Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa angajează psiholog

 • Post vacant la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de expert (psiholog), gradul I A.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare de lungă durată, în domeniul sociopsihopegagogiei, specialitatea psihologie, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • vechime minimă în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni
 • atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, în domeniul de specialitate, psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare minimum practicant, forma de atestare autonom
 • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile 18 din Legea nr. 213/2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe
 • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii Șl organizaționale
 • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei clinice (opțional)
 • cunoștințe de operare pe PC (Microsoft Word, Excel).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 08 decembrie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 21 decembrie 2021, ora 10.00: proba interviu. 

Relaţii suplimentare: la sediul instituției din Constanţa, Str. Smârdan nr. 10C, camera 39 sau la telefon 0241/618.449, int. 139, sau la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, din str. Mircea cel Bătrân nr. 108, camerele 220 și 222, telefon 0241/618.449, int. 139.

Sursă foto: Pixabay

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Post vacant la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” din Tulcea. Condiții

27 Jan 2022 312

Liceul Teoretic „Decebal” din Constanța angajează paznic. Care sunt condițiile

27 Jan 2022 288

Liceul Tehnologic „Tomis” Constanța face angajări. Posturile vacante

26 Jan 2022 473

Şcoala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” din Constanţa angajează. Ce post este vacant

25 Jan 2022 415

Universitatea Ovidius Constanța scoate la concurs mai multe posturi vacante. Cine poate participa

25 Jan 2022 679

Judeţul Constanţa Primăria comunei Adamclisi scoate la concurs un post vacant

25 Jan 2022 453

Post vacant la Şcoala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” din Constanţa. Condiții de angajare

24 Jan 2022 901

Primăria Municipiului Mangalia angajează. Ce posturi sunt vacante

23 Jan 2022 868

Liceul Teoretic „George Emil Palade” din Constanța angajează

22 Jan 2022 1098

Şcoala Gimnazială nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu” din Constanţa scoate la concurs un post vacant

21 Jan 2022 653

Post vacant la Grădiniţa cu Program Prelungit „Tic-Pitic” din Hârșova, județul Constanța scos la concurs

21 Jan 2022 418

Liceul Tehnologic „Brad Segal” din Tulcea angajează pedagog școlar

20 Jan 2022 463

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa scoate la concurs mai multe posturi vacante. Cine poate participa

20 Jan 2022 873

Județul Tulcea Primăria Oraşului Isaccea angajează conducător autospecială

19 Jan 2022 473

Primăria comunei Valea Nucarilor, județul Tulcea, angajează șef SVSU. Care sunt cerințele

19 Jan 2022 428