DNA angajează manipulant! Doar doi candidați declarați admiși

Direcția Națională Anticorupție a publicat lista rezultatelor selecției dosarelor candidaților la concursul de ocupare a unui post de muncitor necalificat – personal contractual (manipulant) în cadrul Serviciului investiții, achiziții și administrativ al Departamentului economico-financiar și administrativ, din perioada 11 – 14 februarie 2020.

Conform datelor oficiale, din cei șase candidați selectați, doi au fost declarați admiși, patru fiind declarați respinși pentru că nu au avut recomandare de la ultimul loc de muncă.

Proba practică se va desfășura la data de 11 februarie 2020, ora 10.00, la sediul DNA din str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București, și va consta în verificarea îndemânărilor și abilităților privind manipularea manuală a maselor, potrivit atribuțiilor postului pentru care se organizează concursul.


În conformitate cu dispozițiile art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la selecția dosarelor pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Contestațiile se pot depune la sediul DNA din str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București, sau la nr. de fax 0372.69.80.59.


Condiții de participare:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011,:
- cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic și European și domiciliul în România;

- cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- capacitate deplină de exercițiu;

- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberare de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

precum și următoarele condiții specifice:
- studii generale (minim 8 clase);
- vechime în muncă: minim 3 ani.

Candidații trebuie să aibă disponibilitate pentru program prelungit, să dea dovadă de implicare și responsabilitate, să dețină abilități fizice necesare îndeplinirii atribuțiilor, îndemnânare, precizie, analiză și atenție la detalii, imaginație tehnică, putere de concentrare, spirit de inițiativă, capacitate de comunicare, capacitate de lucru în echipă și rezistență la stres.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DNA angajează! Iată ce post este vacant și care sunt condițiile

20 Sep 2022 4513

DNA angajează! Trebuie să ai minim 8 clase

05 Apr 2022 1819

DNA angajează patru șoferi. Mai sunt câteva zile în care se pot depune dosarele

19 Jun 2016 3743

DNA angajează procurori Pentru Serviciul Teritorial Constanţa sunt două posturi

21 Jan 2015 1718

Conduită morală ireproşabilă Se angajează la DNA Constanţa

06 Apr 2013 2339