Spitalul Orășenesc Cernavodă angajează economiști. Selecția dosarelor începe din 9 februarieSpitalul Orășenesc Cernavodă, județul Constanța, organizează un concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
1. Compartiment R.U.N.O.S
• Economist I – 1 post vacant cu normă întreagă – 8 ore / zi, 40 ore /săptămână , perioadă nedeterminată;
2. Compartiment Financiar Contabil
• Economist IA – 1 post vacant cu normă întreagă – 8 ore / zi, 40 ore /săptămână , perioadă nedeterminată.
 
Pentru ocuparea postului de economist I, condițiile specifice de participare sunt:
• Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic;
• Vechime în specialitate minim 3 ani şi 6 luni;
• Cunoștințe PC;
• Curs inspector resurse umane;
• Foarte bune cunoștințe în domeniul legislației muncii.
 
Pentru ocuparea postului de economist IA, condițiile specifice de participare sunt:

• studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul economic
• Vechime în specialiate minim 6 ani și 6 luni
• Cunoștințe PC

• Foarte bune cunoștințe în domeniul legislației de contabilitate /buget
 
Condiţii generale de participare sunt:
1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
2. cunoaște limba română scris și vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exercițiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs și specificate în fișa postului;
7. nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situațiilor în care a intervenit reabilitarea.

Concursul de recrutare va avea loc la sediul Spitalului Orăşenesc Cernavodă din str. Gheorghe Doja, nr. 1, Cernavodă şi constă ȋn trei etape succesive:
1. Selecţia dosarelor de ȋnscriere – 09.02.2024
2. Proba scrisă – 14.02.2024, ora 10.00
3. Interviul – 19.02.2024, ora 10.00
 
Dosarele de concurs se vor depune ȋn termen de 10 zile lucratoare de la data publicării anunţului de organizare a concursului, respectiv ȋn perioada 26.01.2024 – 08.02.2024, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Spitalului Orăşenesc Cernavodă, Str.Gheorghe Doja, Nr.1, tel: 0787.265.833.
 
Dosarul de ȋnscriere la concurs va conţine urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere adresata managerului unitatii;
b) declaraţia de consimțământ privind prelucrarea datelor personale
c) declaratia pe propria răspundere că toate documentele in copie depuse in dosarul pentru
angajare sunt „conforme cu originalul”
d) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, copia
certificatului de naștere, copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat
schimbarea de nume, după caz;
e) copia carnetului de muncă si/sau, după caz, o adeverinţă/adeverinte care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor (necesare constituirii vechimii in munca)
f) adeverinta – in copie, tip carnet de munca pentru atesarea vechimii dupa data de 01.01.2011,
dupa caz – si raport revisal salariat / dispozitie incetare activitate.
g) Curriculum Vitae model european, datat si semnat (CV)
h) copie diplomă de licenta in specialitatea postului – economist
i) cazierul judiciar, cazierul judiciar sau declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să il facă incompatibil cu funcția pentru care candidează
• candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
j) adeverinţa – in original, care contine in clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului.
 
Actele prevăzute la lit. d), e), f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformitatii copiilor cu acestea.
 
Calendarul de desfăşurare a concursului este:
26.01.2024 – 08.02.2024 ora 15.00 – inscrierea candidaţilor
09.02.2024 ora 10.00 – selecţie dosare
09.02.2024 ora 14.00 – afişarea rezultatelor de verificare a dosarelor rezultatul selectării
dosarelor de concurs se va afişa pe site-ul spitalului ( www.spitalul-
cernavoda.ro)
09.02.2024, ora 14.00 – 12.02.2024 ora 14.00 – formularea contestaţiilor faţă de rezultatele de
verificare a dosarelor
13.02.2024, ora 14.00 – afişarea rezultatelor contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a
dosarelor
14.02.2024, ora 10.00 – susţinerea probei scrise la sediul Spitalului Orasensec Cernavoda
14.02.2024, ora 15.00 – afişarea rezultatelor probei scrise pe site (www.spitalul-cernavoda.ro)
14.02.2024, ora 15.00 – 15.02.2024, ora 15.00 – formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei
scrise
16.02.2024, ora 10.00 – afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisa
19.02.2024, ora 10.00 – susţinere interviu la sediul Spitalului Orasenesc Cernavoda
19.02.2024, ora 14.00 – afişarea rezultatelor la interviu
19.02.2024, ora 15.00 – 20.02.2024, ora 15.00 – formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei
practice/ interviu
21.02.24, ora 10.00 – afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba practică/ interviu
21.02.2024, ora 14.00 – afişarea rezultatelor finale (se va afişa pe site-ul spitalului www.spitalul- cernavoda.ro)
 
Concursul va consta in doua probe succesive, proba scrisă şi interviu.
• proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă, şi testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.
• in cadrul interviului realizat conform planului de interviu se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor pe baza criteriilor de evaluare (abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie, capacitatea de analiză şi sinteză, motivatia candidatului, abilitati de comunicare, etc).
Sunt declaraţi admişi la probele de concurs candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.

Interviul se noteaza cu un punctaj cuprins intrea 0 si 100 puncte.
 
Candidaţii se vor prezenta în sala de concurs cu cartea de identitate în original.

Bibliografia si tematica de concurs sunt afisate pe site-ul spitalului www.spitalul-cernavoda.ro.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
Citește și:
Locuri de muncă Constanța Spitalul Orășenesc Cernavodă angajează Director Financiar-Contabil. Detalii 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Licitații Constanța Smart City Development SRL întocmește cu 114.000 de euro proiectul pentru reabilitarea și modernizarea Spitalului Orășenesc Cernavodă (DOCUMENT)

31 Mar 2024 519

Locuri de muncă Constanța Spitalul Orășensc Cernavodă angajează. Ești interesat?

30 Jan 2024 760

Spitalul Orășenesc Cernavodă face angajări! Ce posturi sunt scoase la concurs

27 Jan 2024 1302

Locuri de muncă Constanța Spitalul Orășenesc Cernavodă angajează Director Financiar-Contabil. Detalii

17 Jan 2024 738

Angajări Constanța Spitalul Orășenesc Cernavodă angajează medici specialiști cardiologi, neurologi, chirurgi și pediatri (DOCUMENT)

16 Nov 2023 860

Spitalul Orășenesc Cernavodă, județul Constanța, scoate la concurs un post de director financiar contabil. Iată ce trebuie să faci

30 Oct 2023 831

Locuri de muncă Constanța Ce angajări se fac la Spitalul Orășenesc Cernavodă

26 Sep 2023 1176

Spitalul Orășenesc Cernavodă face o achiziție de aproximativ 800.000 de lei. Firma câștigătoare este din Ploiești (DOCUMENT)

25 Aug 2023 1350

Spitalul Cernavodă, județul Constanța, va fi reabilitat. Documentația, depusă la Mediu

23 Jun 2023 1174

Imagini de la eveniment UPDATE. Accident rutier la ieșire din Cernavodă. O autoutilitară cu mai multe persoane s-a răsturnat. O femeie a murit (FOTO)

18 Mar 2023 6691

Spitalul orășenesc din Cernavodă va fi reabilitat prin PNRR

05 Feb 2023 1049

Concursul pentru ocuparea unui post de director la Spitalul Orășenesc Cernavodă, reprogramat. Când vor avea loc probele

15 Nov 2022 1257

Concurs de ocupare a unui post de director la Spitalul Orășenesc Cernavodă. Cine poate participa

03 Nov 2022 1869

Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Cernavodă, dotat cu echipamente IT. Le furnizează o societate din Cluj, partener mai vechi al unor instituții publice din Constanța

28 Sep 2022 2225

Un nou compartiment se înființează în Spitalul Orășenesc Cernavodă. Cine se ocupă de lucrări

02 Sep 2022 2252