţelor economice.
 • Vechime minimă 1 an în specialitatea studiilor.
 Bibliografie:      
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr. 448/ 2006 (r) privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
    - H.G nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   prevederilor <LLNK 12006   448 10 201   0 18>Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Compartiment Financiar Salarizare -1 post referent superior (ID290824)

Condiţii specifice:
 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
 • Vechime  minimă 9 ani in specialitatea studiilor.
Bibliografie:
 
    - Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
    - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul – cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială si protecţia copilului, cu modificările si completările ulterioare;
    -  Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă;
    -  Legea 82/1991- legea contabilitaţii;
 
Dosarele de înscriere la concursul de recrutare se primesc până la data de 03.12.2015, ora 16:30 la sediul D.G.A.S.P.C.  Constanţa din str.Decebal nr.22, camera 12 şi trebuie să cuprindă următoarele acte :
 1. Formularul de înscriere
 2. Copia actului de identitate
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 4. Copia carnetului de muncă sau după caz de o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice
 5. Cazier judiciar
 6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate
 7. Aviz psihologic
 8. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică
 
Adeverinţa care atestă starea de sănatate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
      
Copiile actelor incluse în dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Documentul prevazut la lit e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.
În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritaţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
     Conditiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afiseaza la sediul D.G.A.S.P.C. Constanţa , str Decebal nr.22 si pe site-ul institutiei.
     Concursul se va desfăşura la sediul Centrului de Plasament Traian din str. Nicu Mandai, nr.15 în data de 14.12.2015, ora 10:00, proba scrisă şi în data de 17.12.2015, ora 10:00, proba interviu.

     Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul DGASPC Constanţa, str. Decebal nr.22, Serviciul Resurse Umane, camera 12 şi la nr de tel.0241/480463.

 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

O fetiţă de 8 ani, depistată de Protecţia Copilului în timp ce vindea în Mamaia coronițe şi bentițe luminoase

23 Aug 2019 298

Curs de educație parentală, organizat de DGASPC Constanţa şi Primăria Cumpăna

22 Aug 2019 303

Cerşetori minori din Negru-Vodă şi Cobadin, depistaţi în Costineşti

21 Aug 2019 940

DGASPC Constanţa închide complexul de servicii comunitare “Cristina”

12 Aug 2019 1274

Posturi vacante la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

05 Aug 2019 2790

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante

02 Aug 2019 691

ITM Constanţa, despre un accident de muncă din Techirghiol

22 Jul 2019 1795

Persoane, agresate în timpul programului de lucru. Inspectorii ITM Constanţa cercetează cele două cazuri

18 Jul 2019 1356

DGASPC Constanța Au fost lansate trei proiecte noi. Continuă procesul de dezinstituționalizare

16 Jul 2019 494

DGASPC organizează o conferință de lansare a trei proiecte importante pentru judeţul Constanţa

15 Jul 2019 502

Și-a recunoscut fapta. Directorul economic interimar al Aeroportului Mihail Kogălniceanu s-a sustras de la prelevarea de mostre biologice. Ce obligații au stabilit magistrații Curții de Apel

15 Jul 2019 3586

Extinderea rețelei de asistenți maternali 16 asistenți maternali, angajați de DGASPC Constanța

04 Jul 2019 488

Proiectul „Închiderea Centrului de servicii comunitare Cristina", lansat de DGASPC Constanţa

01 Jul 2019 685

Caz șocant. Trei minore au fost abuzate sexual de tată și concubinul uneia dintre surori

29 May 2019 596

Liviu Dragnea, condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare. Traseul procesului şefului PSD (galerie foto)

28 May 2019 1232