Sume ridicole-acte justificative multe S-a publicat Hotărârea Guvernului privind ajutoarele pentru inundații. Text integral

  • În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 624/24.VI.2021 a fost publicat Hotărârea Guvernului 671 privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundații în cursul anului 2021.
 
Art. 1. (1) Pentru sprijinirea familiilor și persoanelor singure afectate de inundații în cursul anului 2021 se aprobă acordarea de ajutoare de urgență, în limita sumei de 5.000.000 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru anul 2021.

(2) În sensul prezentei hotărâri, inundațiile cuprind atât ploile abundente, cât și fenomenele asociate acestora, respectiv alunecările de teren și fenomenele meteorologice deosebite.

(3) Familiile și persoane singure afectate de inundații sunt cele ale căror locuințe au fost avariate parțial sau în totalitate, potrivit evaluărilor și constatărilor efectuate de autoritățile/ organismele competente organizate conform legii.

Art. 2. (1) Ajutoarele de urgență prevăzute la art. 1 se acordă familiilor sau persoanelor singure afectate de inundații, indiferent de veniturile acestora, astfel:

a) câte 6.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de peste 75% inclusiv;

b) câte 4.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție cuprinsă între 50% inclusiv și 75%;

c) câte 2.500 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție cuprinsă între 25% inclusiv și 50%;

d) câte 1.500 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de până la 25%;


e) câte 1.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror bunuri din locuință au fost deteriorate, indiferent de numărul sau tipul bunurilor.

(2) Pentru familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a)—d), suma prevăzută la alin. (1) lit. e) se acordă suplimentar față de sumele acordate pentru afectarea locuinței.

 (3) În cazul în care, ca urmare a inundațiilor, alunecărilor de teren și fenomenelor meteorologice deosebite, se înregistrează pierderi de vieți omenești, familia persoanei decedate beneficiază suplimentar de suma de 7.500 lei, indiferent de numărul victimelor.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), ajutorul se plătește soțului/soției ori rudelor directe de gradul 1 sau 2 sau, în lipsa acestora, persoanei fizice care demonstrează cu documente doveditoare că s-a ocupat de organizarea înmormântării.

 (5) Ajutorul de urgență se acordă numai pentru persoanele singure și familiile pentru care s-au înregistrat pagube în cazul locuințelor în care acestea trăiesc efectiv, indiferent de regimul juridic al deținerii acestora.

În cazul în care persoana singură sau familia deține mai multe locuințe afectate, ajutorul se acordă o singură dată, pentru o singură locuință.

Art. 3. Prin derogare de la prevederile art. 37 și 38 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea ajutorului de urgență prevăzut la art. 1 nu se impune completarea cererii și nici efectuarea de anchete sociale.

Art. 4. (1) Ajutoarele de urgență nominale se aprobă prin notă de către ministrul muncii și protecției sociale sau de persoana desemnată în acest scop, pe baza borderourilor întocmite de către agențiile pentru plăți și inspecție socială din județele, respectiv municipiul București, denumite în continuare agenții teritoriale, unde s-au produs inundații, alunecări de teren și fenomene meteorologice deosebite, cu sprijinul comitetelor județene/locale pentru situații de urgență și pe baza constatărilor comisiei pentru evaluarea estimativă a pagubelor, constituită prin ordin al prefectului, în baza Ordinului ministrului apelor și pădurilor și al ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră.
 
(2) Borderourile prevăzute la alin. (1) se avizează de primarii localităților afectate și de prefecți și conțin în mod obligatoriu:

a) numele și prenumele titularului ajutorului de urgență;

b) adresa de domiciliu/reședință;

c) gradul de afectare a locuinței, potrivit art. 2 alin. (1), constatat de comisia pentru evaluarea estimativă a pagubelor, constituită prin ordin al prefectului;

d) suma propusă cu titlu de ajutor de urgență, în conformitate cu nivelurile și limitele prevăzute la art. 2.

(3) Pe baza borderourilor centralizatoare prevăzute la alin. (1), Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială întocmește situațiile centralizatoare cu
titularii ajutorului de urgență cu propunerea de aprobare, pe care le transmite Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru aprobare.

 (4) Plata ajutorului de urgență se poate face atât prin mandat poștal, cât și prin cont bancar. Pentru plata prin cont bancar, titularul își va exprima opțiunea
în scris pe baza unei declarații pe propria răspundere.

Art. 5. Pentru plata ajutoarelor de urgență prevăzute la art. 2, în condițiile art. 4, solicitarea acestora se efectuează de către agențiile teritoriale până cel târziu la data de 10 decembrie 2021.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ședință de Guvern S-a aprobat acordarea de ajutoare de urgenţă pentru familiile victimelor incendiului de la „Matei Balş”

03 Feb 2021 978

Ajutoare de urgenţă Un copil din comuna Agigea cu probleme medicale a primit 7.000 de lei de la Guvernul României

09 Aug 2019 965

Ajutoare de urgență pentru 70 de familii afectate de calamități naturale ori probleme grave de sănătate. Printre beneficiari sunt și persoane din Constanța

22 Nov 2017 1079

Mai multe familii afectate de calamități naturale ori probleme grave de sănătate vor primi ajutoare de urgenţă de la Guvern. Printre beneficiari sunt şi persoane din judeţul Constanţa

05 Oct 2017 1173

Peste 400 de familii afectate de calamități naturale ori probleme grave de sănătate vor primi ajutoare de urgență

27 Jul 2017 841

Guvern Ajutoare de urgență pentru românii afectați de cutremurul din Italia

30 Aug 2016 1468

Comunicat de presa ref HG privind ajutoarele de urgenta

03 Nov 2015 728

Comunicat de presa ref acordarea unor ajutoare de urgenta 18 Martie 2015

18 Mar 2015 892

Doi locuitori ai judeţului Constanţa au primit ajutoare de urgenţă de la Guvern (document)

22 Jun 2014 1400

Constanţa a primit motorină din rezervele de stat. Vezi pentru ce

08 Feb 2013 2025

MAI supune dezbaterii publice proiectul de act normativ privind acordarea de ajutoare poliţiştilor trecuţi în rezervă

05 Oct 2011 1274