Locuri speciale de munca

Primăria Comunei Rasova, judeţul Constanţa, angajează inspector. Când va avea loc concursul

Primăria Comunei Rasova, judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată de inspector, clasa I, grad professional asistent din cadrul Compartimentului Evidenţa Agricolă.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Rasova din Rasova, str. Dunării nr. 31, judeţul Constanţa, astfel:
- proba scrisă – 12.03.2018, ora 10.00;
- interviul – 14.03.2018, ora 10.00.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului de concurs în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respective până în data de 20.02.2018, ora 16.00, la secretarul comisiei de concurs, Cara-Dima Marian şi va conţine obligatoriu următoarele documente:

- formularul de înscriere la concurs;
- copia actului de identitate;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de primărie;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vecgimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă încompatibil cu funcţiapentru care candidează;
- adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candiatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.

Pot participa la concursul pentru ocuparea postului menţionat mai sus persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specific:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
- cunoştinţe operare PC.

Bibliografia se afişează la sediul Primăriei Comunei Rasova.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Rasova – secretar comisie de concurs, Cara-Dima Marian, tel. 0769052924.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Cuza Vodă, judeţul Constanţa, angajează mediator şcolar

16 Nov 2018 288

Spitalul Orăşenesc Hârşova, județul Constanța angajează asistente medicale. Când este programat concursul

15 Nov 2018 195

Posturi vacante scoase la concurs la Unitatea Militară nr. 02132 din Constanţa. Ce condiții trebuie îndeplinite

15 Nov 2018 1828

Primăria Comunei Tuzla, județul Constanța face angajări. Ce post este vacant și cine poate participa

15 Nov 2018 368

Şcoala Gimnazială nr. 5 „Nicolae Iorga” din Constanţa scoate la concurs un post vacant

15 Nov 2018 370

Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța scoate la concurs mai multe posturi vacante. Cine poate participa

14 Nov 2018 258

​Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa angajează inspector debutant. Când va avea loc concursul

14 Nov 2018 360

Post vacant la Universitatea Maritimă Constanța. Ce condiții trebuie îndeplinite și când este programat concursul

14 Nov 2018 431

Primăria Oraşului Hârşova scoate la concurs un post vacant

13 Nov 2018 299

Sute de posturi de conducere din cadrul MAI şi al structurilor subordonate au fost scoase la concurs

10 Nov 2018 420

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră din Constanţa face angajări. Sunt mai multe posturi vacante

10 Nov 2018 559

Primăria Comunei Cogealac, judeţul Constanţa angajează șofer de microbuz. Ce condiții trebuie îndeplinite și când va avea loc concursul

09 Nov 2018 534

Posturi vacante la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa. Cine poate participa la concurs

09 Nov 2018 528

Post vacant la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori“, judeţul Constanţa. Când este programat concursul

08 Nov 2018 332

Colegiul Naţional „Kemal Ataturk“ din Medgidia angajează conducător auto. Ce condiții trebuie îndeplinite

08 Nov 2018 256

Primăria orașului Băneasa angajează inspector. Ce condiții trebuie îndeplinite și când este programat concursul

07 Nov 2018 262

Primăria comunei Agigea, judeţul Constanța angajează inspector de specialitate. Ce condiții trebuie îndeplinite

06 Nov 2018 282

Concurs de angajare la Liceul Tehnologic „Dobrogea” din Castelu, județul Constanța. Ce posturi sunt vacante și când este programat concursul

06 Nov 2018 297

Centrul de Pregătire, Odihnă şi Recuperare Complex „Flamingo” din Eforie Sud, Judeţul Constanţa scoate la concurs un post vacant

06 Nov 2018 402

Concurs pentru ocuparea funcției de director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Constanţa. Cine poate participa

05 Nov 2018 345

Concurs de angajare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. Sunt mai multe posturi vacante

05 Nov 2018 1810

Post vacant la Primăria Ghindărești, județul Constanța. Ce condiții trebuie îndeplinite și când este programat concursul

04 Nov 2018 313

Primăria Municipiului Mangalia scoate la concurs două posturi vacante. Ce condiții trebuie îndeplinite

04 Nov 2018 494

Şcoala Gimnazială nr. 22 “I.C.Brătianu” Constanţa angajează administrator financiar

04 Nov 2018 326

Spitalul Orăşenesc Hârşova angajează asistent medical radiologie

04 Nov 2018 273

Post vacant la Spitalul Orăşenesc Hârşova

04 Nov 2018 335

Consiliul Județean Constanța scoate la concurs un post vacant de inspector. Ce condiții trebuie îndeplinite

03 Nov 2018 468

U.M. 02490 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de angajare. Ce funcții sunt vacante la unități militare din județul Constanța

01 Nov 2018 8541

Primăria Comunei Tîrgușor, județul Constanța scoate la concurs mai multe posturi vacante. Ce condiții trebuie îndeplinite

01 Nov 2018 337

Primăria Orașului Techirghiol, județul Constanța scoate la concurs un post vacant. Ce condiții trebuie îndeplinite

31 Oct 2018 649

Mai multe posturi vacante la Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța. Când are loc concursul

31 Oct 2018 789

Post vacant la Primăria Comunei Lumina, judeţul Constanţa

30 Oct 2018 353

Primăria Oraşului Eforie scoate la concurs un post vacant

29 Oct 2018 822

Primăria Oraşului Cernavodă scoate la concurs mai multe posturi vacante

27 Oct 2018 500

Posturi vacante la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi. Ce funcții sunt scoase la concurs în județul Constanța

26 Oct 2018 515

Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs. Iată posturile vacante!

26 Oct 2018 930

Posturi vacante la Primăria Municipiului Constanţa

26 Oct 2018 938

Universitatea Maritimă din Constanţa scoate la concurs un post vacant

26 Oct 2018 715

Liceul Teoretic „Ioan Cotovu“, Hârşova angajează. Când va avea loc concursul

25 Oct 2018 312

Primăria Municipiului Constanţa angajează consilier. Nu se solicită vechime

24 Oct 2018 452

Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” Constanţa organizează concurs. Iată posturile!

24 Oct 2018 1056

Unitatea Militară 02191 Constanța angajează. Ce condiții trebuie îndeplinite și când este programat concursul

23 Oct 2018 747

Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada” organizează concurs. Ce posturi sunt vacante

23 Oct 2018 1074

Posturi vacante la Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”

22 Oct 2018 512

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia scoate la concurs un post vacant

21 Oct 2018 694

Primăria Ghindăreşti, judeţul Constanţa, angajează şofer

21 Oct 2018 376

Liceul Tehnologic ”Radu Prișcu”din Dobromir, județul Constanța angajează. Când este programat concursul

20 Oct 2018 397

Post vacant la Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanța. Când este programat concursul

20 Oct 2018 1024

Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa face angajări. Iată care sunt condiţiile de participare

19 Oct 2018 1359

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 57 Constanţa angajează administrator financiar

18 Oct 2018 373