Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța anunță licitație pentru modernizarea frontului de așteptare Port Basarabi (DOCUMENT)


Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța a lansat un anunț de participare la licitație privind supervizarea proiectării și execuției obiectivului de investiții: “Modernizare front de așteptare Port Basarabi".

Valoare Estimată este de  311.387.83 lei. 

Obiectul contractului constă în achizitia serviciilor de supervizare a PROIECTARII ȘI EXECUȚIEI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: MODERNIZARE FRONT DE AȘTEPTARE PORT BASARABI” Activități ale supervizorului detaliate în caietul de sarcini nr. 2518/29.01.2024:

a) Gestionare din punct de vedere tehnic si financiar a proiectului;

b) Supraveghere lucrări prin diriginti de șantier, pentru a se asigura că Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, in special in ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea si costul lucrărilor.

c) Verificarea implementarii masurior de vizibilitate, transparența și comunicare în legătură cu sprijinul din fonduri europene nerambursabile. Activitati ale Antreprenorului care vor face obiectul

Supervizarii:

1)Proiectare

2)Execuție
3)Măsuri de vizibilitate, transparența și comunicare în legătură cu sprijinul din fonduri europene nerambursabile acordat in cadrul Programului de finantare Mecanismul pentru interconectarea Europei 2021-2027.

Termene pentru depunerea / raspunsul entitatii contractante la solicitările de clarificări / informații suplimentare:

1. Termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare în legatură cu documentația de atribuire: 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
2. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficari/informatiilor suplimentare in măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare simplificat : 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
3. Entitatatea contractantă menţionează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit in Anunțul de participare simplificat.
4. La solicitarile adresate dupa acest termen limită stabilit, entitatea contractantă nu va raspunde.

În rândurile de mai jos vă prezentam descrierea achizitiei publice: 

ACTIVITATI ale Supervizorului detaliate in caietul de sarcini nr. 2518/29.01.2024: 

a)GESTIONARE DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC SI FINANCIAR A PROIECTULUI;
b)SUPRAVEGHERE LUCRĂRI PRIN DIRIGINTI DE SANTIER,pentru a se asigura că Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, in special in ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea si costul lucrărilor. 
c) Verificarea implementării măsurilor de vizibilitate, transparența și comunicare în legătură cu sprijinul din fonduri europene nerambursabile.

 ACTIVITATI ale Antreprenorului care vor face obiectul Supervizării:

1)PROIECTARE
2)EXECUTIE
3)Masuri de vizibilitate, transparența și comunicare în legătură cu sprijinul din fonduri europene nerambursabile acordat in cadrul Programului de finantare Mecanismul pentru interconectarea Europei 2021-2027 A)SUBACTIVITATI aferente PROIECTARII: Subactivitatea 1 aferenta Proiectarii: - Faza I-a: ELABORARE DOCUMENTATII SI OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE:

a) după caz la faza PT actualizare Studiu Topografic – vizat OCPI;
b) după caz la faza PT actualizare Studiu Batimetric;
c) după caz la faza PT actualizare Studiu Geotehnic;
d) după caz Expertizare tehnica la faza PT și Alte studii specifice la faza PT
e) Proiect Tehnic (PT+CS+DDE) si P.O.E.; verificate și vizate de verificatori de proiecte atestați și de experti tehnici, pe cheltuiala Antreprenorului;
f) după caz actualizare Documentatii pentru obtinerea Avizelor/Acordurilor/Autorizatiilor si Studiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau de autoritățile publice, inclusiv documentațiile necesare obtinerii autorizației de Gospodărire a Apelor (DTAA)
g) Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC – PAC) verificata și vizata de verificatori de proiecte atestati si de experti tehnici, pe cheltuiala Antreprenorului; Subactivitatea 2 aferenta Proiectării: - Faza a II-a: ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI -pe perioada de execuţie a lucrărilor; -pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii. B) SUBACTIVITATI aferente EXECUȚIEI: conform celor mentionate în STUDIU DE FEZABILITATE DALI (VARIANTA 1 RECOMANDATA):

Descriere subactivități conform indicatori

1.Modernizarea ți consolidarea frontului de acostare tip Duc D’Albi
2.Masuri de securizare a frontului de așteptare
3.Iluminatul frontului de așteptare
4.Asigurarea furnizării de energie electrică către nave Execuția lucrărilor autorizate se va face în conformitate cu legislația in vigoare privind calitatea in constructii si cu documentatiile tehnico-economice intocmite (Proiectul Tehnic conf. H.G. 907 din 2016: PT+CS+DE+Documentatia Economica) aprobate de Supervizor si de Beneficiar (aviz favorabil CTE ACN) C)Masuri de vizibilitate, transparența și comunicare în legătură cu sprijinul din fonduri europene nerambursabile acordat in cadrul Programului de finanțare Mecanismul pentru interconectarea Europei 2021-2027
1. realizare și instalare panou temporar și placă permanentă
2.realizare film video
3. realizare album fotografic

Executia lucrarilor autorizate se va face in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii sicu documentatiile tehnico-economice intocmite (Proiectul Tehnic conf. H.G. 907 din 2016: PT+CS+DE+Documentatia Economica) aprobate de Supervizor si de Beneficiar (aviz favorabil CTE A.C.N.) VALOARE ESTIMATA: 311.387,83 lei fara TVA, din care:

1) Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii: 120.858,29 lei
2) Dirigentie de santier: 190.529,54 lei Nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute


Persoanele cu funcție de decizie din cadrul entitatii contractante

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Director General - Florin GOIDEA;
Director executiv, Directia Juridic-Comercial - Diana Elena NICULESCU;
Director economic, Directia Economica – Cornelia POPESCU;
Sef Compartiment Analize Economice -Tarife - Daniela BOAGHE;
Sef Departament Achizitii –Carmen Camelia SIRBU;
Manager Proiect - Carmen Liliana MANESCU;
Sef Departament Proiecte Investitii -Moren ABDURAFI.
Membrii Consiliului de Administratie:
1. Presedinte CA: Georgeta BUMBAC;
2. Membru CA: Ion Laurentiu Voicu;
3. Membru CA: Voicu CHETA;
4. Membru CA: Constantin – Gabriel BUNDUC;
5. Membru CA: Mihai CONSTANTIN;
6. Membru CA : Petrica Lucian RUSU;
7. Membru CA: Cristina Mara TOGANEL.

 Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 25.03.2024, ora 15:00. În secțiunea Documente a materilalului puteți consulta anunțul integral. 


PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 


Citește și:

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța anunță licitație pentru lucrări de foraj orizontal dirijat (DOCUMENT)

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Licitații Constanța Cine va superviza lucrările de modernizare a frontului de așteptare din portul Basarabi (DOCUMENT)

25 May 2024 454

Președintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Huțucă, despre Canalul Dunăre-Marea Neagră „ Este un monument ingineresc încărcat de istorie, cu părți cumplite și dureroase pentru mulți români”

23 May 2024 555

Justiție Constanța Termen stabilit în dosarul litigiului achizițiilor publice dintre Nav Maritim Consulting SRL și CNACN

16 Apr 2024 543

Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța cumpără ambarcațiuni pentru măsurători hidrografice (DOCUMENT)

21 Mar 2024 751

CNACN Constanța caută firmă pentru supervizarea proiectării și execuției lucrărilor de retehnologizare a ecluzei Năvodari (DOCUMENT)

25 Feb 2024 785

Decizii noi luate de AGA CN Administrația Canalelor Navigabile Constanța. Cine sunt noii administratori provizorii?

07 Feb 2024 735

Licitații Constanța CN ACN anunță licitație pentru reabilitarea taluzului afectat de alunecarea de teren în zona Cumpăna (DOCUMENT)

31 Jan 2024 811

Constanța Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a realizat un trafic record în 2023

11 Jan 2024 756

Licitații Constanța Asocierea Transguard Security - X Guard Security System a câștigat contractul de servicii de pază civilă și fixă la obiectivele CNACN SA (DOCUMENT)

06 Dec 2023 1237

Licitații Constanța CNACN SA a bătut palma cu o firmă din București. Ce prevede contractul (DOCUMENT)

21 Nov 2023 1017

Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA a atribuit contractul „Service parc auto“ (DOCUMENT)

18 Nov 2023 839

#Dobrogea145 Florin Goidea,director general al CN ACN SA Constanța, mesaj de Ziua Dobrogei

17 Nov 2023 1615

CNACN SA Constanța cumpără gaze naturale de aproape 300.000 de lei (DOCUMENT)

25 Oct 2023 873

Licitații Constanța CNACN SA, achiziție de servicii de asigurări medicale private pentru personal (DOCUMENT)

21 Oct 2023 867

Un nou proces pe rolul Tribunalului Constanța. Una din părți, CNACN Constanța

08 Oct 2023 1121