Direcția Națională de Probațiune angajează șofer! Ai nevoie de diplomă de bacalaureat! Detalii importanteDirecția Națională de Probațiune organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post de șofer treapta I (funcție contractuală de execuție), vacant în cadrul Serviciului de Probațiune Constanța.

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.
 
Înscrierea la concurs se face până la data de 06.03.2024, ora 16.30
 
Condiții generale de ocupare a postului:
 
La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale:
 
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

 h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.
 
Cerințe specifice de ocupare a postului:
 
a) persoana să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) persoana să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) persoana să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) persoana să îndeplinească condițiile de studii necesare ocupării postului;
e) persoana să îndeplinească condițiile de vechime, respectiv de experiență necesare ocupării postului, după caz;
f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 
Prin excepție de la condiția prevăzută la lit. a), pot fi angajați și cetățeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceștia prin legislația specifică și legislația muncii.
 
Condiții specifice de ocupare a postului:
 
a)       studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
b)      permis de conducere categoria B;
c)       experiență de cel puțin 6 ani în conducerea autovehiculelor;
d)      cel puțin 2 ani vechime în muncă pe o funcție ce presupune ca principală atribuție conducerea de autovehicule.
 
 
Desfășurarea concursului:
 
Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs/examen se depun la secretariatul Direcției Naționale de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiției, str. Apolodor nr. 17, sector 5, etaj 6, camera 7 sau se transmit prin poșta electronică la adresa de e-mail sru.probatiune@just.ro în format scanat PDF, fără a depăși dimensiunea de 20 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Proba practică va avea loc la sediul Direcției Naționale de Probațiune, din București, sector 5, str. Apolodor, nr. 17, et. 6.
 
Date contact/ informații suplimentare:
 
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0726.755.330, Natalia Catrina (luni – joi, în intervalul 08.00 – 16.00, vineri 8.00 – 14.00) sau la adresa de e-mail: sru.probatiune@just.ro
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
 
DNA angajează telefonist! Se cer studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 
SRI angajează! Iată pe ce post și care sunt responsabilităţile

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Post vacant în cadrul Serviciului de Probațiune Constanța, scos la concurs. Cine poate participa.

22 Feb 2024 1117

Ziua Porților Deschise la Serviciul de Probațiune din Constanța (LIVE TEXT+VIDEO)

12 Oct 2023 2042

Serviciul de Probațiune Constanța, parteneriat cu Primăria Comunei Cumpăna. Peste 100 de persoane au efectuat muncă în folosul comunității

21 Jul 2023 1232

Falsul procuror din Constanța a scăpat de închisoare și ar putea lucra în Arhiepiscopia Bucureştilor

09 Jan 2021 2560

A bătut palma cu DNA Constanţa Florin Chiriluţă, în împosibilitate de a urma cursul de calificare profesională în cadrul AJOFM

22 Jun 2018 3603

Conferinţă pe tema serviciilor de probaţiune, la Constanţa Alternativele închisorii

26 May 2015 1484

Referate de evaluare pentru copiii acuzaţi de viol

10 Dec 2014 1732