Actualitate

Centrul de scafandri din Constanţa cumpără echipamente de scufundare. Cât va scoate din conturi (document)

Ministerul Apărării Naţionale - Unitatea Militară 02145 Constanţa - Centrul de scafandri cumpără echipamente de scufundare. Furnizorul va livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor: UM 02145, bulevardul 1 Mai nr. 19-21.
 
Ofertele sau cererile de participare pot fi depuse până pe data de 5.11.2018, ora 15.00, urmând să fie deschise în aceeaşi zi. Cuantumul garanţiei de bună execuţie reprezintă de 10% din preţul contractului fără TVA. Valoarea totala estimată a contractului este de 141.117 lei. Achiziţia este compusă din mai multe loturi. Lotul 1 - Dispozitiv digital subacvatic pentru calculul decompresiei are o valoare de 22.686 de lei; lotul 2 - Costum de scufundare cu apa caldă - 39.216 lei, lotul 3 - Balon ranfluare greutăţi 500 kg - 8.589 lei, lotul 4 - Balon ranfluare greutăţi 1000 kg - 14.748 lei, lotul 5 - balon ranfluare greutăţi 2000 kg - 23.604 lei.
 

Responsabili de atribuirea contractului 

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante responsabile de organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: Dumitrescu Bogdan - comandant, Cazacu Paul - locţiitor comandant, Boanca Adrian- contabil-şef, Pap Mihaela - economist, Bălăceanu Nicoleta-Cristina - consilier juridic. Componenţa comisiei de evaluare este următoarea: Laurenţiu Cocea - şef secţie, Munteanu Cristian - şef laborator, Calin Ovidiu Ioan - şef compartiment, Cristea Silvia - inginer, Fleţer Petru - şef compartiment, Alexandru - Dorinel Ivan - şef compartiment, Consuela-Florina Constantinescu - şef compartiment, Avram Emil - Iordache - inginer.

Date din contractul care se va încheia 

Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică; să furnizeze produsul conform graficului de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract; să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru/sau în legătură cu produsele achiziţionate şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor; să respecte în totalitate prevederile caietului de sarcini, anexă la contract; să livreze produsele la destinaţia finală indicata de achizitor, UM 02145, bd. 1 Mai, nr. 19-21, Constanţa; să asigure service pentru operaţiuni de diagnosticare/reparare; să îndeplinească toate formalităţile necesare în cazul în care achizitorul va invoca aplicarea prevederilor Ordinului 2909 din 27 decembrie 2016 pentru efectuarea plăţilor datorate. În caz contrar, orice întârziere la plată nu poate fi imputabilă achizitorului.
 
Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit; să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 60 de zile de la primirea documentelor de plată şi acceptarea lor; să elibereze garanţia pentru participare numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie; să notifice in scris furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi să efectueze recepţia, testele si inspecţiile.
 
În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate potrivit termenelor stabilite, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, respectiv de a calcula şi a percepe dobânzi legale penalizatoare calculate din valoarea obligaţiei neexecutate, executate cu întârziere sau necorespunzătoare în conformitate cu prevederile Legii nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. Acestea se calculează pentru fiecare zi de întârziere de la data la care produsul trebuia livrat şi până la data îndeplinirii efective a obligaţiei, sau, după caz, până la rezilierea contractului.
 
În secţiunea „Documente“ poate fi consultat anunţul de participare publicat de Unitatea Militară 02145 Constanţa - Centrul de scafandri.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Concurs de recrutare pentru 5 posturi vacante, la Unitatea Militară 02145 din Constanța

07 Aug 2019 871

Unitatea Militară 02145 Constanța angajează. Ce posturi sunt disponibile

02 Aug 2019 1408

După ani buni, Centrul de Scafandri Constanţa cumpără o barocameră containerizată (document)

06 Jul 2019 1147

Centrul de Scafandri din Constanţa, pârât la CNSC de Grandpharma SRL. Ce a solicitat contestatoarea

08 Feb 2019 906

Navirex SRL, contract semnat cu Centrul de Scafandri Constanţa (document)

09 Jan 2019 812

O firmă din Năvodari a semnat cu Centrul de scafandri Constanța. Ce scrie în contract (document)

22 Oct 2018 1172

Opal Construct va furniza o ambarcaţiune gonflabilă Centrului de Scafandri Constanţa (document)

09 Oct 2018 809

Cine va furniza compresoare pentru buteliile de aer folosite de Centrul de Scafandri Constanța (document)

05 Oct 2018 599

Centrul de Scafandri din Constanța cumpără barocameră! Până când pot fi depuse ofertele (document)

22 Sep 2018 742

Nava Maritimă pentru Scafandri „Grigore Antipa“ are nevoie de reparaţii pentru menţinerea capacităţii de intervenţie (document)

14 Aug 2018 1318

O firmă cu acţionarat german vinde un agent chimic Unităţii Militare 02145 Constanţa. La ce foloseşte produsul (document)

27 Jul 2018 788

UM 02145 Constanţa angajează. Se cer studii medii. Fără vechime

07 Jul 2017 6631

Unitatea Militară 02145 caută contabil debutant. Postul nu necesită vechime

04 Jul 2017 4025

Nava Maritimă pentru Scafandri „Grigore Antipa“ va fi modernizată. La ce valoare ajunge contractul (document)

04 Jul 2017 2929

Unitatea Militară 02145 Constanţa îşi înnoieşte parcul auto cu un microbuz (document)

30 Aug 2016 2043