Servicii de andocare si reparatii la nava tip corveta, PROIECT 1048 - 19.04.2013

CONTRACT NR: E 1182 / 19.04.2013
OBIECT: Servicii de andocare si reparatii la nava tip corveta, PROIECT 1048
VALOARE: 922.667,90 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC 2X1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD SA
Adresa postala: str. Portul Midia, int Santier Naval , Localitatea: Navodari , Cod postal: 905700 , Romania , Tel. 0241255633 , Fax: 0241607090


Anunt de atribuire numarul 136279/14.05.2013


Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 142289 / 05.03.2013
Denumire contract: Servicii de andocare si reparatii la nava tip corveta, PROIECT 1048


Tip legislatie: OUG nr.114/2011 (Achizitii in domeniul apararii si securitatii)

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta

Adresa postala: Str. Fulgerului nr.99 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900371 , Romania , Punct(e) de contact: Octavian Patrascu , Tel. +40 241/655650 , In atentia: Liliana Blidea , Email: um02022@canals.ro , Fax: +40 241/610074 , Adresa internet (URL): www.bazanavala.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare


Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de andocare si reparatii la nava tip corveta, PROIECT 1048
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de întretinere si reparatii
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului
Codul NUTS: RO - ROMANIA


II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de andocare si reparatii la nava tip corveta, PROIECT 1048
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50241000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2)


II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
922.667,9 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S047-076337 din 07.03.2013


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: E 1182
Denumirea: Andocare si reparatii la nava tip corveta
V.1) Data atribuirii contractului 19.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC 2X1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD SA
Adresa postala: str. Portul Midia, int Santier Naval , Localitatea: Navodari , Cod postal: 905700 , Romania , Tel. 0241255633 , Fax: 0241607090

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 951.204,12 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 922.667,90 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 17

Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SC 2X1 HOLDING SRL, operatiunile de la pct 5, 6, 7, 8, 9 din caietul de sarcini


SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Preturile unitare ofertate, exprimate în lei, vor ramâne ferme pe toata durata acordului cadru si reprezinta preturile pe baza carora se va stabili valoarea fiecarui contract subsecvent atribuit ulterior. Nava, perioada si cantitatile (manopera si materiale) pentru fiecare contract subsecvent vor fi stabilite corespunzator necesitatilor pentru care se vor încheia respectivele contracte subsecvente. Operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru îsi asuma ca obligatie principala fata de autoritatea contractanta prestarea de servicii, asa cum a fost prevazuta în acordul-cadru respectiv, ori de câte ori autoritatea contractanta solicita acest lucru. Solicitarea autoritatii contractante, adresata operatorului economic pentru a presta serviciile, se materializeaza prin încheierea unui contract subsecvent acordului-cadru. De fiecare data când intentioneaza sa atribuie un contract subsecvent acordului–cadru, autoritatea contractanta va transmite în scris, promitentului – prestator, aflat pe prima pozitie din clasament, datele necesare pentru prestarea serviciului (nava, perioada si cantitatile de manopera si materiale). Contractele subsecvente se atribuie în cascada, promitentul - achizitor având dreptul de a încheia contractul subsecvent cu urmatorul clasat, în cazul în care promitentul-prestator nu are capacitatea, din propria sa culpa, de a raspunde în termen de 3 zile solicitarii de semnare a unui contract subsecvent . La semnarea fiecarui contract subsecvent se vor prezenta: - propunerea tehnica si graficul de îndeplinire a contractului subsecvent; - formularul de oferta si centralizatorul de preturi, întocmite conform solicitarii autoritatii contractante. Formularele vor fi transmise de catre autoritatea contractanta odata cu invitatia pentru semnarea contractului subsecvent. Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de operatori economici. Toti operatori economici care îndeplinesc cerintele de calificate vor fi selectati pentru etapa II – negociere. Acordul cadru se va încheia cu primii 3 operatori economici. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire solicitate de operatorii economici prin fax si mail, se vor atasa prezentului anunt de participare în SEAP. Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: În cazul în care se constata ca ofertele sunt egale, departajarea acestora se va realiza în baza depunerii unei noi oferte financiare depusa în plic închis.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro


Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al UM 02022 Constanta
Adresa postala: str. Fulgerului nr. 99 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900371 , Romania , Tel. +40 241/610064 , Fax: +40 241/610064


VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2013 13:31
Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Autoturism căzut parțial în lacul Tăbăcarie din Constanța! (FOTO+VIDEO)

30 Nov 2022 6438

Horoscop pentru miercuri, 30 noiembrie 2022. Descoperă ce îți rezervă astrele, în funcție de zodie

30 Nov 2022 669

Carambol pe bulevardul IC Brătianu din municipiul Constanța. Patru mașini parcate, avariate (FOTO + VIDEO)

29 Nov 2022 3220

Județul Constanța Accident rutier între Sibioara și Cogealac. O mașină implicată. O victimă (GALERIE FOTO)

29 Nov 2022 4111

Horoscop pentru marți, 29 noiembrie 2022. O zi cu multe provocări pentru cei din zodia Balanță

29 Nov 2022 593

UPDATE Pompierii, solicitați pe Aleea Mălinului din Constanța. De ce intervin

28 Nov 2022 1202

UPDATE Intervenție de urgență pe strada Cișmelei din Constanța. Ce s-a întâmplat

24 Nov 2022 1923

Accident rutier în Constanța. Un autocamion încărcat cu vată minerală a intrat într-un stâlp (GALERIE FOTO+VIDEO)

22 Nov 2022 5466

UPDATE Accident rutier în zona școlii din Tuzla. Un copil a fost rănit (VIDEO)

22 Nov 2022 3289

UPDATE Casă din Murfatlar, cuprinsă de flăcări! În ce zonă intervin pompierii (GALERIE FOTO+VIDEO)

18 Nov 2022 2873

UPDATE. Județul Constanța Autoturism răsturnat pe DN 38, la intrare in localitatea Comana

17 Nov 2022 2161

Judeţul Constanţa Persoană rănită într-un accident rutier la intrare în localitatea Peştera

13 Nov 2022 628

Incendiu pe Autostrada A2 București-Constanța. Un autoturism, distrus de flăcări

11 Nov 2022 875

UPDATE Incendiu într-o localitate din județul Constanța. Unde intervin pompierii

10 Nov 2022 817

Horoscop pentru joi, 10 noiembrie 2022. Principalele evenimente de astăzi sunt legate de parteneriate și colaborări

10 Nov 2022 844