Locuri speciale de munca

Primăria Năvodari scoate la concurs mai multe posturi vacante

Primăria Oraşului Năvodari anunţă în conformitate cu prevederile Art.58, alin.(2), lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:
 • Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Disciplina în construcții;
 • Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Impozite si taxe locale;
 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului contencios.

Se stabilesc urmatoarele condiții de participare:

1. Pentru funcția de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Disciplina in construcții:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, in domeniul stiințelor inginerești, specializarea construcții civile, industriale si agricole sau inginerie urbană și dezvoltare regională;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;

– cunoştinţe operare/programare calculator – nivel mediu, dovedite cu documente care să ateste  deţinerea competenţelor, emise în condiţiile legii.

2. Pentru funcția de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Impozite si taxe locale;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, in domeniul stiințelor economice;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;

– cunoştinţe operare/programare calculator – cunoştinţe de bază, dovedite cu documente care să ateste deţinerea competenţelor, emise în condiţiile legii.

3. Pentru funcția de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului contencios:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenșă sau echivalentă, in domeniul stiințelor juridice – specializarea drept;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

– cunoştinţe operare/programare calculator – cunoştinţe de bază, dovedite cu documente care să ateste deţinerea competenţelor, emise în condiţiile legii.

Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Năvodari în data de 17 decembrie 2018, ora 10,00 – proba scrisă. Interviul va avea loc in maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului in Monitorul Oficial al României, partea a III-a și într-un cotidian de largă circulație.

Candidații trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute de Art.54 din Legea nr.188/1999 republicată (r2) privind Statutul funcționarilor publici.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de Art.49 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, actualizată.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina documentele prevazute de Hotararea Guvernului nr.611/2008, Art.49, alin.(1):
 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la HG nr.611/2001, anexat mai jos;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1, telefon/fax: 0241761603/0241761606, email:secretariat@primaria-navodari.ro, persoana de contact: Epuraș Viorica, referent de specialitate.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Şcoala Gimnazială nr. 1 din Peştera, judeţul Constanţa scoate la concurs două posturi vacante. Cine poate participa

20 Mar 2019 215

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa angajează consilier. Când este programat concursul

20 Mar 2019 297

Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța cu turtă dulce” Constanța angajează administrator de patrimoniu

19 Mar 2019 325

Primăria oraşului Năvodari, județul Constanța scoate la concurs mai multe posturi vacante. Cine poate participa

19 Mar 2019 591

Post vacant la Liceul Tehnologic Cogealac

18 Mar 2019 284

Administrația Națională a Penitenciarelor CPOR Complex „Flamigo” din Eforie Sud scoate la concurs 40 de posturi vacante

18 Mar 2019 842

Spitalul Municipal Mangalia, județul Constanța face angajări. Sunt două posturi vacante. Cine poate participa la concurs

17 Mar 2019 626

Cris-Tim face angajări

15 Mar 2019 504

Post vacant la Primăria orașului Techirghiol, județul Constanța. Când este programat concursul și cine poate participa

14 Mar 2019 409

Primăria comunei Comana, judeţul Constanţa face angajări. Ce post este vacant și când este programat concursul

12 Mar 2019 638

Autoritatea Navală Română, judeţul Constanţa scoate la concurs mai multe posturi vacante. Cine poate participa

12 Mar 2019 2043

Posturi vacante în cadrul Consiliului Județean Constanța

11 Mar 2019 906

Şcoala Gimnazială nr. 1 Tuzla angajează îngrijitor

10 Mar 2019 903

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral Constanţa face angajări. Sunt mai multe posturi vacante. Cine poate participa

09 Mar 2019 1204

Spitalul Municipal Mangalia, județul Constanța angajează infirmieră. Ce condiții trebuie îndeplinite

08 Mar 2019 570