DNA angajează! Iată ce post este vacant și care sunt condițiileDNA organizează concurs/examen în vederea ocupării unui post de execuție vacant de expert-psiholog gradul I (personal contractual) în cadrul Compartimentului de protecție a muncii.

Concursul/examenul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București, str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1 și va consta în susținerea unei probe scrise și a unui interviu, după cum urmează:

- 13 octombrie 2022, ora 10,00 – proba scrisă, constând în testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
- 19 octombrie 2022, ora 10,00 – interviul, constând în testarea abilităților, aptitudinilor și motivației candidaților.

Condiții de ocupare a postului:

Condițiile generale:
• are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic și European și domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;

• are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberare de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;


Condiții specifice:

• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie, specializarea psihologie;
• masterat în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații sau diplomă echivalentă în condițiile legii;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani și 6 luni;
• atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare minim practicant, forma de atestare autonom;
• dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declarații pe proprie răspundere;
• abilități în utilizarea calculatorului dovedite prin certificate/diplome/atestate specifice;
• cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii și organizaționale, dovedite prin certificate/diplome/atestate specifice.

Calendarul concursului

• 20 septembrie 2022 – 4 octombrie 2022 (între orele 9,00-15,00) – depunerea dosarelor de înscriere la concurs;
• 6 octombrie 2022 – afișarea și publicarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere;
• 7 octombrie 2022 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor selecției dosarelor de înscriere;
• 10 octombrie 2022 – afișarea și publicarea rezultatelor după contestații;
• 13 octombrie 2022, ora 10,00 – proba scrisă;
• 14 octombrie 2022 – notarea probei scrise și publicarea rezultatelor;
• 17 octombrie 2022 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor la proba scrisă;
• 18 octombrie 2022 – afișarea și publicarea rezultatelor probei scrise, după soluționarea contestațiilor;
• 19 octombrie 2022, ora 10,00 – interviul;
• 20 octombrie 2022 – notarea interviului și publicarea rezultatelor;
• 21 octombrie 2022 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor la interviu;
• 24 octombrie 2022 – afișarea și publicarea rezultatelor după contestații;
• 25 octombrie 2022 – afișarea și publicarea rezultatelor finale ale concursului.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2658, 2657; persoane de contact: grefier Carmen Ciobanu și grefier Daniela Siko – Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare; e-mail de corespondență resurseumane@pna.ro.

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DNA angajează! Trebuie să ai minim 8 clase

05 Apr 2022 1769

DNA angajează manipulant! Doar doi candidați declarați admiși

31 Jan 2020 1954

DNA angajează patru șoferi. Mai sunt câteva zile în care se pot depune dosarele

19 Jun 2016 3726

DNA angajează procurori Pentru Serviciul Teritorial Constanţa sunt două posturi

21 Jan 2015 1681

Conduită morală ireproşabilă Se angajează la DNA Constanţa

06 Apr 2013 2301