Locuri speciale de munca

Primăria Năvodari scoate la concurs mai multe posturi vacante

Primăria Oraşului Năvodari anunţă în conformitate cu prevederile Art.58, alin.(2), lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:
 • Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Disciplina în construcții;
 • Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Impozite si taxe locale;
 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului contencios.

Se stabilesc urmatoarele condiții de participare:

1. Pentru funcția de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Disciplina in construcții:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, in domeniul stiințelor inginerești, specializarea construcții civile, industriale si agricole sau inginerie urbană și dezvoltare regională;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;

– cunoştinţe operare/programare calculator – nivel mediu, dovedite cu documente care să ateste  deţinerea competenţelor, emise în condiţiile legii.

2. Pentru funcția de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Impozite si taxe locale;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, in domeniul stiințelor economice;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;

– cunoştinţe operare/programare calculator – cunoştinţe de bază, dovedite cu documente care să ateste deţinerea competenţelor, emise în condiţiile legii.

3. Pentru funcția de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului contencios:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenșă sau echivalentă, in domeniul stiințelor juridice – specializarea drept;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

– cunoştinţe operare/programare calculator – cunoştinţe de bază, dovedite cu documente care să ateste deţinerea competenţelor, emise în condiţiile legii.

Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Năvodari în data de 17 decembrie 2018, ora 10,00 – proba scrisă. Interviul va avea loc in maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului in Monitorul Oficial al României, partea a III-a și într-un cotidian de largă circulație.

Candidații trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute de Art.54 din Legea nr.188/1999 republicată (r2) privind Statutul funcționarilor publici.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de Art.49 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, actualizată.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina documentele prevazute de Hotararea Guvernului nr.611/2008, Art.49, alin.(1):
 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la HG nr.611/2001, anexat mai jos;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1, telefon/fax: 0241761603/0241761606, email:secretariat@primaria-navodari.ro, persoana de contact: Epuraș Viorica, referent de specialitate.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Angajări la Inspectoratul Școlar Județean Constanţa

20 Jul 2019 546

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa scoate la concurs un post vacant

19 Jul 2019 327

Angajări peste hotare. 283 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

17 Jul 2019 334

Liceul Tehnologic Cogealac angajează administrator financiar

16 Jul 2019 377

Posturi vacante la Autoritatea Navală Română din Constanţa

15 Jul 2019 1512

Post vacant scos la concurs de Consiliul Județean Constanța. Ce condiții trebuie îndeplinite

13 Jul 2019 1012

Primăria orașului Techirghiol, județul Constanța angajează inspector. Când este programat concursul

13 Jul 2019 553

Primăria comunei Ciobanu, judeţul Constanţa angajează inspector. Când este programat concursul și cine poate participa

12 Jul 2019 455

Post vacant la Unitatea Militară 01837 Mihail Kogălniceanu, județul Constanța. Cine poate participa la concurs

10 Jul 2019 925

Spitalul Clinic C.F. Constanţa scoate la concurs un post vacant. Ce condiții trebuie îndeplinite

10 Jul 2019 801

Primăria Municipiului Medgidia, județul Constanța angajează asistent medical școlar. Cine poate participa la concurs

10 Jul 2019 581

Liceul Tehnologic Cogealac, județul Constanța, organizează concurs de recrutare

09 Jul 2019 477

Post vacant la Liceul Teoretic Băneasa, județul Constanța. Cine poate participa și când este programat concursul

09 Jul 2019 537

Post vacant la Spitalul Militar Constanța. Nu se solicită vechime

08 Jul 2019 2980

Spitalul Militar Constanța angajează șef depozit

08 Jul 2019 1049