Locuri speciale de munca

Consiliul Judeţean Constanţa face angajări


Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.G.R. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
 
CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA organizează la sediul din Bulevardul Tomis numărul 51, camera 257, concurs de ocupare prin promovare a funcţiei publice de conducere vacante:

Şef Serviciu, studii superioare - Serviciul Achiziţii, Analiză Piaţă, Urmărire Contracte din cadrul Direcţiei Generale Economico-Financiare – 1 post ;

Concursul va avea urmatoarele probe:
 • proba scrisă în data de 09.10.2018, ora 10.00
 • proba interviu în data de 11.10.2018.
Condiţiile de participare la concurs sunt:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul : Drept ;
 •  studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 •   cursuri : cunoştinţe în domeniul Managementului Achiziţiilor Publice şi Expert Achiziţii Publice absolvite cu atestat / certificat / diplomă;
 •  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani;
 •  să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii;
Dosarele de concurs se vor depune la cam. 241, în perioada 03.09.2018 - 24.09.2018 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :
 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8.  cazierul administrativ.
Copiile de pe acte se vor prezenta însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.
 
Persoană de contact: Miroiu Daniela – Inspector Superior - telefon 0241/48.84.33, email daniela.miroiu@cjc.ro.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine în programul: de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14,00.
 
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Constanţa şi se publică pe pagina de Internet www.cjc.ro.

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Rețineți în agenda de weekend - sâmbătă, 15 iunie, ora 18 Proiecție de gală la Centrul „Jean Constantin“ - „Parking“, în regia lui Tudor Giurgiu

14 Jun 2019 716

„Firma responsabilă refuză să repare sistemul de climatizare și practică șantajul“ Constănțenii care merg să susțină examenul de permis la Pavilionul Expozițional, sufocați, la propriu (document)

12 Jun 2019 825

O firmă din Brașov cu administrator constănțean se va ocupa de proiectarea noului sediu al Serviciului Clinic Județean de Medicină Legală

12 Jun 2019 611

O nouă achiziție de arbori făcută de Consiliul Judeţean Constanţa

12 Jun 2019 510

Consiliul Judeţean Constanţa cumpără analizoare pentru testarea în trafic a şoferilor privind consumul de droguri

05 Jun 2019 479

Care este bugetul Consiliului Județean Constanța pentru evenimentele, programele culturale și sportive de interes local și județean

30 May 2019 951

Campania electorală s-a mutat în Consiliul Județean Constanța Contre între Horia Țuțuianu (PSD) și consilierii liberali

18 May 2019 641

LIVE TEXT Consiliul Judeţean Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară. Iată ce se discută

17 May 2019 760

Invitaţi internaţionali la Festivalul Multietnic al Păstoritului de la Tulcea (galerie foto)

13 May 2019 472

Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

10 May 2019 502

O firmă înfiinţată la începutul anului, contract de aproape 10.000 de euro de la Consiliul Judeţean Constanţa

09 May 2019 884

De la cine cumpără Consiliul Judeţean arbori ornamentali pentru Pavilionul Expoziţional

08 May 2019 433

Dublă lansare de carte la Centrul „Jean Constantin“ - dr. Maria Pariza şi Catia Maxim

08 May 2019 1134

Posturi vacante la Consiliul Județean Constanța

07 May 2019 746

CJC plăteşte aproape 60.000 de euro pentru o maşină de teren. Furnizorul construieşte un complex de birouri în municipiul Constanţa!

07 May 2019 970